Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn - Kiểm tốnứng những nhu cầu chuyên môn của công ty. Đây là một thành công to lớn của

Công ty.

Thứ năm, hiện tại, công ty đang có website quảng bá thương hiệu sản phẩm và

hình ảnh của mình. Website của một cơng ty có tác dụng giới thiệu về công ty và

những sản phẩm kinh doanh của công ty ra thị trường. Bởi vậy, việc cập nhật thường

xuyên những sản phẩm mới là rất cần thiết. Đồng thời, qua website, khách hàng có thể

thấy được những điểm cạnh tranh trong sản phẩm của công ty.

3.1.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

♦ Bên cạnh những thành quả đạt được ở trên thì cơng ty vẫn còn một số tồn tại

sau:

Thứ nhất, DT của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà đạt được trong thời gian

qua vẫn còn chưa ổn định. Chỉ trong 5 năm nhưng doanh thu của Công ty tăng giảm

đến 3 lần. Giai đoạn 2012-2014, doanh thu giảm, giai đoạn 2013-2014 giảm mạnh do

nền kinh tế chung của thế giới dẫn đến sự giải thể của xí nghiệp 5 và đóng cửa kinh

doanh một số mặt hàng sứ khơng mang lại doanh thu. Đến giai đoạn sau 2014, tình

hình kinh tế ổn định hơn, công ty lấy lại được vị thế của mình nên doanh thu bán hàng

tăng nhanh. Đội ngũ quản lý đã vạch ra được các chiến lược kinh tế hợp lý, phù hợp

với Công ty.

Thứ hai, tỷ lệ thanh tốn chậm của cơng ty tuy có giảm nhưng tỷ trọng vẫn

còn cao. Cơng ty cần có các biện pháp để tỷ lệ thanh toán ngay cao hơn nữa. Hiệu

quả thu hồi công nợ vẫn mất nhiều thời gian và cơng sức. Cơng ty cần đề ra các

chính sách để việc thu hồi cơng nợ có kết quả cao hơn.

Thứ ba, Về thị trường tiêu thụ: Thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp còn hạn

chế vì vị trí khu vực ở tỉnh lẻ nên thị trường chủ yếu của Công ty chủ yếu vẫn là các

đối tác ở trong tỉnh. Các khu vực thuộc các huyện lân cận tỉnh vẫn có nhưng con số

này vẫn ở mức thấp.

Thứ tư, Cơng ty chưa chưa có bộ phận phân tích kinh tế riêng. Theo kết quả

phỏng vấn và điều tra các vị trí chủ chốt có hiểu biết về nội dung phân tích

doanh thu thig cơng việc này vẫn do kế tốn trưởng nói riêng và bộ phận kế tốn

nói chung thực hiện. Điều này gây ảnh hưởng đến việc hoạch định cụ thể kế

hoạch và công việc quá tải ở bộ phận kế toán.

51GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn - Kiểm tốnThứ năm, chính sách của cơng ty đối với khách hàng còn hạn chế. Các

chính sách tăng doanh thu bằng các chương trình khuyến mại, giảm giá còn hạn

chế. Đối với khách hàng lẻ doanh nghiệp còn chưa có những chính sách để giữ

chân khách hàng vì khâu marketing sau bán chưa được chú trọng.

3.2. Các đề xuất, kiến nghị về vấn đề nghiên cứu

3.2.1. Các đề xuất nhằm tăng doanh thu tại công ty Cổ phần Thanh Hoa

Sông Đà

*Tăng cường nâng cao chất lượng phân tích kinh tế

Lý do đưa ra giải pháp: Cơng tác phân tích kinh tế của Công ty CP Thanh Hoa

Sông Đà chủ yếu do kế tốn trưởng và nhân viên phòng kế tốn thực hiện. Khối

lượng cơng việc lớn nên hiệu quả phân tích là chưa cao. Điều này ảnh hưởng tới

việc tham gia tư vấn cho ban Giám đốc.

Nội dung giải pháp: Nâng cao chất lượng cơng tác phân tích doanh thu. Đây

phải là những người có chun mơn và kinh nghiệm về phân tích kinh tế, tiến hành

phân tích các nội dung kinh tế, các nhân tố ảnh hưởng,..và theo yêu cầu của nhà

quản trị. Hơn hết, đây là bộ phận có chức năng tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc

trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh

Điều kiện thực hiện: Lựa chọn hình thức phù hợp với nhu cầu cung cấp thông

tin cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện hạch toán theo đúng

chuẩn mực kế toán hiện hành đảm bảo tạo điều kiện cho việc thu thập và xử lý

thông tin đúng đắn. Xác định nội dung phân tích doanh thi sao cho đáp ứng được

yêu cầu cho việc ra quyết định quản trị trong bội bộ doanh nghiệp.

* Xây dựng kế hoạch bán hàng, đề ra các phương án kinh doanh phù hợp

với định hướng phát triển trong từng thời kỳ

Lý do đưa ra giải pháp: Theo kết quả phỏng vấn Giám đốc Lê Văn Tường và

Trưởng phòng kinh doanh thì cơng ty mới chỉ đưa ra được các mục tiêu cần đạt

được mà chưa vạch ra được một phương án kinh doanh với những hoạt động cụ thể

cho kỳ kế hoạch. Xây dựng kế hoạch phương án kinh doanh cụ thể phù hợp và khả

thi với điều kiện của doanh nghiệp là việc làm cần thiết. Để làm được điều đó thì

cơng ty cần phải tổ chức lại bộ máy và xây dựng một bộ phận phân tích kinh tế

riêng.

Nội dung giải pháp: Bộ phận quản lý căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh,

52GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán - Kiểm toánđặc điểm hoạt động kinh doanh của Cơng ty mình và những thơng tin về môi trường

kinh tế, nhân tố khách quan, chủ quan để xây dựng kế hoạch phù hợp, mang lại hiệu

quả kinh tế. Kế hoạch không quá cao, dẫn dễn không thể thực hiện cũng khơng q

thấp dẫn đến lãng phí nguồn nhân lực. Trong quá trình triển khai cần phải giám sát tiến

độ thực hiện. Cuối kỳ, bộ phận kế toán cần đánh giá lại để khắc phục những yếu kém

cho kỳ sau.

Điều kiện thực hiện giải pháp:

Thứ nhất: Thông tin cung cấp cho việc xây dựng các kế hoạch, phương án kinh

doanh phải có chất lượng tốt, chính xác và kịp thời. Muốn vậy thì doanh nghiệp cần

phải có được hệ thống hạch tốn và ghi chép thơng tin một cách khoa học và hợp lý,

đảm bảo chất lượng và kịp thời của thông tin, phục vụ cho việc lập kế hoạch và ra

quyết định trong kinh doanh. Và những đội ngũ cán bộ thực hiện cơng tác phân tích

doanh thu phải là người có kiến thức đáp ứng được yêu cầu công việc.

Thứ hai: Các nhà quản lý phải là những người am hiểu về các chính sách kinh tế

xã hội, nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài tác động làm ảnh hưởng tới hiệu quả

kinh doanh của doanh nghiệp. Phải phản ứng nhanh nhạy với những biến động của mơi

trường kinh doanh, có năng lực chun mơn và quyết đốn trong cơng việc.

* Tăng cường cơng tác nghiên cứu và dự báo thị trường

Lý do đưa ra giải pháp: Cạnh tranh trong doanh nghiệp ngày càng tăng, do

vậy hoạt động marketing và nghiên cứu thị trường ngày càng được chú trọng. Thanh

Hóa là tỉnh đơng dân số nên có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế. Vì vậy, Thanh

Hoa Sơng Đà sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn. Nếu khơng có cơng tác nghiên

cứu thị trường thì Cơng ty sẽ rất khó để có thể đứng vững. Hiệu quả công tác này

được nâng cao nghĩa là doanh nghiệp phát triển được thị trường dẫn đến doanh thu

tăng.

Nội dung giải pháp: Nghiên cứu thị trường khá đặc thù đòi hỏi tính khoa học

và tính chặt chẽ trong quy trình thực hiện. Do tầm quan trọng của công tác này,

doanh nghiệp cần phải theo dõi sự biến động của thị trường về giá cả, chất lượng,

mẫu mã sản phẩm,..Để làm được điều này, hằng năm, doanh nghiệp phải thành lập

phòng marketing, sau đó xây dựng các chiến lược nghiên cứu thị trường. Sau đó

dựa vào kết quả nghiên cứu thị trường để dự báo nhu cầu và định giá. Công ty cần

53GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn - Kiểm tốnchú trọng vào nguồn ngân sách, nguồn nhân lực thì việc thực thi marketing mới có

hiệu quả.

Điều kiện thực hiện: Đối với biện pháp này, trước tiên Công ty cần phải thành

lập phòng Marketing sau đó xây dựng các chiến lược nghiên cứu thị trường. Các

vấn đề mà doanh nghiệp cần tập trung nghiên cứu đó là nhu cầu thị trường với các

mặt hàng, độ co giãn theo giá của các mặt hàng, giá của đối thủ cạnh tranh, nghiên

cứu nguồn hàng về chi phí, … Sau đó dựa vào kết quả của nghiên cứu thị trường để

dự báo nhu cầu của thị trường, mức giá,…

Để làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, hằng năm công ty phải lập kế

hoạch, xác định các mục tiêu, phương hướng, cách thức, thời gian thực hiện. Ngồi

ra, doanh nghiệp phải dự tốn ngân ngân sách, nguồn nhân lực cho công tác nghiên

cứu. Đảm bảo rằng những lợi ích mà cơng tác nghiên cứu mang lại lớn hơn các

khoản chi phí bỏ ra.

* Tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng và đa dạng hóa mẫu mã chủng

loại sản phẩm và chất lượng của công ty

Lý do đưa ra giải pháp: xúc tiến bán có tác động trực tiếp và tích cực tới việc

tăng doanh số bằng những lợi ích vật chất bổ sung cho người mua khuyến khích họ

tiêu dùng nhiều hơn, mua những số lượng lớn và mở rộng những khách hàng mới.

Cùng với xúc tiến bán thì khi nhu cầu người tiêu dùng lên cao họ không chỉ quan

tâm đến chất lượng mà còn mẫu mã sản phẩm phong phú và đa dạng.

Nội dung giải pháp: mỗi loại sản phẩm ln có những tập khách hàng tiềm

năng, doanh thu một loại sản phẩm nào đó cao hay thấp khơng chỉ dựa vào sản

phẩm có chất lượng hay khơng mà còn phụ thuộc rất lớn đến việc sản phẩm của

công ty có được thị trường biết đến hay khơng. Chính vì vậy công ty tăng cường

quảng cáo trên các phương tiện truyền thông …Mở nhiều hơn nữa về hội nghị

khách hàng và tham gia các hội chợ triễn lãm nhằm tiếp cận đến khách hàng và

cơng chúng nhằm tìm hiểu cặn kẽ nhu cầu thị trường.

Điều kiện thực hiện: Mục tiêu mà Công ty theo đuổi là những nhãn hàng

người dân Việt Nam vẫn ưa chuộng. Do vậy, Công ty nên có những chương trình

xúc tiến bán phù hợp ở từng thời điểm, từng đối tượng khách hàng cả trước, trong

và sau bán. Để làm được thì cơng ty cần phải trích lập kế hoạch, dự tốn ngân sách

phù hợp với khả năng củ Công ty.

54GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn - Kiểm tốn* Đẩy mạnh các hình thức tiếp thị, quảng cáo thu hút khách hàng

Lý do đưa ra giải pháp: Phần lớn, khách hàng của Công ty vẫn là khách hàng

quen biết lâu năm hoặc được giới thiệu bởi khách khác. Hình thức giới thiệu sản

phẩm của Công ty chủ yếu mới trên website của Cơng ty. Hơn nữa, dịch vụ chăm

sóc khách hàng sau bán của Cơng ty còn yếu kém và gần như là khơng có. Phần lớn,

lượng khách mới chỉ thu hẹp trong phạm vi tỉnh. Như vậy, trong thời gian tới, công

ty cần mở rộng mạng lưới khách hàng của mình.

Nội dung giải pháp: Cơng ty có thể giới thiệu sản phẩm thông qua gửi mail,

catalogue, thư chào hàng,…tới các doanh nghiệp. Đối với khách hàng lớn và

thường xuyên, công ty tổ chức tặng quà tri ân vào các ngày lễ tết. Để mở rộng mạng

lưới tiêu thụ ngoại tỉnh, Công ty cần gửi thư chào hàng và có chương trình khuyến

mại hấp dẫn trong ngày đầu mua hàng để thu hút lượt khách.

Điều kiện thực hiện: Với các hình thức quảng cáo, Cơng ty cần trích lập các

khoản tiền trong nguồn vốn của mình vào cơng tác quảng cáo để các khách hàng

biết đến dịch vụ công ty cung cấp. Công ty cần tuyển thêm nhân sự cho phòng kinh

doanh để triển khai các cơng việc,mang lại hiệu quả cao nhất.

3.2.2. Một số kiến nghị

* Đối với Nhà nước

Một là: Nhà nước cần phải cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay thủ tục hành

chính của nước ta còn rườm rà và khá phức tạp. Điều này đã cản trở không nhỏ đến

hoạt động kinh doanh của các DN .

Hai là : Vai trò quản lý của Nhà nước về hoạt động của các DN hiện nay còn

nhiều hạn chế. Việc một số sản phẩm lậu tràn lan thị trường với giá thấp đã gây khơng

ít khó khăn cho công ty trong việc định vị giá bán sản phẩm đồng thời làm giảm uy tín

của cơng ty. Đặc biệt hiện nay hệ thống pháp luật ngày càng được hồn thiện cho phù

hợp với thơng lệ quốc tế tạo hành lang thơng thống cho các DN trong và ngồi nước

kinh doanh thì cần có những quy định hướng dẫn cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của

các tổ chức DN khi tham gia trên thị trường . Những cá nhân, tổ chức kinh doanh hàng

giả phải được xử phạt nghiêm minh tránh làm mất uy tín của các DN làm ăn chính

đáng .

Ba là : Theo nhận định của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, những năm gần đây các

DN gặp khó khăn do lạm phát, hoạt động tài chính ngân hàng còn nhiều rủi ro sẽ

55GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán - Kiểm toánảnh hưởng bất lợi đến việc duy trì tăng trưởng kinh tế cao cho các năm tiếp theo.

Do vậy, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cần sớm ổn định tổ chức, kịp thời phối

hợp với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan

tăng cường các công cụ giám sát thị trường thế giới để chủ động cảnh báo và xử lý

tốt hơn những biến động trên thị trường Việt Nam tạo điều kiện cho các DN có

những biện pháp điều chỉnh hợp lý kế hoạch kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ kinh

tế

* Đối với Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

 Đối với lãnh đạo công ty:- Không ngừng học tập nâng cao năng lực quản lý. Bởi vì hơn ai hết người

lãnh đạo là người nhạy bén, nắm bắt thực tế nhanh nhất. Lãnh đạo ln đi đầu, là

người có phẩm chất, đạo đức.

- Lãnh đạo sáng suốt và công tư phân minh. Phải biết lắng nghe ý kiến của

nhân viên, khi đưa ra các quyết định cần tham khảo ý kiến của nhân viên, trao đổi

thảo luận với nhân viên. Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên trong

cơng ty, sàng lọc những ý kiến đóng góp hay từ phía nhân viên.

 Đối với nhân viên trong cơng ty:- Hỗ trợ ban giám đốc trong quá trình xây dựng các kế hoạch cho cơng ty.

Đóng góp ý kiến cho ban lãnh đạo về cách họ quản lý nhân viên, cách họ tiến hành

cơng việc. Có thái độ cởi mở, hợp tác với lãnh đạo. Chia sẻ những khó khăn của

nhân viên và những nguyện vọng, yêu cầu đối với cơng việc với lãnh đạo. Ln có

ý thức đóng góp, xây dựng cơng ty ngày càng vững mạnh. Phân tích và đánh giá

tình hình thị trường, xây dựng những đề án trình ban giám đốc nhằm phát triển cơng

ty lớn mạnh.

- Nhận thức được quyền lợi của công ty gắn với quyền lợi của bản thân mình.

Một khi doanh thu của công ty tăng lên đồng nghĩa với việc mức lương của nhân

viên cũng tăng, và đời sống của cá nhân càng được cải thiện hơn. Chế độ đãi ngộ

cho nhân viên của công ty tốt hơn.56GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn - Kiểm tốn

KẾT LUẬNTìm hiểu thực tế và phân tích doanh thu tại Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà,

em nhận thấy các cán bộ, nhân viên của Công ty đã có nhiều cố gắng và nỗ lực.

Bước đầu Cơng ty đã gặt hái được những thành cơng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số

hạn chế Cơng ty cần khắc phục góp phần tăng doanh thu, đưa Thanh Hoa Sơng Đà

đứng vững trên thị trường đầy biến động.

Qua quá trình học tập, nghiên cứu tại trường Đại học Thương Mại, nhờ sự chỉ

bảo tận tình của các thầy cơ giáo, bản thân em đã trang bị được những lý luận cơ

bản về chuyên ngành kế toán – kiểm toán. Qua nghiên cứu thực tế tại Công ty Cổ

phần Thanh Hoa Sông Đà, em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào

thực tiễn. Do trình độ và thời gian có hạn, em khơng thể đi sâu vào phân tích từng

khía cạnh hoạt động của Cơng ty mà chỉ giới hạn tập trung phân tích tình hình thực

hiện doanh thu mà chủ yếu là doanh thu bán hàng. Qua đó, em nắm bắt được tình

hình thực hiện doanh thu bán hàng của Cơng ty, từ đó đánh giá những mặt thành

cơng và hạn chế để có thể đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa

doanh thu của Công ty.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn T.S Đặng Văn Lương và các cán bộ

nhân viên phòng kế tốn nói riêng và tồn thể Cơng ty nói chung đã nhiệt tình giúp

đỡ em hồn thành bài khóa luận của mình.57GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn - Kiểm tốn

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. 26 Chuẩn mực kế toán kế tốn Việt Nam, Bộ Tài Chính, NXB Thống kê.

2. Giáo trình “ Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại ’’ do PGS.TS Trần

Thế Dũng chủ biên, Trường Đại học Thương Mại 2008.

3. Giáo trình “ Tài chính doanh nghiệp ’’ của Học viện Tài chính do PGS.TS

Nguyễn Đình Kiệm và TS Bạch Đức Hiển chủ biên, NXB Tài Chính 2008.

4. Giáo trình “ Phân tích hoạt động kinh doanh ’’ do TS Phan Đức Dũng Giảng viên Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh làm chủ biên, NXB Thống kê 2006.

5. Giáo trình “ Kinh tế doanh nghiệp thương mại dịch vụ ’’- Trường Đại học

Thương Mại.

6. Bài giảng “ Kế tốn tài chính doanh nghiệp thương mại ’’- Trường đại học

Thương Mại

7. Chế độ Kế toán doanh nghiệp, ban hành theo TT200/2014//QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

8. Tài liệu cơng ty Cổ phần Thanh Hoa Sơng Đà

9. Luận văn của các khóa trước.

10. Một số website:

- Trang web : http://www.tapchiketoan.com

- Trang web: http://www.vneconomy.vn

- Trang web: http://www.vcosa.org.vn

- Trang web của Tổng cục Thống kê: http://www.gso.gov.vnGVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn - Kiểm tốn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúcPHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

(Tìm hiểu về tình hình doanh thu tại Cơng ty CP Thanh Hoa Sông Đà)

Họ và tên: Trịnh Thị Hạnh

Lớp: SB-K18D

Đơn vị: Đại học Thương Mại

Đơn vị thực tập: Công ty CP Thanh Hoa Sơng Đà

Kính

gửi:

…………………………………………………………………...........

Vị

trí

cơng

tác:

…………………………………………………………………...

Lời đầu tiên tơi xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã nhận tôi vào thực tập

tại Q Cơng ty. Để có thêm thơng tin phục vụ cho việc hồn thành bài khóa luận,

mong Ơng (Bà) vui lòng cho biết thêm thơng tin.

Câu 1: Theo Ơng (Bà), cơng tác phân tích Doanh thu của cơng ty có cần thiết

khơng?Khơng

Câu 2: Theo Ơng (Bà), cơng tác phân tích Doanh thu nên để bộ phận nào

trong Cơng ty đảm nhiệm?

Phòng kinh doanh

Phòng kế tốn

Phòng ban khác

Câu 3: Ơng (Bà) đánh giá như thế nào về tốc độ tăng doanh thu của công ty từ

năm 2012 đến năm 2016?

Tốc độ nhanh

Tốc độ bình thường

Tốc độ chậm

Câu 4: Theo Ơng (Bà), tốc độ tăng đó có tương xứng với tiềm năng của cơng ty

khơng ?

GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×