Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Về chứng từ và luân chuyển chứng từ: Với những hạn chế trong công tác sử dụng và luân chuyển chứng từ đòi hỏi Kế toán Công ty phải kiểm tra việc ghi nhận vào sổ kế toán cần được thực hiện chặt chẽ, kiểm tra theo số thứ tự của chứng từ. Đồng thời quá trìn

-Về chứng từ và luân chuyển chứng từ: Với những hạn chế trong công tác sử dụng và luân chuyển chứng từ đòi hỏi Kế toán Công ty phải kiểm tra việc ghi nhận vào sổ kế toán cần được thực hiện chặt chẽ, kiểm tra theo số thứ tự của chứng từ. Đồng thời quá trìn

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Về hạch tốn: Mặc dù Cơng ty đã mở sổ chi tiết bán hàng nhưng vẫn chưa cụ

thể. Kế tốn ở Cơng ty vẫn để các khoản chi phí bán hàng lẫn lộn nhau. Chưa mở riêng

từng loại chi phí. Ví dụ nên tách chi phí về xăng dầu riêng, điện nước riêng, bốc dỡ

vận chuyển riêng để dễ dàng quản lý được các khoản chi phí và phân bổ chúng. Để

biết được khoản nào mà chi phí nhiều nhất và có hợp lý khơng để còn điều chỉnh.

-Một số giải pháp khác: Để cơng tác kế tốn được thực hiện chính xác, nhân viên

kế tốn phải thường được cập nhật những chính sách, thơng tin mới của Chế độ kế

tốn Việt Nam, về thuế, tài chính,…Nhân viên kế tốn cần được tham gia các khóa đào

tạo để nâng cao kiến thức. Các nhân viên kế toán giữa các bộ phận phần hành khác

nhau cần có sự phối hợp nhịp nhàng hơn, và đồng thời với việc thực hiện tốt phần

hành mình đang làm, cần tìm hiểu thêm các phần hành khác, để có thể đảm nhiệm bất

cứ khi nào

3.3 Điều kiện thực hiện

Ta có thể thấy bên cạnh những ưu điểm mà Công ty Cổ phần thiết bị điện VDT đã

đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế cần sửa đổi để hoàn thiện bộ máy quản lý và cơng

tác kế tốn tại Cơng ty. Và để làm được điều đó cần có một số điều kiện nhất định.

3.3.1 Về phía nhà nước

Tiếp tục xây dựng và hồn thiện để có được một hành lang pháp lý ổn định về cơng

tác tài chính kế tốn. Xây dựng và hồn thiện hệ thống kế tốn quản trị mang tính định

hướng làm cơ sở để các cơng ty, doanh nghiệp áp dụng theo điều kiện cụ thể của mình.

Ban hành các quy định phù hợp trong công tác kế tốn bán hàng, cần có những

văn bản hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp.

Do vậy có thể nói yếu tố then chốt để đưa các doanh nghiệp dây, cáp điện Việt

Nam phát triển bền vững và đúng hướng, chính là việc nên thành lập hiệp Hội Dây Cáp điện Việt Nam. Điều đó sẽ mang lại lợi ích cho nhiều phía: Nhà nước, người tiêu

dùng và chính các doanh nghiệp. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng rất cần sự hỗ trợ từ

phía Nhà nước về cơ chế về cơ chế, chính sách để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn

hiện nay, từng bước lấy lại sự ổn định và phát triển.

3.3.2 Về phía doanh nghiệp

 Đối với các nhà quản trị

Tạo điều kiện để nâng cao nhận thức và trình độ chun mơn, quản lý cho các

nhà quản trị để giúp doanh nghiệp phát triển, hội nhập với nền kinh tế trong khu vực

và trên thế giới. Các nhà quản trị, các cấp lãnh đạo cần nhận thức và thấy được tầm

63quan trọng của cơng tác kế tốn đặc biệt là kế tốn bán hàng, từ đó có quyết định đúng

đắn kịp thời. và hồn thiện cơng tác kế toán nhằm phục vụ tốt hơn việc điều hành và

quản trị giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn. Các nhà quản trị phải phân tích thơng

tin và đưa ra các yêu cầu về thông tin để sử dụng hiệu quả nguồn thơng tin mà bộ phận

kế tốn cung cấp. Hơn nữa, khi tổ chức phân cơng các phòng ban cần cân đối nguồn

lực và đảm bảo sự thông suốt giữa phòng kế tốn với các phòng ban liên quan đảm bảo

sự hỗ trợ giữa các phòng ban.

Cơng ty nên đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ người tiêu dùng như tư vấn chọn

loại dây cáp phù hợp với nhu cầu khách hàng, vận chuyển lắp đặt hay bảo hành với

mức giá thấp hoặc bằng 0, các chương trình marketing, quảng bá sản phẩm nên được

thực hiện thường xuyên với quy mô rộng hơn, chú trọng việc quảng cáo qua các trang

web có lượng truy cập lớn, xây dựng một hình ảnh chun nghiệp, uy tín trong mắt

người tiêu dùng.

 Đối với các nhân viên kế toán

Cần nâng cao trình độ chun mơn, thường xun bồi dưỡng và nắm bắt các

thông tin ở trong nội bộ Công ty và bên ngồi Cơng ty.

Nắm vững luật kế tốn, chuẩn mực và chế độ kế toán để vận dụng và hạch tốn

cho chính xác; cần hiểu sâu và đúng ngun tắc kế tốn. Đặc biệt phải thường xun

cập nhật các thơng tư mới do Bộ tài chính ban hành để có những thay đổi kịp thời phù

hợp với các chính sách của doanh nghiệp.

Thiết lập kế hoạch tài chính cho Cơng ty, chủ động nguồn vốn cho việc đổi mới

và hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng. Nhân viên kế tốn cần có ý thức tự trau dồi

kiến thức đặc biệt là kiến thức chuyên môn để phục vụ tốt nhất cho cơng việc của

mình, đáp ứng sự thay đổi của chính sách và nền kinh tế thị trường.KẾT LUẬN64Tóm lại, kế tốn bán hàng giữ một vai trò quan trọng, phản ánh và cung cấp

thông tin cần thiết, kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ

cơng tác hạch tốn kế tốn mà ban lãnh đạo doanh nghiệp có thể nắm rõ chính xác tình

hình tài chính, kết quả thu được trong q trình kinh doanh làm căn cứ để đưa ra các

quyết định đúng đắn, kịp thời. Do vậy, cơng tác kế tốn nói chung và cơng tác kế tốn

bán trong doanh nghiệp nói riêng phải được tổ chức khoa học và phải liên tục được

hồn thiện.

Qua q trình tìm hiểu và nghiên cứu trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần

thiết bị điện VDT cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của các cơ chú, anh chị

trong phòng Kế tốn em được tiếp xúc với thực tế, làm quen với cơng việc của một

nhân viên kế tốn, có cơ hội đi sâu tìm hiểu về kế tốn bán hàng tại Công ty đã giúp

em học hỏi, hiểu biết thêm về các nghiệp vụ kế toán. Do thời gian thực tập khơng

nhiều và kiến thức, kinh nghiệm còn hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp khơng tránh

khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các

thầy cơ giáo và các bạn để bài khóa luận tốt nghiệp của em được hồn thiện hơn.

Em xin chân thành cám ơn thầy giáo và các cô chú, anh chị phòng kế tốn của

Chi nhánh đã giúp đỡ trong thời gian em hồn thành khóa luận tốt nghiệp này.65DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Võ Văn Nhị (2007), 26 chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính doanh nghiệp,

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.

2. TS. Nguyễn Tuấn Duy (2011), Giáo trình Kế tốn tài chính doanh nghiệp thương

mại, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.

3. Tài liệu do Phòng Kế tốn- Tài chính cơng ty Cổ phần thiết bị điện VDT cung

cấp.

4. Website http://www.doc.edu.vn, www.webketoan.vn,www.doko.vn ,…

5. Bộ Tài chính, Thơng tư 133/2016/TT-BTC

6. Cơng ty cổ phần thiết bị điện VDT (2008), Điều lệ tổ chức và hoạt động của

công ty cổ phần thiết bị điện VDTPHỤ LỤC

Phụ lục 01: Phiếu điều tra trắc nghiệm

Phụ lục 02: Bảng câu hỏi phỏng vấn

Phụ lục 03: Bảng tổng hợp kết quả điều tra

Phụ lục 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8: Sơ đồ chữ T

Biểu số 01, 02, 03, 04: Trình tự ghi sổ kế tốn theo các hình thức

Phụ lục 2.1: Hóa đơn GTGT số 0000112 liên 1, liên 3

Phụ lục 2.2: Hóa đơn GTGT số 0000128 liên 1, liên 3

Phụ lục 2.3: Hợp đồng kinh tế

Phụ lục 2.4: Phiếu thu

Phụ lục 2.5: Sổ nhật ký chung

Phụ lục 2.6: Sổ chi tiết tài khoản 156

Phụ lục 2.7: Sổ chi tiết tài khoản 131

Phụ lục 2.8: Chi tiết công nợ phải thu cho từng khách hàng

Phụ lục 2.9: Sổ chi tiết tài khoản 5111

Phụ lục 2.10: Sổ chi tiết tài khoản 5212

Phụ lục 2.11: Sổ chi tiết tài khoản 632

Phụ lục 2.12: Sổ chi tiết tài khoản 33311

Phụ lục 2.12: Sổ chi tiết tài khoản 331

Phụ lục 2.14: Sổ chi tiết tài khoản 1331

Phụ lục 2.15: Phiếu xuất kho

Phụ lục 2.16: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa)

Phụ lục 2.17: Sổ chi tiết tài khoản 1111

Phụ lục 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22: Hình ảnh mơ tả màn hình nhập liệu trên phần

mềm MISAPHỤ LỤC 01

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTrường Đại học Thương MạiĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

Họ và tên sinh viên: Vũ Thị Thu Hương

Khoa: Kế toán – Kiểm toánLớp: K49D4Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp thương mạiTrường: Trường Đại học Thương Mại

Kính gửi Ơng (Bà):………………………………………………………………

Chức vụ cơng tác:…………………………………………………………………

Trong thời gian thực tập tại công ty, tôi đã được giúp đỡ nhiệt tình từ các cán bộ

cơng nhân viên. Để có thêm thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, rất mong Ơng

(Bà) vui lòng trả lời những câu hỏi sau:

1. Cơng ty áp dụng chế độ kế tốn theo thơng tư 133/2016/TT-BTC có phải khơng?

a.Đúng

b.Sai

2. Hình thức sổ kế tốn phản ánh nghiệp vụ bán hàng?

a.Hình thức Nhật ký chung

b.Hình thức Nhật ký – Sổ cái

c.Hình thức Nhật ký – Chứng từ d.Hình thức Chứng từ - ghi sổ

e.Hình thức kế tốn trên máy vi tính

3. Các chứng từ kế tốn sử dụng trong khâu bán hàng?

a.Hóa đơn GTGT

b.Phiếu xuất kho

c.Bảng kê bán lẻ hàng hóa

d.Hóa đơn tính cước phí vận chuyển

4. Các phương thức bán hàng tại công ty?

a.Phương thức bán lẻ

b.Phương thức bán trả góp, trả chậm

c.Phương thức bán buôn

d.Cả 3 phương thức trên

5. Phương thức tổng hợp hàng tồn kho?

a.Kê khai thường xuyên

b.Kiểm kê định kỳ

6. Doanh thu bán hàng có thể hiện rõ từng nhóm hàng khơng?

a.Có

b.Khơng

7. Phương thức thanh tốn tại cơng ty?

a.Thanh tốn ngay

b.Thanh tốn trả góp

8. Theo Ơng (Bà) quy trình bán lẻ hàng hóa tại cơng ty đã phù hợp chưa?

a.Phù hợp

b.Chưa phù hợp

9. Chiến lược bán hàng trong tương lai gần của cơng ty?

a.Đa dạng hóa sản phẩm

b.Mở rộng thị trường

c.Cả 2 phương thức

Xin chân thành cảm ơn Ông (Bà) đã tham gia phỏng vấn.PHỤ LỤC 02

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Xin Ông (Bà) cho biết:

Câu hỏi phỏng vấn Giám đốc (Ông Nguyễn Quang Vĩnh)

1.

2.

3.

4.Quy mô của Công ty Cổ phần Thiết bị điện VDT ?

Công ty được thành lập vào thời gian nào, các mặt hàng kinh doanh?

Bộ máy quản lý của cơng ty?

Ơng có nhận xét gì về quy trình bán hàng của cơng ty?Câu hỏi phỏng vấn Kế tốn trưởng của cơng ty (Bà Tơ Thị Nhi)

1. Quy trình bán hàng tại cơng ty?

2. Chính sách kế tốn áp dung? (Về niên độ kế toán, chế độ kế toán, hệ thống

phần mềm kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ, phương pháp kế toán hàng

tồn kho)

Câu hỏi phỏng vấn Kế toán bán hàng (Bà Quách Hương Giang)

1. Bộ máy kế tốn hiện hành tại cơng ty?

2. Doanh thu của nhóm hàng văn phòng phẩm trong những tháng gần đây có xu

hướng tăng hay giảm?PHỤ LỤC 03

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

A. Thông tin đơn vị được điều tra khảo sát

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thiết bị điện VDT

- Trụ sở: Phố Ga, Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

- Chi nhánh: Số 470 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương

- Điện thoại: 0320.2222.998

- Website: http://www.thietbidienhaiduong.com

B. Thông tin những người tham gia điều tra

- Người phỏng vấn điều tra:

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hương

Lớp: K49D4

Khoa: Kế toán – Kiểm toán

Trường: Trường Đại học Thương Mại

- Người tham gia trả lời phiếu phỏng vấn: Có 03 phiếu điều tra được phát cho

03 người.

1. Ơng Nguyễn Quang Vĩnh

Chức vụ: Giám đốc

2. Bà Tô Thị Nhi

Chức vụ: Kế toán trưởng

3. Bà Quách Hương Giang

Chức vụ: Kế tốn bán hàng

C. Nội dung điều tra khảo sát

Tìm hiểu thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết

bị điện VDT.

D. Kết quả tổng hợp

1. Chế độ kế tốn áp dụng trong cơng ty: Thơng tư số 133/2016/TT-BTC

2. Hình thức sổ kế tốn phản ánh nghiệp vụ bán hàng: Kế toán máy vi tính theo

hình thức chứng từ ghi sổ.

3. Các chứng từ sử dụng trong khâu bán hàng tại công ty bao gồm: Hóa đơn

GTGT, Bảng kê bán lẻ hàng hóa, Hóa đơn tính cước vận chuyển.

4. Phương thức bán hàng tại công ty: bán buôn và bán lẻ

5. Phương thức tổng hợp hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.

6. Doanh thu bán hàng khơng phản ánh rõ từng nhóm hàng mà chỉ thể hiện số

hóa đơn GTGT do từng thời điểm nhân viên bán hàng in hóa đơn cho khách hàng.

7. Phương thức thanh tốn tại cơng ty: phương thức thanh tốn trực tiếp.

8. Quy trình bán lẻ phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty

9. Chiến lược bán hàng trong tương lại gần của công ty: Đa dạng hóa sản phẩm

và mở rộng thị trường

10. Chính sách kế tốn: Cơng ty áp dụng chế độ kế toán theo chế độ kế toán

Việt Nam,

Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp thực tế

đíchdanh.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho

lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.- Phương pháp hạch tốn chi tiết hàng tồn kho: Phương pháp thẻ song song.

Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình, TSCĐ vơ hình: Xác định

theo ngun giá và giá trị còn lại của tài sản

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vơ hình: Phương pháp khấu

hao đường thẳng.

Phương pháp tính thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ.

Phương pháp tính giá xuất kho: Theo phương pháp bình qn liên tục.

Niên độ kế tốn: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12 hàng năm, kỳ kế

toán là từng tháng trong năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại

tệ khác được quy đổi về Đồng Việt Nam theo tỷ lệ liên ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo.11. Sợ đồ bộ máy kế toán 12. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của cơng ty

của cơng tyGiám đốcKế tốn trưởng

Phó Giám đốc

Kế

tốn

bán

hàng

P.Hành

chínhNhân sựKế

tốnThủ

quỹ

Kế Tốn Trưởngkho

P.Kinh

doanhP. Cung

ỨngP.Kế

tốn Tài

chínhBộ phận

kho,vật

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Về chứng từ và luân chuyển chứng từ: Với những hạn chế trong công tác sử dụng và luân chuyển chứng từ đòi hỏi Kế toán Công ty phải kiểm tra việc ghi nhận vào sổ kế toán cần được thực hiện chặt chẽ, kiểm tra theo số thứ tự của chứng từ. Đồng thời quá trìn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×