1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

NHỮNG CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.12 MB, 60 trang )


CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn- Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 21/07/2015 của UBND huyện Ba Vì

về việc Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Công viên

nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2).

- Bản đồ đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/500 được cơ quan chức năng đo vẽ (do

chủ đầu tư cung cấp).

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các cơng trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN

07:2010/BXD;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN: 7956 :2008 nghĩa trang đô thị - tiêu chuẩn

thiết kế

- Các văn bản pháp lý và tài liệu khác có liên quan.

b. Các căn cứ pháp lý liên quan trực tiếp tới dự án:

+ Căn cứ Hợp đồng Kinh tế ký kết giữa Công ty cổ phần Ao Vua và Công

ty cổ phần Parabol về việc Lập Báo cáo đầu tư “Dự án Xây dựng Công viên

nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng(Giai đoạn 2)”, năm ………;

Và các văn bản khác liên quan.

1.2. Nguồn gốc tài liệu sử dụng

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD ban hành theo

quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

+ Tiêu chuẩn và quy phạm thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị: TCN-8281;

+ Tuyển tập tiêu chuẩn thiết kế xây dựng Việt Nam năm 1996;

+ Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4513 - 1988;

+ Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4474 - 1987;

+ Cấp nước - Mạng lưới bên ngoài và cơng trình - TCTK: TCXD 33 1985;

+ Thốt nước - Mạng lưới bên ngồi và cơng trình - TCTK: TCXD 51 1984;

+ Phòng chữa cháy cho nhà và cơng trình - Yêu cầu thiết kế: TCVN 2622

- 1995;

+ Quy phạm trang bị điện: 11-TCN 18-84 đến 11-TCN 21-84;

+ TCTK chiếu sáng nhân tạo bên ngồi cơng trình XDDD: TCXD

95:1983;

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)4CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Tập I, II, III, IV năm 1997;

+ Tiêu chuẩn Quốc tế (UB quốc tế về kĩ thuật điện): IEC;

+ Bản đồ đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/500 được cơ quan chức năng đo vẽ (do

chủ đầu tư cung cấp).

1.3. Mục tiêu của dự án

1.3.1.Mục tiêu chung:

- Khu vực công viên nghĩa trang vĩnh hằng lần 2 tại xã Vật Lại, huyện Ba

Vì, Hà Nội nhắm đáp ứng các mục tiêu sau:

- Xây dựng công viên nghĩa trang mới gồm các chức năng chính: Khu cát

táng; khu hung tang, khu mai táng vĩnh viễn, Khu hỏa táng, hệ thống các cơng

trình dịch vụ, hệ thống các cơng trình tâm linh. Cùng các hệ thống cây xanh

cơng viên, vườn hoa, lam viên, hồ nước, kiến trúc cảnh quan và diện tích cây

xanh cách ly; Hệ thống giao thơng liên hồn của cơng viên nghĩa trang và các

cơng trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật … Theo quy hoạch, đây là loại hình nghĩa

trang mới, mang tính chất cơng viên nghĩa trang sinh thái nên sẽ áp dụng cho

các hình thức an táng khơng ảnh hưởng tới mơi trường. Tất cả chất thải, nước

thải xẩy ra trong quá trình vận hành nghĩa tranh đều được gom về khu xử lý tập

trung trong phạm vi nghĩa trang, hồn tồn khơng ảnh hưởng tới môi trương

xung quanh.

- Xây dựng một khu nghĩa trang mới nhằm đáp ứng nhu cầu chôn cất của

người dân trong khu vực và các vùng lân cận, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật

hoàn chỉnh, khớp nối, đồng bộ, gắn kết khu vực các dự án có liên quan và các hệ

thống hạ tầng chung tại khu vực thực hiện dự án. Đề xuất phân khu chức năng,

không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật phù hợp từng giai đoạn đầu tư

xây dựng, các dự án liên quan và cảnh quan chung khu vực.

- Quy mơ nghĩa trang theo các hình thức an táng và công nghệ mai táng;

xác định công nghệ mai táng đảm bảo nhu cầu sử dụng trước mắt và lâu dài, phù

hợp với công nghệ an táng khoa học, hiện đại và nhu cầu phát triển của xã hội.

Đảm bảo các điều kiện vệ sinh, tiện nghi sinh hoạt của người dân và phù hợp

với điều kiện sống văn minh hiện đại.

- Quy hoạch sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất và phân khu chức năng,

không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với từng giai đoạn đầu

tư xây dựng, các dự án liên quan và cảnh quan chung của khu vực đảm bảo được

yêu cầu đầu tư của huyện và phù hợp với định hướng phát triển chung của

huyện.

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)5CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn- Tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, lập dự án

khả thi trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng.

- Bảo vệ môi trường sống, sử dụng hợp lý tài nguyên đất.

- Tạo lập mơ hình cơng viên nghĩa trang mới, văn hóa, văn minh, hiện đại,

đảm bảo vệ sinh môi trường, tiết kiệm đất đai, đáp ứng yêu cầu mai táng của

nhân dân Huyện Ba vì và vùng phụ cận nói riêng và thành phố Hà Nội nói

chung. Xác định quy mơ nghĩa trang theo hình thức hỏa táng lưu tro, xác định

công nghệ táng đảm bảo nhu cầu sử dụng trước mắt và lâu dài, hiện đại, văn

minh, đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp bản sắc văn hóa và nhu cầu phát

triển của xã hội

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

Khu công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng lần 2 tại xã Vật Lại,

huyện Ba Vì, nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:

- Xây dựng 1 khu nghĩa trang mới nhằm đáp ứng nhu cầu chôn cất của

người dân trong khu vực và các vùng lân cận, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật

hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các hệ thống hạ tầng chung tại khu vực thực

hiện dự án.

- Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đảm bảo được yêu cầu

đầu tư của Huyện và phù hơp với định hướng phát triển chung của Huyện.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, bảo vệ

môi trường, đảm bảo kiến trúc tại khu vực.

1.4. Sự cần thiết phải đầu tư :

Huyện Ba Vì là một huyện bán sơn địa, là nơi tận cùng của phía Tây Bắc

của Hà Nội, diện tích tự nhiên là 428,0 km 2 , lớn nhất thủ đơ Hà Nội. Địa hình

được chia làm 3 vùng rõ rệt: vùng núi, vùng gò đồi, vùng đồng bằng ven sông.

Huyện có hai hồ rất lớn là hồ Suối Hai, và Hồ Đồng Mô. Các hồ này đều là hồ

nhân tạo và nằm ở đầu nguồn Sơng Tích Giang, chảy sang thị xã Sơn Tây, và

một số huyện phía Tây Hà Nội, rồi đổ nước vào sông Đáy . Trên địa bàn huyện

có vườn Quốc Gia Ba Vì. Ở ranh giới của huyện với tỉnh Phú Thọ có hai ngã ba

sông là: ngã ba Trung Hà giữa sông Đà với sông Hồng (tại xã Phong Vân) và

ngã ba Bạch Hạ giữa Sông Hồng và sông Lô (tại các xã Tản Hồng và Phú

Cường, đối diện với thành phố Việt Trì).

Huyện Ba Vì là một huyện mới được thành lập được thành lập ngày

26/7/1968 trên cơ sở hợp nhất các huyện cũ Bất Bạt, Tùng Thiện và Quảng Oai

của tỉnh Hà Tây. Thời kỳ 1975 -78 thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Từ năm 1978 đến

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)6CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnnăm 1991 thuộc thành phố Hà Nội. Từ năm 1991 đến năm 2008 thuộc Hà Tây.

Từ 1 tháng 8 năm 2008, Ba Vì là một huyện của Hà Nội. Trước khi sát nhập vào

Hà Nội, tồn huyện Ba Vì có 1 thị trấn và 31 xã.

Ba Vì nối liền với các tỉnh và thủ đơ Hà Nội, bằng các trục đường chính

như: quốc lộ 32, tỉnh lộ 89 A … và các tuyến đường thủy qua sông Hồng, sông

Đà có tổng chiều dài 70 km.Với những lợi thế về giao thông đường thủy, đường

bộ, Ba Vì có điều kiện khá thuận lợi trong giao lưu kinh tế, văn hóa với bên

ngoài, tiếp thu những tiến bộ khoa học – kỹ thuật để phát triển kinh tế với cơ cấu

kinh tế đa dạng nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, công nghiệp. Hiện nay đời sống

của người dân trong huyện ngày càng được nâng cao và nhu cầu được ăn ở, sinh

hoạt trong một môi trường ngày càng tốt hơn là hết sức cần thiết. Cùng với quá

trình triển khai quy hoạch phát triển kinh tế xã hội toàn huyện, việc lập quy

hoạch chi tiết Khu Nghĩa trang Vĩnh Hằng tại xã Vật Lại, Huyện Ba Vì, là phù

hợp với định hướng quy hoạch chung, đáp ứng nhu cầu an nghỉ Vĩnh Hằng cho

những người quá cố khắp mọi miền trong cả nước, đặc biệt tại thủ đô Hà Nội và

các tỉnh Lân Cận. Đây cũng là điểm đến văn minh và tiện ích, lý tưởng để thăm

quan tưởng niệm người thân cho du khách thập phương mỗi khi tới thăm mảnh

đất trăm nghề Ba Vì – Hà Nội.

Tổng diện tích tự nhiên tồn huyện Ba Vì là 428,0 km 2 , tốc dộ tăng

trưởng dân số trong những năm gần đây, theo thống kê dân số tồn huyện năm

2009 là 261.654 người. Do xu hướng đơ thị hóa tăng nhanh là quy luật tất yếu

của sự tăng trưởng kinh tế xã hội, yếu tố này đã làm bộc lộ bất hợp lý mà lĩnh

vực quy hoạch đô thị phải sớm giải quyết, khắc phục. Trên địa bàn mỗi xã của

huyện đều có các khu nghĩa địa nhỏ tuy nhiên việc chơn cất mộ còn khá lộn xộn

chưa có sự quản lý chặt chẽ làm mất vẻ mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm, nói

chung khi nghĩa trang Văn Điển đã đóng cửa khu vực địa táng vào 07/2010, bên

cạnh đó nghĩa trang Thanh Tước phục vụ an táng cho đối tượng là cán bộ trung,

cao cấp cũng sắp đạt ngưỡng tới hạn. Như vậy việc tồn tại các nghĩa trang cũ

trong lòng đơ thị sẽ không thể phù hợp. Hơn nữa, Đô thị Hà Nội dự kiến sau khi

mở rộng có quy hoạch diện tích tăng gấp 3 lần, dân số đô thị dự kiến tăng gấp 2

lần (đến năm 2030) do vậy việc xây dựng nghĩa trang mới, đặc biệt là vấn đề

môi trường đơ thị, trong đó vị trí quy mơ, cơng nghệ an táng, đầu tư hạ tầng kỹ

thuật, hạ tầng xã hội phụ trợ, khoảng cáh ly, thời gian sử dụng cho nghĩa trang

của các đô thị, vùng đô thị, vùng đô thị là nhu cầu cấp bách và bức xúc của

Thành Phố cần được các cấp, các nghành, địa phương và nhân dân ủng hộ, cùng

tháo gỡ khó khăn với thành phố.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)7CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnXu hướng đô thị hóa tăng nhanh là quy luật tất yếu của sự tăng trưởng

kinh tế xã hội. Yếu tố này đã làm bộc lộ những bất hợp lý mà lĩnh vực quy

hoạch đô thị phải sớm giải quyết, khắc phục. Đặc biệt là vấn đề môi trường đô

thị, trong đó vị trí, quy mơ, cơng nghệ an táng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng

xã hội phụ trợ, khoảng cách ly, thời gian sử dụng cho nghĩa trang của các đô thị,

vùng đô thị là một vấn đề bức xúc. Thực tế của các đô thị lớn như Hà Nội, TP

Hồ Chí Minh, Hải Phòng đã chứng minh điều đó.

Có một thực tế được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm là trong q trình

phát triển đơ thị, việc lựa chọn vị trí để đặt các nghĩa trang là vấn đề hết sức

nhạy cảm và có tác động lớn đến đời sống tinh thần của người dân.. Thực tế phát

triển đơ thị cũng cho thấy, việc nhìn trước ảnh hưởng của q trình đơ thị hóa

đến các khu vực nhạy cảm này là hết sức quan trọng . Điển hình là nghĩa trang

Văn Điển, ban đầu đây là nghĩa trang có khoảng cách khá xa so với trung tâm

Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay khu vực ở đây được coi là ô nhiễm nhất của thủ đô.

Đô thị phát triển đang tiến rất gần và nguy cơ ô nhiễm là điều khó tránh khỏi.

Nghiã trang này dần dần có nguy cơ lọt thỏm trong đô thị và ảnh hưởng của nó

tới môi trường sống đang hiện hữu.

Việc xây dựng công viên nghĩa trang đối với nhiều nước trên thế giới là

không mới. Tuy nhiên ở Việt Nam, với những đặc điểm riêng về phong tục tập

quán thì việc xây dựng mơ hình này cần được cân nhắc thấu đáo. Các nhà

chuyên môn cũng có những nghiên cứu khá sâu sắc và chi tiết địa điểm để xây

dựng công viên nghĩa trang. Mơ hình cơng viên nghĩa trang Vĩnh Hằng đang là

một hình thức cần được quan tâm nghiên cứu . Bởi lẽ, chính từ đây sẽ tạo một

cảnh quan thiên nhiên, giảm tải những áp lực về hạ tầng đô thị , đồng thời không

làm ô nhiễm môi trường đô thị, công viên nghĩa trang sẽ trở thành một thành

phố vĩnh hằng, một công viên tồn tại vĩnh cửu, trở thành một địa chỉ tâm linh,

văn hóa, giáo dục truyền thống phù hợp với ý nguyện của người dân và văn hóa

dân tộc.

Do vậy việc đầu tư xây dựng dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở

rộng lần 2 tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và xây dựng Đài hóa

thân Vĩnh Hằng là hết sức cần thiết nhằm từng bước ổn định nhu cầu an táng

một cách trật tự và đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ cho mọi tầng lớp nhân

dân trong các vùng lân cận nói riêng và trong nhân dân thủ đô nói chung.

1.5. Quan điểm lập dự án.

* Quan điểm xây dựng công viên nghĩa trang

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)8CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn- Phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng, dân cư,

xã hội, kiến trúc cảnh quan, di tích lịch sử - văn hóa, khả năng sử dụng quỹ đất

hiện có và quỹ đất dự kiến phát triển.

- Phân khu chức năng đủ cơ cấu mai táng: hung táng, cát táng, chôn một

lần yêu cầu công nghệ hiện đại đảm bảo vệ sinh môi trường, tuân thủ tiêu chuẩn

và quy chuẩn hiện hành. Xác định chức năng và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

cho toàn nghĩa trang và các nghĩa trang thành phần, đảm bảo xây dựng thành

một nghĩa trang đồng bộ, hoàn chỉnh về sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ

thuật.

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: xác định các chỉ tiêu cho từng lô

đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao cơng trình; vị trí

quy mơ các cơng trình ngầm, đồng thời xác định các cơng trình chức năng phục

vụ hoạt động của nghĩa trang, phân lô mộ, nhóm mộ, hàng mộ. khoảng cách

giữa các mộ tuân thủ theo quy định đồng thời phải thuận tiện cho việc thực hiện

các nghi lễ táng.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa giữa các khu chức năng

và khu vực xung quanh tạo thành một không gian đẹp, nhiều cây xanh, đảm bảo

vệ sinh môi trường và phù hợp với không gian tâm linh người Việt.

- Giảm thiểu được tình trạng ơ nhiểm mơi trường.

- Khơng làm tiêu hao quỹ đất xã hội.

- Phát huy nếp sống văn hóa trong an táng.

- Quy hoạch hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được bố trí đến mạng lưới đường nội bộ, bao

gồm các nội dung sau:

+ Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất;

+ Xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ, và

chỉ giới xây dựng; vị trí, quy mơ bến, bãi đỗ xe và hệ thống cơng trình ngầm, tuy

nel kỹ thuật;

+ Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mơ các cơng trình trạm

bơm nước; bể chứa, mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi

tiết;

+ Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng; vị tí, quy mơ

các trạm diện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng;

+ Xác định nhu cầu mạng lưới thông tin liên lạc;

+ Xác định mạng lưới thốt nước; vị trí , quy mơ các cơng trình xử lý

nước bẩn, chất thải.

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)9CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật; nhà lưu giữ tro cốt; các cơng trình phục vụ,

các cơng trình khác có liên quan phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ, đảm

bảo vệ sinh môi trường.

- Đánh giá môi trường chiến lược:

+ Đánh giá hiện trạng mơi trường về điều kiện địa hình; các vấn đề xã

hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên;

+ Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến

môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ mơi trường để đưa ra các giải

pháp quy hoạch không gian kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy

hoạch;

+ Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi

trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch;

+ Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi

trường.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)10CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnCHƯƠNG II

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG, ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

2.1. Địa điểm xây dựng dự án

2.1.1. Vị trí gianh giới:

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc ranh giới hành chính xã

Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

- Phía Bắc giáp Nghĩa trang Cơng viên Vĩnh Hằng hiện có.

- Phía Đơng là đất nơng nghiệp xã Vật Lại.

- Phía Tây là đất nơng nghiệp xã Phú Sơn.

- Phía Nam là đất lâm nghiệp xã Vật Lại.

2.1.2. Giới hạn khu đất:Hình 1. Khu vực nghiên cứu dự án

Khu đất nghiên cứu Đài hóa thân Vĩnh Hằng nằm trong khn viên nghĩa

trang Vĩnh Hằng mở rộng.

Còn khu đất nghiên cứu dự án Công viên nghĩa trang mở rộng lần 2 có

diện tích 36 ha nằm trên vùng đất nông, lâm nghiệp của người dân xã Vật LạiBáo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)11CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn2.2. Điều kiện tự nhiên:

2.2.1. Khí hậu:

- Khu vực thiết kế chịu ảnh hưởng của khí hậu đồng bằng và trung du Bắc

Bộ, mùa đông lạnh rõ rệt, mùa hè nóng ẩm mưa nhiều.

+ Nhiệt độ trung bình là:25,80C.+ Nhiệt độ cao nhất trung bình năm:35-380C (vào tháng 7)+ Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm: 9-110C (vào tháng 1)

+ Độ ẩm khơng khí trung bình năm:80-85%.- Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.600-1850mm, phân bố không đều

trong năm, mưa tập trung từ tháng 4 đến tháng 10, trong đó tháng 7 và tháng 8

lượng mưa cao nhất, chiếm 80% tổng lượng mưa hàng năm. Mùa khô từ đầu

tháng 11 đến tháng 3 năm sau, tháng mưa ít nhất trong năm là tháng 12.

- Số giờ nắng trung bình năm:1.640 giờ.- Khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt:

+ Mùa nóng: từ tháng 4 đến tháng 10, gió chủ yếu là gió Đông Nam.

+ Mùa lạnh: từ tháng 11 đến hết tháng 3, gió chủ yếu là gió Đông Bắc.

2.2.2. Địa chất công trình:

Tại khu vực nghiên cứu chưa có khảo sát địa chất cơng trình cũng như địa

chất thủy văn. Khi xây dựng cơng trình cần khoan thăm dò để xử lý nền móng.

2.2.3. Thủy văn:

- Khu vực chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Hồng và sông Đà.

- Vào mùa khô mực nước trong các sông thường dao động từ +5,0  +6,0m.

- Vào mùa mưa từ +8,0  9,0m

2.3. Hiện trạng Khu đất xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở

rộng(Giai đoạn 2).

2.3.1. Hiện trạng sử dụng đất:

- Đất Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng có tổng diện tích khoảng

384.100m2 bao gồm:

+ Đất đường trong khu vực nghĩa trang có mặt cắt ngang rộng 3,5 - 5m,

mặt đường đất (có ký hiệu Đ) với tổng diện tích 15.286 m2 chiếm 3,98% diện

tích cơng viên nghĩa trang mở rộng.

+ Đất hoa màu (có ký hiệu từ HM1-HM20) có tổng diện tích khoảng

176.726 m2 chiếm 46,01% diện tích cơng viên nghĩa trang mở rộng.

+ Đất lúa (có ký hiệu từ DL1-DL11) có tổng diện tích khoảng 160.369 m2

chiếm 41,75 % diện tích cơng viên nghĩa trang mở rộng.

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)12Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×