1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

3 Giải pháp Kiến trúc quy hoạch nghĩa trang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.12 MB, 60 trang )


CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnThực trạng quỹ đất tại các nghĩa trang thành phố hiện nay đã hết. Mật độ

xây dựng các mộ phần dày đặc, các lối đi vào từng mộ phần rất chật chội…, môi

trường, cảnh quan xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong q trình đơ thị hố, vấn đề quy hoạch nghĩa trang khi nào cũng là

một đòi hỏi buộc các nhà quản lý phải quan tâm. Song có thể thấy, chưa bao giờ

việc quy hoạch các nghĩa trang ở các thành phố lại trở nên bức thiết như hiện

nay. Thực trạng hiện nay, khơng chỉ là tình trạng lộn xộn, manh mún, lãng phí

đất đai tại các nghĩa trang dòng họ, làng, xã…ở mỗi địa phương, mà ngay tại các

nghĩa trang do Thành phố quản lý cũng đang trong tình trạng quá tải nghiêm

trọng. Kèm theo đó là tình trạng ơ nhiẽm mơi trường, lãng phí đất đai, phát sinh

những cản trở trong việc triển khai các dự án đầu tư khác.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)23CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnTình trạng lộn xộn, manh mún, lãng phí đất đai tại các nghĩa trang ở mỗi

địa phương, ngay cả tại các nghĩa trang do thành phố quản lý cũng đang trong

tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Giải pháp:

Thế giới xuất hiện nhiều ý tưởng thiết kế mới nghĩa trang thành phố dựa

trên các quan điểm giải quyết các vấn đề phát triển đô thị : tiết kiệm đất đai, sinh

thái môi trường, xã hội học … minh chứng cho xu thế xây dựng nghĩa trang hiện

nay & trong tương lai.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)24CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnNghĩa trang phát triển theo “trục đứng”Giải pháp nhà để tro hài cốt hỏa táng đặt giữa trung tâm đô thị xen lẫn với

các công trình khác mà khơng ảnh hưởng đến mơi trường, cảnh quan,… của đô

thị.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)25CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn“Công viên nghĩa trang” và “Nghĩa trang cảnh quan” trên thê giới đã là

một hình thức rất phổ biến.Hòa vào với thiên nhiên làm cho không gian nghĩa trang trở nên thân

thiện hơn. Cảm giác thoái mái dễ chịu thay cho sự ghê rợn và rùng mình khi

bước chân vào nghĩa trang.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)26CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnNghĩa trang với hình thức mộ nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích, nhập vào với

thiên nhiên, không ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường xung quanh.Nghĩa trang nằm xen kẽ với khu ở tại Nhật Bản (áp dụng cho các mộ “địa

hỏa táng”)à một giải pháp về nghĩa trang với các mộ có diện thích chiếm đất

nhỏ, gòn gàng, sạch sẽ,… mang đậm nét truyền thống mà không hề ảnh hưởng

đến môi trường cũng như mỹ quan xung quanh.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)27CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnTại Việt Nam, hiện nay giải pháp kiến trúc, quy hoạch các nghĩa trang

thành phố đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ về loại hình “Cơng viên nghĩa

trang”.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)28CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnGiải pháp lưu tro hài cốt tại các ngôi chùa vừa giải quyết được vấn đề về

diện tích chiếm đất, vừa đáp ứng được vấn đề về cuộc sống tâm linh của người

Á Đơng.

Tại Việt Nam hiện nay hình thức hỏa táng cũng đã rất phổ biến à Nhà

lưu tro hài cốt là một giải pháp rất có hiệu quả trong việc tiết kiệm diện tích

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Cơng viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)29CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnchiếm đất với bố cục, hình thức kiến trúc gọn gàng, đồng nhất à dễ xử lý trong

việc quy hoạch nghĩa trang ở các thành phố lớn với quỹ đất ít ỏi như hiện nay.

4.4 Giải pháp kết cấu cơng trình

4.4.1. Tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng trong tính tốn.

Tuyển tập – Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam;

- TCVN 2737-1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 338-2005 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 356-2005 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 205-1998 Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc.

- TCXD 40.1987 kết cấu xây dựng và nền. Ngun tắc cơ bản về

tính tốn;

4.4.2. Vật liệu xây dựng:

Bê tơng:

Cơng trình sử dụng bê tơng có cấp độ bền chịu nén B20 (mác 250):

Cường độ tính tốn chịu nén:Rn = 11.5 MPaCường độ tính tốn chịu kéo:Rk = 0.9 MPaMô đun đàn hồi ban đầu:Eb = 29000 MPaCốt thép:

Cốt thép tròn   8 sử dụng thép đai AI hoặc tương đương, với các thơng

số sau:

Cường độ tính tốn chịu kéo:Ra = 225 MPaCường độ tính tốn chịu nén:Ra = 225 MPaCường độ tính tốn chịu cắt:Rađ = 175 MPaCốt thép gai 10  sử dụng thép AII hoặc tương đương, với các thơng số

sau:

Cường độ tính tốn chịu kéo:Ra = 280 MPaCường độ tính tốn chịu nén:Ra = 280 MPaCường độ tính tốn chịu cắt:Rađ = 225 MpaBáo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)30CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnCHƯƠNG V

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

5.1 Cơ sở lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường:

+ Luật bảo vệ Mơi trường nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do

Quốc Hội thông qua ngày 27/12/1993 và được Chính phủ ký lệnh cơng bố ngày

10/1/1994;

+ Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi

hành Luật bảo vệ môi trường;

+ Thông tư 490/1998/TT- BKHCNMT ngày 29/4/1998 của Bộ KHCN và

môi trường hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

đối với các dự án đầu tư;

+ Quy chế bảo vệ môi trường ngành xây dựng ban hành theo Quyết định

số 29/1999/QĐ-BXD ngày 22/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Các tiêu chuẩn về môi trường của Nhà nước Việt Nam:

+ TCVN 5937 - 1995: Chất lượng khơng khí - Tiêu chuẩn chất lượng

khơng khí xung quanh.

+ TCVN 5939 - 1995: Chất lượng khơng khí - Tiêu chuẩn khí thải cơng

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

+ TCVN 5942 - 1995: Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước

mặt.

+ TCVN 5945 - 1995: Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải.

+ TCVN 5949 - 1995: Âm học, tiếng ồn khu vực công nghiệp và dân cư

mức ồn tối đa cho phép.

5.2 Đặt vấn đề

Khu đất quy hoạch thuộc xã Vật Lại, huyện Ba Vì. Khu vực có vị trí lợi

thế về giao thông cũng như về hướng so với khu vực trung tâm Huyện ( nằm

cuối hướng gió), đồng thời đảm bảo khoảng cách ly đối với các khu vực dân cư

trung tâm Huyện.

5.2.1 Điều kiện kinh tế xã hội

- Khu vực dự án hầu như không có dân cư sinh sống, đất chủ yếu là

nương rẫy trồng cây công nghiệp và cây ăn quả.

- Chưa có giao thông đường bộ, chưa có hệ thống cấp điện và thông tin

liên lạc, chưa có hệ thống cấp nước và thoát nước,…

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)31Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×