1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Mục tiêu học tập:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.01 MB, 90 trang )


Mục tiêu học tập:

Giúp người học hiểu được

4. Tìm những cách thức để tăng cường sự tự

tin khi thuyết trình như:

-Xác định rõ các mục tiêu khi thuyết trình.

-Vạch ra những ý chính và ý phụ cho bài

thuyết trình.

-Xây dựng một cấu trúc hồn chỉnh cho bài

thuyết trình.

-Học cách sử dụng các phương tiện trực

quan hỗ trợ cho phần trình bày của bạn.

- Tham khảo phương pháp luyện tập và diễn

tập để thuyết trình có hiệu quả5. Một số lưu ý khi thiết kế slide Powerpoint

31. THUYẾT TRÌNH LÀ GÌ?

 Thuyết trình là việc trình bày một

vấn đề có chuẩn bị trước.Bài thuyết trình phải truyền đạt

được tồn bộ nội dung của vấn đề

đến người nghe.Cần có sự giao tiếp hai chiều

giữa người nói và người nghe.

41. THUYẾT TRÌNH LÀ GÌ?

 Thuyết trình thực chất là ”TRỊ CHUYỆN”

 VỚI CHỦ ĐỀ CỤ THỂ5NHỮNG BIỂU HIỆN HỒI HỘP

Tốtmồ

mồhơi

hơi

--Tốt

Timđập

đậpmạnh

mạnh

--Tim

Nóilắp

lắp bắp,

bắp,gấp

gấpgáp

gáp

--Nói

Tằnghắng

hắngliên

liên tục

tục

--Tằng

Giọngrun

runrun

run

--Giọng

Khơngthốt

thốtnên

nên lời

lời

--Khơng

Nuốtnước

nướcbọt

bọtliên

liên

--Nuốt

tục

tục

Run tay/chân

tay/chân

--RunBấmviết

viết liên

liêntục

tục

--Bấm

Mânmê

mêáo

áoquần/đồ

quần/đồ

--Mân

trangsức,…

sức,…

trang

Gãiđầu

đầu

--Gãi

Khơngdám

dám nhìn

nhìn

--Khơng

ngườinghe

nghe

người

Đitới

tớiđi

đilui

luiliên

liên tục

tục

--Đi

Khơngdám

dám cử

cử động

động

--Khơng

Lặplại

lạinhững

nhữngtừ

từ(à,

(à,

--Lặp

ơ,…

ơ,…62. TẠI SAO CHÚNG TA HỒI HỘP?

 Những bài thuyết trình đặt chúng ta trong tình

huống mà chúng ta là người duy nhất phải nói

(đặc biệt là những bài thuyết trình mang tính

chất quan trọng và nghiêm túc).

 Không hiểu được suy nghĩ cũng như những

phản ứng của người đối diện ---> Mất tự tin, lo

sợ.

 Bạn sợ rằng những gì bạn trình bày có thể làm

hại bạn.

7Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (90 trang)

×