Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp tăng doanh thu:

Giải pháp tăng doanh thu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chiến lược và kế hoạch kinh doanh đúng đắn cho phép doanh nghiệp định hình

được hướng đi mà doanh nghiệp đạt đến trong tương lai, nó sẽ chỉ ra các mục tiêu mà

doanh nghiệp cần phải thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra của doanh nghiệp.

Khi có chiến lược và kế hoạch kinh doanh phù hợp cho phép doanh nghiệp tận

dụng tối đa các nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, như vậy sẽ làm tăng hiệu quả

hoạt động của doanh nghiệp, góp phần làm tăng lợi nhuận.

 Xây dựng và triển khai các kế hoạch và các chính sách marketing, đẩy mạnh

nghiên cứu khai thác thị trường tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

Việc triển khai và thực hiện các kế hoạch và chính sách marketing: chính sách

sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách giao tiếp khuyếch trương, chính sách phân

phối... cùng với việc đẩy mạnh nghiên cứu khai thác thị trường và tìm hiểu nhu cầu

của khách hàng... cho phép đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần làm

tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

-Với chính sách sản phẩm: chú trọng vào việc nâng cao chất lượng hàng hoá

và dịch vụ, đa dạng hố hình thức mẫu mã, tổ chức khai thác tốt nguồn hàng, tổ

chức việc dự trữ hàng hoá để sẵn sàng cung cấp khi thị trường cần...

-Với chính sách giá cả: Cần xác định giá cả hợp lý để có thể tăng khối lượng

tiêu thụ mà vẫn đảm bảo thu được lãi.

-Với chính sách giao tiếp khuyếch trương: Cần sử dụng các biện pháp như

quảng cáo, khuyến mại... đến khách hàng và người tiêu dùng để tăng doanh số bán.

-Với chính sách phân phối: Cần phải lựa chọn địa bàn, xây dựng các cửa hàng,

nhà kho nhà xưởng và bố trí mạng lưới phân phối sao cho có thể cung cấp hàng hố

đến cho khách hàng nhanh nhất, đồng thời bố trí mạng lưới phân phối ở địa bàn cho

phép cung ứng sản phẩm hàng hoá với khối lượng lớn.

 Tổ chức tốt quá trình kinh doanh sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của cơng ty

Việc tổ chức tốt quá trình kinh doanh sản phẩm hàng hố và dịch vụ đòi hỏi

Cơng ty phải thực hiện tốt ở tất cả các khâu: nguồn cung ứng đầu vào, cho đến đầu

vào , cho đến dự trữ hàng hoá, đến tiêu thụ hàng hoá, tổ chức thanh toán ... thực hiện

tốt các khâu của quá trình trên cho phép doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu của khách

hàng, tăng được doanh số bán ra, cắt giảm được các chi phí khơng hợp lý phát sinh

trong q trình trên và do đó làm gia tăng chi tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp.

 Lựa chọn cơ cấu mặt hàng kinh doanh hợp lýCơ cấu mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp có ảnh hưởng tới tình hình tiêu

thụ hàng hố và dịch vụ của doanh nghiệp. Vì vậy, để có thể tăng lợi nhuận của

doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải lựa chọn cho mình một cơ cấu mặt hàng

kinh doanh phù hợp cả về số lượng, tỷ trọng của hàng hố trong cơ cấu, và làm sao

cơ cấu đó phải phát huy được những thế mạnh của doanh nghiệp, thu hút được

khách hàng đến doanh nghiệp. Lựa chọn cơ cấu mặt hàng kinh doanh hợp lý phù

hợp với việc phân đoạn thị trường tiêu thụ mà doanh nghiệp đã phân tích lựa chọn

cùng với việc triển khai kế hoạch xúc tiến marketing thu hút khách hàng sẽ mang lại

sự thành công cho doanh nghiệp.

Điều kiện thực hiện:

Để thực hiện được các nội dung trên, cần xây dựng được kế hoạch cụ thể và rõ

ràng về nội dung thực hiện: về nhân lực, kinh phí thực hiện các do phòng kế hoạch

kiêm marketing lập nên. Thông qua sự đồng ý và thống nhất của ban lãnh đạo, các

kế hoạch đề ra được phổ biến xuống các phòng ban chịu trách nhiệm chính. Các

phòng ban còn lại chịu trách nhiệm giám sát, hỗ trợ cho việc tiến hành. Trong quá

trình thực hiện, nếu phát sinh những sự kiện bất thường hay ngồi kế hoạch, kế

hoạch đề ra khơng phù hợp nữa thì phải có những điều chỉnh thích hợp.

 Giải pháp tiết kiệm chi phí:

Lý do: Mục đích cuối cùng trong kinh doanh đối với bất kì doanh nghiệp nào

là tạo ra lợi nhuận và phát triển bền vững. Tuy nhiên, trước khi tạo ra được lợi

nhuận doanh nghiệp đã phải đầu tư và tốn rất nhiều chi phí liên quan đến hoạt động

kinh doanh. Chính vì vậy, tiết kiệm được càng nhiều chi phí, lợi nhuận của doanh

nghiệp sẽ càng tăng lên, và chủ sở hữu sẽ tiến dần đến mục tiêu của mình.

Nội dung: Nhận biết được tầm quan trọng của việc tiết kiệm chi phí kinh

doanh của cơng ty, nội dung phương pháp là tập trung vào việc tìm kiếm các biện

pháp hữu hiệu để cắt giảm bớt chi phí kinh doanh, từ đó tiết kiệm chi phí kinh

doanh, nâng cao lợi nhuận, nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Kiểm sốt chi phí giá vốn hàng bán

Trước hết phải lựa chọn nguồn hàng mua với giá hợp lý, điều kiện chuyên chỏ

thuận tiện sẽ làm giảm giá vốn hàng bán cho công ty. Quản lý hàng hóa với chất

lượng hàng hóa nhập tốt hơn để đảm bảo chất lượng bán ra tốt nhất và giảm thiểu

chi phí.+ Kiểm sốt chi phí quản lý

Giảm chi phí về điện nước, điện thoại, sử dụng hợp lý, triệt để và bảo quản tốt

tài sản cố định trong quản lý và bán hàng. Sắp xếp hợp lý bộ máy quản lý,nâng cao

trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ bán hàng.

Điều kiện thực hiện: Đưa ra nội dung các biện pháp tiết kiệm của công ty,

chuyển đến cho từng phòng ban có liên quan thực hiện. Hàng tháng lập kế hoạch

chi tiết các khoản chi, cuối tháng đối chiếu xem xét lại tình hình thực hiện trong

tháng so với kế hoạch, có thực hiện đúng với các điều khoản công ty đề ra để áp

dụng hay không. Thường xuyên cử người giám sát tình hình thực hiện, nếu khơng

đúng cần phải giải trình chi tiết. Phòng ban nào thực hiện tốt sẽ có chế độ khen

thưởng hợp lý, nếu vi phạm hay vượt quá quy định các khoản chi sẽ bị phạt. Giải pháp về con người và năng suất lao động.

Lý do: Những doanh nghiệp thành công đều bắt đầu từ những nhân viên

giỏi, những người có thể thu hút được khách hàng đến với công ty. Nhân

viên giống như điểm tựa của đòn bẩy - họ có thể gây ảnh hưởng lớn đến

doanh số bán hàng và khả năng sinh lợi nhuận, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực.

Một nhân viên giỏi có thể thu hút được 100 khách hàng. Ngược lại, một nhân

viên tồi có thể khiến 100 khách hàng bỏ đi. Vì vậy, muốn tăng kết quả kinh

doanh, yếu tố con người cần phải được quan tâm, chú trọng hơn.

Nội dung: Trường hợp đang xảy ra khi tiến hành tăng năng suất lao động ở cơng

ty, đó là: Doanh thu tăng và số lao động bình quân giảm, lợi nhuận trong trường hợp

này là cao nhất, nhưng do số lượng lao động giảm nên quy mơ kinh doanh giảm. Vì

vậy, cơng ty cần có biện pháp cụ thể để tối đa năng suất lao động của nhân viên sao

cho hiệu quả.

 Phân công công việc phù hợp với từng nhân viên:

Việc phân công công việc phải phù hợp với chuyên môn, kỹ năng, kinh

nghiệm và đặc biệt làm đúng việc mà họ thích thì hiệu quả cơng việc sẽ cao

hơn. Bên cạnh đó những người quản lý cũng cần thấu hiểu và chia sẻ với

những khó khăn của nhân viên, kịp thời động viên và dẫn dắt họ yên tâm

vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và trong công việc.

 Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hợp tác và tơn

trọng:Một mơi trường làm việc mà ở đó tất cả mọi người đều cởi mở và hợp

tác tốt với nhau sẽ làm cho từng nhân viên cảm thấy vui hơn, phấn khích hơn

trong cơng việc. Đặc biệt làm việc trong mơi trường có một hệ thống cơ sở hạ

tầng quản lý phù hợp và thống nhất sẽ tạo sự chủ động cho nhân viên, giảm

bớt vai trò quản lý một cách đáng kể. Hơn thế nữa những nhà quản lý cần biết

lắng nghe nhân viên, không xúc phạm, điều này thể hiện sự tôn trọng đối với

nhân viên, giúp cho các nhà quản lý hiểu được tâm tư, suy nghĩ của nhân viên

để có những quyết định quản lý phù hợp.

 Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu và đánh giá thành tích nhân viên

Việc áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu và đánh giá thành tích

nhân viên vào trong doanh nghiệp sẽ là đòn bẩy lớn nhất trong việc nâng cao

năng suất lao động của nhân viên, bởi vì khi áp dụng phương pháp này thì sẽ

tạo cho nhân viên từ thế bị động (sang thế chủ động đó là suy nghĩ, hoạch

định những cơng việc mà mỗi nhân viên sẽ làm trong một khoảng thời gian

cụ thể, các biện pháp để thực hiện, kết quả cần đạt được, thời gian cần hồn

thành, … từ đó giúp mỗi nhân viên có sự chuẩn bị tốt hơn, quan tâm hơn, lo

lắng hơn trong việc thực hiện mục tiêu công việc của họ. Đây là cơ sở quan

trọng để các nhà quản lý đánh giá thành tích nhân viên một cách cơng bằng,

khách quan mà khơng có yếu tố cảm tính. Thành tích của nhân viên là thước

đo giúp nhà quản lý áp dụng các chính sách như tăng lương, khen thưởng, bổ

nhiệm, xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp và đảm bảo công bằng.

 Chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nhân viên

Đầu tư để phát triển con người là một sự đầu tư thơng minh vì con người

là yếu tố quan trọng nhất để giúp nâng cao năng suất và tăng tính cạnh tranh

đối với sản phẩm và dịch vụ. Do đó mỗi doanh nghiệp cần chú trọng đến cơng

tác phân tích, đánh giá nhu cầu để xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp

và thực hiện hàng năm. Hơn thế nữa doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình thăng

tiến cho mỗi vị trí cơng việc để giúp nhân viên nhìn thấy được “họ đang ở

đâu?”, “họ làm gì?”, “cần tham gia các khóa đào tạo nào?” để có thể bước lên

cấp bậc cao hơn và ở mỗi cấp bậc như vậy thì họ sẽ được nhận “mức lương và

đãi ngộ như thế nào” như vậy thì họ mới làm việc với sự chủ động hơn, yêu

nghề hơn, quyết tâm hơn và gắn bó hơn.

Điều kiện thực hiện:Cơng ty cần thường xuyên tổ chức những lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm

để nâng cao trình độ, cũng như rèn luyện, phát triển và nâng cao những kỹ năng cần

thiết.

Sắp xếp công việc phù hợp với trình độ kỹ năng của mỗi người. Sự phù hợp

với cơng việc có nhiều khía cạnh , để xác định được một cách hiệu quả mức độ phù

hợp cơng việc của một người, phải tìm hểu tính cách và sự ảnh hưởng những tính

cách đó đến hiệu suất làm việc và mối quan hệ với quản lý, phòng ban. Vì vậy, khi

cân nhắc ln chuyển phòng ban, vị trí hay tuyển thêm người mới cần phải tìm hiểu

kỹ về tính cách, hành vi cốt yếu và khả năng, sở thích để xếp đặt họ đúng vị trí, phát

huy tối đa năng lực của bản thân. Tổ chức bộ phận chuyên trách phân tích - thống kê:

Lý do: Có số liệu trong tay nhưng khơng có nhân viên hiểu và nắm chắc cơng

tác phân tích, thống kê thì số liệu sẽ trở thành vơ ích. Việc thống kê giúp doanh

nghiệp định hướng rõ ràng hơn về quá trình hoạt động của mình. Hiện nay, Cơng ty

Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt nam chỉ tiến hành phân tích kết quả kinh

doanh vào thời điểm cuối năm. Nếu có bộ phận chun trách, việc phân tích sẽ diễn

ra đều đặn, chính xác và hiệu quả hơn so với hiện tại. Thống kê kết quả hoạt động

kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý kinh tế. Bất kỳ hoạt động

kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành trong những điều kiện như thế nào

cũng có những tiềm ẩn, những khả năng tiềm tàng chưa phát hiện. Do đó, thơng qua

thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp mới phát hiện và khai thác

triệt để, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trên cơ sở đó, đánh giá tình hình thực

hiện mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp đề ra.Thống kê phân tích

định hướng cho nhà quản trị xu thế tiêu dùng của khách hàng, số lượng mặt hàng

chủ lực cũng như hạn chế của công ty cần khắc phục từ những số liệu có thực; chứ

khơng phải là những lý lẽ khơng có cơ sở, dẫn chứng.

Nội dung: Nhận rõ tầm quan trọng của cơng tác phân tích các hoạt động kinh

tế, công ty cần tổ chức ra một bộ phận thống kê chun trách, có kiến thức chun

mơn và khả năng nắm bắt nghiệp vụ để có thể đảm nhiệm cơng tác phân tích các

hoạt động kinh tế của công ty. Việc tổ chức này cần được tiến hành cành nhanh càng

tốt, nếu nguồn kinh phí cơng ty vẫn chưa cho phép mở một phòng ban riêng để thực

hiện cơng tác phân tích thì phòng kế tốn tài chính của công ty phải cử cán bộ phụtrách phần phân tích này và có báo cáo trong từng tháng, từng quý. Cán bộ phụ

trách này phải được đào tạo một cách khoa học, bài bản để nắm vững về công tác

phân tích, đánh giá trong doanh nghiệp.

Điều kiện thực hiện:

Để có thể thực hiện được việc tổ chức riêng một bộ phận đảm nhiệm cơng

việc thống kê phân tích thì cơng ty cần có một nguồn vốn để xây dựng cơ sở vật

chất, trang bị kỹ thuật cũng như tuyển và đạo tạo nhân viên có kiến thức am hiểu

chuyên sâu về các nghiệp vụ phân tích kinh tế. Thường xuyên mở các lớp huấn

luyện, cử đi học các lớp đào tạo nghiệp vụ chun mơn về phân tích.

3.3. Các kiến nghị nhằm tăng kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần

phát triển Miseno Lighting Việt Nam

3.3.1. Đối với cơng ty

- Chính sách mua, bán hàng hóa: Để tiết kiệm và tuân thủ đúng các quy trình

mua bán hàng hóa, cơng ty cần phải xây dựng một chính sách mua, bán hàng hàng

hóa hợp lý, hiệu quả, sát sao. Trong q trình thực hiện các khâu mua, bán hàng

hóa, có kế hoạch mua, bán hàng hóa cụ thể, song song với việc giám sát q trình

thực hiện xem có tn thủ các chính sách đó khơng, để đảm bảo thực hiện tốt các

quy trình thủ tục, đạt hiệu quả và tiết kiệm nhất.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, nắm bắt, xử lý chính xác thơng tin về thị trường,

trên cơ sở xây dựng các giải pháp kinh doanh phù hợp với tưng thời điểm và với

từng đối tượng khách hàng.

- Phát huy thê mạnh nhân lực hiện có, tích cực cũng cố niềm tin, uy tín với

khách hàng nhằm mở rộng trị trường.

- Thay đổi cơ cấu quản lý lao động, xây dựng tiêu chuẩn cụ thể với từng vị trí

cơng việc.

3.3.2. Đối với nhà nước

 Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn

Để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn,cần có một số biện pháp như sau:

thành lập quỹ đầu tư vốn hoặc đầu tư mạo hiểm của địa phương từ nhiều nguồn khác

nhau như ngân sách nhà nước, đóng góp của các doanh nghiệp. Mục tiêu chủ yêu là

cho vay đối với các công ty có ý tưởng mới, có triển vọng cần vay vốn. Các khâu

thẩm định, cho vay và các thủ tục tiến hành của các ngân hàng hiện nay rất ngặt

nghèo, điều kiện cho vay rất chặt chẽ. Nhiều doanh nghiệp muốn vay vốn để quayvòng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không đủ giá trị tài sản thế chấp dẫn đến

tình hình kinh doanh bị ngưng trệ. Để giải quyết vấn đề này, ngân hàng nhà nước cần

có biện pháp hỗ trợ, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng tín dụng đối với một số doanh

nghiệp đặc thù. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy nhanh tiến độ phê duyệt cấp tín

dụng với những doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, khả năng thu hồi vốn cao,

doanh nghiệp trong sạch và có đủ kế hoạch về tiến độ kinh doanh sắp tới.

 Quan tâm đến cơ sở hạ tầng

Ở nước ta, tình hình cơ sở hạ tầng chưa được phát triển lắm, hệ thống đường

xá cầu cống chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, nhiều công trình giao thơng mới đưa

vào sử dụng đã bị xuống cấp, chất lượng không đảm bảo. Mạng lưới điện quốc gia

chưa cung cung cấp đủ nhu cầu tiêu dùng, còn phải mua của nước ngồi… trong khi

đó, cơ sở hạ tầng đống vai trò quan trọng đến q trình sản xuất của nền kinh tế nói

chung, các doanh nghiệp nói riêng. Có cơ sở hạ tầng tốt, sẽ kích thích và tạo điều

kiện tốt nhât đến cho các doanh nghiệp yên tâm, ổn định sản xuất kinh doanh, tiết

kiệm và sử dụng có hiệu quả trong kinh doanh. Chính vì thế, nhà nước cần đầu tư

xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ đáp ứng nhu cầu của toàn xã hội, tạo điều kiện tốt

nhất cho sự phát triển của nền kinh tế, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngồi, làm

giàu, phát triển đất nước.KẾT LUẬN

Thơng qua việc nghiên cứu lý luận đã được học ở trường và thực tế cơng tác

phân tích kinh tế nói chung và phân tích kết quả kinh doanh nói riêng, giữa lý luận

và thực tiễn có quan hệ mật thiết với nhau. Càng ngày, các doanh nghiệp càng nhận

ra tầm quan trọng của cơng tác phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Qua

phân tích thì sẽ biết được tình hình kết quả kinh doanh của mình thơng qua các chỉ

tiêu doanh thu, chi phí,lợi nhuận, phân tích tìm ra xu hướng biến động của doanh

thu, chi phí,lợi nhuận; các yếu tố ảnh hưởng đến nó. Từ đó tìm ra những biện pháp

khắc phục những hạn chế còn tồn tại và đề xuất những giải pháp cho tương lai.

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt

Nam, em đã cố gắng đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế và hồn thành khóa luận tốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp tăng doanh thu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×