Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

Kính gửi: ………………………………………………………………………..

Họ và tên sinh viên: Lê Thu Hương

Mã SV :14D150232Lớp: K50D4Khoa: Kế toán - Kiểm toánTrường Đại học Thương mạiLời đầu tiên, cho em gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban giám đốc và toàn

thể các anh chị Công ty CP Thương mại phát triển và xây lắp Thăng Long đã tiếp nhận

cũng như tạo điều kiện để em được tham gia thực tập tại Quý công ty trong thời gian

vừa qua. Trong thời gian thực tập tại Quý công ty em đã học hỏi được rất nhiều kiến

thức thực tế bổ ích, giúp em hiểu sâu và rộng hơn các vấn đề lý thuyết được trang bị

trên giảng đường.

Để có được thơng tin một cách khách quan, đầy đủ và chính xác nhất cho bài

khóa luận của mình, em xin gửi tới các anh chị trong Cơng ty “Phiếu điều tra trắc

nghiệm” nhằm thu thập các thông tin xoay quanh đề tài: “ Kế tốn chi phí xây dựng

cơng trình Quốc lộ 1A đoạn Phủ Lý – Hà Nam tại Công ty CP Thương mại phát triển

và xây lắp Thăng |Long.” mà em đang nghiên cứu. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ

nhiệt tình của Quý cơng ty.

Câu 1: Hiện nay, Cơng tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp nào?

A. Phương pháp tập hợp theo cơng trình, hạng mục cơng trình.

B. Phương pháp tập hợp chi phí theo đơn đặt hàng.

C. Phương pháp tập hợp chi phí theo đơn vị thi cơng.

Câu 2: Theo ông (bà), có tổ chức kho vật liệu tại công ty khơng?

A. Có

B. Khơng

Câu 3: Theo ơng (bà), ngun vật liệu mua về được xử lý như thế nào?

A. Chuyển thẳng tới cơng trình.

B. Tổ chức kho bãi.Câu 4: Lương phải trả cho nhân cơng trực tiếp được tính theo phương

pháp?

A. Lương khốn.

B. Lương theo ngày.

Câu 5: Cơng ty có mở tài khoản cấp 2 chi tiết từng cơng trình, hạng mục

cơng trình cho các TK 621, TK 622, TK 623, TK 627 khơng?

A. Có.

B. Khơng.

Câu 6: Cơng ty có lập dự tốn cụ thể cho từng cơng trình, hạng mục riêng

hay khơng?

A. Có.

B. Khơng.

Câu 7: Cơng ty có máy thi công riêng hay sử dụng máy thuê để thực hiện

cơng trình?

A. Có máy riêng.

B. Máy đi th.

C. Cả hai.

Câu 8: Thưa ơng (bà), việc xây lắp cơng trình được thực hiện theo phương

pháp nào?

A. Hoàn toàn bằng máy.

B. Hỗn hợp vừa thủ công kết hợp máy.

Câu 9: Theo ông (bà), những nhân tố khách quan nào ảnh hưởng lớn tới chi

phí xây dựng của Cơng ty?

A. Ảnh hưởng thời tiết, vị trí địa lý.

B. Ảnh hưởng của sự cạnh tranh.

C. Chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước.

D. Sự phát triển của khoa học công nghệ.

Câu 10: Theo ông (bà), những nhân tố chủ quan nào ảnh hưởng lớn tới việc

thực hiện các cơng trình tại Cơng ty?

A. Nhân tố con người.

B. Nguồn lực tài chính.

C. Uy tín, vị thế của công ty.

D. Chất lượng và giá cả của sản phẩm.

Xin chân thành cảm ơn!PHỤ LỤC 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

Họ và tên sinh viên: LÊ THU HƯƠNG

Mã sinh viên: 14D150232

Lớp: K50D4 - Khoa: Kế toán - Kiểm toán - Trường: Trường Đại học Thương

Mại.

Ngày phát phiếu điều tra: Ngày 10 tháng 03 năm 2018.

Ngày thu phiếu điều tra: Ngày 15 tháng 03 năm 2018.

Số phiếu phát ra: ……… Số phiếu thu về: ….……… Số phiếu hợp lệ: …………

Địa điểm điều tra: Công ty Cổ phần Thương mại phát triển và xây lắp Thăng

Long.BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

STTCâu 1Câu 2

Câu 3

Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Nội dung câu hỏi

Hiện nay, Công tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp nào?

A. Phương pháp tập hợp theo cơng trình, hạng mục cơng trình.

B. Phương pháp tập hợp chi phí theo đơn đặt hàng.

C. Phương pháp tập hợp chi phí theo đơn vị thi cơng.

Theo ơng (bà), có tổ chức kho vật liệu tại cơng ty khơng?

A. Có

B. Khơng

Theo ơng (bà), ngun vật liệu mua về được xử lý như thế nào?

A. Chuyển thẳng tới công trình.

B. Tổ chức kho bãi.

Lương phải trả cho nhân cơng trực tiếp được tính theo phương pháp?

A. Lương khốn.

B. Lương theo ngày.

Cơng ty có mở tài khoản cấp 2 chi tiết từng cơng trình, hạng mục cơng

trình cho các TK 621, TK 622, TK 623, TK 627 khơng?

A. Có.

B. Khơng.

Cơng ty có lập dự tốn cụ thể cho từng cơng trình, hạng mục riêng hay

khơng?

A. Có.

B. Khơng.

Cơng ty có máy thi công riêng hay sử dụng máy thuê để thực hiện cơng

trình?

A. Có máy riêng.

B. Máy đi th.

C. Cả hai.

Thưa ông (bà), việc xây lắp công trình được thực hiện theo phương

pháp nào?

A. Hoàn toàn bằng máy.

B. Hỗn hợp vừa thủ công kết hợp máy.

Theo ông (bà), những nhân tố khách quan nào ảnh hưởng lớn tới chi

phí xây dựng của Cơng ty?

A. Ảnh hưởng thời tiết, vị trí địa lý.

B. Ảnh hưởng của sự cạnh tranh.

C. Chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước.

D. Sự phát triển của khoa học công nghệ.

Theo ông (bà), những nhân tố chủ quan nào ảnh hưởng lớn tới việc

thực hiện các công trình tại Cơng ty?

A. Nhân tố con người.

B. Nguồn lực tài chính.

C. Uy tín, vị thế của cơng ty.

D. Chất lượng và giá cả của sản phẩm.Kết quả

Số

Tỷ lệ

phiếu %

8

0

0100

0

03

537.5

62.55

362.5

37.58

0100

08

0100

08

0100

00

8

00

100

00

80

1004

2

1

150

25

12.5

12.51

3

2

212.5

37.5

25

25PHỤ LỤC 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2018.

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN

Họ và tên sinh viên: Lê Thu Hương.

Địa điểm phỏng vấn: Công ty Cổ phần Thương mại phát triển và xây lắp Thăng

Long. Mã sinh viên: 14D150232

Lớp: K50D4 - Khoa: Kế toán - Kiểm toán

Trường: Trường Đại học Thương Mại.

Thời gian phỏng vấn: Ngày 10 tháng 3 năm 2018.

A. Phỏng vấn ông Trịnh Văn Hưng – Giám đốc cơng ty:

“Thưa ơng, với vai trò là nhà quản trị của Công ty, xin ông cho biết những thơng

tin mà bộ phận kế tốn chi phí cung cấp đã kịp thời và đáp ứng yêu cầu của mình

chưa? Nếu chưa thì thường vướng mắc, chậm trễ ở khâu nào? Ngun nhân do đâu?”

Trả lời: Nhìn chung, cơng tác tổ chức kế tốn tại cơng ty là tương đối tốt, phù

hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho nội bộ công ty, giúp cho nhà

quản trị ra quyết định kịp thời. Tuy nhiên, mỗi cơng trình xây dựng gắn với một vị trí

nhất định, nó thường cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất khác: Lao

động, vật tư, thiết bị máy móc… ln phải đi chuyển theo vị trí thi cơng. Do đó, ln

tồn tại một khoảng cách lớn giữa nơi trực tiếp phát sinh chi phí và nơi hạch tốn chi

phí đã gây khơng ít khó khăn cho cơng tác kế toán đơn vị. Mặt khác, hoạt động xây lắp

tiến hành ngoài trời, chịu những ảnh hưởng của các nhân tố khách quan: thời tiết, khí

hậu… làm chi phí sản xuất thay đổi.

B. Phỏng vấn ông Phạm Quang Giáp - Kế tốn trưởng Cơng ty:

“Thưa ơng, là quản lý bộ phận đảm nhiệm cơng tác kế tốn của doanh nghiệp,

xin ơng cho biết: Vì sao lập dự tốn là công việc vô cùng quan trọng trước khi xây

dựng các cơng trình? Vì sao trong xây dựng lại cần phải bóc tách chi phí?”

Trả lời: Kế tốn xây dựng xây lắp mang đặc thù riêng biệt khác với các loại hình

doanh nghiệp khác. Cũng chính vì điều này mà cơng việc cảu kế tốn xây lắp khó khăn

hơn nhiều so với kế tốn thương mại dịch vụ. Mục đích của việc lập dự toán là giúpchủ đầu tư dự kiến số tiền sẽ phải chi để xây dựng cơng trình hoặc hạng mục cơng

trình, là căn cứ để thương thảo ký kết hợp đồng, cũng là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu

kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng.

Việc bóc tách chi phí nhằm mục đích giúp hiểu rõ được chi phí trong dự tốn để

kế tốn hạch tốn một cách đúng đắn và chính xác nhất.Mỗi một cơng trình hay hạng

mục đi kèm có một dự tốn riêng từ đó phải tách chi phí cho từng cơng trình. Khác với

hạch tốn chi phí trong thương mại, chi phí của cơng trình nào thì kế tốn phải tập hợp

và hạch tốn vào giá trị cơng trình đó. Tập hợp các loại chi phí cấu thành nên giá thầu

cơng trình có thể bằng hoặc gần bằng giá trên bản dự toán do bộ phận kỹ thuật cung

cấp. Dựa vào chi phí đó, kế tốn xác định xem số lượng hố đơn cho cơng trình đó có

tương đương khơng, có chính xác không.PHỤ LỤC 04PHỤ LỤC 05PHỤ LỤC 06Phụ lục 11

Đơn vị: Công ty CP thương mạiMẫu số 03 - TTphát triển và xây lắp Thăng Long(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT BTCBộ phận:Thi cơng cơng trình CTngày 24/12/2014 của BTC)Bắc Giang – Lạng Sơn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày tháng năm 2017

Số:

Kính gửi: Ban Giám đốc Cơng ty CP thương mại phát triển và XL Thăng

Long

Tên tôi là:

Đơn vị:

Đề nghị tạm ứng số tiền:

Viết bằng chữ:

Lý do tạm ứng:

Thời hạn thanh toán:Giám đốcKế toán trưởngPhụ trách bộ phậnNgười đề nghị tạm ứng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)PHỤ LỤC 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×