Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này được sử dụng dựa trên hệ

số ô nhiễm của nguồn thải được xác lập bởi các Tổ chức, Viện nghiên cứu khi

đánh giá tải lượng ô nhiễm nước, khí thải, bụi,… của các hoạt động Dự án để dự

báo mức độ tác động đến môi trường xung quanh.

- Phương pháp so sánh: Tính tốn nồng độ các chất ơ nhiễm trong nước thải, khí

thải và so sánh với các chỉ tiêu trong Tiêu chuẩn, Quy chuẩn mơi trường Việt Nam

nhằm đánh giá, dự đốn mức độ của các tác động do chất thải, tiếng ồn, độ rung đến các

thành phần môi trường.

- Phương pháp dự báo: Dựa trên số liệu nền, nội dung Dự án để dự báo

nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện

Dự án đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội để làm cơ sở cho

việc đưa ra các biện pháp giảm thiểu, ngăn ngừa các tác động tiêu cực.

- Phương pháp khảo sát: Quan sát, đánh giá hiện trường (kết hợp với sự

hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình).

b) Các phương pháp khác:

- Thực địa và lấy ý kiến người dân, chuyên gia: Tham vấn cộng đồng thông

qua lấy ý kiến đại diện của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường

Hải Đình; hỏi trực tiếp ý kiến người dân thông thạo khu vực và tham vấn ý kiến

chuyên gia. Các ý kiến thu nhận được này sẽ được phân tích, sàng lọc và đưa vào

trong báo cáo.

- Phương pháp đo đạc: Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc

có độ chính xác cao như:

+ Máy phân tích nước nhãn hiệu AAS - novAA 400P và DREL/5000;

- Máy đo độ ồn: Extech

- Máy lấy mẫu khí độc: Kimoto

- Máy lấy mẫu bụi: Kimoto

- Phương pháp thu thập thông tin: Sưu tầm các nguồn tài liệu liên quan phục

vụ quá trình ĐTM, thu thập các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội và khí tượng

thủy văn khu vực, tham khảo các tài liệu ĐTM,… Các thông tin thu thập được

tổng hợp, đối chiếu, so sánh và lựa chọn để đưa vào báo cáo đảm bảo tính chính

xác, phù hợp.

Nội dung được trình bày dựa trên khung được quy định ở Thông

tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ tài nguyên và Môi

trường về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động mơi trường và kế

hoạch bảo vệ mơi trường, có chỉnh sửa cho phù hợp với quy mơ, tình hình thực

tiễn của Dự án.Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng17Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmChương 1MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN

1.1. Tên Dự án

“Hạ tầng quảng trường trung tâm”

1.2. Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng

trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Người đại diện: Nguyễn Chung Nguyên

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 07, Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh

Quảng Bình.

Điện thoại: 0232 3851828

1.3. Vị trí địa lý của Dự án

a) Vị trí khu đất thực hiện Dự án

Quảng trường trung tâm được xây dựng tại phường Hải Đình, thành phố

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú cũ;

- Phía Đơng giáp đường Hùng Vương;

- Phía Nam giáp Thành Đồng Hới và đường Lê Duẩn cũ;

- Phía Tây giáp tường Thành Đồng Hới.

Tồn bộ khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích 7,3 ha.

Hiện trạng khu đất Dự án và một số đối tượng ở lân cận khu đất Dự án như

sau:

Các cơng trình xây dựng, dân cư và các cơng trình khác:

* Khu vực dân cư: Khu dân cư gần nhất cách ranh giới phía Nam khu vực

Dự án khoảng 50 m về phía Nam (cách tường Thành cổ, hào thành và tuyến

đường dọc theo hào thành).

* Cách một tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai rộng 19,5 m về phía Bắc

khu vực Dự án là Trụ sở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng; cách tuyến

đường Trần Phú cũ (sau đây gọi là Đường vận chuyển 1 vì đây là một trong 2

tuyến đường vận chuyển chính của Dự án) rộng 19,5 m về phía Bắc là Trụ sở

Tỉnh ủy cũ, hiện là trụ sở tạm của Thành ủy Đồng Hới.

* Cách một tuyến đường Lê Duẩn cũ (sau đây gọi là Đường vận chuyển 2 vì

đây là một trong 2 tuyến đường vận chuyển chính của Dự án) rộng 23 m về phía

Nam là Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; liền kề về phía Nam của Trụ sở

UBND tỉnh là Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.

(Chiều rộng của các tuyến đường ở trên đã tính đến quy hoạch mở rộng của

các tuyến đường).

* Cách một tuyến đường Hùng Vương rộng 34 m về phía Đơng của Dự án là

Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình.

* Phía Tây Bắc khu đất Dự án có lơ cốt cổ hiện có. Lơ cốt cổ thuộc quyền

quản lý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Đình và theo bản vẽ

quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng Dự án được UBND tỉnh phê duyệt, khu đất

dự án giáp với lơ cốt cổ sẽ bố trí đất hành lang bảo vệ lơ cốt với diện tích 570 m2.

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng18Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm* Di tích Nhà lao Đồng Hới cách ranh giới phía gốc Tây Bắc khu đất Dự án

khoảng 19,5 m. Nhà lao Đồng Hới được xây dựng lại ngay sau khi thực dân Pháp

chiếm đóng Đồng Hới lần thứ nhất năm 1885 và tồn tại trong suốt thời kỳ Pháp

thuộc. Nhà lao có chiều rộng khoảng 150m, chiều dài khoảng 400m và có tường

bao quanh cao khoảng 8m, trong đó bức tường phía Tây và phía Bắc là bức tường

của thành Đồng Hới ngày xưa. Di tích tiếp giáp hàng rào phía Tây của Trụ sở Bộ

chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình. Hiện tại, Nhà lao Đồng Hới khơng

còn tồn tại, các hiện vật minh chứng cho tội ác của thực dân Pháp cũng bị thất lạc,

di tích chỉ còn là bãi đất trống, chỉ một tấm bia di tích ở chính giữa khu đất. 

* Tiếp giáp về phía Tây và một phần phía Nam khu vực Dự án là Di tích lịch

sử kiến trúc nghệ thuật Thành Đồng Hới (sau đây viết tắt là Thành Đồng Hới).

Thành Đồng Hới đã được Bộ Văn hóa Thơng tin và Thể thao (Nay là Bộ Văn hóa,

Thể thao và Du lịch) cơng nhận Di tích lịch sử và Kiến trúc theo Quyết định số

97/QĐ ngày 21/1/1992. Theo Biên bản quy định khu vực bảo vệ Thành Đồng Hới

được UBND tỉnh lập ngày 27/11/1991 thì khoanh vùng bảo vệ di tích gồm 2 khu

vực:

+ Khu vực bảo vệ: Trong khu vực này cấm mọi hoạt động xây dựng hoặc vi

phạm. Khu vực này bao gồm các đoạn thành còn lại (1860m) và đất ao hồ xung

quanh (tính từ mép ngồi của hồ ra 3m và mặt trong của chân thành ra 3m. Tổng

chiều dài 1860m, chiều rộng 30m. Vậy diện tích khu vực bảo vệ là 55.800m 2. Dự

án Hạ tầng Quảng trường trung tâm được thiết kế đảm bảo không ảnh hưởng đến

khu vực này. Tuyến đường bao quanh Quảng trường được xây dựng cách ranh

giới chân tường 3m. Trong phạm vi từ chân tường ra 3m sẽ thực hiện trồng hoa,

cây cảnh để tạo cảnh đẹp cho khuôn viên. Phạm vi ảnh hưởng này là 560m, do đó

diện tích khu vực bảo vệ chịu ảnh hưởng do hoạt động xây dựng hạ tầng là

1.680m2.

+ Khu vực điều chỉnh xây dựng: Đây là khu vực tiếp giáp với khu vực bảo

vệ nhưng lại có quan hệ chặt chẽ tới di tích về nhiều mặt: Lịch sử, mơi trường, vẽ

đẹp chung...Khu vực này gồm: Bao quanh khu vực bảo vệ (cách mép ngoài của

hồ từ mét thứ 3 ra 7m và mặt trong của chân thành từ mét thứ 3 ra 7m. Tổng

chiều dài 1860m, chiều rộng 44m. Vậy diện tích khu vực điều chỉnh xây dựng là

81.840m2. Khu vực này được sử dụng để làm tuyến đường giao thông bao quanh

Quảng trường. Tổng chiều dài ảnh hưởng là 560m, chiều rộng ảnh hưởng là 7m.

Do đó diện tích khu vực điều chỉnh xây dựng chịu ảnh hưởng do hoạt động xây

dựng là 3.920m2.

Vậy tổng diện tích ảnh hưởng đến khu vực bảo vệ Di tích Thành Đồng Hới

là 5.600m2.

Hiện tại, ở lân cận khu đất Dự án khơng có hoạt động xây dựng lớn nào đang

và dự kiến sẽ diễn ra sớm, do đó, nhìn chung, hoạt động thi công của Dự án sẽ

không chịu tác động cộng hưởng bởi các hoạt động thi công xây dựng khác.

Các đối tượng tự nhiên gần khu vực Dự án:

Bao quanh Thành Đồng Hới là hào nước có cống thơng với sơng Nhật Lệ

cách khu vực Dự án khoảng 250 m về phía Đơng.

Cách khu vực Dự án khoảng 70 m về phía Nam là Hồ Trạm và khơng có kết

nối với hào thành.

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng19Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmHiện trạng sử dụng đất của khu vực quy hoạch chung:

Đất khu vực xây dựng quảng trường trung tâm hiện trạng là đất thể thao (đất

sân vận động tỉnh, 19.824 m2), đất xây dựng trụ sở làm việc (Trụ sở liên cơ quan

Hội người mù tỉnh Quảng Bình, Hội nơng dân, Hội Đơng y tỉnh Quảng Bình (2

tầng, 1.836 m2); Trụ sở Tài nguyên Môi trường cũ (nay là trụ sở Ban quản lý DA

PTNT bền vững vì người nghèo, Chi cục văn thư lưu trữ thuộc Sở Nội vụ, 4.476

m2), một nhà cấp 4 bỏ hoang rộng khoảng 50 m 2 và còn lại là đất trống chủ yếu cỏ

dại mọc trên đó với diện tích 46.814 m2. Hiện tại, các cơng trình đã xuống cấp,

hạn chế sử dụng. Theo Quy hoạch chi tiết quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí

Minh, thành phố Đồng Hới (trong ranh giới dự án 7,3ha) thì sẽ di dời, giải phóng

các cơng trình trên.

Đa số diện tích khu đất Dự án và khu vực xung quanh có hướng thốt nước

chính là theo địa hình ra mương thốt nước của đường Đường vận chuyển 1,

Đường vận chuyển 2, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hùng Vương và

mương thu dọc theo Thành Đồng Hới rồi theo cống thoát ra hào nước bao quanh

thành cổ.

Hiện trạng giao thông kết nối với khu vực Dự án:

Khu vực Dự án có điều kiện giao thơng thuận lợi do giáp đường Hùng

Vương, một trong những tuyến đường chính của thành phố Đồng Hới, ở phía

Đơng; giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Đường vận chuyển 1 ở phía

Bắc; giáp với đường Đường vận chuyển 2 ở phía Tây.Hình 1.1. Vị trí khu vực thực hiện Dự án

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng20Báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmb) Vị trí khu đất đổ thải đất hữu cơ.

Tồn bộ chất thải xây dựng không tái sử dụng được như xi măng, gạch, bê

tơng vỡ, cùng với lớp đất phong hóa sẽ được đổ bỏ ở bãi rác cũ thành phố Đồng

Hới trước đây (Khu vực Ba Trang, thôn 6, xã Lộc Ninh).

Bãi rác có diện tích 13,5 ha, thời gian vận hành từ năm 2002 đến năm 2008

và hiện nay đã đóng cửa.

Bãi rác có vị trí tiếp giáp: Phía Bắc giáp rừng trồng bạch đàn, Phía Nam giáp

rừng trồng bạch đàn, Phía Tây giáp tuyến đường đất nối với đường tránh thành

phố Đồng Hới và rừng thơng, Phía Đơng giáp rừng thông và tràm hoa vàng. Bãi

rác cách khu dân cư gần nhất là 2,5 km.

Hiện nay bãi rác thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát

triển Đơ thị. Trong q trình đóng cửa bãi rác, việc cho phép đổ chất thải đào từ

quá trình nạo vét, xây dựng các cơng trình vẫn được cấp phép nhằm tăng lượng

đất phủ bề mặt bãi rác, tăng diện tích trồng cây, giúp cho việc phục hồi mơi

trường diễn ra nhanh hơn.Hình 1.2. Vị trí đổ thải đất hữu cơ của Dự án

1.4. Nội dung chủ yếu của Dự án

1.4.1. Mục tiêu đầu tư

Cơng trình Hạ tầng quảng trường trung tâm sẽ là không gian tôn vinh lên giá

trị hình ảnh quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nằm giữa trung tâm thành

phố Đồng Hới, nơi đây là trung tâm văn hóa; kinh tế; chính trị của tỉnh Quảng

Bình, vừa nằm trên tuyến Quốc lộ 1 – là tuyến giao thông đường bộ nối liền hai

miền Bắc Nam của đất nước. Đây sẽ là điểm nhấn cảnh quan của khu vực trung

tâm thành phố, là dấu ấn đẹp trong lòng du khách khi đi qua hay ghé thăm mảnh

đất Quảng Bình.

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng21Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmCơng trình còn là nơi tổ chức các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội của tỉnh

như lễ mít tinh - diễu hành kỉ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh nhà và đất nước;

biểu diễn văn nghệ quần chúng. Là điểm thăm quan, dạo chơi lý tưởng cho bà con

nhân dân và du khách khi đến với Đồng Hới, Quảng Bình.Tạo điểm nhấn cho

cảnh quan đô thị hiện đại khu vực trung tâm thành phố.

Đầu tư xây dựng Hạ tầng quảng trường trung tâm nhằm hoàn thiện đồ án

quy hoạch chi tiết Quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Đồng

Hới, tỉnh Quảng Bình tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đồng bộ và hiện đại,

đảm bảo tính khả thi, ổn định và phát triển lâu dài, với các hạng mục cơng trình

gồm: san nền, giao thơng, cấp thốt nước, cấp điện, thông tin liên lạc và một số

hạng mục dân dụng quan trọng như Đền thờ Bác Hồ, nhà dịch vụ phụ trợ và hạng

mục liên quan khác.

1.4.2. Quy mơ đầu tư xây dựng của Dự án

Cơng trình hạ tầng quảng trường trung tâm là cơng trình hạ tầng kỹ thuật

đầy đủ các hạng mục: San nền; giao thơng; cấp điện; chiếu sáng; thơng tin; cấp

thốt nước và các hạng mục dân dụng: Đền thờ Bác Hồ (xây dựng giai đoạn sau);

Nhà dịch vụ, phụ trợ; Trạm biến áp, trạm bơm; Chòi nghỉ, đường dạo; cây xanh

cảnh quan…

Quy mơ khu đất diện tích: 7,3 ha. Các hạng mục cụ thể như sau:

1.4.2.1. San nền

Khu vực sân quảng trường.

Khu nhà dịch vụ, đón tiếp.

Khu cơng viên phía Nam, bồn hoa tả, hữu.

Khu vực đồi cây và cơng trình Đền thờ Bác Hồ (xây dựng giai đoạn sau).

Với tổng diện tích 35.100,57 m2. Các lơ còn lại khối lượng đào đắp nhỏ

được tính tốn trong hạng mục phá dỡ.

1.4.2.2. Giao thông

Đường giao thông bao gồm: Tuyến đường Hùng Vương được mở rộng mặt

về phía Tây 10m (thuộc phạm vi dự án).Khi thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng đến

diện tích cơng trình khu vực mới và cũ cần hồn trả lại mặt bằng theo mức độ

hồn thiện hiện có.

- Tuyến Đường vận chuyển 1 (Trần Phú cũ) và Đường vận chuyển 1 (Lê

Duẩn cũ), cơ cấu mặt cắt dự án như sau: Bn=23,0m; Bm=2x7,5m; Blề=

(3,0+5,0)m;

- Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, cơ cấu mặt cắt dự án như sau:

Bn=19,5m; Bm=2x5,25m; Blề= 2x4,5m;

- Tuyến đường bao Thành nối từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường

giữa Quảng trường trung tâm rộng 48,2m, cơ cấu mặt cắt dự án như sau:

Bn=13,0m; Bm=2x3,5m; Blề= 2x3,0; (Tuyến này, khi thực hiện dự án đã điều

chỉnh bậc cấp Lễ đài nên giảm vỉa hè phía Lễ đài từ 6.0m còn lại 4.2m);

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hồng22Báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm- Tuyến đường trung tâm chạy giữa trung tâm quảng trường rộng 48,2m kết

nối từ Đường vận chuyển 1, Đường vận chuyển 2 với đường Nguyễn Thị Minh

Khai, cơ cấu mặt cắt dự án như sau: Bn=48,2m; Bm=(7,5+27,5)m; Blề=

(4,2+9,0)m;

- Đường xung quanh thành cổ được mở rộng 13m trong đó một bên phía

giáp bờ tường thành được trồng thảm cỏ lạc, phía bên đồi cây và vườn hoa lát bó

vỉa, nền vỉa hè trồng thảm cỏ xen kẻ tảng đá tạo đường dạo đi bộ.

1.4.2.3. Cấp điện

Cấp điện cho hệ thống sân quảng trường và cơng viên, vườn hoa phía sau

quần thể tượng đài tạo khơng gian ánh sáng phù hợp cho tính chất quảng trường

và sân vườn công viên, chiếu sáng cụm tượng,...

1.4.2.4. Cấp nước

Nguồn cấp nước cho khu vực được khởi thủy từ tuyến ống trên đường

Nguyễn Thị Minh Khai (tuyến ống D100 hiện có).

Cấp nước cho các khu vực: sân quảng trường ô thảm cỏ, đồi cây phía sau,

công viên phía Nam khu vực, bồn cây tả, hữu, cây xanh vỉa hè, hệ thống cứu hỏa

dọc đường nội bộ khu vực quảng trường và các cơng trình dân dụng: Đền thờ Bác

Hồ, nhà dịch vụ, phụ trợ.

1.4.2.5. Thoát nước mặt

Trên cơ sở mạng lưới giao thơng và địa hình cảnh quan thiết kế, thiết lập

các tuyến thoát nước mưa dọc theo vỉa hè các tuyến đường hiện có thu gom nước

tồn bộ khu vực lập quy hoạch thoát về hệ thống thoát nước mặt dọc đường Hùng

Vương rồi xả ra hồ Thành theo hai cửa xả tại cầu Bắc Thành và Nam Thành. Tính

tốn thủy lực tuyến cống căn cứ vào diện tích lưu vực, dự phòng nước chảy tràn

tại khu vực cơng viên, cây xanh.

1.4.2.6. Thốt nước thải và vệ sinh mơi trường

Do khu vực đặc thù và chỉ có một cơng trình dịch vụ, phụ trợ, vệ sinh với

diện tích nhỏ và hiện tại xung quanh khu vực chưa có đường ống thốt nước thải,

do đó, khi thực hiện Dự án thì cần xử lý nước thải khu nhà dịch vụ, phụ trợ, vệ

sinh thông qua bể tự hoại, sau đó cho tự thấm, bố trí ống chờ để đấu nối chung

vào đường ống thoát nước mặt chung của thành phố khi có hệ thống thốt nước

thải trên đường Hùng Vương.

Vệ sinh môi trường: Trong khu vực quảng trường, công viên bố trí các điểm

gom rác bằng các thùng rác có khoảng cách hợp lý và dấu vào các điểm cây xanh

phù hợp nhằm chứa rác sinh hoạt rồi tập kết vào xe chở rác chung của thành phố

Đồng Hới mang đi xử lý hằng ngày.

1.4.2.7. Các hạng mục dân dụng

* Đền thờ Bác Hồ (xây dựng giai đoạn sau):

- Diện tích xây dựng khoảng: 165m2.

- Diện tích sử dụng khoảng: 54m2.

- Hình thức kiến trúc: nhà ngói, mang dáng dấp đền thờ của kiến trúc Việt

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hồng23Báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmNam.

- Tầng cao: 1 tầng (có mái cổ lầu).

- Chức năng: gồm khơng gian thờ, hành lang, phòng chờ hành lễ.

* Nhà dịch vụ, phụ trợ gồm:

- Khu nhà đón tiếp- dịch vụ giải khát (bao gồm: Kho, pha chế, khu vực đón

tiếp):183,5m2.

- Khu nhà quản lý (bao gồm: Phòng quản lý, phòng hướng dẫn, phòng trực

ban), diện tích:172,0m2;

- Khu khà vệ sinh: 52m2 (thiết kế cảnh quan, cây xanh để che chắn tạo sự kín

đáo cho cơng trình).

Tổng diện tích sử dụng: 213,8m.2

Diện tích xây dựng: 407,0m2.

- Chức năng: dịch vụ, phụ trợ, vệ sinh...

- Hình thức kiến trúc: nhà mái ngói xiên theo kiến trúc truyền thống Việt

Nam.

- Tầng cao cơng trình: 1 tầng.

* Nhà/trạm nghỉ chân:

Diện tích xây dựng: 42m2.

1.4.2.8. Hệ thống sân vườn, cây xanh, thảm cỏ, đường dạo

Diện tích cây xanh khu vực đồi cây: 18.320m2.

Khu cơng viên phía Nam: 4780m2.

Khu vực sân quảng trường, ô cỏ: 8958m.2

Khu bồn hoa tả, hữu: 3244m.2.

1.4.3. Phương án thiết kế xây dựng

1.4.3.1. Quy hoạch mặt bằng tổng thể

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng quảng trường trung tâm dự kiến bố trí các

hạng mục cơng trình như: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Quảng

Bình (được thiết kế và thi công độc lập, dự án riêng); Đền thờ Bác Hồ (xây dựng

giai đoạn sau); Khu vực Quảng trường, sân hành lễ, hệ thống đường diễu hành,

đường dạo, cây xanh, đồi cây, thảm cỏ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng

mục dân dụng dịch vụ, phụ trợ khác.

Cụ thể, các khu chức năng bố trí như sau:

- Khu vực Quảng trường (kí hiệu: SQT1,2) bố trí phía trước giáp đường

Hùng Vương, tính từ mép nhựa hiện có đường Hùng Vương lùi vào 10m đến mép

đường diễu hành là 94,9m, chiều rộng từ mép đường Lê Duẩn đến mép đường

Trần Phú rộng khoảng 94,8m. Diện tích sân Quảng trường là 5.387,5m 2, khu vực

thảm cỏ là 3.558,5m2.

- Đường diễu hành trước Tượng đài (láng nhựa cao cấp) rộng khoảng 35.0m

để tổ chức các buổi diễu hành, tập trung đông người trong các dịp lễ, hội. Đường

mặt trước hai bên hơng khu vực tượng đài có cấu tạo mặt đường rộng 15m, vỉa hè

mỗi bên 3m để trồng cây xanh và tạo hành lang đi bộ.

- Khu vực đất xây dựng Tượng đài (kí hiệu:TĐ) có diện tích là 3000.0m 2 là

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×