1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG, ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.12 MB, 60 trang )


CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn2.2. Điều kiện tự nhiên:

2.2.1. Khí hậu:

- Khu vực thiết kế chịu ảnh hưởng của khí hậu đồng bằng và trung du Bắc

Bộ, mùa đông lạnh rõ rệt, mùa hè nóng ẩm mưa nhiều.

+ Nhiệt độ trung bình là:25,80C.+ Nhiệt độ cao nhất trung bình năm:35-380C (vào tháng 7)+ Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm: 9-110C (vào tháng 1)

+ Độ ẩm khơng khí trung bình năm:80-85%.- Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.600-1850mm, phân bố khơng đều

trong năm, mưa tập trung từ tháng 4 đến tháng 10, trong đó tháng 7 và tháng 8

lượng mưa cao nhất, chiếm 80% tổng lượng mưa hàng năm. Mùa khô từ đầu

tháng 11 đến tháng 3 năm sau, tháng mưa ít nhất trong năm là tháng 12.

- Số giờ nắng trung bình năm:1.640 giờ.- Khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt:

+ Mùa nóng: từ tháng 4 đến tháng 10, gió chủ yếu là gió Đông Nam.

+ Mùa lạnh: từ tháng 11 đến hết tháng 3, gió chủ yếu là gió Đơng Bắc.

2.2.2. Địa chất cơng trình:

Tại khu vực nghiên cứu chưa có khảo sát địa chất cơng trình cũng như địa

chất thủy văn. Khi xây dựng cơng trình cần khoan thăm dò để xử lý nền móng.

2.2.3. Thủy văn:

- Khu vực chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Hồng và sông Đà.

- Vào mùa khô mực nước trong các sông thường dao động từ +5,0  +6,0m.

- Vào mùa mưa từ +8,0  9,0m

2.3. Hiện trạng Khu đất xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở

rộng(Giai đoạn 2).

2.3.1. Hiện trạng sử dụng đất:

- Đất Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng có tổng diện tích khoảng

384.100m2 bao gồm:

+ Đất đường trong khu vực nghĩa trang có mặt cắt ngang rộng 3,5 - 5m,

mặt đường đất (có ký hiệu Đ) với tổng diện tích 15.286 m2 chiếm 3,98% diện

tích công viên nghĩa trang mở rộng.

+ Đất hoa màu (có ký hiệu từ HM1-HM20) có tổng diện tích khoảng

176.726 m2 chiếm 46,01% diện tích cơng viên nghĩa trang mở rộng.

+ Đất lúa (có ký hiệu từ DL1-DL11) có tổng diện tích khoảng 160.369 m2

chiếm 41,75 % diện tích cơng viên nghĩa trang mở rộng.

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)12CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn+ Đất trồng cây công nghiệp (có ký hiệu từ CCN1-CCN3) có tổng diện tích

khoảng 21.983 m2 chiếm 5,72% diện tích cơng viên nghĩa trang mở rộng.

+ Đất mặt nước, ao hồ (có ký hiệu từ MN1-MN7) có tổng diện tích khoảng

9.616 m2 chiếm 2,5% diện tích cơng viên nghĩa trang mở rộng.

+ Đất ở làng xóm (có ký hiệu từ DC1-DC2) có tổng diện tích khoảng 120

m2 chiếm 0,03% diện tích cơng viên nghĩa trang mở rộng.

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đấtSTTChức năng sử dụng đất

hiệuTổng diện tích nghiên cứuDiện

Tỷ lệ

tích(M2) (%)

384.3501Đất Nơng nghiệpHM165.13643,02Đất Lâm nghiệp – Đồi núiDL202.18952,63Mặt nướcMN9.6162,54Giao thôngGT7.4091,9(Bảng thống kê số liệu hiện trạng sử dụng đất xem phụ lục 01)

2.3.2. Hiện trạng các cơng trình kiến trúc:

Trong khu vực chủ yếu là đồng, ruộng và đất trồng cây lâu năm chưa có

cơng trình kiến trúc nào được xây dựng.

2.3.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a). Giao thơng:

- Đường đối ngoại:

Phía Bắc khu vực quy hoạch tiếp giáp khu công viên nghĩa trang Vĩnh

Hằng đã xây dựng, từ đó được kết nối với Tỉnh lộ 411C, tuy nhiên đoạn đi qua

công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mặt đường có chất lượng còn tương đối xấu.

- Đường nội bộ trong khu quy hoạch:

Khu quy hoạch khơng có dân cư sinh sống, tồn bộ là đất canh tác nơng –

lâm nghiệp, vì vậy các tuyến đường hiện trạng là các tuyến đường nội đồng:

+ Đường bê tơng: Bao gồm 01 tuyến đường ở phía Đơng Bắc khu quy

hoạch, tiếp giáp với nghĩa trang Vĩnh Hằng giai đoạn 1. Đoạn trong ranh giới có

chiều dài khoảng 205m, mặt đường có bề rộng trung bình 5-7m.

+ Đường đất: Là các tuyến đường nội đồng, có bề rộng từ 2-4m, nhằm

phục vụ cho các hoạt động sản xuất nông – lâm nghiệp của dân cư quanh dự án.

- Đánh giá:

Nhìn chung mạng lưới giao thơng trong khu quy hoạch còn đơn giản, nên

thuận lợi cho việc lựa chọn phương án thiết kế quy hoạch.

b) Nền xây dựng:

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)13CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnKhu vực thiết kế có nền

địa hình gò đồi cao xen kẽ

ruộng trũng, cụ thể:

- Khu vực phía Nam có

cao độ nền từ 14,8m ÷ 27,8m.

- Khu trung tâm có cao độ

nền từ 11m ÷ 18,4m.

- Các khu vực ruộng có

cao độ từ 7,2m ÷ 11m.

Theo quy hoạch chung

huyện Ba Vì, nền khống chế

thấp nhất đối với khu vực

nghiên cứu là +11,0m. Với

việc xây dựng công viên nghĩa

trang hạn chế đắp nền, ưu tiên

san gạt cân bằng cục bộ.

c) Thoát nước:

Khu vực chưa xây dựng hệ thống thốt nước mặt. Với đặc thù địa hình gò

đồi, xen kẽ vùng trũng, các khu vực ruộng canh tác và mặt nước ao hồ đóng vai

trò là những mặt đệm thu thoát nước mặt khá tốt.

Nước mưa chảy theo địa hình tự nhiên, chủ yếu về khu vực ao trũng phía

Bắc khu vực, thốt ra phía Đơng, theo hệ thống thủy lợi tiêu ra sơng Tích;

khơng có hiện tượng lũ lụt và úng ngập.

d) Cấp nước

Hiện trạng khu vực quy hoạch chưa có đường ống cấp nước.

Nguồn nước cấp cho Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng giai đoạn 1 được

cấp từ trạm cấp nước thị trấn Tây Đằng, nhà máy nước Sơn Tây bằng việc xây

dựng đường ống 63 chạy dọc tuyến đường Tỉnh lộ 411B cấp nước vào bể

chứa.

Đối với khu vực nghĩa trang mở rộng lần 2, vẫn sử dụng nguồn từ nhà

máy nước Sơn Tây, tuy nhiên cần phải xây dựng đường ống mới chạy song song

với đường 63 hiện có cấp cho giai đoạn 1.

e) Cấp điện

Trong khu vực không có đường điện trung thế cắt qua. Hiện tại, khu nghĩa

trang Vĩnh Hằng giai đoạn 1 đã được cấp điện trung thế từ trạm biến áp trung

gian Đồng Bảng.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)14CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnTheo quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì, tuyến 22kV phía Bắc khu

vực cách ranh giới 1km. Dự kiến nguồn trung thế sẽ lấy từ trạm 110kV Ba Vì

cơng suất 2x40MVA qua tuyến 22KV nói trên.

g) Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc

- Chuyển mạch

Hệ thống chuyển mạch trong khu vực thiết kế nằm trong hệ thống chuyển

mạch chung của huyện Ba Vì. Trực tiếp từ điểm chuyển mạch Ba Vì.

- Mạng ngoại vi

Hiện tại, VNPT có một đường tín hiệu quang (16FO) cấp tín hiệu cho khu

vực thiết kế

- Mạng thơng tin di động

Tồn khu vực hiện có 3 nhà cung cấp mạng điện thoại di động chính là

Vinaphone, Mobiphone và Viettel. Các nhà cung cấp dịch vụ trên đang khai thác

công nghệ GSM và CDMA. Hiện khu vực thiết kế đang sử dụng tín hiệu sóng di

động từ trạm thu-phát sóng viễn thông Nam Mẫu.

- Mạng Internet

Mạng Internet của khu vực nói chung có mật độ thuê bao thấp, chất lượng

mạng internet chưa ổn định.

2.4. Phương án chung về đền bù, giải phóng mặt bằng

- Dự án được quy hoạch vào khu đất ruộng nương nên khơng phải giải tỏa

các cơng trình kiến trúc, giao thơng, mà chỉ phải đền bù giải phóng mặt bằng đất

nông nghiệp.

- Địa chất khu vực quy hoạch tương đối tốt, địa hình tương đối cao, phù

hợp với thiết kế quy hoạch và độ dốc nhỏ, ổn định, do đó rất thuận lợi trong việc

thoát nước.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)15CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnCHƯƠNG III

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ QUY MƠ ĐẦU TƯ

3.1 Phương thức đầu tư:

3.1.1. Phương thức đầu tư của dự án.

- Hình thức đầu tư :

- Chủ đầu tư:Đầu tư xây dựng mới.

Công ty Cổ phần Ao Vua3.1.2. Nguồn vốn.

Nguồn vốn để đầu tư xây dựng Dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng

được xác định bằng các nguồn như sau:

+ Vốn tự có của chủ đầu tư: (60%)

+ Vốn vay và vốn huy động từ nhiều nguồn hợp pháp khác: (40%).

3.2 Tổ chức đầu tư:

Dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng lần 2

là dự án do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và chủ đầu tư là Công ty Cổ

phần Ao Vua.

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Mạnh Thản

Chức vụ:Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.Địa chỉ:Xã Tản Lĩnh - Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội.Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện điều hành Dự án theo các Quy định

hiện hành và Pháp luật của Nước CHXHCN Việt Nam.

3.3 Quy mô đầu tư:

Khu đất để Công ty cổ phần Ao Vua Xây dựng công viên nghĩa trang Vĩnh

Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) có tổng diện tích khoảng 384.100 m2, được giới

hạn bởi các mốc từ 1 đến 574 và 1.

Trong đó bao gồm các chức năng sử dụng đất chính: đất giao thơng; đất

cây xanh, hồ nước và các cơng trình phụ trợ; đất dành cho mục đích an táng mộ

phần.:

+ Đất cơng trình phụ trợ: 19.078 m² chiếm 5%

+ Đất giao thông nghĩa trang: 41.589 m² chiếm 10,8%

+ Đất cây xanh, hồ nước và các cơng trình phụ trợ: 96.057 m² chiếm 25%

+ Đất an táng mộ phần: 227.376 m² chiếm 59,2%

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)16CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnCHƯƠNG IV

QUY MÔ, GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

4.1 Quy mô quy hoạch

- Khu đất để Công ty cổ phần Ao Vua nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây

dựng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) có tổng diện tích

khoảng 384.100 m2, được giới hạn bởi các mốc từ 1 đến 574 và 1.

Trong đó bao gồm các chức năng sử dụng đất chính: đất giao thông; đất

cây xanh, hồ nước và các công trình phụ trợ; đất dành cho mục đích an táng mộ

phần.

Đất giao thông trong nghĩa trang:

Hệ thống giao thông trong khu vực được thiết kế liên hồn, thơng suốt, có

quy định và phân biệt rõ lối ra vào đảm bảo an tồn và lưu thơng. Tổng diện tích

đất giao thơng là 41.589 m2 chiếm 10,8% tổng diện tích quy hoạch.

Đất cây xanh, hồ nước và các cơng trình phụ trợ:

Cây xanh, hồ nước trong Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng được tổ chức

thành hệ thống trục cảnh quan, và các vành đai xanh, có ký hiệu A-CX, A-HO,

có tổng diện tích 96.057 m2 chiếm khoảng 25,0% tổng diện tích đất nghĩa trang;

Đất dành cho các cơng trình phụ trợ gồm có nhà dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, bãi

đỗ xe lần lượt có kí hiệu: A-CTPT, A-HTKT, A-CC, P, có tổng diện tích 19.078

m2 chiếm khoảng 5,0% tổng diện tích đất nghĩa trang.

Đất an táng mộ phần:

- Đất an táng mộ phần theo hình thức hung táng: là đất dành cho loại hình

an táng có cải táng, bao gồm các lô đất có ký hiệu B-HT1….B-HT7 do Thành

phố khai thác sử dụng có tổng diện tích là 15.142m2.

- Đất an táng mộ phần theo hình thức chơn một lần: là đất dành cho loại

hình an táng khơng cải táng, bao gồm các ô đất do Thành phố khai thác có ký

hiệu B-ML1….B-ML11 có tổng diện tích khoảng 32.185 m2.

- Đất an táng mộ phần theo hình thức cát táng và chơn một lần: là các loại

hình chơn cất được sử dụng chủ yếu tại nghĩa trang Vĩnh Hằng có tổng diện tích

khoảng 199.481 m2, bao gồm các ơ đất do Thành phố khai thác có ký hiệu BCT1….B-CT9 và B-ML1... B-ML11 có tổng diện tích khoảng 71.832 m 2. Các ô

đất do chủ đầu tư khai thác có ký hiệu C-ML12….C-ML 46 có tổng diện tích

khoảng 127.649 m2.

- Đất an táng mộ phần theo hình thức lưu táng: là loại hình táng dưới hình

thức lưu tro cốt được bố trí trong các dãy lưu tro, nhà lưu tro thuộc các ô đất kíBáo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)17Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×