Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình thức ghi sổ kế toán trên máy vi tính

Hình thức ghi sổ kế toán trên máy vi tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần

mềm kế toán.

Theo quy trinh của phần mềm kế tốn, các thơng tin được nhập vào máy theo

từng chứng từ và tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái và các sổ, thẻ kế tốn

chi tiết có liên quan).

Ći tháng hoặc bất kỳ thời điểm cần thiết kế toán thực hiện các thao tác khóa

sổ(cộng sổ) và lập báo cáo tài chính.thực hiện các thao tác để in BCTC theo quy định

Ći tháng, ći năm sổ kế tốn tổng hợp và sổ kế tốn chi tiết được in ra giấy,

đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định

1.4.3. Trình bày thơng tin về kế tốn bán hàng trên báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính phản ánh tinh hinh tài chính của doanh nghiệp bằng cách tổng

các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có cùng tính chất kinh tế thành các yếu tớ của báo cáo

tài chính. Các yếu tớ liên quan trực tiếp đến việc xác định tinh hinh tài chính trong

Bảng cân đới kế tốn là Tài sản, Nợ phải trả và Vớn chủ sở hữu. Các yếu tố liên quan

trực tiếp đến đánh giá tinh hinh và kết quả kinh doanh trong Báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh là Doanh thu, thu nhập khác, Chi phí và Kết quả kinh doanh. Kế toán bán

hàng cũng được thể hiện qua sự chuyển động của nguồn vớn, tài sản, chi phí và doanh

thu trên các tài khoản.

Tài sản:

Trong báo cáo tài chính, kế toán bán hàng được thể hiện qua sự biến động của

TK 156 – Hàng Hóa, sự tăng giảm của các loại hang hóa khác như hàng tồn kho, hàng

gửi bán,.. Ngồi ra, trong báo cáo tài chính, kế tốn bán hàng còn được thể hiện trong

các khoản phải thu của khách hàng, các khoản dự phòng do giảm giá hàng tồn kho hay

chiết khấu thương mại,….

Doanh thu

Về mặt doanh thu, Kế toán bán hàng được thể hiện trong khoản mục doanh thu

do bán hàng trong báo cáo tài chính- TK 5111.

Chi phí

Các chi phí liên quan đến nghiệp vụ bán hàng được thể hiện qua sự tăng giảm

của tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán, tài khoản 641 – Chi phí bán hàng, …

Lợi nhuậnLợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu

tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là Doanh thu, thu nhập khác và Chi

phí. Doanh thu, thu nhập khác, Chi phí và Lợi nhuận là các chỉ tiêu phản ánh tinh hinh

kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán bán hàng là một trong những yếu tố quyết định

đến tinh hinh doanh thu của doanh nghiệp. Lợi nhuận bao gồm : Lợi nhuận từ

hoạt động kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động khác, lợi nhuận sau thuế là lãi cổ tức

(nếu có). Hoạt động kế tốn bán hàng ảnh hưởng trực tiếp tới mức lợi nhuận từ hoạt

động kinh doanh.CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN CAMERA TẠI CÔNG TY

CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN CÁT

2.1. Tổng quan về tình hình và ảnh hưởng nhân tố mơi

trường đến kế tốn bán hàng tại Cơng ty Cổ phần Thương mại

và Dịch vụ Vạn Cát

2.1.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch

vụ Vạn Cát

2.1.1.1. Khái quát về công ty

Sơ lược về Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vạn Cát

Tên giao dịch tiếng Việt Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Vạn Cát

Loại hinh công ty

Công ty thương mại và dịch vụ

Ngày thành lập

20/04/2007

Số đăng ký kinh doanh

0103016889

Vốn điều lệ

1.500.000.000 đồng

Trụ sở công ty

Số 40, TT Thủy Sản, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điên thoại/Fax

84-4-37713892/84-4-3776 2278

Ngành nghề kinh doanh của cơng ty:

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của cơng ty: Phân phối các

thiết bị phòng cháy chữa cháy và an ninh như camera, ... ; Cung cấp

các dịch vụ trọn gói về giải pháp – lắp đặt – bảo trì – sửa chữa hệ

thóng phòng cháy chữa cháy và an ninh, ...

Chức năng, nhiệm vụ của công ty:

-Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, khau thác và sử dụng có hiệu

quả các nguồn lực nhằm phục vụ tốt cho hoạt động của công ty.

-Nâng cao thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách

Nhà nước và tạo điều kiện cho công ty phát triển ngày càng vững mạnh

-Kinh doanh các sản phẩm chuẩn về chất và lượng theo đúng ngành nghề đã đăng

ký kinh doanh. Tuân thủ tuyệt đối các điều khoản trong hợp đồng, theo quy định của

pháp luật

-Ngành nghề kinh doanh: Phân phối các thiết bị an ninh và phòng cháy chữa

cháy như: camera, thiết bị báo cháy, …Quá trinh hinh thành và phát triển:

Công ty CP Thương Mại và Dịch vụ Vạn Cát được thành lập ngày 20 -04 -2007,

do ông Đỗ Mạnh Tuyên làm giám đốc và hoạt động chủ yếu ở khu vực Hà Nội. Sau

gần 9 năm thành lập, cơng ty đã có những bước phát triển lớn trong lĩnh vực buôn bán

các thiết bị aninh và phòng cháy chữa cháy. Sớ lượng sản phẩm ngày càng được mở

rộng với các chủng loại khác nhau. Hiện nay, công ty đang cố gắng mở rộng thị trường

khơng chỉ ở khu vực miền Bắc mà còn ở các khu vực miền Nam. Nhờ chất lượng sản

phẩm và dịch vụ hồn hảo, cơng ty đã dành được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng

thuộc mọi cơ quan tổ chức trên địa bàn thành phố và cả nước.

Tuy là công ty trẻ, mới thành lập nhưng với sự tận tâm của Ban giám đốc và đội

ngũ nhân viên trong thời gian qua, Vạn Cát đã tạo dựng được chỗ đứng của minh trên

thị trường, xây dựng thương hiệu ngày càng phát triển, phấn đấu trở thành đơn vị vững

mạnh và cũng có những ảnh hưởng nhất định đới với các công ty trong lĩnh vực kinh

doanh của minh.

2.1.1.2. Tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý

Kể từ khi thành lập đến này, Công ty CP TM và DV Vạn Cát đã có nhiều thay đổi

về sớ lượng nhân viên, cơ cấu cũng như phạm vi quản lý. Tổ chức quản lý của công ty

theo mô hinh tổ chức quản lý theo chức năng. Theo đó giữa các bộ phận, phòng ban

đều có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng và có mới quan hệ chặt chẽ với nhau.

Sơ đồ bộ máy tổ chức khá gọn nhẹ, đơn giản. Các phòng ban có các chức năng nhiệm

vụ khác nhau tuy nhiên cùng thực hiện mục tiêu chung của tổ chức. Do quy mô công

ty là nhỏ, số lượng nhân viên ít, việc tổ chức theo chức năng là khá phù hợp, phục vụ

tốt quá trinh kinh doanh. Các phòng ban được quy định nhiệm vụ rõ ràng, phục vụ kịp

thời và đáp ứng yêu cầu của quản lý nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh

doanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình thức ghi sổ kế toán trên máy vi tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×