1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Sáng tạo để khẳng định mình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.01 MB, 90 trang )


Vài chú ý khác

Chữ, Màu sắc, ...62Kích cỡ chữ

Tiêu đề Slide : cỡ tối thiểu: 30

Cỡ chữ

Dạng24

trơn or đậmCỡ nhỏ hơn20Cỡ nhỏ nhất18 (nên hạn chế.... Đừng viết cả câu!!)• LN LN dùng cỡ chữ LỚN!!

• KHƠNG dùng cỡ chữ tự động của Powerpoint!

•Nếu slide quá nhiều chữ ... chia HAI slides,

ĐỪNG giảm cỡ chữ!!!

63Màu sắc của chữ

Ghi nhớ: Chữ phải đọc được!!

dùng màu SẪM trên nền SÁNG:Dùng máu SÁNG trên nền SẪM:Black,

Dark Blue,

Dark Red,

Dark Green

White

Light Yellow,

Light Orange,

Light Green• Phải chắc rằng khán giả đọc Chữ dễ dàng!!

• Khơng nên trộn quá nhiều màu!!

64Trích dẫn“If you are a big company,

you can’t afford to just sit

there and hunker down”- Jack Welch• LN nói câu đầy đủ!

• CHỈ dùng 1 câu trích dẫn mỗi slide. Các “món” khác

nên dành cho slides khác!!65Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (90 trang)

×