1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Bảng 2: So sánh một số kỹ thuật đặc trưng của giọng Colorature Soprano trong đào tạo đại trà và đào tạo CLC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.61 MB, 187 trang )


94

đặc trưng của giọng hát này, đặc biệt trong yêu cầu đào tạo CLC. Các kỹ

thuật: Cantilena, staccato, hát trillo, hát sắc thái to nhỏ... là phương tiện thiết

yếu để biểu hiện những hình thức, nội dung của các tác phẩm và biểu đạt

những cảm xúc. Luyện tập những yêu cầu kỹ thuật này đồng thời cũng là

luyện tập phát triển giọng hát để thực hiện được mọi yêu cầu của nghệ thuật

ca hát một cách chủ động và vững vàng, thực hiện tác phẩm ở yêu cầu đào tạo

CLC. Chúng tơi trích một phỏng vấn nhỏ của GV giàu kinh nghiệm trong đào

tạo TN tại HVANQGVN, GV Nguyễn Thu Lan như sau:

Tố chất của một giọng Colorature Soprano khi nghe ta thấy sự

nhẹ nhàng,bay bổng, linh hoạt, nghe đã thấy sự thuận lợi cho

hát passage (lướt chạy). Nhưng có tố chất là một chuyện,việc

học kỹ thuật để sử dụng cho cách hát đúng, đạt cả về chất lượng

kỹ thuật lẫn tâm hồn mới là điều quan trọng (PV trực tiếp GV

Nguyễn Thu Lan - Khoa TN, HVANQGVN, tháng 7 năm 2018).

Có thể thấy, cho dù Colorature Soprano là giọng hát thuận lợi, xong để đạt

mục tiêu đó cần phải có một q trình rèn luyện bài bản, nghiêm túc và hết sức

thận trọng, vậy mới giúp ích cho sự phát triển của một giọng hát trong những

bước đi đầu tiên cũng như trong cả quá trình làm nghệ sĩ biểu diễn ca hát chuyên

nghiệp. Đào tạo tất cả các giọng hát đều phải quan tâm tới việc rèn luyện kỹ

thuật và đào tạo đối với giọng Colorature Soprano để đạt yêu cầu CLC cần được

quan tâm nhiều hơn.95

Tiểu kết chương 2

Xuyên suốt chương hai chúng tôi nghiên cứu những kỹ thuật thanh

nhạc dành cho đào tạo giọng Colorature Soprano CLC, là một trong những

nội dung trọng tâm quyết định tới chất lượng đào tạo. Chúng tôi nghiên cứu

nội dung này làm hai phần.

Phần 1: Những yêu cầu khi thực hiện các kỹ thuật của giọng

Colorature Soprano CLC: Bao gồm hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh cộng

minh, là ba yếu tố nền móng cho mọi loại ca hát. Chúng tôi đã nghiên cứu,

lựa chọn những bài tập phù hợp với lộ trình phát triển của giọng Colorature

Soprano CLC như: Tập chung phát triển sự linh hoạt của giọng hát, lựa

chọn nhiều mẫu âm nhảy quãng xa, những bài tập kết hợp cùng lúc nhiều

kỹ thuật TN khác nhau... nhằm phát triển những yêu cầu này ở mức độ cao,

phù hợp với đòi hỏi trong đào tạo giọng Colorature Soprano CLC.

Phần 2: Do tính chất đặc trưng của loại giọng Colorature Soprano là

bay, vang xa và có âm vực cao nhất trong tất cả các loại giọng, phù hợp

nhất với sự linh hoạt. Chúng tôi đã lựa chọn các kỹ thuật: Cantilena,

Staccato, Passage, Trillo, Crescendo - Diminuendo để phát triển loại giọng

Colorature Soprano trong đào tạo CLC. Mỗi kỹ thuật, chúng tôi nghiên

cứu, lựa chọn những mẫu luyện thanh, những bài vocalise, ứng với đó là

những minh họa bằng một số trích đoạn cụ thể trong tác phẩm phù hợp

dành cho loại giọng Coloratue Soprano trong đào tạo CLC.96

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE

SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM

Dựa theo các tiêu chí tại Thơng tư số 24/2014/TT-BGDĐT “Về Đào

tạo Chất lượng cao trình độ đại học quy định về chương trình đào tạo, giảng

viên, sinh viên, cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế...

Theo Quyết định 1341/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày

08/07/2016 về việc phê duyệt đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa

nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu cụ

thể: Phát hiện, đào tạo SV, học viên có năng khiếu vượt trội để trở thành

những nghệ sĩ tài năng trong biểu diễn, sáng tác, giảng dạy; tham gia biểu

diễn, dự thi các chương trình, cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước

và quốc tế; phát triển tài năng trẻ văn hóa nghệ thuật có trình độ chun mơn

sâu, có đức, có tài, có khả năng sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa nghệ thuật

CLC mang tầm quốc gia và quốc tế; trở thành lực lượng văn nghệ sĩ nòng cốt,

chủ đạo trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của đất nước.

Với những chủ trương nêu trên, trong công tác đào tạo CLC đối với

giọng Colorature Soprano chúng tôi xác định rõ chương trình, giáo trình cần

xây dựng như thế nào? Năng lực của người GV dạy thanh nhạc cần chuẩn hóa

và bồi dưỡng ra sao? Phương pháp dạy và học cần phải điều chỉnh như thế

nào? và định hướng hội nhập quốc tế trong đào tạo giọng Colorature Soprano

CLC?... Những câu hỏi này chúng tơi nghiên cứu tìm câu trả lời cụ thể ở phần

nghiên cứu dưới đây.

3.1. Chất lượng đội ngũ giảng viên trong đào tạo giọng Colorature

Soprano chất lượng cao

Để đào tạo SV, học viên chất lượng cao, người thầy chun ngành đóng

vai trò rất quan trọng mang tính quyết định kết quả của q trình đào tạo.

Đội ngũ GV dạy TN tại Khoa TN HVANQGVN đa số có trình độ

chun mơn vững, đáp ứng mục đích, u cầu dạy học chung của nhà trường.

Tuy nhiên, với những đòi hỏi khắt khe hơn trong đào tạo nguồn nhân lực đạt97

CLC thì khơng phải GV nào cũng có thể đáp ứng. Theo GS.TS.NSND Trần

Thu Hà.

“Người thầy có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự thành

công trong đào tạo tài năng biểu diễn âm nhạc (chiếm đến 50%).

Đây là ngành đặc thù, những giờ học chuyên môn thường là một

thầy một trò. Thời gian người thầy làm việc với học trò thường

kéo dài trong một q trình. Trong q trình đó, người thầy

khơng chỉ truyền nghề mà còn phải có nhiệm vụ truyền cả kiến

thức, kinh nghiệm” [25, tr 50].

Điều đó cho thấy, để đạt được hiệu quả cao trong đào tạo thì việc bồi

dưỡng nâng cao năng lực của GV là việc làm quan trọng. Qua quá trình tìm

hiểu chúng tơi nhận thấy, để nâng cao năng lực của GV dạy TN đáp ứng đòi

hỏi trong đào tạo giọng Colorature Soprano CLC cần chú trọng những yếu tố

sau đây.

3.1.1. Năng lực chun mơn

Ngồi những kiến thức cơ bản về kỹ thuật TN đáp ứng yêu cầu đào tạo

ca sĩ với mục tiêu chung đặt ra trong chương trình đào tạo thanh nhạc hiện

nay, với SV, học viên đào tạo CLC người thầy phải có kiến thức chuyên mơn

giỏi, có thành tích trong đào tạo, là những GV dạy lâu năm, am hiểu sâu và

tường tận hơn những kỹ thuật ở mức độ cao nhằm hướng dẫn người học giải

quyết được những vấn đề phức tạp trong các tác phẩm dành cho giọng

Colorature Soprano như: những đoạn chạy passage xuất hiện liên tục trong tác

phẩm, những đoạn staccato phức tạp, những câu hát đòi hỏi một hơi thở dài,

đầy đặn, hoặc sự luân phiên nhiều kỹ thuật phức tạp trong một tác phẩm... Để

hướng dẫn SV, học viên thực hiện tốt những bài tập đó, ngồi phương pháp

dùng lời, cách tốt nhất để học sinh dễ cảm nhận là người dạy thực hiện mẫu

cho SV. GV phải là người giàu kinh nghiệm giảng dạy, có kiến thức và hiểu

biết sâu rộng, có tai nghe âm nhạc tinh tường để phân biệt người học đang hát

sai ở khâu nào và cần khắc phục ra sao. Những GV như vậy hiện nay khá

hiếm, thường là những người có tầm ảnh hưởng lớn tới sự phát triển TN nướcXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (187 trang)

×