1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.29 MB, 33 trang )


4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Đặc điểm chung của khu vực nghiên cứu

 Tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn

Phường Thuận Hòa hiện có tổng diện tích tự nhiên là 105ha( theo

số liệu kiểm kê đất đai năm 2010), gồm 23 tổ dân phố

Năm 1986, phường đã được đo đạc và lập bản đồ giải thửa( bản đồ

299) với tỷ lệ 1/2000

Từ đó cho đến nay phường đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính

với tỷ lệ 1/500 hai đợt, trong đó:

•Năm 1996, Liên đoàn địa chất 4 đã tiến hành đo đạc, lập bản đồ 202

và đến năm 1998 thì được nghiệm thu

•Năm 2007, Xí nghiệp đo đạc địa hình II chi nhánh cơng ty đo đạc

ảnh địa hình được phép tiến hành đo đạc và thành lập bản đồ GIS ,

và được nghiệm thu vào tháng 6/2010. Đây là bản đồ được dùng để

làm cơ sở cho công tác tổng kiểm kê đất đai 20104. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Đặc điểm chung của khu vực nghiên cứu

 Những khó khăn trong trong công tác quản lý và sử dụng

đất cũng như các vấn đề quy hoạch và quản lý không gian đô

thị của phường

Công nghệ thông tin đã được ứng dụng và đào tạo cho các

cán bộ phường nhưng phường vẫn chưa có hệ cơ sở dữ liệu

thơng tin về đất đai trên máy tính; các loại giấy tờ, hồ sơ địa

chính vẫn được lưu trữ, quản lý trên giấy. Do đó, việc tra cứu,

tìm kiếm, cập nhập, chỉnh lý tương đối khó khăn

Cơng tác quy hoạch đang còn nhiều vướng mắc, các bộ phận

chưa thống nhất với nhau, gây chồng chéo trong quá trình

thực hiện. Việc quản lý khu quy hoạch đang còn lỏng lẻo, tình

trạng quy hoạch treo vẫn còn tiếp diễn4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian

 Chuyển dữ liệu bản đồ địa chính

sang định dạng Shapefile4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian

 Chọn hệ toạ độ VN2000 cho layer và VN2000_KT10700_3deg Shapefile4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian

Tạo vùng cho các lớp dữ liệu vừa chuyển đổi4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính

Mở bảng thuộc tính4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính

Tạo trường thuộc tính

Thêm trường thuộc tính4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính

Trường thuộc

tính ranh giới

thửa đất4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tínhTrường thuộc

tính giao thơngTrường thuộc

Tính thuỷ hệ4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính

Nhập số liệuKết thúc nhập số liệuKhi nhập xong số liệu4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính

Khi chuyển sang

chế độ 3D thì

tạo thêm trường

độ cao cho các

tồ nhà, lòng

đường, lề

đường, sơng,

…..

Ví dụ: chiều cao

và số tầng của

mỗi tồ nhàXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (33 trang)

×