Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tạo Công ty

2 Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tạo Công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

đa. Tuy nhiên công ty chưa thực sự được đầu tư đúng mức cho công tác nghiên cứu

phát triển thị trường nên mới dừng lại ở việc mở một số tỉnh thành. Vì vậy, tăng cường

đầu tư nghiên cứu thị trường, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm sang

các tỉnh thành lân cận, có nền kinh tế phát triển, dân cư đông đúc, mức sống cao và

nhu cầu tiêu dùng lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh phía Nam… là một

biện pháp cần thiết.

• Nợi dung của giải pháp

Để có thể mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, cơng ty cần có sự tổ chức công

tác nghiên cứu thông tin về các thị trường mới, về nhu cầu của khách hàng ở các thị

trường cần hướng tới của mình. Trên cơ sở những thơng tin về thị trường đã thu thập

được, công ty sẽ ra quyết định về việc đầu tư vào thị trường nào cho hợp lý.

• Yêu cầu và điều kiện thực hiện

Phòng kinh doanh cần bổ sung thêm nhân viên phụ trách về việc đưa ra các hình

thức quảng cáo, đẩy mạnh SEO để trang web và hoạt động của công ty được nhiều

người biết đến. Tổ chức nghiên cứu thị trường hiện tại và các thị trường mới về nhu

cầu tiêu dùng của khách hàng, tìm các địa điểm kinh doanh thích hợp để xây dựng cơ

sở và có chiến lược xâm nhập vào thị trường một cách hiệu quả.

Giám đốc cần lên một chiến lược cụ thể trong việc mở rộng thị trường vì đây là

một cơng việc rất khó khăn. Cần lên kế hoạch chi tiết về chi phí, phân bổ nguồn nhân

lực, cụ thể các cơng việc trong từng giai đoạn.

Thứ hai: “Mở rộng quy mô, đẩy mạnh công tác bán hàng, tiêu thụ sản phẩm.

Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán”.

• Lý do đưa ra giải pháp.

Trong năm 2017, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của cơng ty có tăng so

với năm 2016. Trong khi doanh thu của Công ty đến chủ yếu từ hoạt động bán hàng và

cung cấp dịch vụ, thì doanh thu năm 2017 của Cơng ty đang có chiều hướng tăng

nhiều. Hơn nữa doanh thu của Công ty qua các năm đều khơng cao nên cần có biện

pháp để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng doanh thu. Đặc biệt Công ty

cần chú tâm hơn nữa trong hoạt động bán hàng, nhất là quản lý chi phí, giá vốn.

• Nợi dung của giải pháp.42Cơng ty cần đầu tư mở rộng quy mô, tăng khối lượng sản phẩm sản xuất, đẩy

mạnh công tác bán hàng, tiêu thụ sản phẩm. Cần áp dụng những chương trình khuyến

mại, PR sản phẩm tới khách hàng. Ngồi ra, Cơng ty nên tìm kiếm khách hàng qua

nhiều kênh khác nhau như internet… Song song với đó là nâng cao chất lượng dịch vụ

sau bán, dịch vụ chăm sóc khách hàng; Tiến hành bồi dưỡng tay nghề cho công nhân

viên bộ phận kinh doanh trong vấn đề chăm sóc khách hàng, dịch vụ sau bán như tiến

hành tư vấn về giá, cách sử dụng, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng máy móc tại nhà…

• u cầu và điều kiện thực hiện.

Phòng kinh doanh tiến hành khảo sát khách hàng, thăm dò đối thủ cạnh tranh để

lập bản thảo dự kiến cho chương trình bán hàng sắp tới sau đó trình lên Giám đốc xem

xét và ra quyết định đầu tư cho chương trình dự án đó. Định kỳ, cơng ty tiến hành tập

huấn, trau dồi kiến thức, ký năng mềm cho nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc

khách hàng; Mở các lớp bồi dưỡng tay nghề bảo dưỡng máy móc. Đầu tư trang thiết bị

vận chuyển để vận chuyển hàng hóa tới tận tay khách hàng.

Thứ ba: Tiết kiệm chi phí đặc biệt là chi phí mua vào

• Lý do đưa ra giải pháp

Chi phí cũng là một trong các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của doanh

nghiệp. Do vậy, trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay thì việc cắt giảm chi

phí để tăng lợi nhuận là cách mà nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn. năm 2016 Công ty

bị lỗ dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp. Khi đi sâu nghiên cứu em nhận thấy nguyên

nhân chi phí tăng là do NSLĐ tăng cao, chi phí ngun vật liệu đầu vào cũng atwng

cao, chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp giảm. Nhưng việc cắt giảm chi phí quản lý

doanh nghiệp đã ảnh hưởng tới đời sống của nhân viên trong Cơng ty.

• Nợi dung của giải pháp

Cơng ty cần phải có biện pháp quản lý và sử dụng chi phí hợp lý như: tăng cường

cơng tác quản lý chi phí, tìm hiểu để lập dự tốn chi phí cho kì sau,…Tuy nhiên tiết

kiệm chi phí nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Để tiết kiệm chi phí, trước

hết Cơng ty cần tổ chức tốt công tác quản lý các khoản mục chi phí: Bộ phận quản lý

của Cơng ty cần xem xét cụ thể các hóa đơn, chứng từ về chi phí, phát hiện những

khoản mục chi phí khơng hợp lý để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lãng phí.43Kiểm sốt chặt chẽ các khoản chi phí dịch vụ mua ngồi, cơng ty cần triệt để tiết

kiệm đặc biệt là các chi phí tiền điện, điện thoại…hạn chế việc nhân viên sử dụng chi

phí cơng cho mục đích cá nhân. Cơng ty có thể tiết kiệm một số chi phí khác bằng

cách khai thác công cụ Internet, trả cho nhân viên các khoản phụ cấp đi cơng tác thay

vì đi ô tô của công ty để tiết kiệm chi phí bảo hiểm, xăng xe và một số chi phí khác…

Đặc biệt phần chi phí đầu vào cơng ty cần tìm được nguồn cung cấp với chất

lượng tương đương nhưng giá cả phải hợp lý hơn (thấp hơn giá cũ) , cần thỏa thuận tốt

với nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào để có được mức giá mà cơng ty mong muốn.

• Yêu cầu và điều kiện thực hiện.

Để sử dụng chi phí một cách có hiệu quả Cơng ty phải tăng cường cơng tác quản

lý chi phí, lập kế hoạch sử dụng chi phí cho kì tiếp theo. Cơng ty nên có hình thức

khen thưởng kịp thời cho những cá nhân phòng ban đã tiết kiệm được chi phí. Đồng

thời, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vượt quá định mức một cách

bất hợp lý.

Giảm chi phí giá vốn hàng bán ở mức tối đa có thể, Cơng ty cần tìm kiếm thêm

các nhà cung cấp tiềm năng để nguồn cung ứng có nhiều sự lựa chọn, khơng chịu sức

ép về giá.

Tận dụng các chính sách hỗ trợ lãi suất của chính phủ với các khoản vay ngân

hàng, tránh tình trạng bị phạt do vi phạm hợp đồng, bị xử phạt do làm sai các quy định

tài chính,...

Thứ tư: Phát triển trình đợ đợi ngũ lao động và tạo động lực cho tập thể và cá

nhân người lao đợng

• Lý do đưa ra giải pháp

Con người luôn là yếu tố quan trọng nhất để quyết định tới sự thành công hay

thất bại của bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Con người tác động đến việc

nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm … Chính vì

vậy, trong bất kỳ chiến lược phát triển của bất kỳ chiến lược phát triển của bất kỳ công

ty nào cũng không thể thiếu con người.

Công ty TNHH sàn tre Việt Linh có nhiều người quản lý giàu kinh nghiệm và

những người thợ giỏi, tay nghề cao. Song cùng với thời đại kỹ thuật khoa học cơng

nghệ cao thì dần dần Cơng ty sẽ phải sử dụng những máy móc thiết bị hiện đại đòi hỏi44người cơng nhân phải có trình độ, hiểu biết để có thể làm chủ và vận hành được các

trang thiết bị cơng nghệ mới.

• Nợi dung của giải pháp

Công ty cần phải đào tạo cán bộ chủ chốt của Cơng ty bằng chương trình ngắn

hạn và dài hạn do các trường đại học tổ chức. Thường xuyên cho nhân viên tham gia

vào cuộc hội thảo trong và ngoài nước để học tập những kinh nghiệm quản lý tiên tiến

của nước ngoài.Tổ chức học tập trong nội bộ: về nội qui lao động, tổ chức chỉ tay nghề

cho nhân viên.

Nếu đề ra được chiến lược đúng đắn về con người, Công ty sẽ tận dụng được sức

lực, trí tuệ của mọi người cùng thực hiện cơng việc biến các mục tiêu về phát triển, mở

rộng qui mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Cơng ty thành hiện thực.

• u cầu và điều kiện thực hiện

Cần tìm hiểu rõ năng lực của từng lao động trong Công ty để sắp xếp công việc

phù hợp nhất với khả năng của từng người để tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát huy

thế mạnh của mình hồn thành tốt cơng việc được giao. Các phòng ban phải có trách

nhiệm hỗ trợ lẫn nhau và được bố trí một cách khoa học, gọn gàng và đạt hiệu quả

cao. Đặc biệt, Cơng ty phải có hệ thống khen thưởng bằng tinh thần và cả vật chất,

quan tâm đến đời sống điều kiện làm việc của nhân viên, giúp đỡ, động viên kịp thời

khi họ gặp khó khăn. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng trình độ, nâng cao ý thức,

trách nhiệm cho tồn thể cán bộ cơng nhân viên trong Công ty.

Thứ năm: “ Cải thiện mẫu mã sản phẩm, cải tiến máy móc trang thiết bị”

• Nợi dung của giải pháp

Công ty cần phải trang bị các thiết bị máy móc sản xuất mới hiện đại hơn, để cải

tiến mẫu mã sản phẩm mới đẹp hơn, chất lượng hơn.

• u cầu và điều kiện thực hiện

Cần tìm hiểu rõ nhu cầu thị trường tiêu dùng thay đổi như thế nào, các mẫu mã

hiện đại, bắt mắt sang trọng mới. Bên cạnh đó tìm hiểu trang bị các máy móc thiết bị

phù hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm và đồng thời nâng cáo mẫu mã sản phẩm.453.2. Điều kiện thưc hiện giải pháp:

Để thực hiện được việc phân tích kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH Sàn Tre

Việt Linh cần phải có sự kết hợp của các bộ phận, phòng ban trong cơng ty và các bộ

phận phải đảm nhiệm những chức năng và nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chun mơn.

Để cho cơng tác phân tích kinh tế nói chung và phân tích kết quả kinh doanh nói

riêng Cơng ty cần đào tạo chun mơn cho các cán bộ đảm nhiệm cơng tác phân tích.

Vì bộ phận hiện tại đang thực hiện công việc này là các nhân viên phòng kế tốn. Họ

khơng phải là những nhân viên có chun mơn sâu trong kĩnh vực này.

Mặt khác, bộ phận kế toán phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các số

liệu để phân tích. Các số liệu được sử dụng để phân tích phải được kiểm tra, đánh giá

và số liệu này phải được Giám đốc duyệt. Có như vậy cơng tác phân tích kết quả kinh

doanh mới ngày càng được hồn thiện.

Cơng ty phải đưa cơng tác phân tích kết quả kinh doanh là nhiệm vụ bắt buộc

phải thực hiện theo định kỳ. Ngồi ra, trong cơng ty cần có sự thống nhất và quy định

cụ thể khi lập biểu phân tích hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động phân tích kết

quả kinh doanh nói riêng. Tạo điều kiện để thực hiện các ý kiến đề xuất một cách

nhanh nhất.

3.3. Các kiến nghị

Để những giải pháp, đề xuất ở trên được thành cơng trên thực tế, đòi hỏi sự điều

hành của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực đồn kết nhất trí của tập thể nhân viên trong Cơng ty.

Do đó, dựa trên tình hình cụ thể của cơng ty, em xin kiến nghị một số vấn đề sau:

+ Ban lãnh đạo Cơng ty nên dự đốn trước tình hình giá cả thị trường nhằm có

những biện pháp đối phó kịp thời với những biến động về giá trng tương lai gần.

+ Cần chú trọng kiểm sốt lại chi phí giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp, tiếp

tục phát huy khả năng sử dụng chi phí quản lý bán hàng và chi phí quản lý doanh

nghiệp hợp lý, tiết kiệm, góp phần làm tăng lợi nhuận cho công ty.

+ Công ty thường xun có những chính sách đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhân

viên của cơng ty theo các hình thức đào tạo trong phạm vi trách nhiệm và nhiệm vụ

của nhân viên. Đồng thời phải dứt khoát giảm số lượng nhân viên làm việc không đạt

hiệu quả và làm việc không có trách nhiệm, ảnh hưởng đến q trình hoạt động kinh46doanh của cơng ty nhằm hồn thiện cơ cấu tổ chức để nâng cao tay nghề và tạo được ý

thức kỷ luật lao động cho nhân viên.

+ Chủ động tìm kím khai thác triệt để các nguồn nguyên liệu và thị trường đầu ra

cho sản phẩm

+ Tham gia vào các cuộc triển lãm, hội chợ, đầu tư hoặc tài trợ các cuộc thi mang

tính quốc qua, các chương trình nhân đạo là dịp quảng cáo, tiếp thị về công ty.

+ Cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp nhu cầu và xu hướng tiêu

dùng.47KẾT LUẬN

Thông qua việc nghiên cứu lý luận đã được học tập trên giảng đường đại học

cũng như thực tế cơng tác phân tích kinh tế nói chung và phân tích kết quả kinh doanh

nói riêng, em nhận thấy giữa lý luận và thực tiễn có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Càng ngày, các doanh nghiệp càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc phân tích kết

quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thơng qua các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi

nhuận, doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về tình tình kinh doanh của mình, về xu hướng

biến động cũng như các nhân tố ảnh hưởng tốt xấu đến nó để từ đó có cách nhìn nhận,

đánh giá khách quan và đúng đắn về phương hướng phát triển trong tương lai, khắc

phục những hạn chế, phát huy thêm các điểm mạnh góp phần làm cho doanh nghiệp

ngày một phát triển bền vững.

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH sàn tre Việt Linh, em đã cố gắng đi

sâu tìm hiểu tình hình thực tế và hồn thành bài khóa luận tốt nghiệp “Phân tích kết

quả kinh doanh tại Cơng ty TNHH sàn tre Việt Linh”. Trong bài khóa luân, em đã phân

tích được các yếu tố doanh thu, lợi nhuận của công ty trong hoạt động kinh doanh.

Qua những số liệu phân tích và thực tế tìm hiều về cơng ty, em cũng đã đưa ra một số

kiến nghị nhằm nâng cao kết qua kinh doanh của công ty. Do thời gian thực tập khơng

nhiều, kiến thức và khả năng còn hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi còn thiếu

sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cơ đề bài khóa luận của em được

hồn chỉnh hơn.

Em xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo trường Đại Học

Thương Mại đã giảng dạy và cung cấp cho em những kiến thức vô cùng bổ ích để em

có thể vận dụng vào thực tế.

Em xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cơ giáo

cùng với sự giúp đỡ của các thành viên trong phòng Tài chính - Kế tốn của Cơng ty

TNHH Sàn Tre Việt Linh đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn!48TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại PGS.TS Trần Thế

Dũng, Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Đại học Thương Mại.

2. Giáo trình phân tích hoạt ðộng kinh doanh , TS Phan Ðức Dũng, NXB Thống

Kê – Trýờng Ðại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (2009), TS Nguyễn Ðình Kiệm – Bợ giáo

dục và ðào tạo – Trýờng Học Viện Tài Chính

4. Giáo trình Thống kê kinh tế, Phan Công Nghĩa, NXB Giáo Dục

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh

năm 2014-2017

6. Các tài liệu thu thập từ mạng internet: http://dinhmoc.vn/

7. Các tài liệu tham khảo từ mạng internet http://www.gso.gov.vn/8. Chuẩn mực hệ thống kế toán Việt Nam

9. Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo TT 200/TT-BTC ngày

22/12/2014.

Luận văn khóa trước - thư viện trường Đại học Thương mạiPHỤ LỤC

Phụ lục 01: Phiếu điều tra trắc nghiệm

Phụ lục 02: Bảng kết quả kinh doanh năm 2016

Phụ lục 03: bảng kết quả kinh doanh năm 2017

Phụ lục 04: Tài kiệu tham khảo

TỔNG HỢP CÂU HỎI PHÒNG VẤN VÀ CÂU TRẢ LỜI

Phỏng vấn bao gồm những câu hỏi liên quan thực tiễn tới công ty và đi sâu hơn

về vấn đề doanh thu của cơng ty:

• Phỏng vấn giám đốc cơng ty:

• NPV: Anh có thể cho biết tình hình phát triển doanh thu của cơng ty hiện nay

như thế nào khơng?

• GĐ: Doanh thu 2017 tăng mạnh so với những năm trước, tơi rất hài lòng về

việc này,tơi mong muốn doanh thu cơng ty còn tăng mạnh trong những năm tiếp theo.

• NPV: Vậy Anh đã có kế hoạch gì để làm tăng doanh thu các năm tiếp theo

khơng?

• GĐ: Chắc chắn là chúng tơi sẽ cố gắng quảng bá để thúc đẩy doanh thu của

công ty tốt hơn. Tìm được nhiều khách hàng mới, mối bn nhiều lên đồng thời tạo

mối quan hệ tốt với khách hàng cũ như vậy thì doanh thu mới có thể ổn định và phát

triển an tồn hơn.

• Phỏng vấn phòng kế tốn:

• NPV: theo như em được biết cơng ty mình chưa có phòng phân tích riêng,

phòng kế tốn phải làm 2 việc cùng một lúc thì chị có gặp khó khăn gì khơng?

• KTT: Tới hiện tại thì chưa có q nhiều khó khăn. Nhưng em cũng thấy, cuối

năm thì công ty khá là nhiều việc mà đấy cũng là lúc phải phân tích tổng hợp lại doanh

thu chi phí, nên đơi khi cái việc phân tích khơng chính xác, chưa hiệu quả.PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH THU CỦA CÔNG TY

CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VẠN LONG

Họ tên:…………………………………........................

Câu 1: Anh (chị) đánh giá như thế nào về tình hình kinh doanh của Cơng ty

trong vài năm gần đây?

A:Tốt

B:Bình thường

C:Khơng tốt

Câu 2:Theo anh (chị) tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty

hiện nay như thế nào?

A:Tốt

B:Bình thường

C:Khơng tốt

Câu 3:Theo anh (chị) cơng tác phân tích của Cơng ty có thực sự hiệu quả

khơng?

A:Có

B: Không

Câu 4:Anh (chị) hãy cho biết lợi nhuận của Công ty được hình thành chủ

yếu từ nguồn nào?

A:Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ

B:Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

C:Lợi nhuận từ hoạt động khác

Câu 5:Theo anh (chị) nhân tố khách quan nào ảnh hưởng lớn nhất đến kết

quả kinh doanh của Cơng ty?

A:Chính sách của Đảng và Nhà nước

B:Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế

C:Ảnh hưởng của sự cạnh tranhCâu 6: Theo anh (chị) nhân tố chủ quan nào ảnh hưởng lớn nhất đến kết

quả kinh doanh của công ty?

A:Nhân tố con người

B:Nguồn lực tài chính

C:Uy tín và thương hiệu của Cơng ty

Câu 7: Theo anh (chị) những khó khăn mà Cơng ty đang gặp phải là gì?

A:Thiếu vốn

B:Thị trường cạnh tranh gay gắt

C:Chính sách kinh tế của Nhà nước

Câu 8: Theo anh (chị) giải pháp nào giúp nâng cao kết quả kinh doanh của

Cơng ty?

A:Tiết kiệm chi phí

B:Nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ

C:Mở rộng thị trường

Câu 9: Theo anh (chị) để tiết kiệm chi phí Cơng ty nên áp dụng những biện

pháp nào?

A:Xây dựng kế hoạch chi phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả

B:Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

C:Cắt giảm chi phí ở khâu mua

Câu 10:Anh (chị) hãy cho biết cơng tác nghiên cứu thị trường của Cơng ty

có hiệu quả khơng?

A:Có

B: KhơngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tạo Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×