Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các giải pháp hoàn thiện kế toán các khoản thanh toán với người lao động trong công ty Cổ phần CK Thăng Long

3 Các giải pháp hoàn thiện kế toán các khoản thanh toán với người lao động trong công ty Cổ phần CK Thăng Long

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.3.2. Giải pháp 2: Về thời gian thanh toán lương

Thời gian thanh tốn lương: việc thanh tốn lương cho cơng nhân viên 1 lần

trong tháng có thể khơng đảm bảo giải quyết nhu cầu sinh hoạt cho công nhân viên,

làm họ có thể thiếu tiền tiêu dùng trong khi thời hạn lĩnh lương chưa tới.

=> Giải pháp: Công ty nên trả lương cho NLĐ 2 lần trong tháng để đáp ứng

nhu cầu chi tiêu, sinh hoạt của họ

3.3.2. Giải pháp 2: Về thời gian thanh toán lương

Số lượng lao động lớn nên khó theo dõi sát xao việc chấm cơng tại công trường

=> Giải pháp: + Kiểm tra kỹ lưỡng để tránh nhầm lẫn bảng chấm cơng của các

cơng trình có tên gần giống nhau hoặc thi cơng ở gần nhau

+ Việc chấm công phải được quan tâm chặt chẽ với đội ngũ lao

động gián tiếp hưởng lương theo ngày công tránh trường hợp đi muộn về sớm.

3.3.3. Giải pháp 3: Về theo dõi ngày công

Trên bảng chấm công chỉ thể hiện được số ngày đi làm và số ngày nghỉ mà

không thể hiện được việc đi sớm về muộn cũng như chưa đánh giá được chất lượng

công tác của từng NLĐ. Phần lương mà NLĐ nhận được không gắn liền với kết quả

lao động mà họ tạo ra nên khơng khuyến khích NLĐ tích cực làm việc, dễ tạo nên

tư tưởng đối phó làm cho đủ ngày cơng mà không chú trọng đến chất lượng và năng

suất lao động.

=> Giải pháp: Kế toán tiền lương nên thường xuyên giám sát, theo dõi để việc

chấm cơng được chính xác hơn. Bên cạch đó để quản lý được tình hình đi muộn về

sớm cũng như số giờ công làm việc thực tế của mỗi NLĐ công ty nên sử dụng thêm

“Thẻ chấm công” để đánh giá ngày công lao động được tồn diện và chuẩn xác

hơn.Để thơng tin trên thẻ chấm cơng được chính xác một cách tuyệt đối Cơng ty

nên lắp đặt hệ thống dập thẻ đang được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng có hiệu quả

hiện nayGVHD: TS. Nguyễn Viết Tiến

SVTH: Phạm Thị Thu Thủy-K49D2GVHD: TS. Nguyễn Viết Tiến

SVTH: Phạm Thị Thu Thủy-K49D2KẾT LUẬNTrong quá trình phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt là trong nền kinh tế thị

trường tiền lương – lao động luôn tồn tại song song và nó có mối quan hệ rất chặt

chẽ, khăng khít với nhau, mối quan hệ tương hỗ, qua lại lẫn nhau: lao động sẽ quyết

định mức lương, còn mức lương sẽ tác động đến mức sống của người lao đông.

Nhận thức rõ điều này, Công ty Cổ phần CK Thăng Long đã sử dụng các

khoản thanh toán với người lao động như là một đòn bẩy, một cơng cụ hữu hiệu

nhất để quản lý và khuyến khích nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV. Để từ đó

chất lượng các sản phâm, cơng trình và dịch vụ của cơng ty luôn đạt được ở mức

cao nhất, đồng thời thu nhập của công nhân viên ngày càng ổn định và tăng thêm.

Với năng lực và thời gian còn hạn chế, tuy bản thân đã có nhiều cố gắng học

hỏi, tìm tòi nhưng bài viết này khơng tránh khỏi những sai sót. Do vậy em rất mong

nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy giáo hướng dẫn để bài viết này được hoàn

thiện hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của

thầy giáo TS.Nguyễn Viết Tiến và anh, chị trong Công ty Cổ phần CK Thăng Long

đã giúp em để bài viết của em được hoàn thiện.GVHD: TS. Nguyễn Viết Tiến

SVTH: Phạm Thị Thu Thủy-K49D2DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TS. Nguyễn Tuấn Duy (2011), Giáo trình Kế tốn tài chính doanh nghiệp thương

mại, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.

2. Võ Văn Nhị (2007), 26 chuẩn mực kế toán và kế tốn tài chính doanh

nghiệp, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

3. PGS.TS Nguyễn Tiệp (2007 ), Giáo trình Tiền lương, tiền công, Nhà xuất

bản Lao động – Xã hội

4. Quyết định 48/2006/QĐ -BTC ban hành ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính

5. Thơng tư 113/2016/QĐ – BTC ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính

6. Tài liệu do Phòng Kế tốn cơng ty cung cấp.

7. Website http://www.doc.edu.vn, www.webketoan.vn,www.doko.vn ,…GVHD: TS. Nguyễn Viết Tiến

SVTH: Phạm Thị Thu Thủy-K49D2PHỤ LỤC

Phụ lục số 1

PHIỂU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

Tên em là: Phạm Thị Thu ThủySinh viên lớp: 49D2 – Khoa Kế toán-Kiểm toán – Trường ĐH Thương Mại

Sau q trình thực tập tại cơng ty Cổ phần CK Thăng Long, để tiến hành thu

thập thơng tin và dữ liệu phục vụ cho q trình làm báo cáo thực tập tổng hợp và

khóa luận tốt nghiệp, em tiến hành lập phiếu điều tra này nhằm mục đích thu thập

các câu trả lời cho 10 câu hỏi trong phiếu để tổng hợp kết quả.

Rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của Anh ( Chị) và mong nhận được câu

trả lời chính xác nhất trong quá trình trả lời 7 câu hỏi trong phiếu điều tra.

Em xin chân thành cảm ơn!

I/ Thông tin của người trả lời câu hỏi:

Đơn vị: Công ty Cổ phần CK Thăng LongHọ và tên: ….……………………………................................................Chức vụ: ………………………………………………………….........II/ Câu hỏi điều tra

Câu 1: Cơng ty áp dụng chế độ kế tốn theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC và từ

ngày 01/01/2017 áp dụng theo TT 133/2016/BTC có phải khơng?

A.Đúng

B.Sai

Câu 2 Theo Anh(chị) thì tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty Cổ phần CK

Thăng Long có được phân cơng rõ ràng khơng?

A.B.KhơngCâu 3: Theo Anh(chị) thì Cơng ty Cổ phần CK Thăng Long sử dụng hình thức

ghi sổ kế tốn nào?

A.Hình thức nhật ký – chứng từB.Hình thức chứng tử ghi sổC.Hình thức nhật ký chungGVHD: TS. Nguyễn Viết Tiến

SVTH: Phạm Thị Thu Thủy-K49D2Câu 4: Theo Anh(chị) thì cơng tác kế tốn các khoản thanh toán với người lao

động đã được thực hiện hợp lý khơng?

A.B.KhơngCâu 5: Theo Anh(chị) thì tiền lương mà cơng ty trả có xứng đáng với cơng sức

mà anh, chị bỏ ra khơng?

A Có

B Khơng

Câu 6: Theo Anh(chị) mức lương để đóng các khoản trích theo lương cho

mình có hợp lý khơng?

A.B.KhơngCâu 7: Theo Anh(chị) thì cơng ty thực hiện trả lương 1 tháng 1 lần có hợp lý

khơng?

A.B.KhơngGVHD: TS. Nguyễn Viết Tiến

SVTH: Phạm Thị Thu Thủy-K49D2Phụ lục số 2

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Xin Ông (Bà) cho biết:

Câu hỏi phỏng vấn Giám đốc (Ơng Nguyễn Minh Hồng)

1.

2.

3.

4.Quy mơ của Công ty Cổ phần CK Thăng Long?

Công ty được thành lập vào thời gian nào, các lĩnh vực hoạt động?

Bộ máy quản lý của cơng ty?

Ơng có nhận xét gì về cơng tác kế tốn thanh tốn với người lao động tạicơng ty?

Câu hỏi phỏng vấn Kế tốn trưởng của cơng ty (Bà Nguyễn Thị Thùy)

1.

2.Bộ máy kế tốn tại cơng ty?

Chính sách kế tốn áp dung? (Về niên độ kế toán, chế độ kế toán, hệthống phần mềm kế tốn áp dụng, phương pháp tính thuế)

Câu hỏi phỏng vấn Kế toán thanh toán (Bà Phạm Thị Trang)

1.

2.Bộ máy kế tốn hiện hành tại cơng ty?

Chi phí tiền lương của cơng ty hiện nay như thế nào, có chiếm tỷ trọnglớn trong tổng chi chi phí của doanh nghiệp khơng?GVHD: TS. Nguyễn Viết Tiến

SVTH: Phạm Thị Thu Thủy-K49D2GVHD: TS. Nguyễn Viết Tiến

SVTH: Phạm Thị Thu Thủy-K49D2Phụ lục số 03GVHD: TS. Nguyễn Viết Tiến

SVTH: Phạm Thị Thu Thủy-K49D2Phụ lục số 04GVHD: TS. Nguyễn Viết Tiến

SVTH: Phạm Thị Thu Thủy-K49D2Phụ lục số 05Biểu số 03. Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ

Chứng từ về lao động tiền lươngSổ quỹSổ, thẻ kế toán chi tiết

Chứng từ ghi sổSổ cái

Sổ đăng ký chứng từ

ghi sổBảng tổng hợp chi tiếtBảng cân đối tài khoảnBáo cáo tài chínhGhi chú:

: Ghi hàng ngày.

: Ghi cuối tháng.

: Quan hệ đối chiếuGVHD: TS. Nguyễn Viết Tiến

SVTH: Phạm Thị Thu Thủy-K49D2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các giải pháp hoàn thiện kế toán các khoản thanh toán với người lao động trong công ty Cổ phần CK Thăng Long

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×