1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

NỘI DUNG CỦA GIÁO TRÌNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.61 MB, 187 trang )


159

1.2. Đặc điểm, đặc trưng giọng Soprano

Âm khu của giọng Soprano

Âm sắc của giọng Soprano

Âm vực của các giọng Soprano

1.3. Phân loại giọng Soprano

Nữ cao kịch tính

Nữ cao trữ tình

Nữ cao trữ tình kịch tính

Giọng Soprano khác

1.4. Lịch sử phát triển giọng Soprano trong TN thế giới và Việt Nam

1.5. Vai trò của giọng Soprano trong TN thế giới và Việt Nam

Câu hỏi ôn tập Chương 1

Các chủ đề thảo luận, nghiên cứu Chương 1

CHƯƠNG 2. CÁC VẤN ĐỀ VỀ KỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT BIỂU

DIỄN GIỌNG COLORATURE SOPRANO

2.1. Một số yêu cầu chung cho việc thực hiện những kỹ thuật của giọng

Colorature Soprano

2.1.1. Hơi thở

2.1.2. Khẩu hình

2.1.3. Vị trí âm thanh cộng minh

2.2. Một số kỹ thuật hát cơ bản cho giọng Colorature Soprano

2.2.1. Kỹ thuật hát cantilena

2.2.2. Kỹ thuật hát staccato

2.2.3. Kỹ thuật hát passage

2.2.4. Kỹ thuật hát rung láy

2.2.5. Hát sắc thái to nhỏ

2.3. Các tác phẩm Việt Nam và nước ngoài được sử dụng trong đào tạo

giọng Colorature Soprano

2.3.1. Các tác phẩm trong nước

Tác phẩm âm nhạc cách mạng

Tác phẩm âm nhạc trước cách mạng

2.3.2. Các tác phẩm nước ngoài

Những tác phẩm âm nhạc tiền cổ điển và cổ điển

Những tác phẩm nhạc lãng mạn

Câu hỏi ôn tập Chương 2

Các chủ đề thảo luận, nghiên cứu Chương 2

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE

SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO

3.1. Đặc thù của đào tạo giọng Colorature Soprano trong đào tạo TN

3.2. Những điều kiện đảm bảo trong công tác đào tạo giọng Soprano

3.2.1. Đội ngũ GV

3.2.2. Tuyển sinh đầu vào, các tiêu chuẩn lựa chọn SV hát giọng Soprano160

3.2.3. Giáo dục người học

Ý thức rèn luyện

Các quy định trong học tập

Sức khỏe, lối sống…

3.2.4. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy

3.3. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tài năng (nghệ sĩ, ca sĩ, tài năng…)

3.3.1. Học tập, bồi dưỡng về lý thuyết âm nhạc

3.3.2. Hoàn thiện kỹ thuật TN của giọng hát và phát triển kỹ thuật hát

3.3.3. Nghệ thuật biểu diễn

3.4. Giao lưu, hợp tác quốc tế trong đào tạo, phát triển giọng Soprano

Câu hỏi ôn tập Chương 3

Các chủ đề thảo luận, nghiên cứu Chương 3

Phụ lục

Danh sách các ca khúc/tác phẩm âm nhạc dành cho giọng Soprano

Các bài kỹ thuật luyện hát giọng Soprano

Tài liệu tham khảo

Mục lục

Phụ lục 3. Kế hoạch giảng dạy

Tên bài: Luyện kỹ thuật Passaga, Staccato và ứng dụng vào tác phẩm

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

Luyện thanh mở rộng âm vực giọng hát. Luyện kỹ các mẫu Passage và

Staccato.Ứng dụng vào hai tác phẩm Aria Nữ hoàng đêm tối Der Holle Rache

trích “Cây sáo thần” của Mozart [PL11, tr 230] và Aria Ah! non credea

mirarti trích “La sonnambula” của V. Bellini [PL10, tr. 170].

2. Kỹ năng

SV hiểu và thực hiện được một số mẫu luyện thanh Passage, staccato

phức tạp. Thể hiện đúng giai điệu, tiết tấu, lời ca trong tác phẩm.

3. Thái độ

SV chủ động, tự giác, hoạt động tích cực trong giờ học.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Đàn Piano.

- Tác phẩm.

2. Chuẩn bị của SV161

Các tác phẩm cần học.

3. Phương pháp dạy học

Hướng dẫn thực hành, luyện tập, thị phạm, nghiên cứu trường hợp điển

hình, thảo luận nhóm, trình diễn...

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp (5 phút)

- Giới thiệu GV dự giờ: Gs. Nguyễn Trung Kiên; Ths. Bùi Thị Lan Anh.

- Giới thiệu SV trong tiết dạy. Lại Thị Hương Ly; Nguyễn Thị Hà cùng các

SV trong lớp cùng tham gia lớp học.

2. Kiểm tra bài cũ

Thực hiện trong quá trình luyện tập.

3. Tiến trình dạy học

Thời

gianNội dung bài giảngHoạtPPcủa GVNghiên cứu LựađộngHoạt

độngcủa SV

chọn Tậptrường hợp một số mẫu chung

30Luyện thanhđiểnphúthình. luyện thanh lĩnh hộiVấn

thịđáp, giúpphát kiếnphạm, triểnkỹ thứcphântích, thuật hát đặchọc nhóm.biệt là kỹ

thuật

PassageStaccatomức độ khó,

giúpmởrộng âm vực

Hoạt động 1 (Luyện nhóm)

LuyệnnhữngmẫuâmPhân

thơng tích,thịthường, liền giọng, tác dụng thống phạm,phângiọng hát.

- Phân nhóm Tập

SV.chung

lĩnh hội162

nhất vị trí âm thanh, bật âm thanh. nhóm…kiếnphát triển hơi thở, có thể luyện cácthức.mẫu âm sau.Thực

hànhMẫu1.Mẫu 2.Mẫu 3.Mẫu 4.Hoạt động 2. Luyện cá nhân.PhânChọn một số mẫu âm sau đây. Sửa, thịtích, Chọn những Thực

phạm. mẫu âm phù hành vànhững cố tật hát của SV.nghiên cứu hợp với sự lĩnh hộiMẫu 7. Kỹ thuật catilenatrường hợp phát

điển hình,giọngtriển kiến

hát thứccủa mỗi SV.

Mẫu 8. Kết hợp Legato và Staccato.Mẫu 9. Kỹ thuật StaccatoMẫu 10.163

30Hoạt động 3. Dựng tác phẩm Aria Nghiên cứu Hướng dẫnphútNữ hoàng đêm tối Der Holle Rache trường hợp SV cách hát

trích “Cây sáo thần” của Mozart.điển- Những điểm cần lưu ý trong bàiđóngChú ý 1.thịhình, thể hiện.

vai,

phạm,phân tích…Chú ý 2.- Dựng tác phẩm

Aria Ah! non credea mirarti trích

“La sonnambula” của V. Bellini

- Những điểm cần lưu ý trong bài5Nhận xét buổi họcphútNhắc nhở

Giao bài về nhà.

+ Tiếp tục ôn luyện những kỹ thuật

được học, nghe và tập tác phẩm.

Đánh giá kết quả thực nghiệm

Sau khi tiến hành thực nghiệm, kết quả thu được như sau:

Về ý thức: SV có ý thức cao trong học tập, hồn thành bài tập được giao,có sự trao đổi những tình huống khó và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.164

Về kiến thức: Nắm được tương đối tốt những yêu cầu kiến thức đặt ra.

Áp dụng PPDH mới, ngồi mang lại kết quả cao trong học tập, còn giúp

SV có thói quen học tập chủ động, sáng tạo. SV cũng dần hình thành thói

quen tư duy về vấn đề còn vướng mắc và ít bị lệ thuộc.

Qua 2 buổi dự giờ (buổi 4 và buổi 8) về việc đổi mới PPDH, GV dự giờ hài

lòng về sự đổi mới PPDH, cho rằng nên thường xuyên áp dụng những PPDH

mới. SV cũng hứng thú học tập hơn, sôi nổi hơn và u thích mơn học hơn.165

Phụ lục 4: Thực nghiệm sư phạm

Mục đích

Với những cách thức chúng tơi trình bày tại phần trên, dưới đây chúng

tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm, nhằm kiểm định tính khả thi và đánh giá

hiệu quả của việc đào tạo giọng Colorature Soprano CLC cho SV ngành TN,

HVANQGVN.

Nội dung và đối tượng thực nghiệm

Chúng tôi chọn 2 SV giọng Colorature Soprano đạt nhiều tiêu chí trong

đào tạo CLC.

SV thực nghiệm: Lại Thị Hương Ly và Nguyễn Thị Hà. Hai SV này

được học theo cách thức đã trình bày. Ngồi những mẫu luyện thanh cơ bản

giúp phát triển giọng hát (luyện nhóm), chúng tơi tăng cường những mẫu

luyện thanh khó nhằm phát triển giọng Colorature Soprano. Ứng dụng vào

các tác phẩm được lựa chọn trong đào tạo giọng Colorature Soprano (như đề

xuất tại mục 2.2 chương 2). Lại Thị Hương Ly với Aria Nữ hồng đêm tối

“Der Holle Rache” trích opera “Cây sáo thần” của Mozart [PL11, tr 230] và

Nguyễn Thị Hà với aria Ah! non credea mirarti trích “La sonnambula” của V.

Bellini [PL10, tr. 170]

GV thực hiện: Nguyễn Thị Tân Nhàn

Thời gian

Thực nghiệm triển khai, từ 2016- 2018.

Tiến hành thực nghiệm

Buổi 1

GV giao tác phẩm phù hợp với sự tiếp nhận của mỗi SV, yêu cầu SV tự

tìm hiểu về tác phẩm, phân tích cấu trúc, tự vỡ giai điệu, tiết tấu, khoanh vùng

những đoạn khó cần chú ý.

Luyện thanh một số mẫu âm thuận lợi để ứng dụng vào tác phẩm.

Buổi 2

Luyện thanh với các mẫu âm khác nhau, đặc biệt các mẫu Staccato với

Lại Thị Hương Ly và kỹ thuật Passage với Nguyễn Thị Hà166

GV yêu cầu SV trình bày hiểu biết về tác phẩm được giao. GV sẽ bổ

sung những kiến thức về tác giả, tác phẩm, nhân vật trong các aria.

GV hướng dẫn SV luyện tập giai điệu, tiết tấu của từng đoạn, tuy nhiên

chỉ hát nốt nhạc, nhấn mạnh ở những giai điệu khó. Tập nhiều lần những câu

khó, buổi học này SV cần nắm được giai điệu bài hát và yêu cầu tiếp tục

nghiên cứu và xử lý những đoạn hát chạy passage và Staccato.

Buổi 3

Luyện thanh với các mẫu âm khác nhau.

Tập phát âm, phát âm theo tiết tấu. Yêu cầu SV tập nói đúng vị trí âm

thanh, sau đó ghép lời với với giai điệu. SV về tự luyện tập những đoạn khó.

Buổi 4 [Kế hoạch giảng dạy tại PL3].

Luyện thanh các mẫu âm khác nhau.

GV kiểm tra lại các kiến thức đã học. SV ghép lời với giai điệu, tiết tấu

trong tác phẩm.

GV hướng dẫn SV nghe một số ca sĩ, nghệ sĩ đã thể hiện thành công

những aria SV được học, nhấn mạnh những kỹ thuật cần chú ý.

GV tiếp tục hướng dẫn SV thực hành với một số kỹ thuật trong tác phẩm.

Yêu cầu SV về luyện tập những kiến thức được học.

Buổi 5

Luyện thanh các mẫu âm khác nhau.

GV nghe SV trình bày với các kiến thức được học, kiểm tra lại trình độ,

tiếp tục giới thiệu và hướng dẫn SV thực hiện hát hoàn thiện tác phẩm. Sửa

những chỗ chưa chính xác. Chú ý hơi thở, vị trí, cường độ âm thanh và

khoảng vang. SV tiếp tục nghe tác phẩm và chú ý tới sắc thái biểu cảm.

Buổi 6

Luyện thanh những các mẫu âm khác nhau.

SV tự trình bày hồn thiện tác phẩm, GV trao đổi, góp ý và sửa lỗi cho

SV, giúp SV hoàn thiện bài hát. Hướng dẫn cách biểu cảm từng đoạn trong tác

phẩm. Ngoài kỹ thuật chung, người học cần quan tâm nhiều tới sắc thái biểu

cảm trong tác phẩm. SV tiếp tục tự ôn luyện để hoàn thiện bài hát.

Buổi 7Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (187 trang)

×