1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

4 Các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.12 MB, 60 trang )


CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn5.4.1.1 Khống chế ơ nhiễm khơng khí

Để hạn chế bụi tại công trường xây dựng cần phải có kế hoạch thi cơng và

kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào

cùng một thời điểm. Ban quản lý cơng trình cần phải thực hiện tốt việc quản lý

xây dựng và quản lý mơi trường trong q trình xây dựng. Để hạn chế mức độ ô

nhiễm bụi tại khu vực công trường xây dựng, đơn vị thi công phải đảm bảo thực

hiện các biện pháp giảm thiểu như:

- Phân bố mật độ xe ra vào chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, tránh ùn

tắc gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực.

- Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các xe vận tải phải được phủ kín,

tránh rơi vãi đất đá, cát ra đường.

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu sẽ trang bị bảo hộ lao động để hạn chế bụi

ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân.

Để đảm bảo sức khở và giờ nghỉ của nhân dân khu vực quanh dự án, cũng

như cơng nhân thi cơng, chúng tơi sẽ bố trí các hoạt động của các phương tiện

thi công một cách phù hợp, không gây ồn ào vào giờ ăn và giờ nghỉ

5.4.1.2 Khống chế ô nhiễm nước

Như ta đã biết lý do nghĩa trang Văn Điển bị ô nhiễm nguồn nước là do

đây là khu vực đồng bằng nên khi mưa nước sẽ bị ngập và làm nước thẩm thấu

gây ảnh hưởng tới mực nước ngầm. Trong khi đó Nghĩa trang Công Viên Vĩnh

Hằng mở rộng được xây dựng trên đồi cao nên khi mưa với cường độ lớn thì

lượng nước sẽ không bị ảnh hưởng tới mực nước ngầm cũng như đối với môi

trường nước mặt trong khu vực và mộ chôn sẽ không bị ngập nước, Việc thu

gom, xử lý nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực được hạn chế bởi các

biện pháp sau:

- Xây dựng hệ thống cống hoặc rãnh thoát bao quanh dự án tại chân đồi

để thu gom nước mặt về hồ sinh học xử lý.

- Khi đắp mộ sẽ dùng vật liệu để chống vấn đề nước thẩm thấu qua các hố

mộ. Ví dụ: đất sét…

- Có biện pháp quan trắc định kỳ để đánh giá mức độ ô nhiễm để kịp thời

xử lý trước khi thải ra môi trường.

5.4.1.3 Khống chế ô nhiễm do chất thải rắn

Trong quá trình xây dựng, có thể thải ra các loại chất thải rắn bao gồm xà

bần, gỗ cốt pha phế thải, nylon, sắt thép, rác sinh hoạt. Các loại chất thải này

được xử lý như sau:

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)43CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn- Tái sử dụng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác đối với chất

thải rắn là kim loại và nhựa, giấy, sắt thép, nhựa, gỗ.

- Phải thu gom rác hàng ngày hoặc hàng tuần, tập trung vào một chỗ trãnh

để bừa bãi sau đó thiêu hủy hoặc chôn lấp tại khu vực.

- San lấp vào những chỗ trũng hoặc mặt bằng các loại chất thải rắn vô cơ

như xà bần ( gạch vỡ, bê tông).

5.4.1.4 Khống chế ô nhiễm tiếng ồn

Để hạn chế tiếng ồn trong quá trình xây dựng cũng cần phải có kế hoạch

thi công hợp lý, cần kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện thường xuyên và có thể áp

dụng các biện pháp: không hoạt động vào ban đêm, giảm tốc độ khi đi qua khu

dân cư, gắn ống giảm thanh cho xe, Các thiết bị gây tiếng ồn lớn như máy

khoan, máy đào, máy đóng cọc bê tông không được phép hoạt động quá 23 giờ

đêm.

5.4.2 Các biện pháp khống chế ô nhiễm khi dự án đưa vào hoạt động

Từ việc đánh giá nguồn gây ô nhiễm do hoạt động của dự án, sau đây là

một số biện pháp để khống chế ô nhiễm từ các nguốn ô nhiễm trên.

Các tổ chức thi công xây dựng phải có những giải pháp cụ thể cho việc

bảo vệ môi trường. Việc xử lý tác động do bụi, đất đá trong quá trình thực hiện

dự án chủ dự án phải có biện pháp và kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi

cơng, cụ thể: Vật liệu vật tư xây dựng và san lấp trong quá trình vận chuyển

được che chắn hoặc tưới nước, xe bơm nước tưới bụi đường khi vận chuyển vật

tư, làm tường rào tạm để che chắn để hạn chế khả năng khuếch tán bụi ra môi

trường xung quanh, sử dụng phương tiện vận chuyển đảm bảo quy định về

chuyên chở hàng hóa…

-Bụi: Để hạn chế bụi tại công trường xây dựng cần phải có kế hoạch thi

cơng và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư tập

chung vào một điểm. Khi chuyên chở vật liệ xây dựng phát sinh bụi nhiều như

xi măng, các xe phải phủ kín bằng bạt để hạn chế ô nhiễm bụi tại các khu vực

công trường sát với trục lộ giao thông.

Ban quản lý cơng trình cần phải thực hiện tốt việc quản lý xây dựng và

quản lý mơi trường trong q trình xây dựng.

-Tiếng ồn: Để hạn chế tiếng ồn trong quá trình thi công xây dựng cũng

cần phải có kế hoạch thi công hợp lý, cần kiểm tra bảo dưỡng phương tiện

thường xuyên và có thể áp dụng các biện pháp: không hoạt động vào ban đêm,

giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân cư, gắn ống giảm thanh cho xe, các thiết bị

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)44CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vngây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào, máy đóng cọc bê tông không được

phép hoạt động quá 23 giờ đêm.

- Nước thải: Trước mắt đối với hình thức chơn hung táng để đảm bảo

công tác môi trường khi mà hệ thống hạ tầng chưa xây xong, ta sử dụng phương

pháp xây hầm bể mộ để chống thẩm thấu của nước qua các hố mộ. Sau khi hệ

thống hạ tầng được hồn thiện thì hình thức xây hầm bể mộ sẽ không áp dụng

nữa mà thay vào đó sẽ đào hố chôn theo phương pháp truyền thống ( chôn tự

nhiên)

Trong quá trình xây dựng, nước mưa cuốn theo đất, cát, đá, xi măng rơi

vãi từ mặt đường được đẫn vào hố lắng trước khi thải ra rạch. Bùn lắng được

nạo vét sau khi giai đoạn xây dựng kết thúc. Công trường cần xây dựng các khu

vệ sinh cạnh lán trại, các hầm tự hoại 3 ngăn của nhà vệ sinh phải được xây

dựng phù hợp với số lượng công nhân phù hợp.

-Chất thải rắn: Gồm đất, cát, cốp pha, sắt thép phải được tập trung tại

những khu vực quy định

- Biện pháp thu gom rác: Bố trí các thùng chứa rác công cộng. Hàng tuần

hoặc hàng ngày vào giờ quy định, xe lấy rác đưa đến các thùng chứa rác đến nơi

xử lý chất thải rắn và thay vào đó là các thùng chứa rác mới.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)45CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnCHƯƠNG VI

XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

6.1 Cơ sở xác định tổng mức đầu tư.

Tổng vốn đầu tư được xác định bao gồm chi phí xây dựng; chi phí thiết

bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn

đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng. Nhu cầu vốn đầu tư được

xác định trên cơ sở sau:

+ Khối lượng các công tác được xác định theo các chương trên của Dự án

đầu tư và Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở.

+ Luật Xây dựng số 50/ 2014/QH13, ngày 18/06/2014 của Quốc hội khoá

XIII;

+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày

17/06/2009;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây

dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII;

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản

lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Nghị định 108/2006/NĐ - CP ngày 29/9/2006 quy định chi tiết hướng

dẫn một số điều của luật đầu tư;

+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản

lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình;

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/09/2010 của Chính phủ về

hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng theo

quy hoạch;

+ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/10 của Chính phủ về quản lý

khơng gian, kiến trúc cảnh quan đô thị;

+ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ ban hành

Quy định về quản lý chất lượng cơng trình xây dựng;

+ Thơng tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng

hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình;

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)46CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn+ Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 hướng dẫn chế độ quản

lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

+ Thơng tư số 76/2003/TT-BTC ngày 4/8/2003 của Bộ Tài chính hướng

dẫn về bảo hiểm trong đầu tư xây dung;

+ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng

dẫn thực hiện Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

+ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số

14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày

11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế

thu nhập doanh nghiệp;

+ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 hướng dẫn quyết tốn dự

án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

+ Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/06/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp

và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;

+ Quyết định 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ Xây dựng Cơng bố

Tập Suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết

cấu công trình năm 2011;

+ Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc

cơng bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình.

Vốn đầu tư được tính tốn trên cơ sở đơn giá và chính sách tại thời điểm

lập dự án. Trong quá trình thực hiện dự án nếu có những thay đổi về chế độ

chính sách của Nhà nước thì việc tính tốn sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với

điều kiện thực tế trong khuôn khổ các văn bản pháp luật quy định.

6.2.Thành phần vốn đầu tư.

6.2.1.Vốn đầu tư cố định.

Theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2007 của Bộ trưởng Bộ

Xây dựng về: Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình,

chi phí đầu tư cố định gồm:

a, Chi phí xây dựng : Cơng trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật.

b, Chi phí thiết bị:Cơng trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật.c, Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí

khác:

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)47Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×