Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngày 31 tháng 01 năm 2018

Ngày 31 tháng 01 năm 2018

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốn

Phụ lục 13.Đơn vị: Công ty CP Carbon VNBan hành theo QĐ

15/2006/QĐ-BTC ngày

20/3/2006 của Bộ trưởng BTCTHẺ KHO

Ngày lập thẻ: 25/03/2018

Tờ số: 1Tên nhãn hiệu quy cách vật tư : Đá 1-2

Đơn vị tính: Tấn

Chứng từ

STTDIỄN GIẢISHNgày nhập,

xuấtNTSỐ LƯỢNGNhậpXuấtTồn đầu tháng

22/3Nhập kho22/3224/3Xuất kho24/3Tồn cuối thángGVHD: Th.S Trần Mạnh TườngTồn61.9681Cộng phát sinhKý xác

nhận

của kế

tốn127.35189.318

64.937127.35124.38164.937

124.381SVTH: Lê Thị Thanh HuyềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốn

Phụ lục 14.Đơn vị: Cơng ty CP Carbon VNBan hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTCSổ chi tiết vật tư

Tháng 03/2018Danh điểm vật tư : Đá 1-2………………. Số thẻ: 1

Đơn vị tính : Tấn

Kho : NM Đồng Nai

ĐVT: Đồng

NgàyChứng từThángNHẬPXUẤTTỒNDIỄN GIẢI

SHNTCHÚ

Số lượng Đơn giáThànhSố lượng Đơn giáTiềnThành24/322/324/3Nhập khoThành

Tiền61.9687,820,36225.46126,2003,213,05287.42811,033,414101.89126,50012,889,085189.31823,922,499124.38115,717,709124.38115,717,70964.937Xuất khoCộng phát

sinhSố lượngTiềnTỒN ĐẦU

KỲ

22/3GHI127.35Tồn cuối

tháng16,102,13764.937126,3508,204,7908,204,790Ngày 31 tháng 03 năm 2018

Người ghi sổKế toán trưởng( Ký, họ tên)( Ký, họ tên)GVHD: Th.S Trần Mạnh TườngSVTH: Lê Thị Thanh HuyềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế toán – Kiểm toán

Phụ lục 15.Đơn vị: Công ty CP Carbon VNSổ chi tiết vật tưBan hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTCTháng 02/2018

Danh điểm vật tư : Lụa dính chịu nhiệt……………. Số thẻ: 1

Đơn vị tính : Mét

Kho : NM Hà Nam

ĐVT: Đồng

NgàyChứng từThángNHẬPXUẤTTỒNGHIDIỄN GIẢI

SHNTCHÚ

Số

lượngĐơn giáThành

TiềnSố

lượngĐơn giáThành

TiềnSố

lượngTỒN ĐẦU

KỲ

26/226/2Nhập kho24/324/3Xuất khoCộng phát

sinh7.2400,0002,880,000

57.2Tồn cuối

tháng2,880,0005400.0002,000,000Thành

Tiền

007.22,880,0002.2880,0002.2880,0002,000,000Ngày 28 tháng 02 năm 2018

Người ghi sổKế toán trưởng( Ký, họ tên)( Ký, họ tên)GVHD: Th.S Trần Mạnh TườngSVTH: Lê Thị Thanh HuyềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốn

Phụ lục 16.Đơn vị: Công ty CP Carbon VNBan hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTCSổ chi tiết vật tư

Tháng 01/2018Danh điểm vật tư : Dầu DO……………. Số thẻ: 1

Đơn vị tính : Lít

Kho : NM Đồng Nai

ĐVT: Đồng

NgàyChứng từThángNHẬPXUẤTTỒNGHIDIỄN GIẢI

SHNTCHÚ

Số

lượngĐơn giáThành

TiềnSố

lượngĐơn giáThành

TiềnTỒN ĐẦU

KỲ

29/129/1Nhập kho31/131/1Xuất khoCộng phát

sinh1,40014,50020,300,000

2001,400Tồn cuối

tháng20,300,00020014,5002,900,000Số

lượngThành

Tiền50725,0001,45021,025,0001,25018,125,0001,25018,125,0002,900,000Ngày 31 tháng 01 năm 2018

Người ghi sổKế toán trưởng( Ký, họ tên)( Ký, họ tên)GVHD: Th.S Trần Mạnh TườngSVTH: Lê Thị Thanh HuyềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốn

Phụ lục 17.Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu mua ngoài

Tháng 03/2018

ĐÁ 1-2

ĐVT: đồng

STT1Tên vật

Đá 1-2ĐVTTấnTồn đầu thángNhập trong thángSố

lượngThành

tiền61.9687,820,362Số

lượngXuất trong thángThành

tiềnSố

lượngThành

tiền25.463,213,05264.9378,204,790101.8912,889,085Tồn cuối tháng

Số lượng124.381Thành

tiền

15,717,709………Cộng7,820,36216,102,1378,204,79015,717,709Ngày 31 tháng 03 năm 2018

Người ghi sổKế toán trưởng( Ký, họ tên)( Ký, họ tên)GVHD: Th.S Trần Mạnh TườngSVTH: Lê Thị Thanh HuyềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốn

Phụ lục 18.Trích nhật ký mua hàng

Tháng 03/2018

ĐVT: Đồng

Chứng từ

NTGSDIỄN GIẢI

SH22/3Ghi nợ các TKNT

22/3Mua đá 1-2 Cty Biên HòaTK 152TK 13316,102,1371,610,216Ghi có TK

TK 338

17,712,353………….

Tổng cộngNgày 31 tháng 03 năm 2018

Người ghi sổKế toán trưởng( Ký, họ tên)( Ký, họ tên)GVHD: Th.S Trần Mạnh TườngSVTH: Lê Thị Thanh HuyềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngày 31 tháng 01 năm 2018

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×