Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần máy tính Toàn Thịnh

2 Các đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần máy tính Toàn Thịnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnviên. Bên cạnh đó cơng ty cũng cần tìm kiếm những nhà cung cấp tiềm năng với chính

sách giá hợp lý để có thể cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường, thường xun có

những chương trình khuyến mại đối với khách hàng về sản phẩm như mua 10 tặng 1,

hay tặng phiếu mua hàng 200.000đ với hóa đơn từ 5 triệu trở lên.

- Điều kiện thực hiện: Công ty cần trích lập ngân sách phục vụ cho việc thực hiện các

chiến lược Marketing của mình, đa dạng hóa các hình thức tiếp thị, quảng cáo đồng

thời đòi hỏi phải có đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, sáng tạo.

Bộ phận kinh doanh phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt thơng tin về tình hình

của khách hàng, thơng tin về giá của sản phẩm thiết bị giáo dục trên thị trường của các

đối thủ cạnh tranh.

Xây dựng một website có tính chun nghiệp với các thơng tin cơ bản về công ty,

về sản phẩm.. tạo điều kiện cho khách hàng tìm hiểu về cơng ty. Các sản phẩm phải

được bố trí một cách khoa học và hợp lý để khách hàng dễ dàng truy cập, tìm kiếm

thơng tin về các mặt hàng mà mình có nhu cầu và so sánh với các sản phẩm khác.

Giải pháp 3: Nâng cao trình độ của đội ngũ bán hàng

Lý do chọn giải pháp: Đội ngũ bán hàng giữ một vai trò quan trọng trong việc

đưa sản phẩm của công ty đến với khách hàng, đội ngũ bán hàng của công ty chưa

thực sự năng động, còn thiếu chuyên nghiệp, thiếu kiến thức chuyên môn về sản phẩm,

chưa hiểu rõ tâm lý khách hàng cũng như phục vụ chưa thực sự tốt khi khách hàng có

nhu cầu về sản phẩm vì vậy cần phải nâng cao trình độ bán hàng của đội ngũ bán hàng.

Nội dung giải pháp: Tiến hành đào tạo đội ngũ bán hàng bằng các hình thức như:

Hội thảo, đi cơng tác để học hỏi những kiến thức về các sản phẩm thiết bị giáo dục và

thị trường. Bồi dưỡng nghiệp vụ giúp họ ý thức được rằng bán hàng là một nghề có

tính chất nghệ thuật đòi hỏi sự khéo léo cao.

+ Thúc đẩy khích lệ nhân viên làm tăng hiệu quả của hoạt động bán hàng như:

Cơ chế thù lao thích hợp, thanh tốn sòng phẳng các khoản phí tổn cho người bán49

GVHD: ThS. Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnhàng, có những cuộc đối thoại nhận xét hàng năm, tổ chức chương trình hội nghị, đại

hội người bán hàng.

+ Khốn doanh số bán hàng cho nhân viên để hưởng lợi

+ Thực hiện giải pháp này sẽ giúp cho công ty nắm bắt được nhu cầu của khách

hàng nhanh hơn từ đó có biện pháp kịp thời điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu đó góp

phần đẩy mạnh phương thức bán lẻ tăng doanh thu. Khơng những thế nó giúp cơng ty

có nhiều mối quan hệ mới một cách dễ dàng tạo lập sự tin tưởng của khách hàng khi

ký kết hợp đồng, nâng cao uy tín của cơng ty trên thương trường.

Điều kiện thực hiện: Công ty cần chú trọng về ngoại hình và khả năng

giao tiếp trong cơng tác tuyển chọn đội ngũ nhân viên bán hàng. Ngồi ra, cơng ty

cũng cần phải trích nguồn kinh phí cho các nhân viên bán hàng nâng cao trình độ

nghiệp vụ bằng việc cho họ đi học những khoá đào tao ngắn hạn về tiếp thị và giới

thiệu sản phẩm.

Giải pháp thứ tư: “Thành lập bộ phận chuyên trách về phân tích kinh tế trong

công ty”.

- Lý do đưa ra giải pháp

Hiện nay, cơng tác phân tích kinh tế của cơng ty nói chung và cơng tác phân tích

kết quả kinh doanh nói riêng của công ty đã được chú ý nhưng chưa có bộ phận

chun trách. Phân tích kết quả kinh doanh có vai trò rất quan trọng đối với cơng ty.

Từ kết quả phân tích kết quả kinh doanh, cơng ty có thể đưa ra những giải pháp kịp

thời làm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty. Vì vậy, mặc dù cơng ty

có tiến hành phân tích kinh tế nhưng hiệu quả chưa cao.

- Nội dung giải pháp

Bộ phận phân tích kinh tế sẽ theo dõi sát sao tình hình tài chính, kế tốn và

những biến động trong hoạt động kinh doanh của công ty. Bộ phận phân tích tiến hành

phân tích tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty qua hệ thống50

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toáncác chỉ tiêu, hệ số bằng các phương pháp nghiệp vụ chuyên môn. Cần tiến hành phân

tích thường xuyên và liên tục, theo sát hoạt động của cơng ty. Đồng thời, cuối năm tài

chính cũng cần phân tích để đánh giá tổng quát hoạt động trong năm của cơng ty. Qua

đó, đánh giá về những kết quả đạt được, những tồn tại cần phải khắc phục để phục vụ

cho việc ra quyết định của ban Giám Đốc. Căn cứ vào cơng tác phân tích và định

hướng phát triển tùy theo từng thời kỳ của công ty, bộ phận phân tích sẽ đề ra các kế

hoạch cho kỳ tới.

- Điều kiện thực hiện

Ban Giám đốc công ty có quyền quyết định việc thành lập bộ phận chun trách

phân tích kinh tế cho cơng ty. Bộ phận này kết hợp với phòng Kế tốn để cập nhật số

liệu thường xuyên liên tục rồi tiến hành phân tích chỉ tiêu, các thơng số cần thiết để

đánh giá tình hình tài chính của cơng ty. Bộ phận này kết hợp với phòng Kinh doanh

để đề xuất những kế hoạch doanh thu hàng tháng một cách kịp thời và hợp lý nhất.

Đồng thời, kết quả phân tích gửi về Ban giám đốc khi có yêu cầu hoặc khi có những

biến động bất thường hay những xu hướng tiềm ẩn tìm hiểu được qua q trình phân

tích.

3.2.2 Các kiến nghị đối với nhà nước

3.2.2.1 Đối với nhà nước

Một là: Nhà nước cần phải cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay thủ tục hành

chính của nước ta còn rườm rà và khá phức tạp. Điều này đã cản trở không nhỏ đến

hoạt động kinh doanh của các DN nói chung, và các cơng ty TNHH thương mại nói

riêng.

Hai là : Vai trò quản lý của Nhà nước về hoạt động của các DN hiện nay còn

nhiều hạn chế . Việc một số máy móc lậu tràn lan thị trường với giá thấp đã gây khơng

ít khó khăn cho các Cơng ty kinh doanh thiết bị giáo dục trong việc định vị giá bán sản

phẩm đồng thời làm giảm uy tín của công ty .Đặc biệt hiện nay hệ thống pháp luật

ngày càng được hồn thiện cho phù hợp với thơng lệ quốc tế tạo hành lang thơng51

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnthống cho các DN trong và ngồi nước kinh doanh thì cần có những quy định hướng

dẫn cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức DN khi tham gia trên thị trường .

Những cá nhân , tổ chức kinh doanh hàng giả phải được xử phạt nghiêm minh tránh

làm mất uy tín của các DN làm ăn chính đáng .

Ba là : Theo nhận định của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, những năm gần đây các DN

gặp khó khăn do lạm phát, hoạt động tài chính ngân hàng còn nhiều rủi ro sẽ ảnh

hưởng bất lợi đến việc duy trì tăng trưởng kinh tế cao cho các năm tiếp theo. Do vậy,

Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cần sớm ổn định tổ chức, kịp thời phối hợp với

Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường

các công cụ giám sát thị trường thế giới để chủ động cảnh báo và xử lý tốt hơn những

biến động trên thị trường Việt Nam tạo điều kiện cho các DN có những biện pháp điều

chỉnh hợp lý kế hoạch kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ kinh tế .

3.2.2.2 Kiến nghị đối với công ty

- Công tác tổ chức cán bộ có ý nghĩa rất quan trọng quyết định kết quả hoạt động

sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển của cơng ty. Do đó cơng ty cần phải có một

cơ cấu bộ máy quản lý gọn nhẹ, hợp lý với đội ngũ cán bộ, hợp lý với năng lực, trình

độ thống nhất từ trên xuống dưới. Đồng thời phải có sự kết hợp hài hồ giữa các phòng

ban trong suốt q trình hoạt động.

- Tăng cường tham gia các kỳ hội chợ, xúc tiến thương mại với bạn hàng nước

ngoài nhưng phải chọn lọc và đánh giá được hiệu quả tham gia.

- Bám sát thị trường, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với mọi khách hàng nhằm

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, khơng những ở trong nước mà còn phát triển

mạnh ra nước ngoài.

- Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức tín dụng, các ngân hàng cho vay

vốn.

- Tăng cường cơng tác quản lý phân tích kết quả kinh doanh, nên mở thêm phòng

ban chun về phân tích hoạt động kinh tế công ty để giảm bớt gánh nặng cho phòng52

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toánkế toán và phòng kinh doanh để các nhân viên trong cơng ty thực hiện thật tốt vai trò

của mình, phát huy hết năng lực hiện có giúp cơng ty kinh doanh đạt hiệu quả cao.53

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toán

KẾT LUẬNTrong giai đoạn hiện nay, cùng với sự đổi mới khá toàn diện của nền kinh tế để

hội nhập với kinh tế thế giới làm cho thị trường trong nước trở nên đầy biến động.

Thơng qua phân tích hoạt động kinh doanh nhiều vấn đề được đặt ra đối với từng

doanh nghiệp mà trong đó vấn đề nâng cao kết quảkinh doanh là một trong những

nhiệm vụ rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung và nhất là cơng ty Cổ

Phần máy tính Tồn Thịnh nóiriêng.

Để có thể đứng vũng và phát triển trên thị trường ngày càng trở nên cạnh tranh

gay gắt và đối phó với những tác động từ mơi trường bên ngồi, cơng ty cần có chiến

lược kinh doanh với những kế hoạch kinh doanh cụ thể cho từng giai đoạn, từng thời

kỳ hoạt động. Sử dụng có hiệu quả hơn nữa các nguồn vốn và tài sản đầu tư cho công

ty, điều nay sẽ mang lại lợi nhuận nhiều hơn, đạt kết quả cao hơn trong kinhdoanh.

Trong tương lai, nền kinh tế sẽ có nhiều thay đổi, khoa học kỹ thuật ngày càng

phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Muốn nâng cao kết quả

kinh doanh công ty phải phối hợp cách toàn diện cácnguồn lực, hạn chế những nhược

điểm đồng thời phát huy những thế mạnh của công ty tạo nên vị thế cạnh tranh trên

thịtrường.

Trãi qua nhiều thử thách phải đối mặt công ty vẫn đứng vững và không ngừng

phát triển. Để có được kết quả đó, cơng ty đã biết vượt qua những chặng đường khó

khăn trong quá khứ, với những thành tựu mà cơng ty có được cùng với sự nổ lực phấn

đấu không ngừng chắc chắn trong tương lai cơng ty Cổ Phần máy tính Tồn Thịnhsẽ

ngày càng lớn mạnhhơn.54

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toánTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ tài chính, 26 Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, NXB thống kê, 2006.

2. PGS. TS. Trần Thế Dũng, Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại, Trường

Đại học Thương Mại, Hà Nội, 2008

3. Th.S Đặng Thuý Phượng, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính,

2004.

4. PGS.TS Nguyễn Năng Phúc, Phân tích kinh doanh , NXB Tài Chính, 2007.

5. TS. Phan Đức Dũng, Phân tích hoạt động kinh doanh ( Lý thuyết, Bài tập, Bài

giải), NXB Thống Kê, 2006

6. Quyết định 48/2006/QĐ – BTC ngày 14-9-2006 của Bộ trưởng BTC áp dụng

cho các DN nhỏ và vừa.

7. Các tài liệu, Báo cáo phân tích kinh tế, sổ sách, chứng từ và Báo cáo tài chính

của cơng ty cổ phần máy tính Tồn Thịnh.GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnPHỤ LỤC

Phụ lục số 1: Mẫu phiếu điều tra

Phụ lục số 2: Báo cáo tài chínhcủa cơng ty qua 2 năm 2015 - 2016GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnPHIẾU ĐIỀU TRAKính gửi:

Qua q trình thực tập tại cơng ty tơi nhận thấy cơng tác phân tích kết quả kinh

doanh là vơ cùng cần thiết đối với cơng ty. Bên cạnh đó xuất phát từ đề tài “ phân tích

kết quả kinh doanh tại cơng ty Cổ Phần máy tính Tồn Thịnh” tơi có một phiếu điều tra

sau, rất mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của q cơng ty. Tích vào ô cho là đúng.

Câu 1: Anh/Chị đang làm chức vụ gì tại cơng ty?

……………………………………..

Câu 2: Anh/ chị đã cơng tác tại cơng ty được bao lâu:…………………..

Câu 3: Những chính sách đãi ngộ và chế độ của công ty thế nào?

□ Tốt□ Không tốtCâu 4: Kết quả kinh doanh hiện tại của cơng ty cổ phần máy tính Tồn Thịnh là

tốt hay không tốt:

□ Tốt□ Không tốtCâu 5: Nhân tố khách quan nào ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của cơng ty

□ Chính sách phát triển kinh tế xã hội

□ Lãi suất ngân hàng

□ Tỷ lệ lạm phát

□ Đối thủ cạnh tranh

Câu 6: Nhân tố chủ quan nào ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của công ty

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn□ Trình độ, chất lượng nhân viên.

□ Kế hoạch phát triển trong ngắn hạn, dài hạn

□ Nguồn vốn kinh doanh

□ Nguồn lực về kỹ thuật công nghệ

Câu 7: Những giải pháp giúp công ty nâng cao kết quả kinh doanh

□ Nâng cao năng lực tài chính

□ Đầu tư công nghệ

□ Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng

Câu 8: Định hướng trong tương lai của công ty

□ Mở rộng thị trường tiêu thụ

□ Đẩy mạnh quảng cáo

□ Đẩy mạnh phương thức bán lẻ

□ Đa dạng hóa phương thức thanh tốn

Câu 9: theo anh/ chị cơng ty có những hạn chế gì và những đề xuất của anh/chị

đối với cơng ty.

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn anh/chị đã có những đóng góp trong phiếu điều tra này!

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnGVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần máy tính Toàn Thịnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×