1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.12 MB, 60 trang )


CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn5.2.2 Hiện trạng môi trường khu dự án.

5.2.2.1 Môi trường khơng khí và tiếng ồn

Căn cứ vào kết quả quan trắc do Công ty cổ phần xây dựng và mơi trường

Ba Đình kết hợp với Trung tâm Cơng nghệ xử lý môi trường- Bộ tư lệnh hóa

học tiến hành tại khu vực quy hoạch (ĐTM dự án xây dựng lò đốt, 2014)

Bảng Vị trí, tọa độ các điểm lấy mẫu khơng khíKí hiệu Vị trí lấy mẫu khơng khí

K1

Khu đồi Chi Dốc, xã Vật Lại (tọa độ X: 21012’376; Y: 105022’935)

Cách đồi Chi Dốc 400m, cạnh sơng Tích (tọa độ X: 21012’396; Y:

K2

105022’992)

K3

Đồi Đầm Râm, xã Vật Lại (tọa độ X: 21012’386; Y: 105022’230)

Nhà ơng Chu Văn Tồn, xã Vật Lại (tọa độ X: 21012’377; Y:

K4

105023’041)

Nhà bà Nguyễn Thị Vượng, Yên Bồ, Vật Lại (tọa độ X: 21012’358; Y:

K5

105023’104)

K6

Cổng nghĩa trang (tọa độ X: 21012’766; Y: 105022’894)

Kết quả phân tích nồng độ các chất ơ nhiễm khơng khí tại khu vực quy

hoạch nghĩa trang như sau:

Bảng Kết quả phân tích nồng độ các chất ơ nhiễm mơi trường khơng khíT

T

1

2

3

4

5

6

7

8Thơng

số TNĐơn

vị0

Nhiệt

C

độ

Độ ẩm RH%Tốc độ m/s

gió

Hướng

gió

Áp

Mbar

suất

Đơ ồn dBA

Bụi

tổng

NO2µg/mK1Kết quả phân tích

K2

K3

K4 K52525,325,225,8 25,6 25,7QCVN

05:2013/BTNM

T

-72,272,173,3 73,2 73,3-1,21,273,0

2

1,31,31,31,3-ĐNĐNĐNĐNĐNĐN-1025

60,1102 1020 102 102 101

8

0

0

9

60,0 60,2 59,2 59,2 62,365,071,068,168,1 68,1 72,370 (QCVN

26:2010/BTNM

T)

300363835,535,5 35,5 34,6200K63µg/m

3Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)32CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn9COµg/m

310SO2µg/m1052

0

37,2968 9721 972 972 962

5

1

1

3

32,8 35,3 35,3 35,3 34,730000

350311Benze

nµg/m2,32,11,81,81,81,922 (QCVN

06:2009/BTNM

T)

QCVN 26: 2010/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn tối đa

khu vực công cộng và dân cư; QCVN 05: 2013/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật

Quốc gia về chất lượng khơng khí xung quanh; QCVN 06: 2009/ BTNMT: Quy

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong khơng khí xung quanh.

3Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng khơng khí có hàm lượng bụi dao

động từ 0,06 đến 0,07g/m3 thấp hơn so với giới hạn QCVN 05: 2013/ BTNMT.

Các chỉ tiêu khác tại khu vực khảo sát đều dưới giới hạn cho phép.

Hiện nay, mạng lưới đường giao thông hiện có của khu vực hồn tồn là

đường giao thơng nội bộ với tổng diện tích khoảng 15.655 km2 chiếm 4,07%.

Giao thông khu vực là nguồn ô nhiễm mức độ thấp đối với mơi trường khơng

khí, tiếng ồn khu vực do có lượng phương tiện và người tham gia giao thơng

thấp.

Dự báo tình hình mơi trường khơng khí, tiếng ồn khu vực sẽ diễn biến

theo chiều hướng xấu đi do nhu cầu tham gia giao thông vận tải và các hoạt

động tín ngưỡng, thờ cúng trong khu vực đang tăng lên với tốc độ cao.

5.2.2.2 Môi trường nước

a. Hiện trạng môi trường nước mặt

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trong khu vực dự án, cho thấy:

- Về chỉ tiêu lý học:

+ Màu sắc, mùi vị: Nước mặt khu vực có màu xanh trong đến ngả vàng.

Màu chủ yếu gây ra do phù sa, đất có trong dòng chảy và một số loại tảo như

tảo lục, tảo lam,... Nước mặt khu vực dự án chưa bị ảnh hưởng bởi các chất thải

nên màu nước mang màu tự nhiên.

+ pH: Gía trị pH trung bình giao động từ 7,05 – 7,11, đều nằm trong giới

hạn cho phép của QCVN 08:2008 (mức B).

- Các chỉ tiêu hóa học:Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)33CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn+ Nồng độ oxy hòa tan (DO): Nồng độ oxy hòa tan thay đổi từ 5,8 – 5,9

mg/l, chủ yếu là do các loại vi sinh vật, mà chủ yếu là tảo khơng phát triển

mạnh, vì vậy hàm lượng DO chủ yếu do sự trao đổi với khơng khí trên bề mặt.

+ Hàm lượng chất lơ lửng (TSS): Hàm lượng chất lơ lửng giao động trong

khoảng 35 – 75 mg/l, lớn hơn giới hạn cho phép của QCVN 08:2008 (mức B).

Điều này chứng tỏ nước mặt trong khu vực thực hiện dự án đang có dấu hiệu bị

ô nhiễm.

+ Hàm lượng amoni (NH+4) nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-): Các chỉ tiêu về

ni tơ trong nước mặt khu vực tương đối cao, amon thay đổi từ 0,72 mg/l đến 0,8

mg/l, vượt quá tiêu chuẩn cho phép của QCVN 08:2008 (mức B). Điều này cho

thấy, nước mặt trong khu vực dự án đang có dấu hiệu bị ô nhiễm về chỉ tiêu nitơ

do các hoạt động canh tác trồng trọt.

+ Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5): hàm lượng BOD5 giao động từ 17 mg/l

đến 20 mg/l, nằm trong tiêu chuẩn cho phép của QCVN 08:2008 (mức B).

+ Các kim loại nặng: Chỉ tiêu kim loại đóng vai trò rất quan trọng trong

việc đánh giá mức độ ô nhiễm của nước. Kết quả quan trắc cho thấy, hàm lượng

các kim loại nặng trong nước mặt đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN

08:2008 (mức B).

+ Chỉ tiêu vi sinh - Coliform: Chỉ tiêu Coliform giao động từ 1.800 –

4.100, đều nằm trong giợ hạn cho phép của QCVN 08:2008 (mức B). Điều này

chứng tỏ, nguồn nước mặt trong khu vực dự án chưa bị nhiễm vi sinh.

Bảng: Chỉ tiêu chất lượng nước mặt trong khu vực dự ánTTThông số

phân tíchVị trí quan trắc

Đơn vị đoMiệng cống thốt

nước cạnh sơng TíchMương nước mặt

thốt ra sơng TíchQCVN

08:2008/BTNMT

(mức B)1pH-7,117,052DOmg/l5,85,93CODmg/l28294BOD5mg/l17205SSmg/l35755,5 – 96Dầu mỡmg/l0,060,08>47ColiformMPN/100ml4.1001.800308Cr6+mg/l< 0,002< 0,002159Cr3+mg/l< 0,002< 0,00250Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)34CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnThơng số

phân tíchTTVị trí quan trắc

Đơn vị đoMiệng cống thốt

nước cạnh sơng TíchMương nước mặt

thốt ra sơng TíchQCVN

08:2008/BTNMT

(mức B)10Asmg/l0,010,020,111Pbmg/l< 0,002< 0,0027.50012NO2mg/l0,0170,0190,0413NO3mg/l7,06,11014NH4 (theo N)mg/l0,80,720,515Znmg/l0,0070,011,516Femg/l0,661,221,517Nimg/l<0,002< 0,0020,118Mnmg/l< 0,01< 0,01-19Fmg/l0,190,231,520CNmg/l< 0,002< 0,0020,0221Hgmg/l< 0,0002< 0,00020,001b. Hiện trạng mơi trường nước ngầm

Kết quả phân tích hiện trạng môi trường nước ngầm trong khu vực dự án

cho thấy:

- Độ pH: độ pH trogn khu dự án giao động trong khoảng từ 6,8 – 6,98, điều

nằm trong QCVN 09:2008/BTNMT.

- Chỉ tiêu về kim loại nặng: các giá trị kim loại nặng trong nước ngầm đều

có giá trị thấp, nhỏ hơn các chỉ tiêu giới hạn cho phép của QCVN

09:2008/BNTMT.

- Ô nhiễm các chất dinh dưỡng: Kết quả phân tích cho thấy, chất lượng

nước ngầm trong khu dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm do chất dinh dưỡng.

- Ơ nhiễm sắt: Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng sắt trong các mẫu

phân tích dao động trong khoảng 0,1741 – 0,45 mg/l, thấp hơn so với QCVN

09:2008/BTNMT.

- Ô nhiễm do vi sinh: Chỉ tiêu Coliform có mẫu quan trắc chắc nước ngầm

có hàm lượng cao hơn so với QCVN 09:2008/BNTMT.

Vì vậy, qua kết quả phân tích cho thấy: nguồn nước ngầm trong khu vực

dự án chưa bị ô nhiễm o chất dinh dưỡng, kim loại nặng, có thể sử dụng cho

mục đích sinh hoạt và ăn uống sau khi xử lý vi sinh.

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)35CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnBảng: Chỉ tiêu chất lượng nước ngầm trong khu vực dự án

TTThơng số

phân tích1Nhiệt độ2Đơn vị đo0Vị trí quan trắcQCVN

Nhà dân thôn Cổng nghĩa trang 09:2008/BTNMT

Yên Bồ, xã Vật – cạnh nhà điều

Lại

hànhC25,826,1Phmg/l6,86,985,5 – 8,03CODmg/l2,72,344Cr6+mg/l< 0,002< 0,0020,055Asmg/l0,0500,0450,056Pbmg/l< 0,002< 0,0020,017NO2mg/l0,420,361,08NO3mg/l10,511,2159NH4

N)mg/l0,170,0900,110Znmg/l0,2350,0783,011Femg/l0,450,41512Mnmg/l0,080,070,513CNmg/l<0,001< 0,0010,0114ColiformMPN/100ml043(theo5.2.2.3 Chất thải rắn:

Khối lượng chất thải rắn của khu nghĩa trang quy hoạch không đáng kể

( chủ yếu là rác thải sinh hoạt của khu quản trang và khách viếng không thường

xuyên), được thu gom hàng ngày ( ký hợp đồng với Công ty Vệ sinh Môi trường

của huyện) đưa về xử lý tại khu xử lý rác tập trung của huyện.

5.2.3 Đánh giá chung môi trường khu dự án.

- Dự án xây dựng khu dân cư là loại dự án phát triển các cơng trình nhà ở,

cơng trình dịch vụ đơ thị, chuẩn bị cho phát triển tương lai. Dưới góc độ bảo vệ

mơi trường thì đây là dự án thuộc loại cải thiện điều kiện môi trường.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)36CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn5.3 Tác động do hoạt động của dự án đến các yếu tố tài ngun và mơi

trường:

Trong q trình thực hiện dự án, việc giải tỏa san lấp mặt bằng, xây dựng

cơng trình có tác động ảnh hưởng đến môi trường. Các nguyên nhân gây ơ

nhiễm chính:

- Ơ nhiễm do bụi đất, đá gây tác động trực tiếp lên công nhân thi công

công trình.

- Ơ nhiễm khí thải từ các phương tiện vận tải và các thiết bị máy móc thi

cơng.

- Ơ nhiễm tiếng ồn do các phương tiện vận tải và máy móc thi cơng.

- Ơ nhiễm nước thải từ sinh hoạt của công nhân trực tiếp thi công và các

khu tập kết vật liệu xây dựng.

- Tai nạn lao động có thể xảy ra cho cơng nhân trong q trình xây dựng.

- Các tác động này sẽ rác động lên người công nhân trực tiếp thi công, các

tác động trên thường khó tránh khỏi và mang tính tất yếu của cơng trường xây

dựng.

- Ban quản lý Dự án cần áp dụng các biện pháp ô nhiễm tới môi trường và

bảo vệ sức khỏe người lao động vì đây là cơng trình lớn, thời gian thi công dài.

5.3.1 San lấp mặt bằng thi cơng.

Trong q trình san lấp giải phóng mặt bằng và thi công của dự án không

thể tránh khỏi tác động đến ba yếu tố mơi trường chính là: đất, nước, khơng khí.

Tuy nhiên các tác động này khơng kéo dài và kết thúc khi thực hiện xong dự án.

5.3.1.1 Nguồn gây ơ nhiễm mơi trường khơng khí

Ảnh hưởng của dự án đến mơi trường khơng khí chủ yếu là giai đoạn giải

phóng mặt bằng, thi công.

Hoạt động của các thiết bị thi công gây ra tiếng ồn, độ rung, bụi và khí

thải. Khí thải của các phương tiện vận tải có chứa bụi ( kích thước hạt nhỏ hơn

10μm), SO2, NOx, CO, tổng hydrocacbon (THC) và chì (Pb) có khả năng gây ơ

nhiễm mơi trường khơng khí. Các chất ô nhiễm này có độc tính cao hơn so với

bụi từ mặt đất, tác động của chúng đến môi trường phụ thuộc nhiều vào điều

kiện địa hình, khí tượng và mật độ phương tiện trong khu vực.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)37CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnBụi sinh ra từ quá trình đào, vận chuyển bùn đất và thi công xây dựng các

tuyến cống. Lượng bụi sinh ra khá lớn, cộng với nồng độ bụi thứ cấp sinh ra từ

hoạt động phương tiện giao thông.

Hoạt động thi công cũng gây ách tắc giao thơng nếu khơng bố trí thời gian

và cơng việc một cách phù hợp. Hiện tượng ách tắc giao thông càng làm phát

sinh vào mơi trường khơng khí một lượng đáng kể các chất ơ nhiễm như SO2,

NOx, CO,…

Trong q trình vận chuyển đất cát còn thừa sau khi đào, lắp đặt các tuyến

cống, một lượng bụi có thể sinh ra gây ô nhiễm tuyến đường vận chuyển do rơi

vãi, gió thổi,…

5.3.1.2 Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước

Nước thải và chất thải của cơng nhân trong q trình thi cơng, nhằm phục

vụ cho dự án, một lượng lớn công nhân sẽ tập trung và ở lại trong khu vực dự án

sẽ làm cho nguồn nước gây ô nhiễm cục bộ. Tuy nhiên nguồn gây ô nhiễm này

không đáng kể, thời gian không kéo dài khi ta tiến hành xây dựng các cơng trình

vệ sinh cho cơng nhân sử dụng.

Dầu mỡ thải từ các thiết bị thi cơng, việc bảo trì, vệ sinh các thiết bị trong

q trình thi cơng sẽ thải ra lượng dầu mỡ vào môi trường nước. Sự rò rỉ, rơi vãi

dầu nhớt từ các phương tiện thi công vào nguồn nước sẽ dẫn đến một số tác

động do ô nhiễm nguồn nước bởi màng dầu và các sản phẩm phân giải của

chúng.

Một phần các sản phẩm dầu lắng xuống và phân hủy ở đáy khiến nguồn

nước bị ô nhiễm bởi các sản phẩm phân giải không hòa tan. Cặn dầu tích lũy ở

đáy hồ là nguồn ơ nhiễm cố định, gây độc hại cho hệ sinh vật đáy.

Khi nguồn nước bị ô nhiễm dầu, các sản phẩm dầu phân giải gây chết các

loài sinh vật phiêu sinh, sinh vật đáy có khả năng phân hủy chất hữu cơ trong

nước, từ đó làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước.

Sự ơ nhiễm dầu còn làm giảm lượng ơxy hòa tan trong nước do nhu cầu

sử dụng ôxy để phân hủy các sản phẩm dầu. Ngoài ra váng dầu xuất hiện trên bề

mặt nguồn nước gây cản trở cho việc làm thống, khuếch tán oxy từ khơng khí

vào trong nguồn nước. Khi lượng oxy hòa tan trong nước giảm, nó sẽ gây ảnh

hưởng đến các loài thủy sinh, đồng thời không cung cấp đủ lượng oxy cần thiết

để phân hủy các hợp chất hữu cơ khác.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)38CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnDo đó, trong quá trình hoạt động thi công của dự án cần có những biện

pháp thích hợp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu sự rơi vãi dầu nhớt vào nguồn

nước.

Q trình thi cơng lắp đặt các tuyến cống cấp và thốt nước ít nhiều cũng

gây cản trở đến sự thoát nước trong khu vực Dự án. Tuy nhiên ảnh hưởng này

không kéo dài và khơng đáng kể nếu q trình thi cơng đảm bảo đúng yêu cầu

tiến độ và yêu cầu kỹ thuật.

5.3.1.3 Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn

Tiếng ồn chủ yếu phát sinh của các thiết bị thi công từ hoạt động giải

phóng mặt bằng. lượng xe tải vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ thi công cũng

góp phần gia tăng tiếng ồn trong khu vực dự án.

5.3.1.4 Nguồn gây ô nhiễm môi trường đất

Môi trường đất có thể bị ô nhiễm bởi rất nhiều loại chất thải sinh ra từ các

hoạt động của dự án, nhưng ảnh hưởng ở đây chủ yếu là chất thải rắn, chất thải

rắn sinh ra từ các nguồn sau:

Lượng đất cát sinh ra từ quá trình đào móng cơng trình. Lượng đất này

trong q trình được vận chuyển đến nơi cần san lấp hoặc bãi đổ có thể rơi vãi

dọc đường gây ô nhiễm.

Lượng chất thải rắn của cơng nhân trên cơng trình xây dựng, bao gồm

chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn từ hoạt động xây dựng ( sắt vụn, bao bì xi

măng, đất cát thừa,…) lượng này tuy nhỏ nhưng cần phải được xử lý.

5.3.1.5 Ô nhiễm do chất thải rắn

- Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng bao gồm xà

bần, bao bì, các loại cây và lá cây,…

Theo ước tính, mỗi cán bộ cơng nhân viên tại khu vực dự án thải ra từ

0,3-0,5 kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Chất thải sinh hoạt này nhìn chung là

những loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân hủy ( trừ bao bì, ny lon).

Mặc dù khối lượng rác thải rắn sinh hoạt không nhiều nhưng nếu khơng

có biện pháp thu gom tập trung hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian xây

dựng ngày càng nhiều và gây tác động đến chất lượng khơng khí do phân hủy

chất thải hữu cơ cũng như tác động đến nguồn nước mặt do tăng độ đục nguồn

nước.

Lượng rác thải phế phẩm xây dựng sinh ra tương đối lớn, tuy nhiên nó

được thu gom và tái sử dụng vào mục đích khác.

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Cơng viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)39CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn5.3.1.6 Đánh giá tác động của dự án đến sức khỏe cộng đồng

Tác động của bụi đến cuộc sống con người:

Bụi phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do việc đào xúc đá, vận

chuyển nguyên vật liệu, thi công, xây lắp hệ thống cống… hầu hết loại bụi này

có kích thước lớn nên sẽ khơng phát tán xa. Vì vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục

bộ tại khu vực thi công và ở các khu vực cuối hướng gió ảnh hưởng trực tiếp

đến công nhân thi công trong công trường. Do vậy, hoạt động thi công đào đắp

có thể có tác động nhẹ đến các khu vực dân cư lân cận, dân cư có thể mắc những

bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm phổi, ho,… Tuy nhiên, những tác

động này chỉ mang tính cục bộ và xảy ra trong thời gian ngắn nên chấm dứt khi

dự án hoàn thành.

Tác động của tiếng ồn đến cuộc sống con người:

Trong q trình thi cơng cơng trình sẽ sử dụng nhiều phương tiện thi công

và các phương tiện máy móc khi tham gia thi công đều phát sinh tiếng ồn với

mức áp âm lớn ( 70-96dBA) và tiếng ốn liên tục diễn biến trong suốt quá trình

xây dựng. Với mức áp âm lớn như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công

nhân thi công trên công trường, ảnh hưởng đến hiệu quả thi cơng. Ngồi ra, vì

khu vực thi công rất không gần khu dân cư nên tiếng ồn không gây ảnh hưởng

cho một bộ phận dân cư sống xung quanh khu vực đó.

5.3.1.7 Tác động của hệ thống thốt nước đến mơi trường

Khi hệ thống cống thu gom thoát nước mặt được xây dựng bao quanh dự

án được xây dựng hồn chỉnh, thì chất lượng mơi trường biến đổi theo chiều

hướng tích cực.

- Chất lượng nước ngầm mạch nơng trong khu vực sẽ khơng còn bị ảnh

hưởng bởi nước thải chảy trên mặt đất.

Tuy nhiên, khi các hệ thống cống thoát nước được đưa vào sử dụng, một

số tác động tiêu cực cũng có thể xảy ra nếu q trình vận hành khơng được thực

hiện tốt.

5.3.1.8 Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội

Theo kết quả khảo sát thực tế tại khu vực dự án thì đây là khu đất tương

đối trống, chủ yếu là trồng cây nông nghiệp và câu ngắn ngày. Do vậy hoạt động

xây dựng của dự án gần như không gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội

trong khu vực, mà còn tạo động lực để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế trong

khu vực.

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)40CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn5.3.1.9 Các sự cố môi trường có thể xảy ra trong q trình thi cơng

Sự cố rò rỉ:

Sự cố rò rỉ do các nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí khi xảy ra sẽ gây

ra những tác hại lớn ( nhất là rò rỉ các hợp chất dạng khí) như gây độc cho con

người, động thực vật, gây cháy, nổ,… Các sự cố này có thể dẫn đến thiệt hại lớn

về kinh tế, xã hội cũng như hệ sinh thái trong khu vực và các cùng lân cận.

Sự cố cháy nổ:

Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới những thiệt hại về kinh tế, xã hội

và làm ơ nhiễm mơi trường. Hơn nữa, còn ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của

nhân dân trong khu vực lân cận của dự án.

Sự cố tai nạn lao động:

Đây là sự cố thường gặp trong công tác giải phóng mặt bằng, sự cố có thể

thiệt hại đến tính mạng hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và tiêu

hao vật chất, vì vậy cần phải thực hiện chế độ nghỉ ngơi thích hợp và thực hiện

đúng những quy định về an toàn trong lao động.

5.3.2 Tác động của môi trường khi dự án đi vào hoạt động.

Khi dự án đi vào sử dụng sẽ có những tác động đến môi trường như sau:

- Tác động do chất thải rắn hầu như không đáng kể.

- Tác động đến xã hội.

- Chất thải rắn của khu dự án sẽ được thu gom và vận chuyển tới khu xử

lý chung của huyện Ba Vì.

* Về xã hội:

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ đảm bảo về điều kiện an táng văn minh,

đẫn đến nhu cầu làm việc cũng như dịch vụ tăng… và cũng sẽ xuất hiện các tệ

nạn xã hội, vấn đề này cần phải có sự quản lý chặt chẽ của các cấp chính quyền.

* Về giao thơng:

Đây là điểm thuận lợi cho q trình xây dựng cơng trình. Sau khi dự án

hình thành, với hệ thống trục lộ giao thông này sẽ có tác động tích cực đến hạ

tầng giao thơng của khu vực

* Về thoát nước:

Lượng nước thẩm thấu qua các tầng mộ là đáng kể gây ô nhiễm đối với

môi trường nước. Tồn bộ hệ thống cống thốt thu nước bề mặt bao quanh dự án

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)41CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vntại chân đồi sẽ được tập chung thu về hồ sinh học để xử lý cục bộ, không ảnh

hưởng nhiều đến việc thoát nước của các khu vực lân cận.

* Về cấp nước:

Sẽ sử dụng nguồn cấp nước từ hệ thống nước từ giếng khoan được bơm

lên bể chứa, cấp lên két sau đó được cấp cho mạng lưới ngoài nhà. Nên không

phải đầu tư hệ thống xử lý nước.

* Tóm lại: Việc hình thành dự án khu cơng viên nghĩa trang Vĩnh Hằng huyện

Ba Vì do cơng ty cổ phần Ao Vua làm chủ đầu tư không gây ra tác động tiêu

cực nào đến cơ sở hạ tầng mà trong một số trường hợp còn có tác động tích cực

cho các khu vực.

Địa điểm được chọn để xây dựng dự án phù hợp với các phương hướng

quy hoạch của huyện Ba Vì. Khu vực dự án chủ yếu là đất trồng cây và trồng

sắn cho hiệu quả kinh tế thấp, việc thay đổi mục đích sử lý là hợp lý, đảm bảo

nâng cao giá trị sử dụng đất.

Dự án hình thành sẽ có tác động tích cực đến điều kiện kinh tế xã hội của

khu vực, tạo nên cảnh quan kiến trúc đẹp phong phú cho khu vực.

5.4 Các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường

5.4.1 Các biện pháp khống chế ơ nhiễm trong q trình hoạt động xây dựng.

Để đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng cơ bản cũng như an tồn về

mặt mơi trường, dự án chúng tôi sẽ có những biện pháp khắc phục hữu hiệu, một

số biện pháp chung như sau:

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và q

trình thi cơng đến ức tối đa nhằm rút ngắn thời gian thi công trong từ giai đoạn

phát triển.

- Phần tổ chức thi công phải có các giải pháp thích hợp để bảo vệ an tồn

lao động và vệ sinh mơi trường. Cụ thể tn thủ các quy định về an toàn lao

động khi lập đồ án tổ chức thi công như: các biện pháp thi cơng đất, vấn đề bố

trí máy móc, biện pháp phòng ngừa tai nạn điện, bố trí các kho,…

- Có các biện pháp an toàn lao động khi lập tiến độ thi cơng như: thời gian

và trình tự thi cơng phải đảm bảo của các bộ phận cơng trình; bố trí tuyến thi

cơng hợp lý để ít di chuyển; bố trí mặt bằng thi cơng hợp lý để khơng gây cản

trở nhau,…

Ngồi các biện pháp chung như trên, chúng tơi sẽ thực hiện một số biện

pháp cụ thể như sau:

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)42Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×