Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hồng Sơn

2 Một số đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hồng Sơn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpkhoa: kế tốn – kiểm tốnkhơng cần quan tâm cải thiện bộ máy kế toán. Để bộ máy kế tốn của cơng ty hoạt

động ngày càng hiệu quả, công ty cần chú trọng hơn nữa đến việc đào tạo, nâng cao

trình độ của đội ngũ nhân viên vì nhân tố quyết định nhất trong mọi hoạt động vẫn là

con người.

Trình độ của nhân viên kế tốn tại công ty hiện nay đã khá phù hợp với yêu cầu

quản lý và đặc điểm của công ty. Tuy nhiên, hầu hết nhân viên kế toán đều là những

nhân viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Do đó, để nâng cao chất lượng của

cơng tác kế tốn, cơng ty nên cần tăng cường công tác đào tạo nhân viên, tạo điều kiện

cũng như khuyến khích nhân viên tham gia các lớp huấn luyện nghiệp vụ, ngồi ra,

cơng ty cũng có thể tổ chức các buổi thảo luận tìm hiểu về lịch sử cơng ty, về các

chính sách kế tốn mới,…để từ đó nâng cao trình độ nhân viên, giúp nhân viên hiểu rõ

hơn về công ty, về các chính sách kế tốn mới, góp phần vận dụng phù hợp các chính

sách của Nhà nước vào cơng tác kế tốn của cơng ty, đáp ứng nhu cầu phát triển của

doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế.

Khi đào tạo được đội ngũ kế tốn chun nghiệp thì cơng tác kế tốn nói chung

và kế tốn kết quả kinh doanh nói riêng sẽ được xử lý nhanh nhẹn, đúng đắn, đảm bảo

tính trung thực, hợp lý và chính xác của số liệu kế toán. Hệ thống chứng từ được xử lý

tốt từ khâu lập chứng từ đến khâu nhập liệu sẽ giúp cho cơng tác kế tốn kết quả kinh

doanh cuối kỳ khơng gặp khó khăn và sai sót. Việc xác định kết quả kinh doanh cuối

kỳ sẽ nhanh chóng hơn, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị ra quyết

định kinh doanh phù hợp.

Công ty nên mở rộng khơng gian cho phòng kế tốn và kế tốn trưởng nên có

phòng làm việc riêng như vậy sẽ tạo nên tính chuyên nghiệp và thoải mái nhất cho các

nhân viên từ đó nâng cao chất lượng cơng việc.

3.2.2Hồn thiện việc ln chuyển chứng từ trong cơng ty

Việc luân chuyển chứng từ và cung cấp các thông tin về hàng hóa, chi phí từ kho lên

phòng kế tốn còn chậm làm cho việc phản ánh các thơng tin kế tốn đơi khi chưa được

kịp thời. Để khắc phục tình trạng này, cơng ty có thể đưa ra một số giải pháp nhất định để

đảm bảo việc luân chuyển chứng từ được nhanh chóng hơn: yêu cầu các cán bộ quản lý

cần thường xuyên chú ý đôn đốc việc luân chuyển chứng từ để đảm bảo kịp thời phản ánh

các số liệu kế tốn, cung cấp thơng tin kịp thời cho nhà quản trị và các đối tượng cần

53GVHD: Th.S Đàm Bích HàSVTH: Trần Như QuỳnhKhóa luận tốt nghiệpkhoa: kế tốn – kiểm tốnthơng tin khác, tăng tần suất luân chuyển chứng từ từ các kho lên phòng kế toán 3 lần một

tuần…để số liệu kế toán được cập nhật kịp thời và thường xuyên.

Việc luân chuyển chứng từ một cách thường xuyên như trên sẽ giúp cho công tác

hạch tốn kế tốn được thực hiện chính xác, kịp thời hơn, các số liệu kế toán kết quả

kinh doanh cũng được phản ánh chính xác hơn, đáng tin cậy hơn.

3.2.3Hồn thiện việc vận dụng tài khoản vào cơng tác kế toán kết quả kinh doanh

Để hệ thống TK phản ánh được đầy đủ, chính xác các thơng tin về tình hình tiêu

thụ hàng hố và xác định kết quả tiêu thụ cũng như thơng tin cho tồn bộ hệ thống kế

tốn, Cơng ty nên xem xét đưa vào sử dụng các TK sau:

TK 2293- Dự phòng phải thu khó đòi. Cũng như khoản dự phòng trên, TK-2293 được mở ra để tránh thiệt hại trong việc có những khoản nợ của khách hàng mà

công ty không thu được.

Đối với những khoản nợ khác nhau giá trị mức trích lập dự phòng khác nhau. Có

thể áp dụng theo mức sau:

- Với khoản nợ quá hạn từ 3 tháng đến nhỏ hơn 1 năm: 30% giá trị khoản nợ

- Với khoản nợ quá hạn từ 1 năm đến nhỏ hơn 2 năm: 50% giá trị khoản nợ

- Với khoản nợ quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm: 70% giá trị khoản nợ

- Với khoản nợ không thu hồi được: 100% giá trị khoản nợ .

3.2.4Hồn thiện cơng tác sổ kế toán Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

Các chứng từ sử dụng trong q trình hạch tốn đều phù hợp với yêu cầu kinh tế

và pháp lý của nghiệp vụ. Các chứng từ sử dụng theo đúng mẫu của Bộ tài chính ban

hành, thơng tin ghi chép đầy đủ, chính xác với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các

chứng từ được lưu giữ bảo quản cẩn thận. Quá trình luân chuyển chứng từ một cách

hợp lý, chứng từ, từ khâu bán hàng sang phòng kế tốn được thực hiện một cách khẩn

trương liên tục.

 Về sổ kế toán tổng hợp

Tổ chức kế toán là một nghệ thuật vận dụng hệ thống TK kế tốn.Việc lựa

chọn hình thức ghi sổ nào cho phù hợp với từng đơn vị phải tùy thuộc vào đặc điểm

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty mở hệ thống sổ sách hợp lý, hoàn

chỉnh gọn nhẹ, tin cậy cao. Đặc biệt việc mở sổ tổng hợp tạo điều kiện cho việc kiểm

tra đối chiếu số liệu được khách quan, thuận lợi trong việc phân tích hoạt động kinh tế.

54GVHD: Th.S Đàm Bích HàSVTH: Trần Như QuỳnhKhóa luận tốt nghiệpkhoa: kế tốn – kiểm tốn3.3 Điều kiện thực hiện3.3.1Về phía Nhà nước

Để góp phần giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các giải pháp đề ra ở trên thì Nhà

nước đóng một vai trò hết sức quan trọng. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, nước

ta đang ngày càng phát triển hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nhằm tạo điều kiện

thuận lợi cho các DN hội nhập kinh tế, có thể cạnh tranh với các DN quốc tế Nhà nước

Việt Nam đã ban hành các chính sách pháp luật hợp lý nhằm hướng dẫn, điều chỉnh,

thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, tạo sự thống nhất trong nền kinh tế.

Đối với cơng tác kế tốn nói riêng, Nhà nước Việt Nam bên cạnh việc ban hành

chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế tốn, luật kế tốn thì đồng thời cũng đưa ra

các nghị định, thông tư nhằm hướng dẫn các DN tạo nên sự thống nhất về kế tốn

trong các DN nói chung, điều đó cũng tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý

cho cả DN và Nhà nước.Ngồi ra, trong nền kinh tế có rất nhiều loại hình DN, mỗi

loại hình doanh nghiệp có quy mơ khác nhau chính vì thế mà Nhà nước đã ban hành

các quy định, chế độ kế toán khác nhau để phù hợp với từng DN. Công ty TNHH

Hồng Sơn áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính phù

hợp với đặc điểm hoạt động của cơng ty.Với những chính sách, văn bản pháp luật...

được ban hành kế tốn cơng ty TNHH Hồng Sơn ngày càng được hoàn thiện về tất cả

các mặt: về tổ chức, về năng lực và ngày càng nâng cao hiệu quả.3.3.2Về phía cơng ty TNHH Hồng Sơn

Để thực hiện các giải pháp trên một cách có hiệu quả, kế tốn công ty cần phải

tuân thủ chặt chẽ các quy định trong chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

hiện hành. Nhân viên kế toán cần được thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, bồi dưỡng

kiến thức về ngành hàng mà công ty đang kinh doanh để phản ánh các khoản doanh

thu, chi phí vào đúng tài khoản, mở thêm tài khoản chi tiết phù hợp với đặc thù yêu

cầu kinh doanh của DN, trích lập các khoản dự phòng hợp lý với tình hình tài chính

của đơn vị cũng như phù hợp nguyên tắc thận trọng của kế tốn. Ngồi ra, các nhân

viên kế tốn cần tìm hiểu kế toán quản trị, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người, vì đây

là một thơng tin quan trọng hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị trong việc ra quyết định

kinh doanh.

KẾT LUẬN

55GVHD: Th.S Đàm Bích HàSVTH: Trần Như QuỳnhKhóa luận tốt nghiệpkhoa: kế tốn – kiểm tốnKế tốn kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp là hết sức cần thiết và chiếm

một vị trí quan trọng trọng. Kết quả cuối cùng mới đánh giá được thực chất của quá

trình kinh doanh, phản ánh đúng năng lực kinh doanh của một doanh nghiệp. Vì vậy,

việc hạch tốn một cách khoa học và hợp lý tồn bộ cơng tác kế toán đặc biệt là kế

toán kết quả kinh doanh có ý nghĩa quyết định tới sự tồn tại và phát triển của Cơng ty.

Qua q trình học tập tại trường Đại học Thương Mại và việc tìm hiểu thực tế tại

công ty TNHH Hồng Sơn cùng với sự hướng dẫn tận tình của Th.S Đàm Bích Anh

cũng như các cơ, các chị trong phòng kế tốn giúp em có điều kiện nghiên cứu đề tài:

“Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hồng Sơn ”. Trong chuyên đề này, em

đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến cá nhân của mình với chỉ với mục đích thể hiện

quan điểm và cái nhìn của em trong việc hồn thiện thêm về kế tốn kết quả kinh

doanh tại cơng ty. Trong q trình vận dụng kiến thức đã học vào thực tế khơng tránh

khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Th.S Lương Đàm

Bích Hà - Người hướng dẫn em hồn thành chuyên đề này và ý kiến đóng góp của các

thầy cơ trong khoa, các cơ, chị trong phòng kế tốn của cơng ty TNHH Hồng Sơn cũng

như tồn thể những người đọc chuyên đề này.

Em xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội, Tháng 04 năm 2016

Sinh viên thực hiện

Trần Như Quỳnh56GVHD: Th.S Đàm Bích HàSVTH: Trần Như QuỳnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hồng Sơn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×