Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG GỖ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GỖ VIỆT

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG GỖ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GỖ VIỆT

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệp2.1.1 Tổng quan về công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt.

2.2.1.1. Khái quát về công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt.

*Lịch sử hình thành và phát triển của công ty :

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Gỗ Việt là một doanh nghiệp hạch toán kinh

tế độc lập, có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quyết định số 0105155427/

GPĐKKD của thành phố Hà Nội và chịu sự quản lý trực tiếp của bộ Công thương.

- Tên Cơng ty: CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GỖ VIỆT

- Tên tiếng anh: GO VIET INVESTMANT AND DEVELOPMENT

COMPANY LIMITED.

- Tên viết tắt: GO VIET INDE CO.,LTD

- Trụ sở chính: Số 44, tổ14 Đường K2, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm,

Hà Nội.

- Số điện thoại: 04. 66844998Fax: (04) 37633693.- Website: http://phattriengoviet.com

- Email: phattriengoviet@gmail.com

*Chức năng, nhiệm vụ của công ty :

Hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là hoạt động Thương mại đơn thuần

và cung cấp các mặt hàng về gỗ. Đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người dân.Công ty

cung cấp các mặt hàng gỗ sau :

+ Sản xuất và cung cấp ván ép

+ Cung cấp gỗ công nghiệp, gỗ MDF, ván MDF.

+ Cung cấp ván lạng, gỗ Veneer…

-Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp28Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệp2.1.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý và phân cấp quản lý tại Công ty TNHH Đầu Tư

và Phát Triển Gỗ Việt.

Là một doanh nghiệp với quy mơ cũng như khả năng tài chính nhất định, cơng ty

TNHH đầu tư và phát triển Gỗ Việt đã xác định chiến lược kinh doanh của mình là tập

trung chuyên sâu vào lĩnh vực: cung cấp vật liệu phục vụ cho xây dựng với chất lượng

cao như tấm gỗ công nghiệp MDF, ván MDF, Ván ép. Với tiêu chí phục vụ khách hàng

“chuyên sâu – chuyên nghiệp” Công ty đã khẳng định được vị trí vững chắc của mình

trên thị trường cạnh tranh khốc liệt, có uy tín và thương hiệu lớn trong và ngoài nước

trở thành một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy trong lĩnh vực xây dựng

cho nhiều cơng trình từ những biệt thự tư nhân đến các khu chung cư cao tầng mới; từ

những trụ sở cơ quan đến các building đa chức năng, đặc biệt là một số khách sạn cao

cấp.

Đứng đầu trong bộ máy quản lý Công ty là Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc là

các trưởng phòng ban chức năng.Mỗi phòng ban được giao trách nhiệm cụ thể và chịu

trách nhiệm về nhiệm vụ được giao.

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp (Phụ lục số 01)

Bộ máy tổ chức công ty bao gồm:

Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm mọi hoạt động

kinh doanh của cơng ty trước pháp luật. Có quyền quyết định, điều hành mọi hoạt

động của doanh nghiệp.

Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Là người giúp việc và tham mưu cho

giám đốc, giải quyết các vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp. Là người trực tiếp theo dõi và đôn đốc các phòng ban trong cơng ty.

Phó giám đốc phụ trách quan hệ: Là người trực tiếp gặp gỡ các đối tác chiến

lược bên ngoài đồng thời phụ trách các hoạt động khác trong công ty như tổ chức các

hoạt động văn hố cho cán bộ cơng nhân viên.

Các phòng ban chức năng: Đây là một ban tham mưu giúp việc cho ban giám

đốc, chịu sự điều hành của ban giám đốc. Ngồi việc thực hiện chức năng của mình,

các phòng ban có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm kiểm tra, đối chiếu số liệu và

giúp đỡ hồn thành cơng việc được giao.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp29Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệp- Phòng hành chính nhân sự: Phụ trách các vấn đề về nhân sự, tổ chức, và hành

chính tổng hợp, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhân viên, thực hiện các chế độ

chính sách đối với cán bộ, nhân viên trong công ty ,phù hợp với u cầu kinh doanh

của cơng ty.

- Phòng Kế tốn-tài chính: Phụ trách tồn bộ các vấn đề có liên quan đến cơng

tác phân tích tài chính và kế tốn của cơng ty. Giám sát tình hình tài chính, lập các báo

cáo, kế hoạch về kế toán – tài chính của cơng ty.

- Phòng kinh doanh: Phụ trách các vấn đề về kinh doanh, tổ chức bán hàng, theo

dõi tình hình kinh doanh của cơng ty, lập các báo cáo tổng hợp tình hình kinh doanh

trình giám đốc.

- Phòng maketing: Phụ trách các vấn đề giới thiệu sản phẩm, thăm dò thị trường,

xúc tiến các hoạt động đưa sản phẩm của công ty đến với người tiêu dùng. Phối hợp

với phòng kinh doanh để có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh hợp

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn của cơng ty (Phụ lục số 02)

*Nhiệm vụ của các thành viên trong bộ máy kế toán của cơng ty :

Kế tốn trưởng : Là người trực tiếp phụ trách phòng kế tốn, chịu trách nhiệm

trước cơ quan quản lý cấp trên và giám đôc công ty về các vấn đề có liên quan đến tình

hình tài chính kế tốn và cơng tác kế tốn của cơng ty .Có nhiệm vụ quản lý và điều

hành tồn bộ phòng kế tốn, kiểm tra chỉ đạo cơng tác quản lý tiền vốn trong tồn

cơng ty, lập báo cáo theo đúng chế độ tài chính mà Nhà nước ban hành.

Thủ quỹ : Phụ trách cơng tác kế tốn quĩ, kế tốn ngân hàng,thanh toán với

khách hàng.

Kế toán tổng hợp : Theo dõi chấm cơng nhân viên,tính trả lương cho từng bộ

phận.Theo dõi phân bổ tiền lương, BHXH và việc trích lập.Đồng thời theo dõi sự biến

động của tài sản, chịu trách nhiệm trong việc quản lý TSCĐ, trích và phân bổ kháu hao

TSCĐ cho các đối tượng sử dụng theo qui định của nhà nước.Làm công tác thống kê

nhập, xuất, tồn kho vật tư, hàng hóa viết phiếu thu, chi…….

-Chính sách kế tốn áp dụng :

Hình thức kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung

- Hệ thống sổ kế toán áp dụng:

+ Sổ nhật ký chung

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp30Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệp+ Sổ cái TK: 511, 911, 131, 642

+ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết bán hàng, Thẻ kho...Bảng kê,...

+ Chế độ kế tốn:

- Cơng ty áp dụng theo đúng Luật kế toán do Quốc hội công bố.

- Công ty áp dụng theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.

+ Niên độ kế toán: bắt đầu 01/01→ 31/12 hàng năm trùng với năm tài chính

+ Kỳ kế toán áp dụng: theo tháng, quý, năm

+ Đơn vị tiền tệ kế toán: đồng Việt Nam

+ Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: thực tế đích danh

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xun.

+ Phương pháp tính thuế: Cơng ty áp dụng phương pháp tính thuế theo phương

pháp khấu trừ, các loại thuế khác được tính theo đúng quy định của Bộ tài chính.

Phương thức bán hàng chủ yếu tại cơng ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Gỗ

Việt.

Phương thức bán hàng chủ yếu được áp dụng là bán bn qua kho, ngồi ra cơng

ty còn sử dụng phương thức bán lẻ:

- Bán bn qua kho: Có 2 loại

+ Bán hàng trực tiếp tại kho không kèm theo hợp đồng vận chuyển: Theo đó kế

tốn lập chứng từ , hóa đơn giao cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng cầm

chứng từ ( Phiếu xuất kho, Hóa đơn GTGT) xuống kho nhận đủ hàng và giao cho

người mua.

+ Bán hàng và vận chuyển hàng theo hợp đồng: Kế toán làm thủ tục hóa đơn,

chứng từ giao cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng cầm chứng từ ( Phiếu xuất

kho, Hóa đơn GTGT) xuống kho nhận đủ hàng và giao cho bộ phân vận chuyển để vận

chuyển giao hàng tới kho của người mua. Hàng hóa được coi là tiêu thụ khi người mua

đã nhận hàng và ký nhận.

- Bán lẻ: khách hàng là người tiêu dùng trực tiếp, các tổ chức kinh tế, đơn vị

kinh tế, tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ,...Số lượng hàng bán khơng

lớn hoặc có thể xé lẻ lơ hàng ra để bán...giá bán thường ít biến động, và khách hàng

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp31Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệpthanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khách hàng chọn mặt hàng theo nhu cầuThủ kho viết phiếu xuất kho đểxuất hàng => Khách hàng thanh toán tiền bán hàng thì kế tốn xuất Hóa đơn GTGT và

phiếu thu => Khách hàng nhận hàng hóa và các giấy tờ liên quan.

Khi khách hàng cầm hoá đơn GTGT xuống kho nhận hàng, căn cứ vào phiếu

xuất kho, kế toán bán hàng xuất hàng giao trực tiếp cho khách hàng tại cửa hàng và ghi

số lượng vào thẻ kho của loại hàng đã xuất. Cuối ngày kế tốn tính ra khối lượng hàng

tồn kho để ghi vào cột tồn của thẻ kho.

Chính sách bán hàng tại cơng ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt.

+ Giá tối ưu : sản phẩm khi đến với khách hàng đã được tối ưu về giá thơng qua

các chương trình khuyến mãi giảm giá mua hàng, kích cầu mua sắm, chiết khấu thanh

tốn cho khách hàng thanh toán nhanh, chiết khấu thương mại để khuyến khích khách

hàng mua với số lượng lớn.

- Vào các dịp lễ lớn (30/4, 2/9,...), cơng ty thường có chính sách khuyến mại,

giảm giá hàng bán để kích cầu mua sắm, cũng như để tri ân tới khách hàng.

- Chiết khấu thương mại thường được áp dụng cho các khách hàng truyền thống

của công ty, thường xuyên mua hàng với số lượng lớn và có hợp đồng nêu rõ giá trị

chiết khấu tùy theo giá trị từng đơn hàng.

- Chiết khấu thanh toán thường được áp dụng giảm 2% giá trị thanh toán cho các

khoản thanh toán trong thời hạn 10 ngày bán hàng, trước thời hạn thông báo công nợ

của bên bán.

Phương pháp tính giá vốn hàng bán.

Xác định giá vốn hàng bánTrị giá vốn của hàng xuất kho

Trịđể

giábán

mua thực tế của hàng xuất

Chikho

phíđể

mua

bánphân bổ cho hàng hố xu

=+Trong đó :

- Trị giá mua thực tế của hàng xuất bán cơng ty sử dụng phương pháp thực tế

đích danh.

- Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hố xuất kho: Do chi phí mua hàng liên

quan đến nhiều chủng loại hàng hoá, liên quan đến khối lượng hàng hoá trong kỳ và

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp32Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệpđầu kỳ, cho nên cần phân bổ chi phí mua hàng cho hàng đã bán trong kỳ và hàng tồn

cuối kỳ:Chi phí

Chi kỳ

phí mua phát sinh trong kỳ

Chi phí mua phân bổ cho hàng

hốmua

xuấtphân

kho bổ cho hàng tồn đầu

+

Trị giá mua của

=xTrị giá mua của hàng tồn đầuTrị

kỳgiá mua của hàng nhập trong kỳ

+Phương pháp xác định doanh thu trong các trường hợp:

Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu

được.

Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản

đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá

hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại.

- Đối với trường hợp hàng đổi hàng thì doanh thu được xác định bằng giá trị hợ

lý của hàng hoá hoặc dịch vụ nhận về, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương

đương tiền trả thêm hoặc thu thêm.

- Đối với trường hợp bán trả chậm, trả góp doanh thu được ghi theo giá bán trả

ngay, khoản lãi trả chậm, trả góp sẽ được phân bổ dần vào doanh thu tài chính phù hợp

với thời gian trả chậm hoặc trả góp.

- Doanh nghiệp bán hàng được ghi nhận chỉ khi đảm bảo là doanh nghiệp nhận

được lợi ích kinh tế từ giao dịch. Trường hợp lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng còn

phụ thuộc vào yếu tố khơng chắc chắn thì chỉ ghi nhận doanh thu khi yếu tố khơng

chắc chắn này đã xử lý xong. Nếu doanh thu đã được ghi nhận trong trường hợp chưa

thu được tiền thì khi xác định khoản tiền nợ phải thu kỳ này là khơng thu được thì phải

hạch tốn vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ mà không được ghi giảm doanh

thu. Khi xác định khoản phải thu là không chắc chắn thu được thì phải lập dự phòng

nợ phải thu khó đòi mà khơng ghi giảm doanh thu. Các khoản phải thu khó đòi khi xác

định là khơng đòi được thì được bù đắp bằng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp33Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệp2.1.2. Ảnh hưởng của nhân tố mơi trường đến kế tốn bán hàng Gỗ tại Công

ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt.

2.1.2.1 Môi trường bên ngoài

- Hiện nay, nền kinh tế đã đi vào tồn cầu hố, giao lưu bn bán giữa cácquốc

gia đã có sự mở rộng và dễ dàng hơn. Kinh tế lại càng phát triển và kéo theo đó là

những thay đổi mạnh mẽ trong cơ chế quản lý của nhà nước.

- Việc sửa đổi liên tục các thông tư, nghị định ln ảnh hưởng tới cơng tác kế

tốn tại các doanh nghiệp trong đó cơng ty Gỗ Việt khơng ngoại lệ. Sự sửa đổi về các

thông tư, nghị định khiến các đơn vị nếu chưa cập nhật kịp sẽ ảnh hưởng tới q trình

hạch tốn kế tốn. Nhìn chung hệ thống luật pháp trong đó có luật thuế của nước ta

vẫn chưa hoàn chỉnh. Nhiều điều luật đưa ra rồi lại sửa đổi rất rắc rối và gây khó khăn

cho người thi hành.

- Chế độ kế toán doanh nghiệp cũng là nhân tố ảnh hưởng đến kế toán bán hàng.

Chế độ kế toán được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ sách tài khoản và báo

cáo tài chính sao cho khoa học, hợp lý nhất tạo điều kiện cho kế tốn nói chung và kế

tốn bán hàng tại Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt nói riêng xử lý, phản

ánh đúng bản chất của các hoạt động kinh tế phát sinh, làm cho thơng tin kế tốn cập

nhật chính xác, nhanh chóng, kịp thời.

- Khoa học kỹ thuật phát triển ngày một cao, cũng chính vì sự phát triển của

ngành cơng nghệ thơng tin, việc thiết kế những phần mềm kế toán ra đời ngày càng

nhiều giúp cho các đơn vị kinh doanh có nhiều cơ hội để lựa chọn những phần mềm

ưu việt đáp ứng được yêu cầu quản lý. Cũng vì thế mà cơng tác kế tốn nói chung hay

kế tốn bán hàng tại công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt nói riêng rút ngắn

được thời gian, tiện ích và đảm bảo hiệu quả do không phải thực hiện thủ cơng. Phần

mềm kế tốn chính là minh chứng rõ ràng nhất.

2.1.2.2 Môi trường bên trong

Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến kế tốn bán hàng của cơng ty TNHH Đầu Tư

và Phát Triển Gỗ Việt bao gồm: Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn và chính sách kế

tốn tại cơng ty, nguồn nhân lực làm cơng tác kế tốn.

+ Tác động của mơ hình tổ chức bộ máy cơng tác kế tốn : Tổ chức cơng tác kế

tốn tại cơng ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt được gọn nhẹ, nhân viên kế toán

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp34Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệplà những nhân viên trẻ, có trình độ, nhiệt tình, trung thực phù hợp với u cầu cơng

việc. Về kiến thức thì những người làm cơng tác kế tốn tại công ty đều được đào tạo

tốt về chuyên môn nghiệp vụ.

Tuy nhiên bên cạnh đó, việc tổ chức bộ máy kế tốn gọn nhẹ sẽ tiết kiệm được

chi phí nhưng lượng cơng việc liên quan đến kế tốn bán hàng là khá nhiều do vậy

công việc gay áp lực lớn cho nhân viên kế tốn.

+ Tác động của chính sách kế tốn :

Chính sách kế tốn cơng tyTNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt đang áp dụng

thuận lợi cho kế toán bán hàng dễ dàng áp dụng cho cơng tác kế tốn bán hàng của

cơng ty. Trong q trình áp dụng chế độ kế tốn mới, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng

các nhận viên trong phòng kế tốn đã vận dụng các chính sách mới trong cơng tác kế

tốn của cơng ty một cách linh hoạt và có hiệu quả

+ Nguồn nhân lực làm cơng tác kế tốn:

Việc thực hiện các quy định về tài chính, kế tốn, thuế trong doanh nghiệp có

đúng quy định hay khơng phụ thuộc rất lớn vào trình độ năng lực của đội ngũ nhân

viên kế tốn. Chính vì vậy, Cơng ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt rất quan tâm

tới chất lượng, trình độ của đội ngũ nhân viên kế toán, thường xuyên tổ chức đào tạo

và kiểm tra chất lượng nhân viên để đảm bảo cơng tác kế tốn bán hàng sẽ được thực

hiện một cách chính xác và nhanh chóng, đem lại hiệu quả cao.

2.2. Thực trạng kế tốn bán hàng Gỗ tại cơng ty TNHH Đầu Tư và Phát

Triển Gỗ Việt.

2.2.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng Gỗ tại công ty TNHH Đầu Tư và Phát

triển Gỗ Việt.

* Đặc điểm về mặt hàng Gỗ

Gỗ là vật liệu được sử dụng phổ biến trong trang trí nội thất ngày nay, đặc biệt

các là các thành phố mang phong cách năng động như Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí

Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng. Các cơng trình xây dựng sử dụng gỗ rất đa

dạng: từ nhà dân, biệt thự, khách sạn, văn phòng, nhà hàng... Vì vậy gỗ là mặt hàng có

nhu cầu cao của nước ta.

Các sản phẩm gỗ hiện nay được sản xuất theo mẫu tiêu chuẩn hoặc được gia

công phù hợp với việc triển khai lắp đặt tại hiện trường.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp35Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệpTiện dụng và thân thiện với mơi trường là đặc tính nổi bật giúp cho gỗ công

nghiệp ngày càng trở nên phổ biến trong trang trí nội thất.

Hiện nay các mặt hàng Gỗ tiêu thụ tại công ty được nhập chủ yếu từ Đức,

Malaysia, Trung Quốc,Việt Nam. Bao gồm các loại Gỗ sau: Ván ép, gỗ công nghiệp,

gỗ MDF, ván MDF, ván lạng, gỗ Veneer…

*Các chính sách bán hàng :

Cơng ty có thực hiện chính sách chiết khấu thương mại giành cho khách

hàng.Cơng ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt bán hàng theo phương thức Bán

buôn, khách hàng thường mua với lượng hàng lớn để phục vụ cho các cơng trình xây

dựng vì vậy Cơng ty có chính sách Chiết khấu thương mại giành cho khách hàng.

Cơng ty có thực hiện chính sách hàng bán bị trả lại. Khi mua Gỗ tại cửa hàng của

công ty nếu không ưng ý, Công ty khơng có chính sách giảm giá hàng bán.

* Các phương thức bán hàng Gỗ

Hiện nay công ty áp dụng phương thức bán bn.

Cơng ty bán trực tiếp hàng hóa đến các Cơng ty , người phân phối. Theo hình

thức này Công ty, người phân phối đến mua hàng tại kho cơng ty, nhân viên bán hàng,

kế tốn trực tiếp thu tiền và giao hàng cho Công ty, người phân phối, phương thức bán

hàng này chủ yếu thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng.

* Các phương thức thanh tốn

Sau khi khách hàng chấp nhận thanh tốn, cơng ty nhận tiền hàng theo nhiều

phương thức khác nhau. Hiện nay cơng ty áp dụng các phương thức thanh tốn sau:

- Thanh toán ngay: Với phương thức này, việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm hàng

hóa cho khách hàng và việc thu tiền được thực hiện đồng thời nên còn gọi là thanh toán

trực tiếp. Doanh thu được ghi nhận ngay sau khi chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho

khách hàng., thường là thanh toán bằng tiền mặt. hoặc chuyển khoản.

- Thanh toán trả chậm: Với phương thức này, việc chuyển quyền sở hữu sản

phẩm, hàng hóa được thực hiện nhưng khách hàng mới chỉ chấp nhận thanh toán, chưa

trả tiền ngay. Tuy vậy, đơn vị vẫn ghi nhận doanh thu bán hàng, nói cách khác doanh

thu được ghi nhận trước khi thu tiền.

Với các khách hàng thanh toán trả chậm, công ty luôn quy định rõ thời hạn thanh

toán. Trong thanh toán trả chậm, khi thanh toán tiền hàng khách hàng có thể thanh

tốn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp36Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệp*Phương pháp xác định giá vốn hàng bán tại Công ty

Công ty kinh doanh mặt hàng Gỗ là 1 mặt hàng ổn định, tồn kho với giá trị lớn nên

phương pháp tính giá được sử dụng là phương pháp thực tế đích danh tức là khi xuất hàng

căn cứ vào giá thực tế của chính hàng đó (giá của lơ đó) làm giá vốn.

Ví dụ : : .giá vốn của một tấm gỗ MDF là 250.000đ được kế toán ghi trên phiếu

xuất kho ngày 10/11/2016 (Phụ lục số 03 ) chính là lơ hàng nhập ngày 04/10/2016 nhập

của Cơng ty TNHH TM và Sản Xuấ Đức Chính, bao gồm giá mua thực tế cộng với cước

phí vận chuyển 20.000 đ / tấm.

(250.000 + 20.000 = 270.000đ )

*Phương pháp xác định giá bán tại Công ty

Được xác định trên nguyên tắc đảm bảo được giá vốn, chi phí đã bỏ ra và một

khoản lợi nhuận định mức.Với mỗi loại Gỗ lại có một cách xác định giá bán khác

nhau, do chúng có mức chênh lệnh lợi nhuận định mức khác nhau, ngồi ra cơng ty

định giá bán còn tùy thuộc vào thị hiếu của người tiêu dùng.

Ví dụ : giá bán một tấm Gỗ MDF là :270.000đ/ tấm ghi trên Hóa đơn GTGT(Phụ

lục số 04).Trong đó :

Giá bán một tấm Gỗ MDF = Giá vốn + chi phí ước tính+ khoản lợi nhuận định

mức

Chi phí ước tính và khoản lợi nhuận định mức tính cho một tấm gỗ bằng tỷ lệ

phần trăm ước tính nhân với giá vốn của loại xe đó.(270.000 + 2,484% x 270.000 +

2% x 270.000 = 283.068 đ)

2.2.2 Thực trạng kế toán bán hàng Gỗ tại công ty TNHH Đầu Tư và Phát

Triển Gỗ Việt.

2.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng

Kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Cơng ty đã sử dụng các chứng từ chủ yếu sau:

- Lệnh xuất kho: Do Công ty tự lập. Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, kế tốn viết

lệnh xuất kho rồi trình giám đốc ký.

- Phiếu xuất kho : Căn cứ vào lệnh xuất kho, thủ kho viết phiếu xuất kho rồi trình

giám đốc ký và cho người nhận hàng ký. (Phụ lục số 2.2)

- Hóa đơn GTGT : Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế tốn viết hóa đơn GTGT. Hóa

đơn GTGT được lập thành 3 liên: (Phụ lục số 2.1)

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp37Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệp- Phiếu thu: Khi khách hàng thanh toán tiền hàng, căn cứ vào số tiền trả kế toán

viết phiếu thu. Phiếu thu được lập thành 2 liên: (Phụ lục số 2.3)

Liên 1: Giao cho người nộp tiền.

Liên 2: Phòng kế tốn thu.

- Giấy báo của ngân hàng (sổ phụ).

Quy định chung của Công ty về lập và luân chuyển chứng từ:

- Khi khách hàng đồng ý mua hàng, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế

(hoặc thỏa thuận mua bán hàng hóa), phòng kinh doanh, bán hàng sẽ đề nghị giám đốc

ký lệnh xuất kho (lệnh điều động hàng hóa), sau đó thủ kho sẽ lập phiếu xuất kho, kế

tốn sẽ lập hóa đơn GTGT.

- Căn cứ vào hóa đơn GTGT, phòng kinh doanh ghi vào “Bảng kê chi tiết hàng hóa

bán ra” cho từng tháng và cuối tháng lập “Bảng tổng hợp hàng hóa bán ra”.

2.2.2.2 Tài khoản sử dụng

TK632 “Giá vốn hàng bán”: dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng gỗ bán trong kỳ.

TK 156 “Hàng hóa”: dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động

tăng, giảm của các loại hàng gỗ trong doanh nghiệp.

TK 511 “ Doanh thu bán hàng”: phản ánh doanh thu bán hàng của doanh nghiệp

trong một kỳ kế toán thực tế tại doanh nghiệp. Các khoản giảm trừ doanh thu và xác

định doanh thu thuần trong kỳ của doanh nghiệp.

- TK 5212 “ Hàng bán bị trả lại” Phản ánh trị giá Gỗ bị trả lại.

TK 131 “ Phải thu của khách hàng”: Theo dõi các khoản phải thu của khách, tình

hình các khoản nợ và thanh toán của khách hàng. Tài khoản này được mở chi tiết cho

từng khách hàng.

- TK 1111,1121“ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng”: Phản ánh số tiền thu về khi bán

hàng Xe máy

- TK 3331 “ Thuế GTGT đầu ra”: phản ánh số thuế GTGT đầu ra của công ty

phải nộp cho nhà nước.

2.2.2.3. Trình tự hạch tốn

a) Kế tốn doanh thu bán hàng Gỗ.

Vì áp dụng phương pháp khấu trừ trong việc tính thuế giá trị gia tăng nên doanh

thu bán hàng Gỗ của công ty không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp38Lớp: K11CK1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG GỖ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GỖ VIỆT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×