Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Điều kiện áp dụng các giải pháp đã nêu

3 Điều kiện áp dụng các giải pháp đã nêu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong điều kiện, cạnh tranh trên thị trường diễn ra ngày càng gay gắt thì việc

tiêu thụ được hàng hóa có tính chất quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của

doanh nghiệp. Cũng do vậy mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng càng

phải được tổ chức tốt, đảm bảo phản ánh, ghi chép một cách đầy đủ, chính xác tình

hình và kết quả bán hàng. Thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

cung cấp giúp các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định phù hợp nhằm

nâng cao kết quả bán hàng nói riêng và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp nói chung.

Sau quá trình tìm hiểu thực tế bộ máy kế toán tại công ty TNHH Kỹ Thương

Duy Hưng, em đã cơ bản nắm được việc tổ chức một hệ thống kế toán trong doanh

nghiệp. Từ đó hiểu rõ hơn về lý luận chung và biết cách vận dụng những kiến thức

đã được học ở trường vào thực tế. Đặc biệt em đã đi sâu tìm hiểu kế toán bán hàng

và xác định kết quả bán hàng, hiểu được vai trò và tầm quan trọng của nó trong bộ

máy kế toán cũng như trong quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hiểu

được quy trình và các phương pháp kế toán sử dụng.

Mặc dù đã nỗ lực cố gắng nhưng do trình độ còn hạn chế, kiến thức thực tế

chưa nhiều cũng như thời gian thực tập ngắn nên bài viết không thể tránh khỏi

những sai sót nhất định. Do vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của

các thầy, cô giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS. Vũ Thị Thu Huyền trong

khoa kế toán trường Đại học Thương Mại, cũng như các anh chị trong phòng kế

toán của Công ty TNHH Kỹ Thương Duy Hưng giúp em hoàn thành đề tài này.

Em chân thành xin cảm ơn !

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2018

Sinh viênNguyễn Văn Thắng78TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình “Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại” – Trường ĐH Thương Mại

2. Giáo trình “Kế toán tài chính”, TS Nguyễn Tuấn Duy & TS. Đặng Thị Hòa, TrườngĐại Học Thương Mại, NXB Thống kê 2010

3. Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (2001-2006), bộ tài chính, NXB tài chính

2008 và các thông tư hướng dẫn.

4. Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014.

5. Bài Luận văn của các Anh Chị khóa trước của khoa Kế toán – kiểm toán trường ĐH

Thương Mại.

6. Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính ban hành;

7. Số liệu kế toán công ty TNHH Kỹ Thương Duy Hưng.

8. Các website: www.webketoan.vn, www.thuvienluanvan.info, ....PHỤ LỤC

Phụ lục 1: PHIẾU XUẤT KHOĐơn vị : Công ty TNHH Kỹ Thương Duy HưngMẫu số: 02-VTĐịa chỉ : Số 73 Phố Đặng Xuân Bảng, Phường(Ban hành theo thông tư sốĐại Kim, quận Hoàng Mai, HN200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 28 tháng 05 năm 2016

Số: 158Nợ 632

Có 156- Họ và tên người nhận hàng: Công ty cổ phần xây lắp điện Lạng Sơn

- Lý do xuất kho: Xuất bán theo đề nghị ngày 09/03/2018

- Xuất tại kho: Kho hàng hóa

ST

TTên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm chất vật tư, dụng cụ

sản phẩm, hàng hóa

sốĐơn vị

tínhABCD1

...Cầu dao điện dạng khối

...

Cộng......Số lượng

Yêu cầu

Thực

xuất

1

2

1

...1

...Đơn giáThành

tiền34288.750

...288.750

...

288.750- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Hai trăm tám mươi tám nghìn, bảy trăm năm mươi đồng

chẵn./

- Số chứng từ gốc kèm theo:

Ngày 28 tháng 05 năm 2016

Người lập phiếu

Người nhận hàng

Thủ kho

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)Phụ lục 2: Hóa đơn GTGT

HĨA ĐƠN (GTGT)Mẫu sớ: 01GTKT3/001Liên 3: Nợi bộ

Ngày 28 tháng 05 năm 2016DH/16P

Số: 0003708Đơn vị bán: Công ty TNHH Kỹ Thương Duy Hưng

Mã số thuế: 0104414333

Địa chỉ: Số 73 Phố Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, HN

Số điện thoại: 043540 9046Fax: 04 3540 9049Họ tên người mua:

Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Điện Sài Gòn

Mã số thuế: 0301510423

Địa chỉ: 257/6 Bến chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh

Hình thức thanh toán: TM/KH

STTTên hàng hóa, dịch vụAB

Cầu dao điện dạng khới1Sớ tài khoản:Đơn vị

tính

C

CáiSố lượng

1

1Đơn giá

(đồng)

2

288.750Thành tiền

(đồng)

3 = 1x2

288.750Cợng tiền hàng:

288.750

Th́ suất thếu GTGT:

10%

Tiền thuế GTGT

28.875

Tổng cộng tiền thanh toán:

317.625

Số tiền viết bằng chữ: Ba trăm mười bảy nghìn, sáu trăm hai mươi lăm đồng./.

Người mua hàngKế toán trưởngThủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Phụ lục 3: Nhật ký chung

Công ty TNHH Kỹ thương Duy Hưng

Số 73 Đặng Xuân Bảng, phường Đại

Kim, quận Hoàng Mai, Hà NộiMẫu số: S03a-DNN

(Ban hành theo Quyết định số

48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ

Tài chính

NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 05 năm 2016Ngày

tháng ghi

sổ

.....

28/05/201

6

28/05/201

6

28/05/201

6

28/05/201

6

28/05/201

6

28/05/201

6

28/05/201

6

.....Chứng từ

Số

Ngày

hiệ

tháng

u

..... .....

370 28/05/201

8

6

370 28/05/201

8

6

28/05/201

798

6

28/05/201

798

6

28/05/201

798

6

801 28/05/201

6

801 28/05/201

6

..... .......Diễn giải

....

Bán cầu dao điệnGh

i sổ

cáiSTT

dòn

g........Số

hiệu

tài

khoả

.... nNợ

....

....X1311X5111288.750X3331128.750X6321X15611Bán Cầu dao

điện

Bán Cầu dao

điện

Bán Cầu dao

điện

Bán Cầu dao

điện

Tiếp kháchX64217Tiếp kháchX1111............Cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

Cộng lũy kế từ

đầu nămSố phát sinh..........317.625255.000

255.000

5.265.500

5.265.500

....

6.249.749.887.....

1.434.058.9696.249.749.8876.249.749.887Phụ lục 4: Sổ cái tk 511

Công ty TNHH Kỹ thương

Mẫu số: S03b-DNNDuy Hưng

Số 73 Đặng Xuân Bảng,

phường Đại Kim, quận Hoàng

Mai, Hà Nội(Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐBTC ngày 14/9/2006 của Bợ Tài chínhSỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Tháng 05 năm 2016

Tài khoản: 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nhật ký

chungChứng từ

Ngày,

tháng ghi

sổDiễn

giải

Số

hiệu........28/05/201 370

6

8

31/05/201 370

6

9

31/05/201 371

6

0

.........Ngày,

tháng.....Tran

g số

Số dư

đầu kỳ

Số phát

sinh

trong kỳ

....Cầu

28/05/201

dao

6

điện

31/05/201 Máy

6

cắt

Cầu

31/05/201

dao

6

điện

....

....

Cộng số

phát

sinh

Số dư

cuối kỳ

Cộng

lũy kế

đầu nămSố

hiệu

TK

đối

ứngSố tiềnST

T

dòn

gNợCó

4.815.690.9

18.........

131

1...131

1

111

1

............

288.750

15.720.000

1.350.000...

6.249.749.8

87...

1.434.058.9

696.249.749.8

876.249.749.8

87Phụ lục 5: Sổ cái tk 632:

Công ty TNHH Kỹ thương Duy Hưng

Số 73 Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội(Ban hành th

ngàySỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tháng 05 năm 2016Nhật ký

chungChứng từ

Ngày,

tháng

ghi sổDiễn

giảiSố

hiệu............28/05/2

01679828/05/2

01631/05/2

016

31/05/2

016

.....

31/05/2

016....31/05/2

016

31/05/2

016

....NVK1

0731/05/2

016799

800Tra

ng

sốNgày,

tháng

Số dư

đầu kỳ

Số phát

sinh

trong

kỳ

...

Cầu

dao

điện

Máy

cắt

Cầu dao

điện

....

Kết

chuyển

giá vốn

Cộng

số phát

sinh

Số dư

cuối kỳ

Cộng

lũy kế

đầu

nămSố

hi

ệu

T

K

đố

i

ứn

gST

T

dò

ngSố dưSố tiềnPhát sinh

NợPhát sinh

CóNợ-............15

6......15

6

15

6

......

5.083.000.

800255.000

12.677.80

05.095.678.

600

5.096.728.

6001.050.000

......

5.614.777.

4445.614.777.

4445.614.777.

4445.614.777.

4445.614.777.

444C

Tài khoản: 632- Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ngày 31 tháng 05 năm 2016

Người lậpKế toán trưởngGiám đốcPhụ lục 5: Sổ cái tk 131:

Công ty TNHH Kỹ thương Duy Hưng

Số 73 Đặng Xuân Bảng, phường Đại

Kim, quận Hoàng Mai, Hà NộiMẫu số: S03b-DNN

(Ban hành theo Quyết định số

48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bợ

Tài chính

SỔ CÁI(Dùng cho hình thức kế tốn Nhật ký chung)

Tháng 05 năm 2016

Tài khoản: 131- Phải thu khách hàng

Từ ngày 01/05/2016 đến ngày 31/05/2016Chứng từNgày,

tháng ghi

sổDiễn giải

Số

hiệu....

28/05/201

6

31/05/201

6

31/05/201

6

.........

3708

3709

3710

....Ngày,

tháng.....

28/05/201

6

31/05/201

6

31/05/201

6

....Nhật ký

chung

Trang

sốSố dư đầu

kỳ

Số phát sinh

trong kỳ

....STT

dòng......Nợ...

1311...Có15.720.0001111

............

288.7501311Máy cắtCộng số

phát sinh

Số dư cuốiSố tiền4.815.690.918Cầu dao

điện

Cầu dao

điện

....Số

hiệu

TK

đối

ứng1.350.000

...

6.249.749.88

7...

1.434.058.969kỳ

Cộng lũy kế

đầu năm6.249.749.88

76.249.749.887Phụ lục số 7: Sổ chi tiết tài khoản 5111

Đơn vi: : Công ty TNHH MTV Thương Mại

Mẫu số S38- DN

( Ban hành theo thông tư

Tổng Hợp Phú Gia

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 )

Địa chỉ:Số 240B, Bà Triệu, P Hoàng Văn Thụ,

TP Lạng Sơn, Lạng SơnChứng từSỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 5111

Tài khoản: 5111- Doanh thu bán hàng hoá

Từ ngày 01/05/2016 đến ngày 31/05/2016

CTGS

Khách Diễn giải

T

hàng

K

đ/

ư

Ngày

SốNgàySố09/05/20

16HĐ00001

0212/05/20

1625/05/20

1631/05/20

16HĐ00001

05HĐ00001

1609/05/20

1612/05/20

1625/05/20

1600001

0200001

0500001

16Công

ty cổ

phần

xây

lắp

điện

Lạng

Sơn

Hoàng

Văn

AnhCông

ty

TNH

H

Phúc

Sơn

……

….Bán hàng

(cáp đồng

bọc hạ thế

1x95 CV

0.6/1kV)000010213

1Bán hàng

(Dây cáp

ngầm

24kV 3C

300mm2)0000105

Bán hàng

(Dây cáp

1x16 CV

0,6/1kV)0000116

…………

….

Kết

chuyển

5111 sang

911

Cộng phát

sinh11

1Số phát sinhN

ợCó21.350.0

003.320.00

013

1

7.900.00

091

1Số dư cuối

tháng

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Ngày 31 tháng 3 năm

2018

Giám đốc

(Ký, họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Điều kiện áp dụng các giải pháp đã nêu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×