Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Gạch Ngói Hợp Thành.

2 Các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Gạch Ngói Hợp Thành.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Tơ Thị Vân Anh1. Quản lý tốt các khoản phải thu ngắn hạn, đẩy nhanh các khoản thu hồi nợ.

 Lý do:

Xuất phát từ hạn chế của cơng ty trong q trình quản lý và sử dụng vốn lưu động.

Khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn lưu động và không

ngừng tăng lên với tỷ lệ cao. Công ty bị chiếm dụng một lượng vốn lớn, gây thiệt hại

rất lớn cho công ty. Giải pháp này được đưa ra nhằm giúp công ty giảm thiểu được số

vốn bị khách hàng chiếm dụng, đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ, góp phần nâng cao hiệu

quả sử dụng vốn lưu đông của công ty.

 Nội dung và điều kiện thực hiện:

Quản lý tốt các khoản phải thu hiện tại, đồng thời đưa ra những ràng buộc

chặt chẽ trong quá trình ký hợp đồng, thực hiện hợp đồng, để hạn chế tình trạng bị

chiếm dụng vốn của công ty.

- Đối với các khoản phải thu ngắn hạn hiện tại: Mở sổ theo dõi chi tiết các khoản

nợ, tiến hành sắp xếp các khoản phải thu theo tuổi. Như vậy, công ty sẽ biết được một

cách dễ dàng khoản nào sắp đến hạn để có thể có các biện pháp hối thúc khách hàng trả

tiền. Định kỳ công ty cần tổng kết công tác tiêu thụ, kiểm tra các khách hàng đang nợ về

số lượng và thời gian thanh tốn, tránh tình trạng để các khoản thu rơi vào tình trạng nợ

khó đòi. Xác định phương thức thu hồi nợ hợp lý:

- Đối với khách hàng có quan hệ làm ăn lâu dài và thường xun: cơng ty có thể

tiến hành gia hạn nợ với một thời gian nhất định căn cứ theo uy tín của khách hàng và

giá trị số nợ, đối với các khách hàng mới công ty cần đốc thúc, thu hồi nợ kịp thời,

đối với những trường hợp cố tình trốn tránh, không chi trả nợ công ty cần nhờ đến sự

can thiệp của pháp luật. Đồng thời công ty cần đánh giá lại toàn bộ số nợ nằm trong tình

trạng khơng thể thu hồi, trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Như vậy có thể giới hạn

được tổn thất cho công ty.

2. Quản lý tốt hàng tồn kho nâng cao vòng quay vốn lưu động.

 Lý do:

Xuất phát từ thực trạng công ty cho thấy lượng hàng tồn kho của công ty chiếm tỷ

trọng khá lớn trong tổng vốn lưu động. Năm 2010 chiếm 22,98% VLĐ, năm 2011

chiếm 21,99% VLĐ. Với lượng hàng tồn kho lớn như vậy đã dẫn đến tình trạng ứ

đọng vốn cho doanh nghiệp, làm giảm vòng quay vốn lưu động, cũng như giảm doanh

SVTH: Nguyễn Thị Mai47Lớp: K48D6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Tơ Thị Vân Anhthu và lợi nhuận. Từ sự ảnh hưởng đó của lượng hàng tồn kho đối với cơng ty, nhận

thấy việc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa là thực sự cần thiết. Có vậy cơng ty mới

giảm bớt được lượng hàng tồn kho, tránh được những chi phí khơng đáng có trong

khâu dự trữ, bảo quản

 Nội dung và điều kiện thực hiện:

Việc nâng cao được vòng quay VLĐ là một trong những thành cơng của q

trình nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp. Số vòng quay VLĐ tăng lên

nghĩa là thời gian ở mỗi khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh của vốn đã được rút

ngắn, từ đó vốn có thế tham gia nhiều lần hơn trong một chu kỳ kinh doanh, làm tăng

hiệu quả sử dụng vốn. Và để thực hiện được điều đó thì cơng ty phải quản lý tốt hàng

tồn kho, xác định được mức dự trữ phù hợp, phân bổ hợp lý giữa các khâu, đẩy mạnh

tiêu thụ hàng hóa…

+ Cần xác định tính tốn quy mơ dự trữ sao cho tối ưu nhất trước mỗi chu kỳ

kinh doanh. Có chính sách giá hợp lý để giải quyết nhanh lượng hàng tồn kho như:

giảm giá, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán hoặc khuyến mại sản phẩm cho

đơn đặt hàng với số lượng lớn hoặc thanh toán ngay.

+ Chú trọng công tác nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu

luôn luôn biến động của thị trường. Từ đó cơng ty mới có khả năng cạnh tranh với các

đối thủ và đẩy mạnh lượng hàng tiêu thụ trên thị trường nhờ uy tín của mình.

+ Chi tiết hàng hóa đến mức có thể, càng chi tiết càng tốt, việc lập chi tiết này

nhằm quản lý tốt hơn lượng hàng hóa trong kho. Hệ thống nội bộ nên tự kiểm soát lẫn

nhau. Hàng nhập và hàng bán sẽ được sự theo dõi độc lập của kế toán, thủ kho, bán

hàng, và kinh doanh.

+Thường xuyên kiểm kê và kiểm kê bất chợt. Phân loại hàng hóa theo nhóm

hàng cho phù hợp, thuận lợi cho việc tìm kiếm. Xây dựng quy chế nhập xuất vật tư rõ

ràng, các mặt hàng cần thiết lập hệ thống mã quản lý khoa học, bộ mã làm sao thể hiện

được một số tiêu chí cơ bản của mặt hàng: chủng loại, hãng sản xuất, khu vực lưu trữ

cất xếp. Lập sổ tay hoặc dùng phần mềm theo dõi hàng ngày việc nhập xuất.

+ Ngồi ra, cơng ty cần mở rộng thị trường, hiện công ty chỉ mới kinh doanh

chủ yếu trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn, công ty cần mở rộng ra nhiều tỉnh thành

hơn nữa. Bằng uy tín, thương hiệu của mình, cơng ty sẽ dần chiếm lĩnh được những thị

trường tiềm năng.

SVTH: Nguyễn Thị Mai48Lớp: K48D6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Tô Thị Vân Anh+ Tiến hành xác định nhu cầu vốn lưu động cho SXKD của từng quý, năm với

phương hướng, mục tiêu hoạt động của kỳ đó. Xác định chính xác nhu cầu vốn lưu

động thường xuyên cần thiết để tiếp đó có biện pháp huy động vốn kịp thời tránh thừa

vốn gây lãng phí hoặc thiếu vốn làm gián đoạn q trình kinh doanh.

3, Coi trọng cơng tác bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên

nhằm nâng cao trình độ sử dụng và quản lý Vốn kinh doanh của Công ty

 Lý do:

Lao động là một nhân tố cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và

sử dụng vốn kinh doanh nói riêng và tồn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp nói chung. Trong thực tế, khi tài sản cố định máy móc trang thiết bị càng hiện

đại thì người lao động càng cần phải được đào tạo cẩn thận.

 Nội dung và điều kiện thực hiện:

Các doanh nghiệp cần phải có phương hướng đào tạo nâng cao trình độ chun

mơn của đội ngũ lao động và khai thác triệt để nguồn nhân lực này. Được đào tạo bồi

dưỡng trình độ, người lao động sẽ nắm bắt được lý thuyết cũng như thực tế. Đồng thời

họ cũng có ý thức trách nhiệm trong quá trình lao động, chấp hành tốt các nội quy ,

quy định của doanh nghiệp và thực hiện nghiêm chỉnh các quy phạm.

Thời gian qua, trình độ nghiệp vụ của cán bộ cơng nhân viên trong công ty đã

được nâng cao một cách đáng kể . Do vậy để phát triển kinh doanh và nâng cao hiệu

quả sử dụng vốn kinh doanh trong thời gian tới, Công ty cần thực hiện các công việc

như sau:

- Trong việc tuyển dụng, bổ sung cán bộ nhân viên mới, Cơng ty cần phải có

chính sách tuyển dụng hợp lý.

- Công ty cần tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán

bộ cơng nhân viên trong Cơng ty, qua đó nâng cao trình độ quản lý và sử dụng vốn

kinh doanh cũng như chất lượng sản xuất kinh doanh.

- Với đội ngũ cán bộ quản lý, Cơng ty có thể tổ chức các khóa học ngắn hạn hoặc

cử người đi học bằng mọi hình thức để họ có thể tiếp cận được với những thơng tin

mới nhằm nâng cao trình độ quản lý của họ, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của

nền kinh tế thị trường.

- Bên cạnh việc tạo điều kiện khuyến khích cán bộ cơng nhân viên tự học tập, bồi

dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, nhất là trình độ quản lý và sử dụng vốn kinh

SVTH: Nguyễn Thị Mai49Lớp: K48D6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Tơ Thị Vân Anhdoanh, Cơng ty cũng nên có chính sách khen thưởng xứng đáng cho những người có ý

thức trong việc bảo quản, có sáng kiến trong việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài sản

của Công ty. Đồng thời xử phạt nghiêm minh những người thiếu ý thức trách nhiệm

làm hư hỏng mất mát trang thiết bị tài sản của Công ty.

Những khó khăn hạn chế trong cơng tác quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại

Cơng ty gạch ngói Hợp Thành không phải là không thể khắc phục được. Với đội ngũ

cán bộ đầy nhiệt tình, kết hợp với năng lực vốn có của mình, Cơng ty gạch ngói Hợp

Thành sẽ vượt qua mọi thử thách, vững vàng trong kinh doanh và sẽ có vị trí xứng

đáng trên thị trường.

4. Chú trọng tìm kiếm thị trường ổn định, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm,

hàng hoá bán ra.

 Lý do:

Hiện nay nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm của Công ty là rất lớn. Các sản phẩm

Gạch, ngói của cơng ty ngày càng có uy tín trên thị trường, vì thế rất có lợi cho việc

tìm kiếm khách hàng. Tạo cho Công ty một thị trường tiêu thụ ổn định. Tuy vậy Công

ty vẫn cần tăng cường công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường… để nắm bắt yêu cầu

thị hiếu của khách hàng. Từ đó khắc phục những mặt còn tồn tại, đồng thời phát huy

những thế mạnh hiện có.

 Nội dung và điều kiện thực hiện:

Hiện nay chi phí dành cho Quảng cáo của Cơng ty còn ít, do vậy Công ty cần

tăng cường quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng … để những thông tin

của Cơng ty có thể đến được với mọi khách hàng. Trong việc nghiên cứu mở rộng thị

trường cần đặc biệt chú trọng đến thị trường xa xôi, hẻo lánh vì đây là những thị

trường tiềm năng rất lớn mà Công ty cần khai thác.

Hoạt động trong điều kiện kinh tế khốc liệt như hiện nay, sự cạnh tranh gay gắt

giữa các Doanh nghiệp trong và ngồi nước buộc cơng ty phải hết sức quan tâm đến

việc quản lý chặt chẽ chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm gạch, ngói bán ra, sẽ tạo

lợi thế cho Cơng ty trong cạnh tranh, Cơng ty có thể giảm giá bán để tiêu thụ hàng hoá

nhanh hơn, nhiều hơn thu hồi vốn cho Công ty.

5, Thực hiện chế độ thưởng phạt nghiêm minh để nâng cao hiệu quả sử dụng

TSCĐ, nâng cao ý thức bảo quản TSCĐ của người lao động trong Cơng ty.

 Lý do :

SVTH: Nguyễn Thị Mai50Lớp: K48D6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Tô Thị Vân AnhBên cạnh biện pháp giao khốn TSCĐ cho từng bộ phận, phòng ban, Cơng ty cần

chú ý đến việc sử dụng các hình thức thưởng phạt nghiêm minh để nâng cao hơn nữa ý

thức trách nhiệm của người lao động, phát huy tinh thần sáng tạo, tìm tòi những sáng

kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định.

 Nội dung và điều kiện thực hiện :

Những hình thức thưởng phạt thích đáng đối với những thành tích, ý thức lao

động, bảo quản tài sản tốt, đồng thời có những hình thức phạt để tăng cường ý thức

bảo quản tài sản của người lao động từ đó nâng cao được năng suất làm việc, hạn chế

tình trạng người lao động cẩu thả trong việc bảo quản tài sản cố định làm cho tài sản

sớm bị hư hỏng.

Để làm được việc này Công ty phải theo dõi chặt chẽ tài sản cố định. Có sự kết

hợp hơn nữa giữa phòng tài chính kế tốn với các phòng ban khác trong cơng ty để

nắm bắt được tình trạng kỹ thuật của tài sản cố định dùng trong sản xuất một cách

chính xác và chế độ hợp lý rõ ràng để khích lệ người lao động.

6, Tiến hành phân tích tình hình sử dụng vốn cố định và đánh giá lại tài sản

cố định theo đúng quy định của Nhà nước.

 Lý do:

Trong quá trình sử dụng, những biến động về giá cả, sự thay đổi tỷ giá hối đoái,

ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật làm cho sức mua của vốn cố định ở thời điểm

hiện tại và thời điểm bỏ vốn đầu tư ban đầu có sự chênh lệch. Đặc biệt có những tài

sản cố định mà khi đánh giá lại thì có giá trị nhỏ hơn quy định cho phép.

 Nội dung và điều kiện thực hiện:

Để bảo tồn vốn cố định của mình thì cơng ty cần phải thực hiện việc đánh giá lại

tài sản cố định theo đúng quy định của Nhà nước để tránh hiện tượng mất vốn hay

những bất lợi do hao mòn vơ hình. Trong những năm tới ,Cơng ty nên tiến hành phân

tích tình hình tài chính ,tình hình kinh doanh của mình để tạo cơ sở cho việc lập kế

hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

7. Thực hiện tốt việc quản lý, tăng cường hiệu suất sử dụng vốn cố định.

 Lý do:SVTH: Nguyễn Thị Mai51Lớp: K48D6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Tơ Thị Vân AnhDo tính chất sản xuất kinh doanh của Công ty là sản xuất gạch, ngói để xây dựng

cơng trình nên TSCĐ được cơng ty sử dụng chủ yếu là máy móc, thiết bị, phương tiện

vận tải. Do vậy, Cơng ty cần có đội ngũ lao động có thể lực và trình độ kỹ thuật.

 Nội dung và điều kiện thực hiện:

Trong quá trình hoạt động Cơng ty cần đảm bảo để máy móc thiết bị được sử

dụng liên tục và phát huy tối đa công suất để rút ngắn thời gian ngừng hoạt động, hạn

chế sự hao mòn vơ hình. Cuối mỗi chu kỳ hoạt động, cơng ty cần có các chế độ bảo

quản, sửa chữa lớn TSCĐ nhằm phục vụ tốt trong các chu kỳ hoạt động tiếp theo.

Cần có sự phân cấp quản lý đối với TSCĐ, gắn chặt trách nhiệm cho từng bộ

phận, từng cá nhân quản lý và sử dụng để nâng cao ý thức trách nhiệm đối với TSCĐ,

giảm hư hỏng, mất mát. Xác định nhu cầu vốn ở từng bộ phận sản xuất để có chính

sách đầu tư TSCĐ kịp thời và phù hợp.

Thường xuyên đánh giá và đánh giá lại TSCĐ theo định kỳ để phản ánh chính

xác giá trị của nó, làm cơ sở cho việc đánh giá mức khấu hao hợp lý, kịp thời có các

biện pháp kinh tế khác nhau như bổ sung hay thanh lý, thu hồi TSCĐ chống lại sự thất

thoát về vốn. Cần có các phương pháp tính khấu hao cho từng loại TSCĐ trong từng

giai đoạn cụ thể. Đối với máy móc, thiết bị nên dùng phương pháp khấu hao nhanh để

tránh mất giá của TSCĐ do tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật. Cơng ty nên

tích cực thu hút vốn đầu tư dưới hình thức liên doanh, liên kết máy móc thiết bị với

các đơn vị bạn nhằm tạo năng lực mới cho việc mở rộng sản xuất.

Cuối cùng, ban lãnh đạo cơng ty cùng tồn thể các nhân viên phải ln có ý

thức trách nhiệm đối với tài sản của mình. Người quản lý áp dụng triệt để các chỉ tiêu

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định từ đó có các biện pháp về sử dụng, quản lý và

bảo toàn vốn cố định được tốt.SVTH: Nguyễn Thị Mai52Lớp: K48D6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Tơ Thị Vân AnhKẾT LUẬN

Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện nay, để có thể tồn tại phát triển và

khơng ngừng nâng cao vị thế của mình trên thị trường thì các doanh nghiệp phải ln

quan tâm và tìm mọi biện pháp để tạo lập và sử dụng vốn sao cho hiệu quả nhất.

Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành là một trong số các doanh nghiệp đó.

Trong những năm qua cơng ty đã ln chú trọng tìm kiếm và thực hiện nhiều giải pháp

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Công ty đã thực sự cố gắng vươn

lên nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cản trở tiến trình phát triển của công ty.

Trong đề tài này em đã mạnh dan đề xuất một vài ý kiến của mình nhằm góp phần

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của cơng ty. Nhưng đây là một vấn đề

tương đối khó cần phải được nghiên cứu một cách khoa học cả trên lý thuyết và thực

tế. Mặt khác do nhận thức còn hạn chế nên bài chuyên đề tốt nghiệp này của em khơng

tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì thế em rất mong nhận được sự đóng góp ý

kiến của các thầy cô cũng như các cô chú trong Cơng ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành

để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

SVTH: Nguyễn Thị Mai53Lớp: K48D6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Gạch Ngói Hợp Thành.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×