Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu

Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnTrong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng hạ

Hồng Anh và tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty,em nhận thấy

cơng tác kế tốn NVL còn nhiều hạn chế :

Sử dụng NVL ở nhà máy còn lãng phí gây ra thiếu hụt NVL trong q trình

sản xuất.

Cơng ty sản xuất các hạng mục lớn như : mâm từ, cần trục… mỗi cơng trình

thì cần mỗi loại NVL chính,phụ khác nhau để hồn thành cơng trình nên dẫn đến

khó khăn trong việc quản lý.

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu :

Trước những hạn chế của doanh nghiệp và tầm quan trọng của nguyên vật liệu

đặt ra yêu cầu trước mắt đối với doanh nghiệp là đề ra những chính sách, biện pháp

thích hợp nhằm khắc phục những tồn tại, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu nâng cao

hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tổ chức nguyên vật liệu và bằng thực

tế được thực tập tại công ty Cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng hạ Hoàng Anh em

đã lựa chọn đề tài “Kế tốn ngun vật liệu tại cơng ty Cổ phần kết cấu thép và

thiết bị nâng hạ Hoàng Anh”.

1.2. Ý nghĩa của đề tài

 Ý nghĩa về mặt lý luậnThơng qua cơng tác hạch tốn NVL có thể đánh giá những khoản chi phí chưa

hợp lý ,lãng phí hay tiết kiệm. Mặt khác,sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm kinh

nghiệm sau mỗi cơng trình nhằm hạ thấp chi phí sản xuất sản phẩm trong một

chừng mực nhất định,giảm mức tiêu hao vật liệu. Hạch toán NVL cũng sẽ giúp cho

doanh nghiệp có những hướng đề tài tốt hơn,kế hoạch tốt hơn để phù hợp với quáGVHD : ThS.Nguyễn Thị Thúy2SVTH : Nguyễn Thị NgọcKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốntrình và thực trạng tại cơng ty mình,từ đó sẽ có những chiến lược để tạo ra những

mức lợi nhuận là cao nhất.

 Ý nghĩa về mặt thực tiễnXuất phát từ vai trò quan trọng của chi phi vật liệu trong quá trình sản xuất

cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, thấy được vị trí then chốt của kế

tốn NVL.Và căn cứ vào kết quả khảo sát trực tiếp tại cơng ty thì kế tốn NVL tại

cơng ty Cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng hạ Hoàng Anh là một vấn đề doanh

nghiệp quan tâm và có nhu cầu nghiên cứu, nhằm hoàn thiện và tổ chức một cách

hợp lý.Việc nghiên cứu vấn đề giúp hiểu rõ hơn về nội dung công tác kế toán NVL

và những chuẩn mực,chế độ kế toán hiện hành và thực tế tại công ty .GVHD : ThS.Nguyễn Thị Thúy3SVTH : Nguyễn Thị NgọcKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toán2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài

Mục tiêu cụ thể: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề vấn đề kế toán

nguyên vật liệu giữa thực tế và lý luận tại công ty Cổ phần kết cấu thép và thiết bị

nâng hạ Hoàng Anh. Từ đó có những giải pháp cũng như phương hướng để giúp

doanh nghiệp sử dụng nguyên vật liệu có hiệu quả hơn nữa nhằm tiết kiệm chi phí.

2.1. Mục tiêu lý luận

Hệ thống hóa, phân tích làm rõ và các vấn đề lý luận liên quan đến kế toán

nguyên vật liệu trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

2.2. Mục tiêu thực tiễn

Khảo sát thực trạng kế tốn ngun vật liệu tại cơng ty Cổ phần kết cấu thép

và thiết bị nâng hạ Hoàng Anh để làm rõ những hạn chế và có những biện pháp giúp

hồn thiện hơn cơng tác kế tốn ngun vật liệu tại cơng ty.

Từ đó rút ra được bài học q giá cho bản thân sau này.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu

 Đối tượng nghiên cứu đề tài : Kế toán NVL tại công ty Cổ phần kết cấu

thép và thiết bị nâng hạ Hồng Anh

3.2. Phạm vi nghiên cứu

 Về khơng gian : Tại công ty Cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng hạ Hồng

Anh. Địa chỉ : phòng 604, tòa nhà LICOGI 12, số 21 Đại Từ, Đại Kim, Hà Nội.

4

GVHD : ThS.Nguyễn Thị Thúy

SVTH : Nguyễn Thị NgọcKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toán Về thời gian : tháng 1 năm 20164. Phương pháp nghiên cứu đề tài

4.1. Phương pháp thu thập số liệu

Phương pháp phỏng vấn ( Phụ lục 0.1 )

Phỏng vấn là việc trao đổi trực tiếp với các nhân viên phòng kế tốn tại công

ty. Nội dung của cuộc phỏng vấn là trao đổi về việc hạch tốn ngun vật liệu tại

cơng ty, tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn mà cơng ty gặp phải trong quá trình

chuẩn bị nguyên vật liệu làm cơ sở tìm ra hướng giải quyết, khắc phục những khó

khăn đó.

Bảng câu hỏi phỏng vấn phụ lục

Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Tài liệu bên ngoài gồm : Các chuẩn mực, thơng tư, tạp chí, báo, giáo trình kế

tốn tài chính của trường ĐH Thương Mại. Các luận văn của anh chị khóa trước

nghiên cứu về kế tốn NVL.

Tài liệu bên trong : Các hóa đơn chứng từ, sổ chi tiết và tổng hợp của công ty

về NVL trong kỳ.

4.2. Phương pháp phân tích số liệu

Phương pháp so sánhGVHD : ThS.Nguyễn Thị Thúy5SVTH : Nguyễn Thị NgọcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×