1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Màu sắc của chữ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.01 MB, 90 trang )


Trích dẫn“If you are a big company,

you can’t afford to just sit

there and hunker down”- Jack Welch• LN nói câu đầy đủ!

• CHỈ dùng 1 câu trích dẫn mỗi slide. Các “món” khác

nên dành cho slides khác!!65Kiểu Font

“Kiểu font Khơng Chân

(Sans-Serif), như

ARIAL, dễ đọc trên

màn hình”“Kiểu font Có Chân

(Serif), như TIMES,

khó đọc hơn trên màn

hình”“Kiểu font Khơng Chân (SansSerif), như ARIAL, dễ đọc

trên màn hình”“Kiểu font Có Chân (Serif), như

TIMES, khó đọc hơn trên màn

hình”• LN dùng các font Sans-Serif để dễ đọc hơn!

• Dùng MỘT font duy nhất cho cả bài thuyết trình!

66Slide Design

Guidelines

Màu nền:

Sáng hay Sẫm?676869So sánh màu nềnSáng:

•Thực hiện Đơn giản

•Tiện cho in ấnSẫm:

• Đọc dễ hơn

• Thư giãn mắt

• Tốt cho ghi video

• Bất tiện khi in ấn

70Slide Design

Guidelines

Tránh quá nhiều

chữ trên màn hình71Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal

April 18, 2005 Business Week

Adobe systems Inc. said it will acquire Macromedia Inc. in an allstock transaction valued at $3.4BNAcquisition will help Adobe expand into new markets, especially to

provide content to mobile phones and other handheld devices“… we believe the combined offerings will be even more compelling

to our customers given the challenges they're going to face in trying

to communicate information in this very complex environment.“ said

Bruce Chizen, chief executive officer of Adobe"It's a lot easier to combine two companies that are healthy and

doing really well with lots of growth than it is to try to acquire and

integrate a company that is broken."Bạn có đọc được mọi thứ?

72Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal

April 18, 2005 Business WeekChữ:

• Adobe systems Inc. said it will acquire Macromedia

Inc.nhiều!

in an all•

Quá

stock transaction valued at $3.4BN

•Quá nhỏ!

• Acquisition will help Adobe expand into new markets,

•Qespecially

chi chít!!to

provide content to mobile phones and other handheld devices“… we believe the combined offerings will be even more compelling

to our customers given the challenges they're going to face in trying

to communicate information in this very complex environment.“ said

Bruce Chizen, chief executive officer of Adobe"It's a lot easier to combine two companies that are healthy and

doing really well with lots of growth than it is to try to acquire and

integrate a company that is broken."Câu trích dẫn!Cũng là một trích dẫn!Nên chia slide!Nên chia slide!73Chúng ta có thể làm gì?Làm sao slide dễ đọc hơn ......1)

2)

3)Chia nhỏ nội dung các slide phức tạp

Dùng các từ then chốt

Truyền đạt súc tích, thơng điệp rõ ràng, sáng tỏ74Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal (1)April 18, 2005 Business Week

• Adobe systems Inc. said it will acquire Macromedia Inc.

in an all-stock transaction valued at $3.4BN

• Acquisition will help Adobe expand into new markets,

especially to provide content to mobile phones and other

handheld devices

Slide N. 1

•Chỉ có 2 tiểu mục

•Font size = 24 points75Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (90 trang)

×