1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Tự động hóa >

1 Giải thuật điều khiển

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.8 MB, 126 trang )


CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ PHẦN MỀM

- Người giám sát có thể thay đổi loại xi măng sản xuất trên phần mềm

giám sát, các động cơ dừng.

- Đèn xanh sáng.

Trạng thái “Thay đổi lưu lượng sản xuất”:

- Người giám sát có thể thay đổi lưu lượng xi măng sản xuất trên

phần mềm giám sát, các động cơ dừng.

- Đèn xanh sáng.

Trạng thái “Hệ thống hoạt động”:

- Động cơ phân loại sản phẩm sẽ hoạt động nếu có sự thay đổi về loại

xi măng sản xuất và dừng khi đã tới đúng với vị trí kho cho loại xi

măng được chọn.

- Động cơ nghiền và động cơ băng tải vận chuyển hoạt động.

- Động cơ của băng tải định lượng clinker và băng tải định lượng

thạch cao hoạt động với sự điều khiển của biến tần nhằm đảm bảo

lưu lượng sản xuất thực tế bằng lưu lượng sản xuất được đặt trước.

- Đèn xanh sáng.

Trạng thái “Sự cố”:

- Toàn bộ hệ thống dừng hoạt động.

- Đèn đỏ sáng.

4.1.2 Lưu đồ cua trạng thái “Hệ thống hoạt động”

Lưu đồ của trạng thái “hệ thống hoạt động” như hình sau:70CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ PHẦN MỀMHình 4. 2 Lưu đồ của trạng thái “hệ thống hoạt động”

Ở khối phân loại xi măng, PLC sẽ nhận biết vị trí của phễu xuất liệu nhờ vào

các cơng tắc hành trình được đặt tương ứng với vị trí của các đường ra liệu của các

loại xi măng tương ứng.

Ở khối “sử dụng bộ PID của PLC để điều khiển băng tải định lượng clinker

và thạch cao”, hệ thống sẽ đọc về tín hiệu khối lượng và tốc độ trên băng tải định

lượng. Sau đó sẽ tính tốn được lưu lượng sản xuất thực tế để tìm ra sai số giữa giá

trị đặt của lưu lượng và giá trị thực để đưa vào bộ PID có sẵn của PLC.

71CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ PHẦN MỀM4.2 Chương trình giám sát

4.2.1 Yêu câu cua chương trình giám sát

Chương trình giám sát có những yêu cầu sau:

- Có khả năng điều khiển hệ thống.

- Có khả năng quan sát trạng thái hoạt động của hệ thống.

- Có khả năng giám sát các thơng số tốc độ, khối lượng đo được của

băng tải định lượng.

4.2.2 Giao diện chương trình giám sát

Giao diện chương trình giám sát cho hệ thống được thiết kế như hình sau:Hình 4. 3 Giao diện chương trình giám sát hệ thống72CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC5 CHƯƠNG 5KẾT

QUẢ ĐẠT ĐƯỢC5.1 Về phân cứng

Về phần cứng nhóm thực hiện đã đạt được là lựa chọn, sử dụng được những

thiết bị điện cần thiết cho hệ thống và lắp đặt hệ thống điện cho hệ thống.

Mơ hình phần cứng của hệ thống đạt được như hình sau:Hình 5. 1 Mơ hình phần cứng của hệ thống

Nguyên liệu được chứa trong phễu chứa nguyên liệu. Khi băng tải định

lượng hoạt động thì nguyên liệu từ phễu nguyên liệu được trải ra trên băng tải và

qua vùng cân định lượng có loadcell.73CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢCHình 5. 2 Băng tải định lượng clinker

Cảm biến tiệm cận điện dung gắn gần trục băng tải đo tốc độ băng tải định

lượng khi băng tải này hoạt động.Hình 5. 3 Cảm biến tiệm cận đo tốc độ băng tải

74CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Băng tải vận chuyển giúp vận chuyển nguyên liệu từ băng tải định lượng

xuống máy nghiền.Hình 5. 4 Băng tải vận chuyển

Máy nghiền mô phỏng máy nghiền xi măng khi đưa nguyên liệu vào.Hình 5. 5 Máy mơ phỏng máy nghiền xi măng75CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Hệ thống phân loại sẽ thay đổi vị trí tới vị trí kho tương ứng với loại xi măng

sản xuất.Hình 5. 6 Hệ thống phân loại sản phẩm

Tủ điện của hệ thống được nhóm thiết kế như hình sau:76CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢCHình 5. 7 Tủ điện của hệ thống5.2 Về phân mềm

Về phần mềm nhóm thực hiện đã đạt được:

- Viết được chương trình cho PLC S7-300 nhằm điều khiển hệ thống

định lượng và nghiền xi măng.

- Thiết kế được phần mềm giám sát hệ thống có khả năng điều khiển

được hệ thống, quan sát được hệ thống hoạt động.

Các hình sau sẽ trình bày về giao diện chương trình giám sát của hệ thống

mà nhóm thực hiện đạt được.

Ban đầu hệ thống ở trạng thái dừng.77CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢCHình 5. 8 Giao diện của chương trình giám sát khi hệ thống ở trạng thái dừng.

Khi nhấn Start, hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái thay đổi loại xi măng. Ta

nhấn vào loại xi măng cần được sản xuất.Hình 5. 9 Giao diện chương trình giám sát khi hệ thống ở trạng thái thay đổi loại xi

măng

78CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi chọn được loại xi măng sản xuất, ta thiết lập lưu lượng sản xuất là

2000 kg/h.Hình 5. 10 Giao diện chương trình giám sát khi hệ thống ở trạng thái thay đổi lưu

lượng sản xuất

Sau khi đặt lưu lượng sản xuất, ta nhấn OK và hệ thống chuyển sang trạng

thái hệ thống hoạt động. Ban đầu lưu lượng thực tế sai khác lớn so với lưu lượng

sản xuất đặt nhưng sau đó hơn 1 phút lưu lượng thực tế đã được bộ điều khiển PID

của PLC điều chỉnh để đạt được lưu lượng sản xuất đặt trước.79CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢCHình 5. 11 Giao diện chương trình giám sát khi hệ thống ở trạng thái hệ thống hoạt

độngHình 5. 12 Giao diện chương trình giám sát khi hệ thống ở trạng thái hệ thống hoạt

động

Khi có sự cố xảy ra, ta có thể nhấn nút sự cố trên bảng điều khiển hoặc nhấn

nút dừng khẩn cấp trên tủ điện để đưa hệ thống vào trạng thái sự cố.80Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (126 trang)

×