Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Các hoạt động hướng dẫn học:

III. Các hoạt động hướng dẫn học:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hà- Gv chữa bài.

*Cùng ôn bài:

HĐTQ điều hành

- Qua tiết học này, em ôn tập lại những

gì?- HS quan sát.

- Làm lại bài sai vào vở.

- HS nghe/ chia sẻ nội dung bài thông

qua hộp thư nhịp cầu bè bạn.---------------------------------------------chiÒu thø 2

TiÕt 1: HĐGD Âm nhạc

Häc hát bài: Chim chích bông

I . MC TIấU:

- Cho HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và tiết tấu bài hát.

- Biết viết kết hợp giữa hát với vận động phụ họa.

- Biết kết hợp giữa hát gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca.

II.CHUẨN BỊ:

- Hát chuẩn xác bài hát

- Thanh phách, song loan. Bảng phụ chép lời ca.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

1. Khởi động

- Hát đầu giờ

2. Các hoạt động của giáo viên và học sinh:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

a) Hoạt động 1: Dạy hát bài : Chim chích

HĐCL

bơng.

- GV hát mẫu

- HS theo dõi

- GV treo bảng phụ cho HS đọc lời ca:

- GV đọc mẫu từng câu theo âm hình tiết tấu

- HS đồng thanh đọc theo.

- Cho 1-2 HS đọc lại

- HS nghe, sau đó hát từng câu..

- Dạy hát từng câu :

- Từng tổ hát

- GV hát mỗi câu 3lần. yêu cầu HS hát

- Khi học được 2 câu, cho HS hát nối lại với nhau.

Chú ý những chỗ lấy hơi.

- HS đứng tại chỗ hát đầy đủ cả

- Hát đầy đủ cả bài

bài.

- Trình bày bài hát hồn chỉnh.

- HS trình bày theo hướng dẫn của

GV.

b) Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ

đệm

* Cho HS dùng thanh phách hoặc song loan gõ

đệm theo phách:

- Cho HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu

- GV hướng dẫn từng nhóm hát.

- Cho HS hát.

4HĐCL

- HS gõ theo sự hướng dẫn của GV

nhịp 2/4:

Chim chích bơng bé tẹo teo

x

x

x

x

Rất hay trèo từ cành na ra cành b..Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hàx

x

x

x

- HS tập hát + gõ tiết tấu

- GV nhận xét uốn sửa.

- HS tập đứng hát, múa một số

động tác phụ hoạ theo sở thích

riêng của mình- GV cho HS tập đứng hát, múa một số động tác

phụ hoạ theo sở thích riêng của mình.

3. Củng cố dặn dò.

- Cho HS hát lại bài hát.

-HS trả lời

+ Trong bài hát có nhắc đến con gì?

- HS nghe dặn dò.

-GV giỏo dục HS

- Nhận xét tiết học về nhà học hát lại cho thuộc

-------------------------------------------Tiết 2: Giáo dục lối sống

BÀI 9: GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI (T2)

( Tài liệu hng dn hc mụn GDLS-lp2)

---------------------------------------Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2019

Tiết 1: Toán

BI 75 : TèM S B CHIA (T1)

(TL HDH Toán 2- tập 2A)

i. Mục tiêu:

- Em biết cách tìm số bị chia của phép chia

II. Chuẩn bị:

- GV: Phiếu học tập

- HS: Đồ dùng học tập Toán, TLHDH, vở ghi.

III. Các hoạt động hướng dẫn học:

1. Khởi động

- HĐTQ tổ chức chơi TC theo HĐCB1: “Ai nhanh, ai đúng”

- GV quan sát hs chơi.

- GVKL, tuyên dương học sinh

2. Các hoạt động của giáo viên và học sinh

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV giới thiệu bài, ghi tên bài lên HĐTQ điều hành:

bảng.

- Hs đọc tên bài và viết vào vở

- Hs đọc và chia sẻ mục tiêu.

- GV chốt mục tiêu.

- HS lắng nghe

A. HĐ cơ bản

2. a. Thực hiện các hoạt động sau:

HĐ cả lớp

Viết lên bảng 12 : 3 = ? và yêu cầu - 12 : 3 = 4

tính thương

- Hãy gọi tên các thành phần trong - 12 là số bị chia ; 3 là số chia ; 4 là thương

phép chia trên

? 12 chia 3 bằng mấy ?

12 : 3 = 4

5xLớp 2GV: Nguyễn Thị Hà? 12 bằng mấy nhânmấy ?12 = 3  4Vậy cách tìm số bị chia trong phép

chia 12 : 3 là gì ?

- Gv N/x.

3. Trả lời câu hỏi:

- GV ghi phép nhân: x : 2 = 5

- Thành phần nào chưa biết ?

- Để tìm số bị chia x chưa biết, ta làm

thế nào?

- GV HD:

x:2=5

x = 5 2

x = 10- Ta lấy thương nhân với số chia.- Qua HĐ2,3, em biết được kiến thức

gì?

- GV chốt ND.- Em biết cách tìm số bị chia trong 1 thương4. a. Đọc kỹ ND sau và viết vào vở

- T/h theo TLHD.

- GV kiểm soát.

- N/xHĐ nhóm

- Cá nhân đọc thầm

- Đọc nối tiếp trong nhóm

- 1 số em đọc bài.

- Cá nhân viết vào vở.

HĐ cặp đơib. Nói với bạn bên cạnh cách tìm số

bị chia trong các phép chia sau:

- GV kiểm soát.

- N/xB. HĐ thực hành

1. Tìm x:

- Kiểm sốt

- N/x, tun dương.- Qua HĐTH1, em củng cố kiến thứcHĐ cả lớp

- Số bị chia chưa biết

- Ta lấy thương nhân với số chia

- HS đọc lại.- Mỗi bạn làm 1 phép tính và đổi chéo.

- Cùng trao đổi cách làm.

- Chia sẻ trong nhóm

- BC Gv

Đáp án

x:2=3

x:3=2x=3 2

x = 2 3

x=6

x=6

HĐ cá nhân

- Cá nhân đọc y/c và làm vào vở

- Đổi chéo vở để KT

- BC Gv

Đáp án:

x:3=4

x:4=5

x = 4 3

x = 5 4

x = 12

x = 20

- Củng cố cách tìm số bị chia trong 1 thương

6Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hàgì?

- GV chốt.

*Cùng ơn bài:

HĐTQ điều hành

- HS nghe/ chia sẻ nội dung bài thông qua hộp

- Qua tiết học này, em biết được những thư nhịp cầu bè bn.

gỡ?Tiết 2: HGD Th cht

(Giáo viên chuyên biệt dạy)

---------------------------------------------Tit 3: TiÕng viƯt

BÀI 26A: TƠM CÀNG VÀ CÁ CON (Tiết 3)

( TL HDH TV-lớp2-tập 2A)

I. Mục tiêu:

- Luyện tập dùng dấu phẩy.

II. Chuẩn bị

- GV: TL HDH; tranh ảnh một số loài sống dưới nước.

- HS: Tài liệu hướng dẫn học.

III. Các hoạt động hướng dẫn học

1. Khởi động

- Chơi TC: Thi kể tên các tỉnh giáp biển của nước ta.

- GV quan sát, tuyên dương.

2. Các hoạt động của giáo viên và học sinh:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Gv giới thiệu bài và ghi tên bài

HĐTQ điều hành:

lên bảng.

- Hs đọc tên bài và viết vào vở

- Hs đọc và chia sẻ mục tiêu.

- GV chốt mục tiêu tiết học

- HS lắng nghe

B. Hoạt động thực hành:

3. Viết vào vở từ chỉ đặc điểm

HĐ nhóm

phù hợp với mỗi con vật

- Cá nhân đọc thầm y/c và đọc thầm lại

- Kiểm sốt lớp

bài Tơm Càng và Cá Con

+ NT điều hành các thành viên:

- Đố nhau theo cặp

- N/x chéo nhau

- Chia sẻ trong nhóm

- Cá nhân viết từ vào vở.

- GV n/x, bổ sung

HSCQT: Quan sát tranh và viết được 1

từ.

Đáp án

7Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hà- Tôm Càng: Dũng cảm

- Cá con: Lượn nhẹ nhàng

- Cá mắt đỏ: Hung dữ.

4a. Tìm chỗ còn thiếu dấu phẩy:

- Quan sát, tư vấn.

- Nghe BC, N/x

- Gv HD học sinh đọc câu hồn

chỉnh, chú ý ngắt nghỉ hơi cho HS.HĐ nhóm

- Cá nhân đọc thầm y/c bài

- Thảo luận cách đặt dấu phấy trong câu

- BC Gv

- Hs lắng nghe và đọc trước lớp.

Đáp án:

Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê,

tôi đã thấy nhiều. Càng lên cao, trăng

càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ

dần.b. Viết vào vở câu 1, 4 sau khi

điền dấu

- Quan sát

- N/x

*Cùng ôn bài:

GV yêu cầu HĐTQ điều hành

- Ban học tập củng cố lại bài học.- Cá nhân viết vào vở

- Đổi chéo vở và n/x

HĐTQ điều hành:

- HS chia sẻ trước lớp (hoặc có thể sử

dụng hộp thư nhịp cầu bè bạn để chia sẻ)

- Hs thực hiện tại nhà.C. HĐ ứng dụng

- Thực hiện theo TL

---------------------------------------------TiÕt 4: TiÕng ViƯt

Bµi 26B: VÌ SAO CÁ KHƠNG BIẾT NĨI ? (T1)

( TL HDH TV-lớp2-tập 2A)

I. Mục tiêu:

- Kể câu chuyện Tôm Càng và Cá Con

- MRVT về các con vật sống dưới nước

II. Chuẩn bị:

- GV: Phiếu học tập; Mẫu chữ hoa V

- HS: Đồ dùng học tập, TLHD

III. Các hoạt động hướng dẫn học.

1. Khởi động.

- HĐTQ tổ chức TC theo HĐCB1: Tiếp sức tìm từ ngữ

- Gv quan sát, tư vấn

- Gv n/x, tuyên dương HS

2- Các hoạt động của giáo viên và học sinh:

8Lớp 2GV: Nguyễn Thị HàHoạt động của GV

- Gv giới thiệu bài và ghi tên bài lên

bảng.

- GV chốt mục tiêu tiết học

A. HĐ cơ bản

2. Nhìn tranh, đọc lời dưới tranh rồi

kể tiếp đoạn truyện

- GV kiểm soát, hỗ trợ.

- N/x, tuyên dương.Hoạt động của HS

HĐTQ điều hành:

- Hs đọc tên bài và viết vào vở

- Hs đọc và chia sẻ mục tiêu.

- HS lắng nghe

HĐ CL

- Cá nhân quan sát tranh

- NT giao việc cho các thành viên

- Cá nhân nối tiếp kể từng đoạn chuyện

theo tranh

- BC Gv

Gợi ý:

- Tranh 1 : Tôm Càng rất ngạc nhiên khi

thấy con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt

tròn xoe, khắp mình phủ một lớp vẩy bạc

óng ánh. Con vật lạ đó tự giới thiệu là Cá

Con.

- Tranh 2 : Cá Con khoe với bạn rằng

chiếc đuôi của mình vừa là mái chèo, vừa

là bánh lái khiến Tơm Càng phục lăn.

- Tranh 3 : Bỗng một con cá hung dữ, mắt

đỏ ngầu, nhằm Cá Con mà lao tới. Tôm

Càng vội vọt tới, xô bạn vào một ngách đá

nhỏ.

- Tranh 4 : Nhờ có lớp vảy như chiếc áo

giáp bảo vệ nên Cá Con khơng bị. Từ đó,

Tơm Càng và Cá Con cùng kết bạn với

nhau.3. Lần lượt kể từng đoạn của câu

chuyện

- Mời đại diện các nhóm lên thi kể

toàn bộ câu chuyện.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cá

nhân, nhóm kể hay nhất.HĐ CL? Em nêu ND câu chuyện ?

- Gv KL- Cá nhân phát biểu

Cá con và Tơm càng đều có tài riêng. Tơm

cứu được bạn qua khỏi nguy hiểm. Tình

bạn của họ vì vậy càng khăng khít*Cùng ơn bài:

GV u cầu HĐTQ điều hành:

- Ban học tập củng cố lại bài học.- Đại diện nhóm kể nối tiếp trước lớp

- Bình chọn nhóm kể hay nhất.

- BC GvHĐTQ điều hành:

- HS chia sẻ trước lớp (hoặc có thể sử

9Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hàdụng hộp thư nhịp cầu bè bạn để chia sẻ).

BUỔI CHIỀU

Tiết 1: Tiếng Việt ( Tăng cường)

LUYỆN ĐỌC: CÁC BÀI 25A-26A

I. Mục tiêu:

HS luyện đọc đúng, diễn cảm bài tập đọc : Sơn Tinh, Thủy Tinh; Bé nhìn biển; Tơm Càng

và Cá Con

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Tài liệu HDH,

2. Học sinh: tài liệu HDH, vở, bút,...

III. Các hoạt động dạy học :

1. Khởi động: Chơi TC: Gọi thuyền

- HĐTQ chia sẻ, nhận xét về trò chơi.

2. Bài mới

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV giới thiệu tên bài và ghi đầu bài - Hs đọc tên bài, viết tên bài vào vở

lên bảng

- HS đọc mục tiêu, chia sẻ mục tiêu trong

- Gv chốt mục tiêu cần đạt

nhóm, trước lớp.

A. Hoạt động thực hành

HĐTH 1: Luyện đọc: Sơn Tinh, Thủy HĐ nhóm

Tinh; Bé nhìn biển; Tơm Càng và Cá Nhóm trưởng điều hành:

Con

- GV yêu cầu học sinh đọc đoạn, bài

- HS đọc đoạn, cả bài cá nhân/ cặp/ nhóm

- HS trả lời các hỏi của Gv đưa ra.

- GV nhận

- Thi đọc trong nhóm

HĐTH 2: Tìm hiểu ý nghĩa bài đọc

Nhóm trưởng điều hành:

- HS hỏi đáp cặp/nhóm

- HS trả lời các hỏi của Gv đưa ra.

- Gv nhận xét - đánh giá

- Lần lượt nêu ý nghĩa câu chuyện trong

nhóm

B. Hoạt động ứng dụng

- Gv yêu cầu Hs đọc bài cho bố mẹ - HS đọc bài cho bố mẹ cùng nghe.

nghe

- Gv nhận xét tiết học.Tiết 2: Tự nhiên và xã hội

Bài 12: CÂY SỐNG Ở ĐÂU ? (T1)

10Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hà(Hướng dẫn học TNXH 2)

I. Mục tiêu: Sau bài học, em:

- Kể được tên một số loài cây sống trên cạn, dưới nước

- Nhận biết lợi ích của cây với lợi ích của con người

- Yêu quý và bảo vệ cây

II. Chuẩn bị:

- TL HDH

III. Các hoạt động hướng dẫn học:

1. Khởi động

- Hát đầu giờ

2. Các hoạt động của giáo viên và học sinh:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV giới thiệu bài, ghi tên bài lên HĐTQ điều hành:

bảng

- Hs đọc tên bài và viết vào vở

- GV chốt mục tiêu.

- Hs đọc và chia sẻ mục tiêu.

- HS lắng nghe

A. HĐ cơ bản

1. Lần lượt em hỏi và nghe bạn trả HĐ nhóm

lời

- Hỏi – đáp nội dung trong TL theo cặp

- T/h theo TL HDH

- Chia sẻ trong nhóm

- Quan sát, tư vấn

- BC Gv

- N/x

Đáp án

- Lồi cây trên cạn: ổi, táo, mít, đào,...

- Lồi cây sống dưới nước: sen, súng,

lục bình, bèo hoa dâu,..

2. Các em thực hiện

- GV tư vấn, kiểm soát

- N/x, tuyên dươngHĐ nhóm

- NT phân cơng nhiệm vụ cho mỗi

thành viên.

- Thảo luận theo cặp

- BC Gv

Gợi ý:

Cây trên cạn: ngô, thanh long

Cây dưới nước: Hoa súng; rong3. Tìm hiểu cây ở sân trường

- Gv cho Hs ra sân trường quan sátHĐ CL

- Cá nhân quan sát các loài cây trong

sân trường

- GV tư vấn, kiểm soát

- Hỏi – đáp cặp đôi các câu hỏi trong

- N/x, tuyên dương

TLHD

- Chia sẻ trong nhóm

- BC Gv

? Em nêu lợi ích của các loài cây và - Hs phát biểu

Gợi ý: Để lấy bóng mát, làm khn

hoa có trong trường ?

11Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hàviên trường xanh và đẹp, ...

*Cùng ôn bài:

HĐTQ điều hành

GV yêu cầu HĐTQ điều hành:

- HS nghe/ chia sẻ nội dung bài thông

- Qua tiết học này, em biết được qua hộp thư nhịp cầu bè bạn.

những gì?

-------------------------------------------------Tiết 3: HĐ Trải nghiệm sáng tạo

BÀI 7: GIA ĐÌNH CỦA EM (TIẾT 4)

( Tài liệu hướng dẫn học môn TNST – L2)

---------------------------------------Thứ t ngày 6 tháng 3 năm 2019

Tiết 1: HGD Th cht

(Giáo viên chuyên biệt dạy)

-------------------------------------------Tiết 2: Toán

BI 75 : TÌM SỐ BỊ CHIA (T2)

( TL HDH mơn Tốn-lớp2-tập 2A)

I. Mục tiêu:

- Em biết cách tìm số bị chia của phép chia

II. Chuẩn bị:

- GV: TLHDH

- HS: Đồ dùng học tập Toán, TLHDH.

III. Các hoạt động hướng dẫn học:

1. Khởi động

- HĐTQ tổ chức chơi trò chơi: “Truyền điện” : Ôn tập bảng chia 5

- GV quan sát hs chơi.

- GVKL, tuyên dương học sinh

2. Các hoạt động của giáo viên và học sinh

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV giới thiệu bài, ghi tên bài lên HĐTQ điều hành:

bảng.

- Hs đọc tên bài và viết vào vở

- Hs đọc và chia sẻ mục tiêu.

- GV chốt mục tiêu.

- HS lắng nghe

B. HĐ thực hành

2. Tìm x

- Kiểm sốt

- N/x, tuyên dương.HĐ cá nhân

HSCQT: Thực hiện phần a.

- Cá nhân đọc y/c và làm vào vở

- Đổi chéo vở để KT

- BC Gv

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Các hoạt động hướng dẫn học:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×