Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qua bảng số liệu vừa phân tích, ta thấy được công ty có nhiều biến động trong năm 2016 so với 2015.

Qua bảng số liệu vừa phân tích, ta thấy được công ty có nhiều biến động trong năm 2016 so với 2015.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnvới năm 2014 chưa được hợp lý. Do đó cơng ty cần xem lại hoạt động kinh doanh và

việc quản lý tập hợp chi phí của cơng ty để từ đó đưa ra hướng giải pháp nhằm làm

cho lợi nhuận của doanh nghiệp ngày càng tăng trong những năm tiếp theo.

Qua những nhận xét sơ bộ về tình hình hoạt động của công ty năm 2016 so với năm

2015 ta một phần thấy được doanh nghiệp có vài bước tiến mới trong doanh thu tuy

nhiên còn tồn đọng liên quan đến quản lý chi phí của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần

có kế hoạch phù hợp để quản lý chi phí một cách hợp lý hơn

2.1.2 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh

doanh tại Công ty Cổ phần I.T.C Việt Nam

a. Ảnh hưởng của nhân tố bên trong.

- Trình độ quản lý, năng lực, tay nghề của người lao động

+ Tất cả ban lãnh đạo của doanh nghiệp cũng như nhân viên trong công ty đều

đạt trình độ cử nhân đại học trở lên, trình độ chuyên môn cao, nhanh nhạy, sáng tạo,

biết hoạch định và điều hành thực thi các phương án kinh doanh rất linh hoạt, mềm

dẻo, có ý thức kỷ luật, nhiệt tình và tâm huyết trong công việc, khả năng cập nhật sản

phẩm nhanh chóng, từ đó đưa ra nhiều đề xuất phương án marketing phù hợp với xu

thế của thị trường nên đã góp phần tăng hiệu quả, doanh thu hoạt động kinh

doanh.Đồng thời ban lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp giúp

doanh nghiệp đưa ra những hướng đi đúng đắn, mở rộng, phát triển sản phẩm của

doanh nghiệp, giành được nhiều lô thầu lớn cung cấp hàng vào các nhà máy, cơ sở lớn

ở Việt Nam như : Nhà máy lọc dầu dung quất, SamSung, Nesle…từ đó doanh thu tăng,

lợi nhuận cũng tăng theo từng năm và hơn hết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh

doanh.

- Tuy nhiên vì đội ngũ nhân viên trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong q

trình hoạt động kinh doanh, chưa thông thuộc và hiểu biết nhiều về sản phẩm mà

doanh nghiệp đang kinh doanh, quy trình làm việc cũng như kỹ năng mềm còn hạn chế

nên đơi khi còn gặp những vấn đề khó khăn trong q trình xử lý nghiệp vụ, đơi khi

còn chưa có cái nhìn tổng quát về thị trường, một số phương án kinh doanh, phát triển

sản phẩm mới, hay truyền thông chưa được hiệu quả, vốn chi ra không thu được lợi

nhuận theo kế hoạch. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn của

doanh nghiệp.

- Quy mô, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Mai26SVTH: Mai Thị Thu Hà-K17D_SBKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnDoanh nghiệp có quy mơ càng lớn thì việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp

càng phức tạp. Do lượng vốn sử dụng nhiều nên cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp càng

chặt chẽ thì kinh doanh càng hiệu quả. Khi quản lý kinh doanh được quản lý quy củ thì

sẽ tiết kiệm được chi phí và thu lợi nhuận cao. Mà công cụ chủ yếu để theo dõi quản lý

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là hệ thống kế tốn tài chính. Cơng tác kế tốn

thực hiện tốt sẽ đưa ra các số liệu chính xác giúp cho lãnh đạo nắm được tình tình tài

chính của doanh nghiệp, trên cơ sở đó dưa ra các quyết định đúng đắn.

- Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn

Đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Công cụ chủ yếu để theo dõi quản lý sử dụng vốn là hệ thống kế tốn -tài chính. Cơng

tác kế tốn thực hiện tốt sẽ đưa ra các số liệu chính xác giúp cho lãnh đạo nắm được

tình hình tài chính của doanh nghiệp nói chung cũng như việc sử dụng vốn nói riêng

trên cơ sở đó ra quyết định đúng đắn. Mặt khác, đặc điểm hạch toán, kế toán nội bộ

doanh nghiệp ln gắn với tính chất tổ chức sản xuất của doanh nghiệp nên cũng tác

động tới việc quản lý vốn. Vì vậy, thơng qua cơng tác kế tốn mà thường xuyên kiểm

tra tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp, sớm tìm ra những điểm tồn tại để có biện

pháp giải quyết.

b, Ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài.

- Sự ổn định và phát triển của nền kinh tế:

Dưới tác động của nền kinh tế tăng trưởng chậm thì sức mua của thị trường bị giảm

sút. Điều này làm ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp, sản phẩm của doanh

nghiệp sẽ khó tiêu thụ hơn, doanh thu sẽ ít hơn, lợi nhuận giảm sút và như thế sẽ làm giảm

hiệu quả sử dụng vốn nói chung và vốn lưu động nói riêng.

Tuy nhiên theo số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam. Tổng sản phẩm trong

nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014, cao hơn mục tiêu 6,2%

đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014] cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ

nét. Trong đó:

Khu vực cơng nghiệp và xây dựng tăng 9,64%, cao hơn nhiều mức tăng 6,42%

của năm trước, đóng góp 3,20 điểm phần trăm, trong đó ngành cơng nghiệp tăng

9,39% so với năm trước (cơng nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,60%); ngành xây dựng

tăng 10,82%, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010. Rõ ràng nhu cầu về sản phẩm

dụng cụ cầm tay, thiết bị cơng nghiệp, bảo hộ lao động….đang có xu hướng tăng lên

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Mai27SVTH: Mai Thị Thu Hà-K17D_SBKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốntheo hàng năm. Tuy nắm bắt được xu hướng tiêu dùng của thị trường, nhưng doanh

nghiệp I.T.C chưa đưa ra được các chính sách phù hợp, đồng thời dưới tác động của

nền kinh tế thế giới, giá vốn của sản phẩm bị tăng cao lên đến 11% dẫn đến giá bán

của sản phẩm trên thị trường của Việt Nam cũng bị kéo lên, giảm sức cạnh tranh với

đối thủ, vì vậy sức mua của sản phẩm sụt giảm . Cộng thêm chi phí cũng tăng theo

từng năm, nên lợi nhuận của doanh nghiệp có xu hướng giảm, ví dụ : năm 2016 so với

2015 lợi nhuận trước thuế giảm 23%. Điều này ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn

của doanh nghiệp.

- Hệ thống chính sách pháp luật:

Việt Nam là nước có tình hình chính trị tương đối ổn định, vì vậy đây là điều

kiện tốt để công ty Cổ phần I.T.C Việt Nam ổn định và phát triển kinh doanh.

Vì hoạt động trong lĩnh vực bảo hộ lao động, nên doanh nghiệp đã tiến hành tìm

hiểu nắm vững những quy định của pháp luật để ra, để phù hợp với quy định của pháp

luật. Trước kia, vấn đề bảo đảm an toàn lao động cũng được pháp luật Việt Nam đưa

ra, nhưng vẫn còn ở mức chung chung. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, công

trường, nhà máy thi công thực tiện các công tác trang bị cho người lao động chỉ mang

tính chất đối phó. Tuy nhiên, với sự lớn mạnh của nền kinh tế, pháp luật Việt Nam qua

mỗi năm đều được bổ sung và hoàn thiện về các điều luật chi tiết, ngành an toàn lao

động cũng nằm trong số khoản mục được hồn thiện. Ví dụ : Nghị quyết

51/2001/QH10 điều 56, 39, 61, 63 ; 04/2014/TT-BLĐTBXH; …. Đã tác động không

nhỏ tới xu hướng tiêu dùng, các thiết bị và sản phẩm bảo hộ có nhu cầu ngày càng cao.

Lượng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp trải qua các thời kỳ có xu hướng tăng,

doanh thu tăng, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp nâng cao theo

hướng tích cực rõ rệt.

- Đối thủ cạnh tranh.

Là một doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối sản phẩm từ nước ngồi về nên gía

thành sản phẩm so với các mặt hàng của Trung quốc và sản xuất trong nước tương đối

cao hơn. Mặt hàng Trung quốc có rất nhiều mẫu mã cho người sử dụng lựa chọn, bên

cạnh đó nhiều sản phẩm sử dụng có công dụng tổng hợp của nhiều sản phẩm mà I.T.C

phân phối. Theo tiêu chuẩn Châu Âu, mỗi một thiết bị, dụng cụ có một chức năng nhất

định, khơng thể sử dụng thiết bị, sản phẩm này, với mục đích này vào hoản cảnh, mục

đích khác.Vì vậy mỗi sản phẩm họ sản xuất ra chỉ có một cơng dụng nhất định. Bên

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Mai28SVTH: Mai Thị Thu Hà-K17D_SBKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốncạnh đó, sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung của thế giới như : ISO, GMP,

ASNI… về cả chất lượng, nguyên liệu, độ an tồn, vì vậy mức giá sẽ cao hơn các sản

phẩm của Trung quốc tương đối nhiều.

Khơng chỉ có đa dạng về mẫu mã, đa năng trong sử dụng, sản phẩm của Trung

quốc tương đối rẻ. Người tiêu dùng Việt Nam, ngoại trừ các khu công nghiệp, nhà

máy, khách sạn lớn bắt buộc phải sử dụng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu, có

CO-CQ chứng nhận thì phần lớn người tiêu dùng nhỏ lẻ có xu hướng ưa chuộng các

sản phẩm của Trung quốc. Đáp ứng đúng nhu cầu: rẻ, đa năng, và dễ sử dụng, dễ mua

mới vì độ phổ biến khá cao. Đánh mạnh trực tiếp vào tâm lý sử dụng, lại là sản phẩm

xâm nhập thị trường sau, mặc dù chất lượng hơn hẳn, thương hiệu hàng đầu thế giới

nhưng I.T.C Việt Nam gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa, nhất

là phân đoạn thị trường bán lẻ. Cạnh tranh lớn, sản phẩm tiêu thụ khơng nhiếu, doanh

thu tăng ít, hiệu quả sử dụng vốn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Tuy nhiên, trải qua 7 năm hoạt động, I.T.C Việt Nam cũng dần khẳng định được

vị thế của mình. Với mức giá hợp lý, chất lượng sản phẩm hàng đầu, uy tín được đặt lên

trên hết, doanh nghiệp đã trở thành nhà cung cấp thân thiết với các cơng trình lớn cũng

như doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như : Yamaha, Ford, VNPT, Viettle, Vinaconex, Xi

măng Bỉm Sơn, nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nesle, SamSung. Khối lượng hàng hóa,

doanh thu và lợi nhuận thu về từ mảng dự án này tương đối ổn định theo từng năm. Điều

này tác động tương đối tốt tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.GVHD: ThS. Nguyễn Thị Mai29SVTH: Mai Thị Thu Hà-K17D_SBKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn2.2 Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại cơng ty Cổ

phần ITC Việt Nam

2.2.1 Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp

STTCâu hỏiPhương án trả lờiTheo ông (bà) những342.86114.29114.2900571.43228.57001. Phù hợp

2. Chưa phù hợp457.14342.861. Phát hành cổ phiếu00VKD chủ yếu của công2. Bổ sung từ lợi nhuận sau thuế7100ty là từ đâu?

Theo ông( bà) , công3. Vốn đi vay001. Tốt571,432. Chưa tốt228,571. Thu hồi công nợ để giảm khoản phải thu.342.862. Đẩy mạnh tốc độ lưu chuyển hàng tồn kho.228.57việc sử dụng và quản lý 3. Quản lý chặt chẽ TSCĐ00vốn kinh doanh?

Các nhân tố ảnh hưởng4. Chính sách bán hàng hợp lý228.57đến cơng tác phân tích1.

2.

3.

4.228.57228.57228.57114.29ảnh hưởng đến hiệu1.

2.

3.

4.Yếu tố con người.

Quy mô và cơ cấu vốn.

Cơ cấu tổ chức cơng ty

Khác1.

2.

3.

4.Rất tốt

Hiệu quả

Trung bình

Kémcơng ty?

Việc sử dụng và quản

lý VKD hiện tại của

công ty như thế nào

Cơ cấu vốn của Công

3ty như hiện nay đã phù

hợp hay chưa?

Nguồn hình thành45tác quản lý cơng nợ của

cơng ty như thế nào

Hiện nay công ty cần67%

28.57quả sử dụng VKD của2phiểu

2nhân tố bên trong nào

1Sốchú trọng điều gì trongkinh tế nói chung và

hiệu quả sử dụngVKDTrình độ chun mơn cán bộ phân tích.

Trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp.

Quy chế tài chính nội bộ của doanh nghiệp

Cơ chế, chính sách cuả nhà nước.nói riêngGVHD: ThS. Nguyễn Thị Mai30SVTH: Mai Thị Thu Hà-K17D_SBKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm toánQua kết quả tổng hợp phiếu điều tra ở trên ta thấy: 100% ý kiến cho rằng phân

tích hiệu quả sử dụng vốn là cần thiết đối với công ty.

Tuy nhiên thì cơng tác phân tích kinh tế tại tổng cơng ty cổ phần I.T.C vẫn gặp

nhiều khó khăn do ít được đầu tư, chưa chú trọng đúng mức. Cơng tác phân tích do

phòng Tài chính – Kế tốn đảm nhiệm nhưng chỉ là công việc kiêm thêm hàng kì hoặc

khi có u cầu của lãnh đạo, khơng có bộ phận hay nhân viên chuyên trách phân tích

kinh tế.

2.2.2 Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh thơng qua dữ

liệu thứ cấp.

2.2.2.1 Phân tích cơ cấu và sự biến động tăng (giảm) của vốn kinh doanh tại

cơng ty cổ phần I.T.C Việt Nam

a, Phân tích cơ cấu và sự biến động tăng (giảm) của tổng vốn kinh doanh.

Bảng 2: Phân tích cơ cấu và sự biến động tăng (giảm) của tổng vốn kinh doanh

Công ty cổ phần I.T.C Việt Nam 2015-2016

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Năm 2015

Chỉ tiêu

Vốn LĐ

Vốn CĐ

Tổng VKDNăm 2016So sánh 2016/2015TiềnTTTiềnTTTiềnTLTT(VNĐ)(%)(VNĐ)(%)(VNĐ)(%)(%)8.643.943.930

0

8.643.943.930100

0

10011.260.648.653 99,7

2.616.704.723

30,2 (0,3)

34.020.833

0,3

34.020.833

0,4

0,3

11.294.669.486 100

2.650.725.556 30,67

0

(Nguồn: Báo cáo tài chính 2015, 2016)Nhận xét:

Theo điều 3 của thông tư 45/2013/TT-BTC

+ Từ năm 2013 trở về trước Cơng ty có đầu tư mua sắm máy tính để bàn và một

số thiết bị khác… nhưng có giá trị nhỏ hơn 10.000.000(theo quy định cũ) nên khoản

mục TSCĐ được tính bằng 0.

+ Vào năm 2015, doanh nghiệp có mua sắm thêm một số tài sản khác như:

laptop, xe máy….nhưng đều có giá trị nhỏ hơn 30.000.000 (theo quy định mới ) nên

khoản mục TSCĐ được tính bằng 0.GVHD: ThS. Nguyễn Thị Mai31SVTH: Mai Thị Thu Hà-K17D_SBKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnTừ bảng phân tích số liệu ta thấy tổng VKD năm 2016 so với 2015 tăng

2.650.725.556 đồng tương ứng với 30,67%. Cụ thể là:

-Vốn lưu động năm 2016 so với 2015 tăng 2.616.704.723 đồng tương ứng 30,2% .

- Vốn cố định năm 2016 tăng 34.020.833 đồng tương đương với 0,4%.

Như vậy vốn kinh doanh bình qn của cơng ty tăng do vốn lưu động bình quân và

vốn cố định bình quân tăng.

* Về mặt tỉ trọng:

- Từ năm 2015 trở về trước, doanh nghiệp không đầu tư vào các khoản mục thuộc vốn

cố định, vì vậy vốn kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc 100% vào vốn lưu động.

- Năm 2016 công tác đầu tư TSCĐ đã được chú trọng, Vốn cố định của doanh nghiệp

tăng lên chiếm 0,3 % trong tổn vốn kinh doanh, kéo theo tỉ trọng của vốn lưu động năm

2016 giảm đi 0,3%

Trong năm 2016 cơng ty đã có sự thay đổi về cơ cấu vốn kinh doanh, công ty mua

sắm đầu tư thêm tài sản, đổi mới thiết bị kỹ thuật. Tuy nhiên sự thay đổi này chưa đáng kể,

cơ cấu vốn của công ty chưa hợp lý. Công ty cần có sự đổi mới hơn nữa về thiết bị kỹ thuật,

những đầu tư về tài sản để xây dựng được một cơ cấu vốn hợp lý nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn.

Đối chiếu với tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế ta

thấy: doanh thu thuần bán hàng năm 2016 tăng so với năm 2015 2.287.639.020 đồng,

tương ứng tăng 12 %, lợi nhuận trước thuế năm 2016 so với năm 2015 giảm 41.547.342

đồng, tương ứng giảm 23% .Như vậy việc quản lý sử dụng vôn của công ty năm 2016 chưa

hiệu quả so với năm 2015 vốn kinh doanh tăng nhiều trong khi lợi nhuận giảm và doanh thu

lại tăng không đáng kể.Doanh nghiệp chưa có các chính sách đầu tư và quan tâm để

nâng cao tỉ trọng của vốn cố định. Điều này ảnh hướng rất lớn tới hoạt động sử dụng

vốn của doanh nghiệp.GVHD: ThS. Nguyễn Thị Mai32SVTH: Mai Thị Thu Hà-K17D_SBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qua bảng số liệu vừa phân tích, ta thấy được công ty có nhiều biến động trong năm 2016 so với 2015.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×