Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4. Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán

Chương 4. Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 4.Kiểm soát nội bộ trong hệ4.1. Mục tiêuthống

của hệ thơng

thống kiểm

nội bộ:

tin sốt

kế tốn

- Đảm bảo BCTC đáng tin cậy

- Các luật lệ và quy định hiện có được tuân thủ

- Các hoạt động kiểm soát là hữu hiệu & hiệu quả4.2 Các dạng kiểm soát nội bộ

- Kiểm soát quản lý

- Kỉểm soát kế toán4.2.1. Kiểm soát quản lý

a) Mục tiêu: - Thúc đẩy hiệu quả SXKD

- Kiểm sốt sự tn thủ của nhân

viên với chính sách quản lý.

b)Các hoạt động của KSQL

- Thông báo các mục tiêu, chính sách của DN cho

tồn đơn vị

- Tạo cơ cấu trách nhiệm trong QL

- Thiết lập quy chế hoạt động

- Giám sát để nhận dạng rủi ro

- Thiết lập chính sách, thủ tục để giải quyết rủi ro

- Đánh giá mức độ hồn thành cơng việc của các bộ

phận4.2.2 Kiểm soát kế toán

a) Mục tiêu:

- Bảo vệ TS của DN

- Thẩm định độ tin cậy của thơng tin kế tốn

b) Các hoạt động của KS kế toán

- Xét duyệt nghiệp vụ

- Kiểm tra ghi chép

- Bảo vệ thông tin và dữ liệu của kế toán

- Kiểm tra đối chiếu, phát hiện sai sót4.3. Thành phần của hệ thống kiểm sốt

nội bộ

- Mơi trường kiểm sốt

- Giám sát

- Đánh giá rủi ro

- Thông tin và truyền thông

- Các hoạt động kiểm soát4.4. Nội dung của kiểm soát hệ thống

4.4.1. Kiểm soát ngăn chặn:

-Mục tiêu: Đề phòng sai sót và gian lận-Sai sót  Cần ngăn chặn từ khi nhập dữ liệu vào- Gian lận: Gian lận quản lý, tham ô biển thủ …4.4.2. Kiểm sốt phát hiện

Mục tiêu: Tìm ra sai sót và gian lận đã xảy

ra

Thủ tục: Đối chiếu chứng từ, sổ sách4.4.3. Kiểm soát sửa sai

Mục tiêu:

kiểm tra việc sửa chữa sai sót đã phát hiện

Hạn chế ảnh hưởng của sai sót đến độ tin

cậy của thơng tin kế tốn.4.5. Kiểm sốt nội bộ hệ thống TTKT trên

máy tính

Nội dung:

- Kiểm sốt tồn bộ

- Kiểm sốt ứng dụng4.5.1. Kiểm sốt tồn bộ

a) Kiểm sốt khâu tổ chức QL: Phân chia trách

nhiệm cho các bộ phận

+ Trưởng phòng CNTT

+ Phân tích & thiết kế hệ thống

+ Bộ phận lập trình

+ Bộ phận vận hành hệ thống

+ Bộ phận nhập dữ liệu

+ Bộ phận QL tài liệu gốc

+ Bộ phận KS dữ liệu

+ Bộ phận QL cơ sở dữ liệub) Kiểm sốt phát triển hệ

thống:

Bảo đảm hệ thống TTKT ln duy trì hoạt động &PTc) Kiểm sốt khâu vận hành:

Đảm bảo hệ thống chỉ được sử dụng cho mục đích mà DN

đã quy định Xác định quyền truy cập để vận hànhd) Kiểm soát phần mềm

 Ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp lệ

 Mọi thay đổi phải hợpe) Kiểm soát nhập dữ liệu

 Đảm bảo mức độ chính xác, kịp thời

của dữ liệu

 Đảm bảo an toànTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4. Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×