Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
.2. Điều kiện thực hiện

.2. Điều kiện thực hiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnĐối với doanh nghiệp, điều đầu tiên là doanh nghiệp phải lựa chọn cán bộ có

năng lực nói chung và phòng kế tốn nói riêng. Các cán bộ phòng kế tốn phải nắm

vững các kiến thức cơ bản và biết vận dụng vào thực tế những tình huống phát

sinh .Chú trọng hơn trong cơng tác phân tích, cơng tác phân tích ngày càng quan

trọng trong q trình quản lý, cung cấp thơng tin cho nhà quản lý một cách chính

xác, nhanh chóng, đầy đủ. Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu về sử dụng lao động đầy

đủ

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng vào

nền kinh tế thế giới, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, công ty

cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ cho người lao động

về nhận thức chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tác phong công nghiệp nhằm đáp

ứng được nhu cầu cơng việc.

Cần có những chính sách hợp lý đối với công nhân viên trong công ty như xây

dựng nhà ở cho công nhân viên trong công ty….,tạo niềm tin tuyệt đối với công

nhân viên.Để họ coi công ty như một gia đình và làm việc hết trách nhiệm của

mình.

Tuyển những cơng nhân có tay nghề vào vào những điểm chốt quan trọng,

thường xun có những chương trình đào tạo cơng nhân viên để tay nghề được nâng

cao, mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, quảng bá thương hiệu của cơng ty.

Tổ chức tốt phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thi đua phát

huy sáng kiến, tiết kiệm chi phí giảm giá thành.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.

Xây dựng cơ chế hỗ trợ người lao động nghỉ việc do sắp xếp lại sản xuất và

quy chế sử dụng và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển tiếp theo.KẾT LUẬN

NVL là một trong ba yếu tố đầu vào không thể thiếu được trong q trình sản

xuất, chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình hình thành sản phẩm. NVL

trong xây lắp cơ bản có rất nhiều chủng loại đa dạng,phong phú .Hoạt động nhậpxuất NVL diễn ra thường xun giá cả cũng ln ln biến động.Vì vậy, nếu tổGVHD : ThS.Nguyễn Thị ThúySVTH : Nguyễn Thị NgọcKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnchức tốt cơng tác kế tốn NVL sẽ giúp tiết kiệm chi phí và hạ thành sản phẩm, đồng

thời cũng giúp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh giúp các nhà lãnh đạo có những quyết

định đúng đắn. Nhất là trong việc chuyển đổi môi trường kinh tế, việc tổ chức kế

tốn vật liệu đòi hỏi còn phải nhanh chóng kiện tồn để cung cấp kịp thời đồng bộ

những vật liệu cần thiết cho sản xuất, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các định

mức dự trữ ngăn ngừa hiện tượng hư hụt, mất mát lãng phí vật liệu.

Trên góc độ người cán bộ kế toán em cho rằng cần phải nhận thức đầy đủ cả

về lý luận lẫn thực tiễn. Mặc dù có thể vận dụng lý luận vào thực tiễn dưới nhiều

hình thức khác nhau nhưng phải đảm bảo phù hợp về nội dung và mục đích của

cơng tác kế tốn.

Tuy nhiên, do kiến thức và trình độ còn có hạn, thời gian tìm hiểu chưa dài

nên chắc chắn các ý kiến nêu ra trên đây chưa thật đầy đủ. Xong em vẫn mong nhận

được sự đồng tình của cơng ty để thực sự có ích.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình hướng dẫn của

Th.s Nguyễn Thị Thúy và các cán bộ phòng tài chính kế tốn của cơng ty Cổ phần

kết cấu thép và thiết bị nâng hạ Hoàng Anh đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong

q trình thực tập và hồn thành luận văn tốt nghiệp này.

Hà Nội, tháng 3 năm 2016

Sinh viên

Nguyễn Thị NgọcGVHD : ThS.Nguyễn Thị ThúySVTH : Nguyễn Thị NgọcKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn

DANH MỤC THAM KHẢO1. Các sổ sách, chứng từ, BCTC, các tài liệu liên quan tới Đề tài của Công ty

Cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng hạ Hoàng Anh.

2. TS Lê Văn Luyện,Giáo trình kế tốn tài chính, Dân trí 2014

3. Thơng tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp.

4. Webketoan.com, Link : http://www.webketoan.vn/

5. GS.TS. NGND Ngơ Thế Chi, TS Trương Thị Thủy, Giáo trình Kế tốn tài

chính, Nhà xuất bản Tài chính - Hà Nội 2010.

6. Các chế độ, chuẩn mực kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống Kê.GVHD : ThS.Nguyễn Thị ThúySVTH : Nguyễn Thị NgọcKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnPHỤ LỤC

Phụ lục 0.1 : Câu hỏi phỏng vấn

Cuộc phỏng vấn.

Tiến hành trao đổi phỏng vấn Bác Phạm Quang Nghĩa- Giám đốc Cơng ty.

Câu hỏi: Thưa bác! Bác có thể cho biết bộ máy kế tốn của cơng ty mình

được tổ chức theo mơ hình nào khơng a? Ưu điểm của mơ hình tổ chức này là gì a?

Trả lời: Bộ máy của Cơng ty được tổ chức theo mơ hình tập trung, tồn bộ

cơng việc được sự lãnh đạo tập trung của Giám đốc Cơng ty, theo mơ hình này là

phù hợp với đặc điểm của Công ty, mọi công việc được thực hiện chủ yếu ở phòng

kế tốn của doanh nghiệp do đó giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tồn

bộ thơng tin về hoạt động kinh tế của đơn vị, cơng việc có sự chun mơn hóa hơn.

Tiến hành phỏng vấn Bác Đặng Ngọc Minh- Kế tốn trưởng của cơng ty

Câu hỏi: Thưa bác, xin bác cho cháu được biết cơng tác kế tốn ngun vật

liệu của cơng ty mình đang áp dụng và niên độ kế tốn của cơng ty ạ ?

Trả lời: Hiện nay cơng tác hạch tốn ngun vật liệu theo Thơng tư

200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính và các thơng tư hướng dẫn kèm theo. Niên độ

của công ty là năm bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm.

Trao đổi với chị Trần Thị Thanh Nga thuộc phần hành kế toán nguyên vật liệu.

Câu hỏi: Thưa chị, chị cho em được biết cơng ty mình hạch tốn hàng tồn kho

theo phương pháp nào ạ?

ĐỒNG

TRỊ

Trả lời: cơng ty đangHỘI

hạch

tốn QUẢN

hàng tồn

kho theo phương pháp kê khai

thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Câu hỏi: Thưa chị, chị cho em được biết cơng ty mình sử dụng phương pháp

nào để tính giá ngun vật liệu xuấtGIÁM

kho ạ?ĐỐC

Trả lời: Cơng ty đang sử dụng phương pháp nhập trước xuất trước để tính giá

nguyên vật liệu xuất kho.

Câu hỏi: Thưa chị, chị cho em được biết cơng ty mình áp dụng hình thức kế

PHỊNG

PHỊNG

PHỊNG

tốn nào ạ?

PHỊNG

KINH

HÀNH

Trả lời: Cơng ty đang

áp dụng

hình thức kế tốnKỸ

Nhật ký chung. KẾ TỐN

DOANH

CHÍNH

THUẬT

XNKNHÀ MÁY CHẾ TẠO KCT & TBNH

HOÀNG ANHPhụ lục 2.1 : Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

ĐỘI CHẾ

ĐỘI CHẾ

TÁC KCT

TÁC KCT

THIẾTThị

BỊ Thúy

GVHD

NHÀ : ThS.Nguyễn

NÂNG

HẠ

XƯỞNGĐỘI GIA

CƠNG

CƠ KHÍĐỘI LẮP

BỘ PHẬN

ĐẶT

ĐIỆN,BẢO

CƠNG

SVTH : Nguyễn Thị Ngọc

DƯỠNG

TRÌNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

.2. Điều kiện thực hiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×