Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUẢNG CÁO VIỆT NAM

QUẢNG CÁO VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Thương MạiKhoa Kế toán - Kiểm toánThứ tư, nhóm hàng và mặt hàng ngày càng đa dạng, phong phú giúp DTBH

tăng, tránh trường hợp công ty bị thu lỗ do ảnh hưởng bởi các nhân tố thị trường.

Thứ tư, nguồn nhân lực, năm 2016 số lượng lao động tăng để đáp ứng quy mô

hoạt động của công ty. Hiện tại cơng ty đang có một đội ngũ nhân viên có năng lực,

có trình độ chun mơn cao, trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong cơng việc.

Đặc biệt là đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, sáng tạo cùng với đội ngũ

nhân viên kế toán làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và đáp ứng những nhu cầu chun mơn

của cơng ty.

Thứ hai, tỷ lệ nợ khó đòi trên DT của cơng ty năm 2016 là giảm so với năm

2015. Chứng tỏ công tác thu hồi các khoản nợ của công ty là tốt làm tăng hiệu quả

của đồng vốn kinh doanh từ đó tác động tích cực đến tình hình thực hiện DT của

doanh nghiệp.

3.1.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

* Bên cạnh những thành quả đạt được ở trên thì cơng ty vẫn còn một số tồn tại sau:

Thứ nhất, tốc độ tăng doanh thu bán hàng của công ty thay đổi, tăng giảm

không đều giữa các năm. Năm 2013 so với năm 2012, DTBH của công ty giảm, từ

năm 2013 đến năm 2016 DTBH mới tăng lên nhưng tốc độ tăng không đồng đều

đặc biệt là tốc độ phát triển liên hoàn (tốc độ phát triển doanh thu của năm 2016 chỉ

bằng 0,23 lần so với năm 2015); hơn thế nữa, tốc độ phát triển doanh thu bình qn

của cơng ty trong 5 qua là rất thấp (101,54%). Vì vậy trong thời gian tới cơng ty cần

xây dựng cho mình những kế hoạch, chính sách kinh doanh nhằm khắc phục những

hạn chế đã mắc phải. Công ty cần phát huy các thế mạnh của mình để có thể đạt

được mức tăng doanh thu đều đặn trong những năm sắp tới và tăng tốc độ tăng

doanh thu hơn nữa.

Thứ hai, doanh thu cung cấp dịch vụ của công ty chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng so

với năm 2015 doanh thu năm 2016 đều giảm trong cả 2 lĩnh vực quảng cáo và du

lịch. Vì vậy, cơng ty cần tìm ra những giải pháp khơng chỉ nâng cao hơn nữa mức

doanh thu bán hàng hóa mà còn đảm bảo mức kế hoạch của doanh thu cung cấp

dịch vụ góp phần làm tăng doanh thu bán hàng của cơng ty.

Thứ ba, hình thức tiêu thụ sản phẩm của công ty chủ yếu dựa vào phương thức

bán buôn nội địa chiếm tỷ trọng 78,43%, phương thức bán hàng đại lý và bán lẻ

44GVHD: Th.s Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhTrường Đại học Thương MạiKhoa Kế toán - Kiểm toánchiếm tỷ trọng nhỏ. Phương thức bán lẻ bị giảm, tuy nhiên phương thức bán lẻ là

một hình thức bán trực tiếp cho người tiêu dùng nên có thể nắm bắt ngay sự thay

đổi thị hiếu, mức sống của người tiêu dùng từ đó có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Để đẩy mạnh việc bán lẻ công ty nên mở thêm các cửa hàng có vị trí thuận lợi và

đào tạo đội ngũ bán hàng có trình độ giao tiếp tốt từ đó đẩy mạnh tăng doanh thu.

Thứ tư, số lượng hàng hóa giảm ở tất cả các mặt hàng cho thấy tốc độ chu

chuyển hàng hóa của cơng ty năm 2016 là chậm. Như vậy, tuy tình hình kinh doanh

chung của cơng ty trong năm 2016 được đánh giá là tốt so với năm 2015 nhưng

công ty cần xem xét kỹ hơn các nguyên nhân làm giảm số lượng hàng bán và có

những giải pháp ổn định giá cả các mặt hàng và tăng tốc độ lưu chuyển hàng hóa

nhằm tăng doanh thu.

Thứ năm, năng suất lao động bình qn năm 2016 có tăng so với năm 2015,

tuy nhiên doanh nghiệp vẫn chưa khai thác hết được tiềm năng của người lao động,

số lượng lao động bị giảm đáng kể (hơn 10% so với năm 2015). Vì các chính sách

đưa ra chưa phù hợp với nhu cầu của người lao động và việc tổ chức đào tạo kỹ

năng cho người lao động chưa được thực hiện thường xun.

Thứ sáu, hiện tại cơng ty chưa có website quảng bá thương hiệu sản phẩm

và hình ảnh của mình, trong khi website của một cơng ty lại có tác dụng giới

thiệu về công ty và những sản phẩm kinh doanh của công ty ra thị trường. Bởi

vậy, việc cập nhật thường xuyên những sản phẩm mới là rất cần thiết. Đồng thời,

qua website, khách hàng có thể thấy được những điểm cạnh tranh trong sản

phẩm của công ty. Nhưng ở đây, cơng ty chưa làm được điều này do đó khách

hàng thấy khó khăn khi khơng thể so sánh sản phẩm của công ty với sản phẩm

của thương hiệu khác trên thị trường.

* Những tồn tại chủ yếu trên của công ty là do những nguyên nhân sau:

Thứ nhất, lạm phát tăng cao, giá xăng dầu thường xuyên biến động làm tăng

giá chi phí đầu vào của các sản phẩm và vì vậy giá bán các sản phẩm cũng tăng cao

để bù đắp chi phí. Chính sự tăng giá khơng mong muốn này có tác động tiêu cực

đến hoạt động kinh doanh của công ty làm doanh thu của công ty biến động không

đồng đều từ năm 2012 đến năm 2016.

45GVHD: Th.s Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhTrường Đại học Thương MạiKhoa Kế toán - Kiểm toánThứ hai, chiến lược quảng cáo và marketing

Công ty chưa biết thường xuyên cập nhật ứng dụng thành tựu khoa học công

nghệ đặc biệt là những ứng dụng thông minh của Internet nên chiến lược marketing

và quảng cáo giới thiệu sản phẩm của công ty chưa được tiến hành một cách công

phu và rộng khắp. Đa số những người tiêu dùng sản phẩm của công ty chủ yếu qua

giới thiệu bạn bè, người thân hoặc qua sự mua bán thường xuyên với công ty. Vì

vậy, đối tượng khách hàng chưa biết đến cơng ty vẫn còn khá nhiều, cơng ty cần có

biện pháp tác động để khai thác lượng khách hàng tiềm năng này

Thứ ba, công tác thu hồi các khoản nợ từ việc bán hàng vẫn chưa hiệu quả

cũng do công ty chưa có chính sách tích cực trong việc khuyến khích khách hàng

thanh tốn sớm.

Thứ tư, các chính sách áp dụng trong công ty chưa phù hợp với nhu cầu của

người lao động và việc tổ chức đào tạo kỹ năng cho người lao động chưa được thực

hiện thường xuyên.

3.2. Các đề xuất, kiến nghị về vấn đề nghiên cứu

3.2.1. Các đề xuất nhằm tăng doanh thu tại Công ty CP Đầu tư Phát triển

Truyền thông Quảng cáo Việt Nam

3.2.1.1: Giải pháp 1: Đẩy mạnh các hình thức quảng cáo, tiếp thị nhằm thu

hút khách hàng và quảng bá thương hiệu.

- Lý do đưa ra giải pháp: Trong thời gian qua, các hình thức quảng cáo, tiếp

thị nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm của Công ty CP Đầu tư Phát triển

Truyền thông Quảng cáo Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức, cơng ty chưa có

website quảng bá thương hiệu sản phẩm và hình ảnh của mình, trong khi website

của một cơng ty lại có tác dụng giới thiệu về công ty và những sản phẩm kinh doanh

của công ty ra thị trường. Công ty chưa biết thường xuyên cập nhật ứng dụng thành

tựu khoa học công nghệ đặc biệt là những ứng dụng thông minh của Internet nên

chiến lược marketing và quảng cáo giới thiệu sản phẩm của công ty chưa được tiến

hành một cách công phu và rộng khắp. Đa số những người tiêu dùng sản phẩm của

công ty chủ yếu qua giới thiệu bạn bè, người thân hoặc qua sự mua bán thường xuyên

với công ty. Vì vậy, đối tượng khách hàng chưa biết đến cơng ty vẫn còn khá nhiều,

cơng ty cần có biện pháp tác động để khai thác lượng khách hàng tiềm năng này

46GVHD: Th.s Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhTrường Đại học Thương MạiKhoa Kế toán - Kiểm toán- Nội dung giải pháp: Cơng ty có thể tiến hành quảng cáo, tiếp thị và giới

thiệu sản phẩm dưới nhiều hình thức khác nhau như: quảng cáo trên truyền hình và

các phương tiện thông tin đại chúng, quảng cáo trên internet,...

Công ty cần phát triển và ứng dụng thương mại điện tử vào kinh doanh. Đây là

hình thức kinh doanh tiên tiến và hiệu quả hiện nay. Bằng việc xây dựng một

website riêng của công ty sẽ giúp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hình ảnh cơng ty,

xây dựng hệ thống hỗ trợ, tư vấn, đặt hàng trực tiếp qua website tạo thuận lợi cho

khách hàng trong việc giao dịch.

- Điều kiện thực hiện giải pháp: Cơng ty cần trích lập ngân sách phục vụ cho

việc thực hiện các chiến lược Marketing của mình, đa dạng hóa các hình thức tiếp

thị, quảng cáo đồng thời đòi hỏi phải có đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động,

sáng tạo. Bộ phận kinh doanh phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về tình

hình của khách hàng, thơng tin về giá của sản phẩm thiết bị giáo dục trên thị trường

của các đối thủ cạnh tranh.

3.2.1.2: Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động

- Lý do đưa ra giải pháp: Năng suất lao động bình qn của cơng ty năm 2016

có tăng so với năm 2015, tuy nhiên cơng ty vẫn chưa khai thác hết được tiềm năng

của người lao động, số lượng lao động bị giảm đáng kể (hơn 10% so với năm 2015).

Các hình thức bán lẻ và đại lý còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong các phương thức bán

của công ty. Để mở thêm các cửa hàng, tăng cường hình thức bán lẻ, bán đại lý để

nắm bắt được nhu cầu thị hiếu cũng như mức sống của khách hàng, trước hết công

ty cần đào tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và chất lượng.

- Nội dung giải pháp:

+ Tiến hành đào tạo đội ngũ bán hàng bằng các hình thức như: Hội thảo, đi

cơng tác để học hỏi những kiến thức về các sản phẩm thiết bị giáo dục và thị trường.

Bồi dưỡng nghiệp vụ giúp họ ý thức được rằng bán hàng là một nghề có tính chất

nghệ thuật đòi hỏi sự khéo léo cao.

+ Thúc đẩy khích lệ nhân viên làm tăng hiệu quả của hoạt động bán hàng như:

Cơ chế thù lao thích hợp, thanh tốn sòng phẳng các khoản phí tổn cho người bán

hàng, có những cuộc đối thoại nhận xét hàng năm, tổ chức chương trình hội nghị,

47GVHD: Th.s Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhTrường Đại học Thương MạiKhoa Kế toán - Kiểm toánđại hội người bán hàng.

+ Khoán doanh số bán hàng cho nhân viên để hưởng lợi

Thực hiện giải pháp này sẽ giúp cho công ty nắm bắt được nhu cầu của khách

hàng nhanh hơn từ đó có biện pháp kịp thời điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu đó góp

phần đẩy mạnh phương thức bán lẻ tăng doanh thu. Khơng những thế nó giúp cơng

ty có nhiều mối quan hệ mới một cách dễ dàng tạo lập sự tin tưởng của khách hàng

khi ký kết hợp đồng, nâng cao uy tín của cơng ty trên thương trường.

- Điều kiện thực hiện: Ban giám đốc phải chú trọng hơn nữa đến chất lượng

nguồn nhân lực, thường xuyên mở các lớp đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho

nhân viên. Ngồi việc nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho cán bộ cơng

nhân viên thì doanh nghiệp cần khích lệ tính tích cực của nhân viên với cơng việc,

có chế độ lương thưởng hợp lý, có chương trình thi đua khen thưởng đối với các

nhân viên. Các nhà quản trị cần quan tâm hơn đến đời sống của các bộ công nhân

viên, tạo môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo.

Tuyên truyền cho các cán bộ công nhân viên hiểu được những lợi ích, ý nghĩa

của việc năng cao chất lượng lao động mang lại cho họ. Không chỉ ảnh hưởng một

cách trực tiếp đến số tiền lương, thưởng mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến mơi trường

làm việc, tiềm năng phát triển công ty, …

3.2.1.3: Giải pháp 3: Đa dạng hóa mẫu mã chủng loại sản phẩm và chất

lượng của công ty nhằm đẩy mạnh tốc độ chu chuyển hàng hóa.

- Lý do đưa ra giải pháp: số lượng hàng hóa của cơng ty giảm ở tất cả các mặt

hàng cho thấy tốc độ chu chuyển hàng hóa của cơng ty năm 2016 là chậm. Như vậy,

tuy tình hình kinh doanh chung của cơng ty trong năm 2016 được đánh giá là tốt so

với năm 2015 nhưng công ty cần xem xét kỹ hơn các nguyên nhân làm giảm số

lượng hàng bán và có những giải pháp ổn định giá cả các mặt hàng và tăng tốc độ

lưu chuyển hàng hóa nhằm tăng doanh thu.

- Nội dung giải pháp: mỗi loại sản phẩm ln có những tập khách hàng tiềm

năng, doanh thu một loại sản phẩm nào đó cao hay thấp khơng chỉ dựa vào sản

phẩm có chất lượng hay khơng mà còn phụ thuộc rất lớn đến việc sản phẩm của

cơng ty có được thị trường biết đến hay khơng. Chính vì vậy cơng ty tăng cường

quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, báo, đài, Paner, apphich,… Mở nhiều

48GVHD: Th.s Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUẢNG CÁO VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×