1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

THUYẾT TRÌNH LÀ GÌ?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.01 MB, 90 trang )


1. THUYẾT TRÌNH LÀ GÌ?

 Thuyết trình thực chất là ”TRÒ CHUYỆN”

 VỚI CHỦ ĐỀ CỤ THỂ5NHỮNG BIỂU HIỆN HỒI HỘP

Tốtmồ

mồhơi

hơi

--Tốt

Timđập

đậpmạnh

mạnh

--Tim

Nóilắp

lắp bắp,

bắp,gấp

gấpgáp

gáp

--Nói

Tằnghắng

hắngliên

liên tục

tục

--Tằng

Giọngrun

runrun

run

--Giọng

Khơngthốt

thốtnên

nên lời

lời

--Khơng

Nuốtnước

nướcbọt

bọtliên

liên

--Nuốt

tục

tục

Run tay/chân

tay/chân

--RunBấmviết

viết liên

liêntục

tục

--Bấm

Mânmê

mêáo

áoquần/đồ

quần/đồ

--Mân

trangsức,…

sức,…

trang

Gãiđầu

đầu

--Gãi

Khơngdám

dám nhìn

nhìn

--Khơng

ngườinghe

nghe

người

Đitới

tớiđi

đilui

luiliên

liên tục

tục

--Đi

Khơngdám

dám cử

cử động

động

--Khơng

Lặplại

lạinhững

nhữngtừ

từ(à,

(à,

--Lặp

ơ,…

ơ,…62. TẠI SAO CHÚNG TA HỒI HỘP?

 Những bài thuyết trình đặt chúng ta trong tình

huống mà chúng ta là người duy nhất phải nói

(đặc biệt là những bài thuyết trình mang tính

chất quan trọng và nghiêm túc).

 Khơng hiểu được suy nghĩ cũng như những

phản ứng của người đối diện ---> Mất tự tin, lo

sợ.

 Bạn sợ rằng những gì bạn trình bày có thể làm

hại bạn.

73. CHẾ NGỰ SỰ HỒI HỘP CỦA CƠ THỂ

 Chuẩn bị thật chu đáo

 Chế độ nghỉ ngơi trước khi thuyết trình

 Có mặt sớm

 Tự động viên bản thân

 Ăn mặc lịch sự và chọn trang phục phù hợp với bối

cảnh và đối tượng thính giả

 Gây thiện cảm với cử tọa8Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (90 trang)

×