Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c, Đối với nhà nước

c, Đối với nhà nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnNội dung giải pháp

Tạo lập môi trường pháp luật ổn định: Các doanh nghiệp hoạt động trên thị

trường đều phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật tạo thành hành lang pháp lý. Đây

là biện pháp để nhà nước điều tiết nền kinh tế. Hành lang pháp luật thể hiện ở các văn

bản pháp luật, các quy định các văn bản dưới luật về các vấn đề kinh tế. Vì vậy để tạo

điều kiện cho các doanh nghiệp phát huy được hết khả năng tiềm lực của mình, nhà

nước phải tạo ra mơi trường pháp luật thơng thống và hợp lý.

Hiện nay trên thị trường các công ty cổ phần liên tục được thành lập và rất phát

triển. Thị trường chứng khoán đang là điểm nóng, vì vậy nhà nước cần phải có các luật

phù hợp để dần tạo ra được mơi trường pháp lý cho các công ty cổ phần phát triển. Đối

với vấn đề huy động sử dụng vốn kinh doanh, nhà nước cần ban hành các quy định

thuận lợi về vịêc vay vốn ngân hàng và các hoạt động tài chính khác.

Tạo lập mơi trường kinh tế xã hội ổn định đảm bảo cho việc huy động vốn Huy

động sử dụng vốn có hiệu quả cũng có nghĩa là doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Nhà nước cần thơng qua các chính sách, cơng cụ khác nhau để tạo một môi trường

kinh tế thuận lợi cho việc đầu tư vốn như: Định hướng cho sự phát triển của thị trường

bằng cách vạch ra các kế hoạch, chính sách phát triển dài hạn của thị trường vốn, có

biện pháp cải hiện đại hố hệ thống tài chính, làm cho hệ thống tài chính hoạt động

hiệu quả. Đảm bảo mơi trường kinh tế ổn định, kiềm chế lạm phát, tạo ra các yếu tố

khuyến khích đầu tư: chính sách thuế, lãi suất. Đa dạng hố cơng cụ tài chính: cổ

phiếu, trái phiếu. Thực hiện ưu đãi trong chính sách về tài chính

Nhà nước cần tạo ra một cơ chế tài chính thơng thống và hợp lý cho các doanh

nghiệp hoạt động dược dễ dàng hiệu quả hơn. Đối với vấn đề vay vốn đầu tư nhà nước

nên tạo điều kiện trong vấn đề này: hạ lãi suất, kéo dài thời hạn vay. Hoàn thiện hệ

thống pháp luật về hợp đồng kinh tế. Xử lý các hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế, quy

định các biện pháp chế tài nhằm nhanh chóng chấm dứt cơng nợ đảm bảo cho sản xuất

kinh doanh của các doanh nghiệp chu chuyển bình thường, liên tục

Chính phủ cần đẩy mạnh phát triển trị trường tài chính, đặc biệt là thị trường tiền

tệ để các doanh nghiệp có thể đa dạng hóa đầu tư cũng như lựa chọn phương pháp huy

động vốn. Với một thị trường tiền tệ phát triển, các cơng ty có thể đầu tư nguồn vốn

tạm thời nhàn rỗi của mình một cách có hiệu quả và đồng thời dễ dàng huy động vốn

khi cần thiết.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Mai48SVTH: Mai Thị Thu Hà-K17D_SBKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn

KẾT LUẬNViệc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty là vấn đề thường xuyên được

đặt ra trong bối cảnh cạnh tranh và công nghệ cao hiện nay. Trong thời gian qua, công

ty cổ phần I.T.C Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan trong việc sử dụng

vốn, đem lại hiệu quả kinh donah nhất định cho và hiệu quả phục vụ cao cho các đơn

vị khác. Với xu thế hội nhập và cạnh trành ngày càng khốc liệt, để phát triền thành

công ty mạnh, công ty cần tổ chức hoạt động kinh doanh khoa học, giá trị đồng vốn

được sử dụng sao cho ngày một tối ưu hơn nữa. Vì vậy đề tài “ Phân tích hiệu quả sử

dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần I.T.C Việt Nam” được đặt ra với nhiều nội

dung cần được nghiên cứu là một vấn đề thiết thực về mặt lý luận và thực tiễn.

Sau khi nghiên cứu tìm hiểu và phân tích các chỉ tiêu liên quan đến hiệu quả sử

dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần I.T.C Việt Nam, em đã tổng kết và hoành

chỉnh bài luận văn. Tuy nhiên, vấn đề hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh

nghiệp là một vấn đề có quy mơ lớn và đòi hỏi nghiên cứu sâu rộng. Mặt khác, cơng ty

cổ phần I.T.C Việt Nam có hoạt động khá phức tạp và liên quan đến những lĩnh vực

chuyên ngành đặc thù, giai đoạn nghiên cứu là giai đoạn có những biến động trong

cơng ty. Vì vậy, việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của cơng ty là vấn

đề khó khăn và khơng thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Em rất mong

nhận được ý kiến đóng góp của thầy cơ để đề tài được hồn thiện hơn.

Trong q trình thực hiện, được sự hướng dẫn hết sức tận tình của cơ giáo

Nguyễn Thị Mai, cùng sự giúp đỡ, cung cấp tài liệu và thơng tin hết sức nhiệt tình của

Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên trong Công ty Cổ phần I.T.C Việt Nam, em đã hồn

thành bài khóa luận của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!GVHD: ThS. Nguyễn Thị Mai49SVTH: Mai Thị Thu Hà-K17D_SBKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình Kế Tốn Tài Chính – Đại học Thương Mại

2. Giáo trình Kế Tốn Quản trị – Đại học Thương Mại

3. Giáo trình Phân tích Kinh tế Doanh Nghiệp Thương mại – Đại học Thương Mại

4. Chế độ kế toán Doanh nghiệp – Nhà xuất bản Thống kê 2012

5. Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam – Nhà xuất bản Tài chính 2009

6. 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam và tồn bộ thông tư hướng dẫn các chuẩn

mực – Nhà xuất bản Thống kê 2009

7. Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 do Bộ trưởng Bộ Tài Chính

ban hành

8. Hệ Thống Kế Tốn Việt Nam - Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Nhà xuất bản Tài chính - Năm 2011(Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ BTC

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số

161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính).

9. Webside: Tapchiketoan.com, Ketoanviet.vn, Danketoan.vnGVHD: ThS. Nguyễn Thị MaiSVTH: Mai Thị Thu Hà-K17D_SBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c, Đối với nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×