1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Luận án, luận văn đã công bố

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.61 MB, 187 trang )


154

90. Nguyễn Thị Phương Nga (2017), Âm nhạc Mozart trong đào tạo TN

chuyên nghiệp Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, HVANQGVN.

91. Trương Ngọc Thắng (2007), Quá trình hình thành và phát triển ca hát

chuyên nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc, Nhạc

Viện Hà Nội.

92. Trần Diệu Thúy (1999), Tính khoa học trong giảng dạy và giáo trình TN,

Luận văn Cao học, HVANQGVN, Hà Nội.

93. Nguyễn Bích Vân (2010), Rèn luyện bản lĩnh biểu diễn cho học sinh, SV

nhạc cụ cổ điển phương Tây. Luận án Tiến sĩ -HVANQGVN, Hà Nội.

94. Lê Thị Minh Xuân (2015), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo

TN chuyên nghiệp trong giai đoạn mới, Luận án tiến sĩ, Hà Nội.

Trang web

95. Http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-V/-all.html

96. Https://vi.wikipedia.org/wiki/Soprano

97. Https://www.elib.vn/thong-tu-23-2014-tt-bgddt-dao-tao-chat-luong-caotrinh-do-dai-hoc-448068.html.

98. Https://luatvietnam.vn/giao-duc/quyet-dinh-1341-qd-ttg-thu-tuong-chinhphu-106793-d1.html.

99. Http://www.nghiencuubiendong.vn/toan-cau-hoa-hoi-nhap-kinh-te/2014hoi-nhap-quoc-te-mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien.

100.Http://hoinhacsi.vn/q=taxonomy/term/7/3741Trangthôngđiện tử Hội nhạc sĩ Việt Nam.

101.

all.html.Http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-V/-tin155

DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ

1-Nguyễn Thị Tân Nhàn (2017), TN Việt Nam - tiến trình hội nhập

quốc tế: thực trạng và giải pháp phát triển, Tạp chí Giáo dục Âm

nhạc số 1 (105), tháng 3/20172-Nguyễn Thị Tân Nhàn (2017), Phẩm chất giọng và một số kỹ thuật

đặc thù trong đào tạo Soprano chuyên nghiệp, Tạp chí Giáo dục

Âm nhạc số 4 (108), tháng 12/20173-Nguyễn Thị Tân Nhàn (2018), Giải pháp đào tạo và phát triển

giọng Soprano theo hướng chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc

Quốc gia Việt Nam, Tạp chí Giáo dục Âm nhạc số 109, tháng

3/2018156

MỤC LỤC CỦA PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Danh sách những người cung cấp thông tin cho luận án1

Phụ lục 2. Đề cương giáo trình giảng dạy giọng Colorature Soprano1

Phụ lục 3. Kế hoạch giảng dạy1

Phụ lục 4: Thực nghiệm Sư phạm1

Phụ lục 5. Một số gương mặt tiêu biểu của Học viện đạt thành tích cao trong

lĩnh vực TN giọng Soprano1

Phụ Lục 6: Bảng điểm tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Thanh nhạc từ 2011

đến 20161.

Phụ lục 7: Bảng đề xuất chương trình đào tạo TN giọng Coloratura Soprano

CLC1 .

Phụ Lục 8: Mẫu phiếu khảo sát, phỏng vấn1

Phụ lục 9. Một số bài tập ban đầu cho giọng Colorature Soprano2

Phụ Lục 10. Một số bài tập phát triển giọng Colorature Soprano2

Phụ Lục 11. M.Mirzoeoa - một số bài vocalise cho giọng Colorature

Soprano2

Phụ lục 12. Một số tác phẩm dành cho giọng Colorature Soprano (có đĩa CD)2

Phụ lục 13. Một số tác phẩm dành cho giọng Colorature Soprano (khơng có

đĩa)2

Chú thích:

1: Phụ lục nằm trong cuốn luận án.

2: Phụ lục nằm ngoài cuốn luận án.157

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Danh sách những người cung cấp thông tin cho luận án

1. GS. NSND Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1939, phỏng vấn tại Hà Nội

ngày 25 tháng 5 -2016 (chuyên viên cao cấp HVANQGVN).

2. PSG. TS Trần Thị Ngọc Lan sinh năm 1958, phỏng vấn trực tiếp tại Hà Nội

ngày 3 tháng 7 - 2017 (Nguyên Phó trưởng khoa TN, HVANQGVN).

3. Ths Nguyễn Thu Lan, sinh năm 1963 , phỏng vấn trực tiếp tại Hà Nội ngày

11 tháng 7- 2018 (Nguyên Trưởng khoa TN, HVANQGVN).

4. Ths Bùi Thị Lan Anh, sinh năm 1976, phỏng vấn trực tiếp tại Hà Nội và

qua ghi âm, CD “Phỏng vấn nghệ sĩ, ca sĩ giảng viên giọng Colorature

Soprano”, check 1 ngày 26 tháng 4- 2018 (GV Khoa TN, HVANQGVN).

5. Ths Lê Thị Thơ, sinh năm 1976, phỏng vấn tại Hà Nội ngày 4 tháng 72017 (GV Khoa TN, HVANQGVN).

6. Ths Đào Tố Loan, sinh năm 1986 , phỏng vấn qua ghi âm, CD “Phỏng vấn

nghệ sĩ, ca sĩ giảng viên giọng Colorature Soprano”, check 2 ngày 15 tháng 9

năm 2018 (GV TN, HVANQGVN).

7. TS Nguyễn Thị Phương Nga, sinh năm 1979, phỏng vấn tại Hà Nội ngày

15 tháng 10 -2007 (Phó trưởng khoa TN, HVANQGVN).

8. Ths Nguyễn Thị Bích Hồng, sinh năm 1988, phỏng vấn tại Hà Nội ngày 12

tháng 9 - 2009. GV tại Khoa TN, HVANQGVN.

9. Ca sĩ Trần Thị Hồng Vy, sinh năm 1979, phỏng vấn tại Thành phố Hồ Chí

Minh, ngày 15 tháng 9-2017. Nhà hát nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Ca sĩ Hà Phạm Thăng Long, sinh năm 1975, phỏng vấn tại Hà Nội ngày

20 tháng 4 năm 2018. Nhà hát nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

11. Ca sĩ Đinh Thị Trang, sinh năm 1988, phỏng vấn tại Hà Nội, ngày 20

tháng 4- 2018. Đài tiếng nói Việt Nam.

12. Ca sĩ Trần Thị Trang, sinh năm 1986, phỏng vấn tại Hà Nội, ngày 6 tháng

4 - 2018. Nhà hát nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

13. Ca sĩ Trần Thị Thanh Qúy, sinh năm 1982, phỏng vấn tại Hà Nội, ngày 2

tháng 6 -2018. Trường Đại học Sư phạm Nghệ Thuật Trung Ương.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (187 trang)

×