Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.2.Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được của cơng ty thì vẫn tồn tại một số hạn chế

làm ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện tăng doanh thu của công ty.

Tốc độ phát triển của doanh thu quả các năm chưa ổn định. Do tình hình kinh tế tài chính liên tục thay đổi, sự tham gia của nhiều doanh nghiệp cùng ngành làm cho thị

phần của công ty bị thu hẹp, nhu cầu của khách hàng cũng liên tục thay đổi làm ảnh

hưởng đến kế hoạch kinh doanh của công ty và một phần công tác quản lý chưa thực sự

hiệu quả, chưa nắm bắt được sự thay đổi của thị trường.

Các phương thức bán của công ty chưa thực sự đa dạng, sự phát triển của công

nghệ thông tin, phương thức bán trực tuyến ngày càng được áp dụng phổ biến nhưng

tại công ty vấn chưa áp dụng phương thức bán này nên để lỡ nhiều cơ hội với những

đơn hàng lớn dẫn đến doanh thu của công ty cũng bị ảnh hưởng một phần.

Phương thức bán chủ yếu là thu tiền ngay nên chưa thu hút và giữ chân được

khách hàng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện doanh thu của cơng ty.

Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, phương thức bán hàng trả chậm ngày

càng được khách hàng chú trọng nhưng phương thức này lại có tốc độ tăng chậm và có

tỷ trọng nhỏ hơn phương thức thu tiền ngay. Do vậy công ty cần chú trọng đến phương

thức bán này hơn để thu hút được khách hàng.

Doanh thu của công ty giảm chủ yếu là do số lượng hàng bán ra. Nhân tố lượng

hàng bán ra là nhân tố chủ quan, nó phụ thuộc vào điều kiện tổ chức và quản lý kinh

doanh. Côn ty cần chú trọng nhiều hơn trong công tác quản lý và tổ chức kinh doanh,

mở rộng thị trường tiêu thụ và hoàn thiện các kênh phân phối, trình độ quản lý của ban

lãnh đạo…

Năng suất lao động năm 2017 so với năm 2016 giảm 781.397.741 (đồng/người)

tương ứng với tỷ lệ giảm là 29,906%. Tuy NSLĐ ở mức tương đối nhưng chưa đáp ứng

được hết các nhu cầu của cơng ty. Vì vậy cơng ty cần chú trọng hơn vào khâu tuyển

dụng và đào tạo cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng lao động.

Cơng tác phân tích doanh thu hiện nay tại cơng ty do phòng tài chính – kế tốn

đảm nhận. Cơng việc thường được phân tích vào cuối tháng, cuối quý. Vào thời điềm

40này cơng việc kế tốn cũng tập hợp kết chuyển lên báo cáo, vì vậy mà gây áp lực cơng

việc cho phòng kế tốn, điều này ảnh hướng đến tiến độ và hiệu quả làm việc. Số liệu

phân tích mang tính chủ quan, khơng phản ánh và xử lý kịp thời những biến động thất

thường của thị trường. Do vậy cơng tác phân tích doanh thu của cơng ty còn chưa phát

huy hiệu quả.

3.2.Các đề xuất và giải pháp nhằm tăng doanh thu tại Công ty cổ phần Hóa Chất

 Giải pháp 1: Xây dựng và triển khai các kế hoạch và chính sách marketing, đẩy mạnh

-nghiên cứu khai thác thị trường tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

Lý do đưa ra giải pháp:

Chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách phân phối… cùng với việc

đẩy mạnh nghiên cứu khai thác thị trường và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng tại công

ty chưa được chú trọng dẫn đến việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chưa tốt, hiệu quả hoạt

động của doanh nghiệp chưa cao.-Nội dung của giải pháp:

Chú trọng vào việc nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ, đa dạng hóa hình

thức mẫu mã, tổ chức khai thác tốt nguồn hàng, tổ chức việc dự trữ hàng hóa để sẵn

sàng cung cấp khi thị trường cần…

Xác định giá cả hợp lý để có thể tăng khối lượng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo thu

được lãi.

Sử dụng các biện pháp như quảng cáo, khuyến mại… đến khách hàng và người

tiêu dùng để tăng doanh số bán.

Cần lựa chọn, xây dựng các cửa hàng, nhà kho, nhà xưởng và bố trí mạng lưới

phân phối sao cho có thể cung cấp hàng hóa đến cho khách hàng nhanh nhất.-Điều kiện thực hiện:

Công ty cần tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ công nhân viên thực hiện

việc nghiên cứu thị trường, thị hiếu của khách hàng với kinh nghiệm, chuyên môn cao,

nắm vững các nghiệp vụ kinh doanh… để thường xuyên thu thập, tổng hợp và phân

tích các thơng tin khách hàng để từ đó có các phương án xây dựng các chính sách phát

triển marketing tại công ty.

41 Giải pháp 2: Lựa chọn cơ cấu mặt hàng kinh doanh hợp lý

- Lý do đưa ra giải pháp:Cơ cấu mặt hàng kinh doanh của công ty chưa phù hợp, chưa phát huy được thế

mạnh và chưa thu hút được khách hàng đến công ty. Do đó doanh thu các nhóm hàng

qua các năm của công ty tăng giảm không đều ảnh hưởng đến các chính sách, kế hoạch

chung của tồn cơng ty.

-Nội dung của giải pháp:

Cơng ty cần phải lựa chọn cho mình một cơ cấu mặt hàng kinh doanh phù hợp cả

về số lượng và tỷ trọng; phù hợp với việc phân đoạn thị trường tiêu thụ mà cơng ty đã

phân tích lựa chọn cùng với việc triển khai kế hoạch xúc tiến marketing thu hút khách

hàng.-Điều kiện thực hiện:

Công ty cần đẩy mạnh việc thu thập, xử lý thông tin một cách nhanh chóng và

chính xác nhất về nhu cầu, thị hiếu, xu hướng trên thị trường để có các kế hoạch xúc

tiến marketing phù hợp và tập trung phát triển mặt hàng kinh doanh phù hợp trong từng

giai đoạn, phù hợp với phân đoạn thị trường tiêu thụ. Giải pháp 3: Tổ chức và lựa chọn phương thức bán phù hợp, phương thức thanh toán

-thuận tiện, thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán

Lý do đưa ra giải pháp:

Hiện phương thức bán của công ty chủ yếu là bán buôn, do vậy lợi nhuận mang

lại chưa cao. Các phương thức bán còn chưa phong phú (chỉ có bán bn và bán lẻ), tỷ

trọng các phương thức bán còn chênh lệch khá nhiều. Phương thức thanh toán chủ yếu

là thu tiền ngay nên không thu hút được khách hàng, dịch vụ sau bán còn chưa hấp dẫn.-Nội dung giải pháp:

Cơng ty khơng chỉ nên duy trì phương thức bán buôn mà cần mở rộng phương

thức bán lẻ cho người tiêu dùng. Ngồi ra cơng ty có thể bán hàng trực tuyến trên các

website uy tín để hồn thiện kênh phân phối của mình. Đẩy mạnh phương thức bán trả

chậm với những khách hàng lâu năm để giữ chân họ. Dịch vụ sau bán cần được đẩy

mạnh với những chương trình tri ân đối với khách hàng, các nhà phân phối…

42-Điều kiện thực hiện:

Công ty cần xây dựng hệ thống thơng tin khách hàng để có các chính sách hấp

dẫn, thu hút, tri ân khách hàng. Tận dụng sự phát triển của công nghệ, Internet để mở

rộng phương thức bán, nắm bắt được những thay đổi trong nhu cầu của khách hàng

cũng như các chính sách ưu đãi của đối thủ cạnh tranh để đưa ra các phương án thu hút

khách hàng. Giải pháp 4: Tổ chức đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty

- Lý do đưa ra giải pháp:Nâng suất lao động của công ty chưa thực sự hiệu quả, công tác quản lý và đào

tạo chưa được chú trọng ảnh hưởng đến chất lượng của đội ngũ nhân viên trong cơng

ty.

-Nội dung giải pháp:

Cơng ty có các chính sách tuyền dụng, đào tạo bồi dưỡng nhân viên trong công ty

hợp lý, kịp thời. Cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các nhân viên. Có

khen thưởng, kỷ luật rõ ràng để phát huy hết khả năng và hạn chế những tiêu cực của

từng cá nhân.-Điều kiện thực hiện:

Cơng ty cần có những chính sách đãi ngộ với nhân viên như khen thưởng, kỷ luật

phân minh cũng như có các chương trình đào tạo về chun mơn để họ tham gia, cơng

tác cơng đồn cũng cần được chú trọng. Chú trọng cơng tác tuyển dụng để tìm được

những người có năng lực, có khả năng làm việc cho cơng ty. Sau cơng tác tuyển dụng

cần có những kế hoạch đào tạo bài bản để giúp người lao động thích ứng được với mơi

trường làm việc của cơng ty, cử tham gia các khóa học đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng….

Tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo, văn hóa để người lao động có thể làm

việc hết mình và đóng góp cho sự thành cơng của cơng ty. Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng công tác phân tích kinh tế tại cơng ty

- Lý do đưa ra giải phápHoạt động phân tích nói chung và phân tích doanh thu nói riêng của cơng ty vẫn

do kế tốn trưởng cùng các kế tốn viên trong phòng kế tốn đảm nhiệm. Khối lượng

43cơng việc ngày càng nhiều, đặc biệt là thời điểm cuối kỳ kế toán nên việc đi sâu phân

tích hiệu quả hoạt động bán hàng của từng nhóm sản phẩm cụ thể cũng như sự ảnh

hưởng của các chính sách tới doanh thu tiêu thị chưa được thực hiện. Điều này khiến

việc tham gia tư vấn cho ban giám đốc trong việc thấy rõ được hiệu quả kinh doanh và

tình hình thực hiện cũng như đưa ra các quyết định kinh doanh của công ty không có

hiệu quả như mong muốn. Cơng tác phân tích doanh thu còn tồn tại nhiều bất cập còn

mang tính lý thuyết nhiều, nội dung phân tích còn sơ sài, nguồn tài liệu chỉ dựa trên sổ

sách kế toán nên chưa đáp ứng được các yêu cầu của nhà quản trị.

-Nội dung giải pháp:

Công ty nên thành lập bộ phận phân tích kinh tế, bộ phận này có thể nằm trong

phòng kế tốn hoặc tách riêng để có thể chun sâu vào việc phân tích hoạt động kinh

doanh được hiệu quả hơn.

Tiến hành phân tích doanh thu một cách cụ thể hơn, sử dụng nhiều phương pháp

phân tích hơn và lấy số liệu từ nhiều nguồn số liệu khác nhau như trong và ngồi doanh

nghiệp để cơng tác phân tích doanh thu thực sự phát huy được vai trò của mình.-Điều kiện thực hiện:

Cần có sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng trong công ty để thực hiện công

tác phân tích. Những người tham gia vào cơng tác phân tích phải có trình độ chun

mơn nhất định, có thể bao qt, nhìn nhận những điểm mạnh, hạn chế còn tồn tại của

doanh nghiệp để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm đem lại lợi nhuận cho

công ty.3.3.Một số kiến nghị nhằm tăng doanh thu tại Công ty cổ phần Hóa Chất

 Đối với nhà nước:

Nhà nước cần có các chính sách bình ổn giá cả cũng như các chính sách về quản

lý vĩ mơi nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, kìm chế lạm phát, ổn định lãi suất thị

trường…

Tạo lập hành lang pháp lý, môi trường kinh doanh giữa các chủ thể kinh tế một

cách hợp lý và hiệu quả để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển cũng như đảm bảo thực

hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

44 Đối với công ty:Công ty nên có thêm bộ phận phân tích độc lập để giảm bớt khối lượng cơng việc

cho phòng kế tốn đồng thời nâng cao hiệu quả của công tác phân tích doanh thu nhằm

đáp ứng việc cung cấp thơng tin cho việc lập kế hoạch kinh doanh của cơng ty.

Ngồi phương thức bán bn, bán lẻ cơng ty có thể áp dụng phương thức bán

hàng trực tuyến, tham gia các chương trình quảng cáo giới thiệu sản phẩm thơng qua

internet để tìm kiếm thêm khách hàng mới.

Tổ chức cơng tác tạo nguồn hàng, tìm kiếm thêm các nhà cung ứng mới cũng như

các chính sách để giữ chân những nhà cung cấp uy tín và lâu năm. Thúc đẩy cơng tác

tiêu thụ hàng hóa, bổ sung mặt hàng mới phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Tổ chức nghiên cứu thị trường: Trong cơ chế thị trường hiện nay, việc tiến hành

nghiên cứu thị trường là rất cần thiết bởi vì thơng qua nghiên cứu thị trường cơng ty có

thể nắm bắt được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng một cách nhanh nhất, chính

xác các xu hướng, tiên đoán được những sự biến đổi trên thị trường để từ đó làm cơ sở

cho việc ra quyết định chỉ đạo kinh doanh sao cho có hiệu quả cao nhất. Vì vậy cơng ty

nên thành lập một bộ phận chun làm cơng tác nghiên cứu thị trường để góp phần làm

cho hiệu quả kinh doanh ngày càng tăng lên. Đồng thời với sự cạnh tranh gay gắt trên

thị trường thì việc nghiên cứu thị trường cũng giúp cơng ty có thể nắm bắt được các

thơng tin về đối thủ cạnh tranh của mình để từ đó có kế hoạch kinh doanh làm tăng lợi

thế của mình, thu hút được khách hàng và để tăng doanh thu.

Tăng năng suất lao động của người lao động thông qua việc nâng cao cơ sở vật

chất, các trang thiết bị, tu bổ phương tiện vận tải, kho bãi… Cơng ty cần có các chế độ

thưởng phạt nghiêm minh để động viên khuyến khích người lao động nhằm tăng năng

suất lao động.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên: Thường xuyên đào tạo

tay nghề cho cán bộ nhân viên, đề cử đưa cán bộ công nhân viên đi học các lớp nghiệp

vụ, nâng cao trình độ để đáp ứng được đòi hỏi của cơ chế thị trường, tăng hiệu quả

trong kinh doanh.

KẾT LUẬN

45Nền kinh tế hội nhập xuất hiện những cơ hội cũng như sự cạnh tranh gay gắt giữa

các chủ thể của nền kinh tế. Để tồn tại và phát triển bền vững, mỗi doanh nghiệp cần có

những chiến lược riêng cho mình, cần nhạy bén thay đổi để mình phù hợp với sự vận

động của thị trường.

Qua một thời gian thực tập ở Cơng ty cổ phần Hóa chất, tơi đã tìm tòi, học hỏi và

biết được những kiến thức thực tế về chuyên ngành kế toán, đồng thời tìm hiểu thực

trạng cơng tác kế tốn tại cơng ty.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng tìm tòi nhưng do trình độ hiểu biết còn hạn chế, thời

gian thực tập ngắn cũng như tính chất phức tạp của hoạt động kinh doanh nên tôi sẽ

không tránh khỏi những thiếu sót trong q trình trình bày. Vì vậy tơi kính mong nhận

được những góp ý của thầy, cơ giáo để bài viết được hồn thiện hơn.

Tơi xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo trường Đại Học

Thương Mại đã giảng dạy và cung cấp cho tơi những kiến thức vơ cùng bổ ích để tơi có

thể vận dụng vào thực tế, và hồn thành bài báo cáo tổng hợp này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!46TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Chuẩn mực kế toán số 14 “ Doanh thu và thu nhập khác”, được ban hành và công

bố theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởngBộ tài chính.

2.

Chế độ kế tốn doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006

của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

3.

Giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại. PGS.TS Trần Thế Dũng (chủ

biên), TS Nguyễn Quang Hùng, Th.S Lương Thị Trâm. Nhà xuất bản thống kê xuất bản

năm 2006.

4.

Giáo trình tài chính doanh nghiệp của trường Học Viện Tài Chính, do PGS.TS

5.

6.Nguyễn Đình Kiệm va TS Bạch Đức Hiếu chủ biên, NXB tài chính năm 2008.

Giáo trình thống kê kinh tế. Phan Cơng Nghĩa. NXB Giáo dục, Hà Nội, năm 2000.

Website: http://chemco.com.vn/

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Phiếu điều tra trắc nghiệm

Phụ lục 2: Câu hỏi phỏng vấn

Phụ lục 3: BCTC năm 2016

Phụ lục 4: Báo cáo BKS năm 2017

PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Công ty có tiến hành phân tích doanh thu khơng?Khơng

Câu 2: Cơng tác phân tích doanh thu có cần thiết đối với cơng ty khơng?Khơng

Câu 3: Tại cơng ty bộ phận nào tiến hành cơng tác phân tích doanh thu?

Phòng tài chính kế tốn

Phòng kinh doanh XNK

Phòng kinh doanh tổng hợp

Phòng tổ chức hành chính

Câu 4: Nhân tố bên ngồi cơng ty có ảnh hưởng lớn tới doanh thu?

Khách hàngĐối thủ cạnh tranh

Nhà cung cấp

Mơi trường kinh tế - chính trị - xã hội

Môi trường tự nhiên

Câu 5: Các nhân tố bên trong cơng ty có ảnh hưởng đến doanh thu?

Chất lượng cán bộ nhân viên

Tiềm lực tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật

Chất lượng và mẫu mã sản phẩm

Chính sách Marketing

Câu 6: Tốc độ tăng (giảm) doanh thu qua các năm như thế nào?

Ổn định

Không ổn định

Câu 7: Tốc độ tăng (giảm) doanh thu qua các năm có xứng đáng với tiềm năng

của cơng ty khơng?Khơng

Câu 8: Các sản phẩm của cơng ty có thể cạnh tranh được với các sẩn phẩm cùng

loại trên thị trường khơng?Khơng

Câu 9: Giải pháp chủ yếu để tăng doanh thu là gì?

Tăng cường Marketing, nghiên cứu và phát triển thị trường

Lựa chọn cơ cấu mặt hàng phù hợp

Thành lập bộ phận phân tích kinh doanh

Nâng cao chất lượng lao động

Câu 10: Tăng doanh thu mục tiêu cơ bản nhất tại cơng ty là gì?

Tăng thu nhập cho người lao động

Tăng lợi nhuận

Mở rộng sản xuất kinh doanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×