Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.9: phân tích tổng hợp ROE theo phương trình Dupont thứ hai

Bảng 2.9: phân tích tổng hợp ROE theo phương trình Dupont thứ hai

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệpDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Từ viết tắt

VKD

VCSH

VLĐ

VCĐ

DN

TNHH

TSCĐ

SXKD

BCTC

LN

DTT

BQ

PTNH

PTDH

PTTCDH

TSDH

BĐSSVTH: Nguyễn Minh HoànNội dung

Vốn kinh doanh

Vốn chủ sở hữu

Vốn lưu động

Vốn cố định

Doanh nghiệp

Trách nhiệm hữu hạn

Tài sản cố định

Sản xuất kinh doanh

Báo cáo tài chính

Lợi nhuận

Doanh thu thuần

Bình quân

Phải thu ngắn hạn

Phải thu dài hạn

Phải thu tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn

Bất động sản4Lớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu

Vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng không thể thiếu đối với doanhnghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt khi nền kinh tế nước ta

chuyển từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, điều này lại càng đúng đắn

hơn cả. Nếu như trước kia, vai trò của vốn kinh doanh trong nền kinh tế cấp phát

không được thực sự chú trọng do các doanh nghiệp chỉ hoạt động một cách nghĩa vụ

chứ không hề nghĩ tới việc quản lý hay sử dụng vốn thế nào cho hiệu quả bởi toàn bộ

vốn kinh doanh là do Nhà nước cấp thì khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, doanh

nghiệp phải tự bỏ vốn để hoạt động và tự chịu trách nhiệm với số vốn của mình. Từ đó

cho thấy vốn là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm hàng đầu và nó trở

thành một yếu tố hết sức quan trọng không thể thiếu đối với sự tăng trưởng của nền

kinh tế nói chung và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói

riêng. Vấn đề cốt yếu là doanh nghiệp cần phải có sự quản lý và sử dụng vốn như thế

nào để đạt được hiệu quả như mong muốn. Do đó việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn

kinh doanh có ý nghĩa hết sức to lớn đối với mỗi doanh nghiệp. Việc phân tích hiệu

quả sử dụng vốn kinh doanh giúp ta thấy được những kết quả doanh nghiệp đã đạt được,

những tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

kinh doanh để doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. Việc tổ chức và sử dụng có hiệu

quả nguồn vốn kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận, tiết kiệm được

chi phí kinh doanh góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Đồng thời

nâng cao khả năng cạnh tranh, huy động các nguồn tài trợ, vấn đề thanh toán được

đảm bảo,...

Trong q trình thực tập tại Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam, em nhận thấy

ban lãnh đạo của công ty đã quan tâm, chú trọng đến phân tích hiệu quả sử dụng vốn

kinh doanh đặc biệt là trong hai năm trở lại đây. Điều này là hoàn toàn đúng đắn, tuy

nhiên cơng ty chưa có nhân viên chun trách về lĩnh vực phân tích kinh tế nói chung

và phân tích hiệu quả sử dụng vốn do kế tốn trưởng của cơng ty đảm nhiệm, chính vì

vậy các chỉ tiêu phân tích còn sơ sài, chưa đánh giá được hết hiệu quả sử dụng vốn của

cơng ty. Do đó cơng ty cần chú trọng đầu tư hơn cho hoạt động phân tích hiệu quả sử

SVTH: Nguyễn Minh Hồn5Lớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệpdụng vốn kinh doanh nhằm giúp công ty quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả

hơn, góp phần làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tế và nhận thức được yêu cầu đòi hỏi sau một thời gian thực tập

tại Công ty TNHH TechOne Việt Nam, em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng

vốn tại Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam” để làm khóa luận tốt nghiệp, với mong

muốn vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để phân tích hiệu quả sử dụng

vốn của cơng ty từ đó tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại

Công ty TNHH TechOne Việt Nam trong thời gian tới.

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài

 Mục tiêu nghiên cứu chung: phân tích hiệu quả sử dụng VKD và các giải pháp nângcao hiệu quả sử dụng VKD tại Công ty TNHH TechOne Việt Nam

 Mục tiêu cụ thể:

+ Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả

sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.

+ Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Cơng ty TNHH

TechOne Việt Nam

+ Tìm ra những điểm hạn chế, các nguyên nhân trong quá trình quản lý và sử

dụng vốn.

+ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH

TechOne Việt Nam

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Công tyTNHH TechOne Việt Nam

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Phạm vi về không gian: Nghiên cứu tại Công ty TNHH TechOne Việt Nam, địa

chỉ tại : Số 20, ngõ 08, Phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Phạm vi về thời gian: Số liệu và tình hình về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

tại Công ty TNHH TechOne Việt Nam qua 2 năm 2015, 2016.SVTH: Nguyễn Minh Hoàn6Lớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh

4.Khóa luận tốt nghiệpPhương pháp thực hiện đề tài4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

Phương pháp điều tra trắc nghiệmPhương pháp điều tra trắc nghiệm là phương pháp được thực hiện thơng qua

phiếu câu hỏi trắc nghiệm. Để tìm kiếm thơng tin phục vụ cho việc làm khóa luận, em

đã tiến hành phát 8 phiếu điều tra cho Ban lãnh đạo và các nhân viên trong phòng kế

tốn của cơng ty. Nội dung các câu hỏi xoay quanh các vấn đề về thực trạng sử dụng

VKD và công tác phân tích hiệu quả sử dụng VKD tại cơng ty. Thu phiếu điều tra sau

01 ngày từ khi phát ra. Phiếu điều tra thu về được phân loại, kiểm tra, đánh giá mức độ

hợp lệ. Tổng hợp phiếu điều tra theo từng câu hỏi, tính tỉ lệ phần trăm cho từng đáp án

của mỗi câu hỏi và phân tích kết quả thu thập được.

Phương pháp phỏng vấnPhương pháp phỏng vấn được vận dụng trong q trình khảo sát tại Cơng ty

TNHH TechOne Việt Nam là phương pháp phỏng vấn trực tiếp giám đốc, kế toán

trưởng và một số kế toán viên tại Công ty về vấn đề liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

Những câu hỏi cụ thể chú trọng vào các vấn đề liên quan đến hiệu quả sử dụng VKD

của công ty trong 2 năm 2015 và 2016, những định hướng của công ty trong thời gian

tới nhằm làm rõ các vấn đề mà các phương pháp khác chưa đạt được. Ví dụ như: “

Cơng ty huy động vốn từ những nguồn nào. Việc huy động vốn gặp phải khó khăn như

thế nào?” hay “ Xin ơng(bà) cho biết mục tiêu đề ra, giải pháp khắc phục tồn tại của

công ty trong hoạt động quản lý và sử dụng vốn?”

4.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp

Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp là phương pháp nghiên cứu tài liệu, gồm

các tài liệu bên trong và bên ngồi DN.

+ Tài liệu bên trong: Các BCTC của cơng ty đặc biệt là 2 BCTC: bảng CĐKT và

báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong 2 năm 2015 và 2016 để làm cơ sở cho việc

phân tích.

+ Tài liệu bên ngồi: Các chuẩn mực kế tốn, các thơng tư, các giáo trình phân

tích kinh tế, giáo trình kế tốn tài chính, giáo trình tài chính doanh nghiệp của trườngSVTH: Nguyễn Minh Hồn7Lớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại và các trường đại học khác, các luận văn cùng đề tài của các

khóa trước…

4.1.3. Phương pháp tổng hợp dữ liệu

Dựa vào các phiếu điều tra, phỏng vấn thu về, qua số liệu trên bảng CĐKT, báo

cáo kết quả hoạt động SXKD và một số tài liệu khác em đã tiến hành tập hợp, tính

tốn và tổng hợp các số liệu làm cơ sở cho việc phân tích hiệu quả sử dụng VKD tại

cơng ty.

4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu

Phương pháp so sánhSo sánh là một phương pháp nghiên cứu để nhận thức được các hiện tượng, sự

vật thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ giữa sự vật, hiện tượng này với sự vật hiện

tượng khác. Phương pháp so sánh được tác giả sử dụng trong tất cả các nội dung phân

tích. Từ việc tính tốn các tỷ lệ, tỷ trọng, kết hợp phương pháp so sánh với phương

pháp bảng biểu để so sánh các tỷ lệ, tỷ trọng và hệ số đó giữa các năm tài chính với

nhau. Phương pháp so sánh được sử dụng để so sánh số liệu giữa kỳ báo cáo so với kỳ

gốc, nhằm thấy được sự biến động cơ cấu VKD và sự biến động hiệu quả sử dụng

VKD qua 2 kỳ đó. Các hình thức so sánh mà em sử dụng bao gồm so sánh tuyệt đối và

so sánh tương đối về các chỉ tiêu như: tỷ trọng VCĐ, tỷ trọng VLĐ, hệ số doanh thu

trên VKD, hệ số lợi nhuận trên VKD,….

Phương pháp thay thế liên hồnPhương pháp này dùng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu phân tích

bằng cách lần lượt thay thế trị số của nhân tố kỳ gốc sang kỳ phân tích. Khi thay thế

nhân tố nào thì các nhân tố còn lại ln cố định trị số của nó. Qua đó thấy được mức

độ và tính chất ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng nghiên cứu bằng những số

liệu cụ thể. Thấy được nhân tố nào ảnh hưởng nhiều, nhân tố nào ảnh hưởng ít, từ đó

đề xuất các giải pháp rõ ràng và cụ thể đến từng nhân tố ảnh hưởng.

Phương pháp tỷ suất, hệ số+ Phương pháp tỷ suất: Dùng để phản ánh mối quan hệ so sánh giữa chỉ tiêu này

với chỉ tiêu khác có mối quan hệ chặt chẽ như: tỷ suất lợi nhuận trên vốn bình qn, tỷ

suất chi phí trên vốn bình quân,… Để thấy mối quan hệ của chúng ví dụ như tỷ suất lợiSVTH: Nguyễn Minh Hồn8Lớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệpnhuận trên vốn bình quân có thể thấy một đồng lợi nhuận được đảm bảo bằng bao

nhiêu đồng vốn… Từ đó, thấy được chất lượng của q trình SXKD.

+ Phương pháp tính hệ số: Hệ số là chỉ tiêu tương đối phản ánh mối quan hệ so

sánh giữa hai chỉ tiêu kinh tế khác nhau nhưng có mối quan hệ tác động, phụ thuộc lẫn

nhau. Ví dụ: Hệ số nợ phản ánh mối quan hệ so sánh giữa hai chỉ tiêu nợ phải trả và

nguồn vốn kinh doanh…

Pương pháp DupontPhương pháp phân tích dupont cho thấy tác động tương hỗ giữa các chỉ số tài

chính cụ thể là tỷ số hoạt động và doanh lợi để xác định khả năng sinh lời trên vốn đầu

tư. Đây là mối quan hệ hàm số giữa các tỷ số: hệ số vòng quay vốn, tỷ suất lợi nhuận

trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trên vốn. Mối quan hệ này được thể hiện bằng mơ

hình dupont như sau:

Hay, ROE=ROA Đòn bẩy tài chính

Vì vậy mơ hình dupont có thể tiếp tục được triển khai chi tiết thành:

Hay,ROE Hệ số lợi nhuận ròngHiệu suất sử dụng tổng tài sảnĐòn bẩy tài chính

Phân tích lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bằng mơ hình dupont có ý

nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp thế hiện ở chỗ nó có thể đánh giá đầy đủ và khách

quan các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp từ đó doanh

nghiệp có biện pháp cải tiến tổ chức quản lý vốn của doanh nghiệp.

5. Kết cấu của khóa luậnKhóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn

kinh doanh trong doanh nghiệp

Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty

TNHH TechOne Việt Nam

Chương 3: Các kết luận và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh

doanh tại Công ty TNHH TechOne Việt Nam

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

SVTH: Nguyễn Minh Hoàn9Lớp: K49D6GVHD: ThS.Lê Thị Trâm AnhKhóa luận tốt nghiệp1.1. Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản

Vốn kinh doanhĐứng trên mỗi góc độ và quan điểm khác nhau, với mục đích nghiên cứu khác

nhau thì có những quan niệm khác nhau về vốn.

+ Theo quan điểm của C.Mác – nhìn nhận dưới góc độ của các yếu tố sản xuất thì

C.Mác cho rằng: “Vốn chính là tư bản, là giá trị đem lại giá trị thặng dư, là một đầu

vào của quá trình sản xuất”.

+ Theo cuốn “Kinh tế học” của David Begg cho rằng: Vốn là một loại hàng hoá

nhưng được sử dụng tiếp tục vào quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo. Có hai loại vốn

là vốn hiện vật và vốn tài chính. Vốn hiện vật là dự trữ các loại hàng hoá đã sản xuất ra

các hàng hố và dịch vụ khác. Vốn tài chính là tiền và các giấy tờ có giá của DN.

+ Theo giáo trình Tài chính doanh nghiệp của trường Học viện tài chính do

PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm và TS. Bạch Đức Hiển làm chủ biên thì “VKD là biểu

hiện bằng tiền về mặt giá trị tồn bộ tài sản hiện có của DN”.

+ Theo giáo trình “Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại” của trường Đại

học Thương Mại do PGS.TS Trần Thế Dũng làm chủ biên: Nguồn vốn kinh doanh là

nguồn vốn được huy động để trang trải cho các khoản chi phí mua sắm tài sản sử dụng

trong hoạt động kinh doanh.

+ Hiện nay khái niệm vốn kinh doanh được sử dụng phổ biến là: Vốn kinh doanh

của doanh nghiệp thương mại là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản và các nguồn

lực mà doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh bao gồm:

- Tài sản hiện vật như: nhà kho, cửa hàng, hàng hoá dự trữ...

- Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng và đá quí.

- Bản quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản vơ hình khác.

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanhTheo giáo trình “Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại” của trường Đại học

Thương Mại:

+ Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế khách quan phản ánh các lợi ích

kinh tế – xã hội đạt được từ quá trình hoạt động kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh bao

SVTH: Nguyễn Minh Hoàn10Lớp: K49D6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.9: phân tích tổng hợp ROE theo phương trình Dupont thứ hai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×