1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >

KẾT LUÂN – KIẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.29 MB, 33 trang )


5.KẾT LUÂN – KIẾN NGHỊ

5.2. Kiến nghị

Có quy định chuẩn thống nhất trong xây dựng quản lý cơ sở sử

dụng đất đai đồng bộ và hoàn chỉnh

Cần chú trọng hơn nữa đầu tư thiết bị vật chất và nâng cao

chuyên mơn cho cán bộ địa chính, cần thường xun tổ chức

tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao hiểu biết

Bộ cơ sở dữ liệu cần được đưa vào sử dụng, cập nhập, chỉnh lý

thường xuyên theo các biến động ngồi thực tế thì mới đảm

bảo được độ chính xác và hiệu quả cao của công tác quản lýDANH SÁCH SINH VIÊNBÙI HỒNG TIẾN (NT)

HÀ THỊ PHƯỢNG

ĐỒNG VĂN NHIỆM

NGUYỄN THỊ NHUNG

TRẦN THỊ HẰNG NY

PHAN CÔNG QUÝ

PHAN THẾ QUÝ

PHAN THÁI SƯ

PHAN THỊ TÂM

ĐẶNG HỒNG THƯƠNGCHÂN THÀNH CẢM ƠN CƠ VÀ CÁC

BẠN ĐÃ LẮNG NGHEXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (33 trang)

×