Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ LỰA CHỌN HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ LỰA CHỌN HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền TrangCơ hộiThách thứcLuôn được sự quan tâm của Tập đoàn; - Kinh tế thế giới và trong nước tăng

các đơn vị ngành than đã và đang có nhu trưởng chậm, thu nhập giảm sút, sức tiêu

cầu thuê công ty sàng tuyển, chế biến tại thụ hàng hóa kém ảnh hưởng đến hoạt

mỏ.động sản xuất kinh doanhChủng loại than sản xuất của Công ty đáp - Tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn

ứng được chất lượng sử dụng của các nhà gây áp lực về nợ và trả lãi ngân hàng,

máy nhiệt điện trên địa bàn thành phố tiềm ẩn rủi ro khi giá than có biến động

Cẩm Phả.giảm.Tập đồn đang cơ cấu lại sản xuất, trong- Tập đoàn đang phải chịu áp lực cạnhđó trên địa bàn Cẩm Phả chỉ có Công tytranh về giá than với các nước trong khuvà Công ty Kho vận Cẩm Phả được giaovực. Do vậy yêu cầu tiết giảm chi phí,nhiệm vụ vận chuyển than tiêu thụ chogiảm giá thành đang là bài toán phức tạpcác đơn vị

với ngành than

3.2 Hướng đề tài tốt ghiệp và đề cương sơ bộ của khóa luận tốt nghiệp

3.2.1 Xác định hướng đề tài của khóa luận tốt nghiệp

Lí do chọn đề tài: Trong nền kinh tế quốc dân hiện nay ở nước ta thì vị trí của

Cơng nghiệp mỏ chiếm một vai trò quan trọng. Khống sản là nguồn vật liệu tham

gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hầu như tất cả các hàng hoá, tư liệu sản xuất cũng

như tiêu dùng trong xã hội theo chức năng quản lý của Nhà nước, nghị định 75/CP

ban hành ngày 27/10/1993 của Chính phủ ngành Cơng nghiệp mỏ và ngành công

nghiệp chế biến là 2 ngành trong số 20 ngành cấp I. Đây chính là sự quan tâm của

Đảng, Nhà nước với sự phát triển ngành Công nghiệp hiện nay.

Than là một trong số khống sản q giá, có tầm quan trọng đặc biệt trong nền

kinh tế quốc dân. Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm tạo điều kiện cho ngành khai

thác than được phát triển thuận lợi. Hàng loạt các doanh nghiệp Nhà nước đã ra đời

để khai thác kinh doanh nguồn khoáng sản này. Ngành than hiện nay dưới sự thống

nhất trong Tập đồn Than - Khống sản Việt Nam đang ra sức phấn đấu đi lên,

hướng đến mục tiêu phát triển đất nước. Mỗi thành viên cũng đang nỗ lực tự hồn

thiện đổi mới mình tiến tới hiện đại hoá, tự động hoá. Làm được điều đó, một trong

những cơng tác mà mỗi thành viên cần thực hiên thật tốt là công tác tổ chức sản

48Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền Trangxuất, tổ chức lao động. Vì cùng với sự phát triển của ngành than, ngành cơng nghiệp

khí đốt, dầu mỏ, điện năng cũng đã hình thành và ngày càng phát triển. Đứng trước

thời kỳ mà sự cạnh tranh thị trường đang ngày một trở nên gay gắt, ngành than phải

có sự cải tiến cả về chất lượng và chủng loại than. Do vậy, mỗi thành viên phải có

một bộ máy tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh hợp lý, giữa các khâu sản xuất

phải phù hợp với nhau trên cơ sở phân công lao động hợp lý, giảm chi phí sản xuất

xuống thấp nhất, nâng cao trình độ lao động cho cơng nhân… Điều đó sẽ đảm bảo

cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Vì vậy em xin lựa chọn:

-Tên đề tài: Phân tích tình hình tài chính tại Cơng ty cổ phần kinh doanh than

Cẩm Phả

-Mục đích của đề tài: Đưa ra những phân tích đánh giá chun sâu về tình

hinh tài chính của công ty trong 3 năm

3.2.2 Đề cương sơ bộ của khóa luận tốt nghiệp

Bố cục gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết chung về phân tích tài chính doanh nghiệp

1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính

-Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp

-Vai trò, ý nghĩa và mục tiêu của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

1.2. Phương pháp nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

-Phương pháp phân tích tài chính

-Nội dung và qui trình phân tích tài chính doanh nghiệp

Chương 2: Phân tích thực trạng tài chính của cơng ty cổ phần kinh doanh than

Cẩm Phả

2.1 Giới thiệu khái qt về cơng ty- Q trinh hình thành và phát triển

-Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, mặt hàng sản xuất kinh doanh

-Kết quả kinh doanh của công ty trong một số năm gần đây

2.2 Phân tích hoạt động tài chính của cơng ty

-Phân tích khái qt báo cáo tài chính của cơng ty

-Phân tích hiệu quả tài chính

-Phân tích rủi ro tài chính tổng

-Phân tích tổng hợp tài chinh

49Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền Trang-Phân tích các đòn bẩy tài chính

2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính

Chương 3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của cơng ty cổ phần

kinh doanh than Cẩm Phả50Khoa Tài chính – Kế toánLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền Trang

KẾT LUẬNCông ty cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả là một đơn vị có mơ hình quản

lý và hạch toán kế toán khoa học. Trải qua trên nhiều năm xây dựng và trưởng

thành, tuy gặp khơng ít khó khăn, thách thức trong q trình kinh doanh nhưng

Cơng ty vẫn đứng vững và liên tục đổi mới phát triển, sản xuất kinh doanh ngày

càng mở rộng, doanh thu mỗi năm một tăng cao, thu nhập cán bộ công nhân viên

cũng được nâng cao, ngày càng được cải thiện hơn, đóng góp vào ngân sách nhà

nước ngày càng nhiều, khẳng định vai trò vị thế của mình trên thị trường.

Cùng với sự phát triển chung của Cơng ty, phân tích tài chính thực sự là

một trong những cơng tác quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế, quản lý

doanh nghiệp.Công tác kế tốn- thống kê- tài chính của Cơng ty được tổ chức

hợp lý, khoa học, phân công công việc rõ ràng cụ thể. Đội ngũ nhân viên kế

tốn có năng lực, trình độ nghiệp vụ vững vàng, bề dày kinh nghiêm trung

thực, nhiệt tình cơng tác, có trách nhiệm với phần hành kế tốn do mình phụ

trách nên đã góp phần hồn thành tốt cơng tác phân tích tài chính nhằm phục

vụ tốt cơng tác quản lý kinh tế của Cơng ty. Hàng năm được Tập đồn cơng

nghiệp than - khống sản Việt nam và các đồn kiểm tốn, kiểm tra đánh giá

rất cao, chặt chẽ và hoàn chỉnh.

Hiện nay cùng với sự phát triển của tin học nói chung và ứng dụng của

nó trong cơng tác quản lý tài chính, cơng ty đã được trang bị đầy đủ máy tính

và đã sử dụng trong cơng tác thống kê, tính lương, quản lý vật tư.

Cơng ty đang tiến hành đầu tư xây dựng phần mềm kế toán áp dụng vào

cơng tác kế tốn từ khâu đầu đến khâu cuối cùng. Như thế mới giảm bớt được

khối lượng công việc ghi chép trùng lặp giữa các khâu kế toán, giúp cho việc

cung cấp các thơng tin nhanh chóng, đa dạng, kịp thời hơn cho các đối tượng

sử dụng thông tin để nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý hơn nữa, mặt

khác việc áp dụng phần mềm kế toán còn giúp cho việc lưu giữ bảo quản

thơng tin dữ liệu kế tốn được an tồn, tiện lợi hơn.

Phân tích tài chính là một cơng cụ quan trọng trong quản lý kinh tế, tài

Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền Trangchính, xã hội mà cả trong việc điều hành, kiểm soát mọi hoạt động SXKD của

các doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Kinh doanh

Than Cẩm Phả- Vinacomin tuy không nhiều nhưng đã giúp em tiếp cận thực

tế, vận dụng những kiến thức đã được trang bị ở trường vào thực tiễn. Trên

thực tế giữa lý luận và thực tiễn ln có một khoảng cách, cần phải vận dụng

lý luận và thực tế một cách linh hoạt, hiệu quả vẫn đảm bảo chế độ và quy

định hiện hành của nhà nước. Bằng việc vận dụng những kiến thức đã học và

được sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ nhân viên trong phòng kế tốn cơng

ty, cơ giáo hướng dẫn tơi đã hồn thành báo cáo thực tập nghiệp vụ kế tốn

doanh nghiệp tại Cơng ty Cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin.

Nhưng do là một công ty lớn, dây truyền công nghệ phức tạp, nhận thức, và

thời gian thực tập còn nhiều hạn chế, tơi rất mong nhận được những nhận xét

góp ý và bổ xung từ phía các thầy cơ giáo và các cán bộ nhân viên Phòng kế

tốn Cơng ty cổ phần Kinh doanh Than – Vinacomin để báo cáo của tơi được

hồn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Trần Thu Huyền –

Giáo viên hướng dẫn và tồn thể các cán bộ kế tốn Cơng ty cổ phần Kinh

doanh than Cẩm Phả đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này.Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ LỰA CHỌN HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×