Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Điều kiện thực hiện các giải pháp đề xuất

3 Điều kiện thực hiện các giải pháp đề xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốnNhà nước cần phải hồn thiện khung pháp lý về kế tốn như luật kế toán Việt

Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp. Luật kế toán rất quan trọng trong hoạt động kế

toán của DN, mọi hoạt động nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kế toán đều chịu sự

chi phối của Luật này, từ các quy định chung về chứng từ, tài khoản, sổ kế toán đến

việc lập các báo cáo tài chính. Trong đó các nghiệp vụ bán hàng cũng không phải là

ngoại lê, cụ thể nhất: Điều 21–Luật kế tốn còn quy định rõ việc sử dụng hố đơn bán

hàng trong hoạt động bán hàng.

- Còn Chế độ kế toán DN cũng là nhân tố ảnh hưởng đến kế toán bán hàng. Chế

độ kế toán được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ sách, tài khoản và đến báo cáo

tài chính sao cho khoa học và hợp lý nhất, tạo điều kiện cho kế tốn nói chung và kế tốn

bán hàng tại DNTM nói riêng xử lý, phản ánh đúng bản chất của các hoạt động kinh tế

phát sinh, làm cho thơng tin kế tốn cập nhật chính xác, nhanh chóng và kịp thời

Để có thể đào tạo và tuyển dụng nhân viên kế toán với chuyên môn cao và phù hợp với

hoạt động kinh doanh của cơng ty thì bộ phận tuyển dụng nên kết hợp với bộ phận kế

tốn trong q trình tuyển dụng nhằm lựa chọn được những ứng viên xuất sắc. Ngoài

ra, với mỗi loại hàng hóa đều có một mã sản phẩm và các chức năng đặc tính khác

nhau, do đó trước khi nhân viên mới được làm việc chính thức thì nên được đào tạo đểhọc và phân biết các loại sản phẩm.

• Do đặc điểm của ngành bán lẻ, trong tương lai quy mô của Công ty sẽ tăng lên để có

thể đáp ứng và chiếm lĩnh được thị phận trên trên thị trường. Chính vì thế, bộ phận

Marketing là một bộ phận rất quan trọng và nên được thành lập tách riêng ra khỏi bộ

phận Kinh doanh. Công ty nên đầu tư thêm nhân lực bằng cách tuyển dụng các nhân

viên có kinh nghiệm và kiến thức về Marketing.

• Cơng ty cũng nên đầu tư thêm tiền, tiến hành tập hợp các nhân viên kỹ thuật trong

công ty có chun mơn về lập trình để có thể tự tạo ra cho cơng ty mình phần mềm kế

tốn riêng.KẾT LUẬN

Trong môi trường cạnh tranh và hội nhập như hiện nay để có thể tồn tại và phát

triển khơng ngừng là một vấn đề hết sức khó khăn đối với mỗi doanh nghiệp. Kế tốn

65

GVHD:Nguyễn Thị Thanh Phương

SVTH: Hồng Thị Cẩm TúKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốnvới vai trò là cơng cụ quan trọng để quản lý kinh tế - tài chính ở các doanh, trong đó

cơng tác kế tốn bán hàng có một vị trí đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp

Thương Mại.

Qua quá trình thực tập và tìm hiểu đề tài tại cơng ty TNHH Trang Nguyên, em

nhận thấy mặc dù công ty còn có một số điểm hạn chế trong cơng tác kế tốn song bên

cạnh đó có rất nhiều điểm tích cực cần được phát huy hơn nữa.

Do thời gian tìm hiểu và kiến thức còn nhiều hạn chế, nên bài viết trên khơng tránh

khỏi những sai sót. Vì vậy, em mong nhận được sự góp ý của thầy cơ và bạn bè để bài

viết của em được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cơng ty TNHH Trang Ngun

đặc biệt là phòng Kế tốn của cơng ty đã giúp đỡ em hồn thành bài khóa luận này,

cảm ơn giáo viên đã có những đóng góp ý kiến để em hồn thành bài khóa luận này.66

GVHD:Nguyễn Thị Thanh PhươngSVTH: Hồng Thị Cẩm TúKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế toán – Kiểm toán

TÀI LIỆU THAM KHẢO1.26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Bộ Tài chính, NXB Lao Động, 2011.2.Chế độ kế tốn doanh nghiệp, Thơng tư 133 ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng

Bộ Tài Chính.3.Giáo trình kế tốn tài chính, TS.Nguyễn Tuấn Duy, TS.Đặng Thị Hòa, ĐHTM, NXB

Thống Kê 2010.4.Giáo trình kế tốn tài chính, Đại học kinh tế TP.HCM, NXB GTVT 20085. Giáo trình Kế toán quản trị, Đại học Thương Mại, NXB Thống kê 2006.

6.Kế tốn doanh nghiệp, Học viện Tài chính, NXB Thống kê 2004.7. Kế toán quản trị, TS. Huỳnh Lợi, Đại học Kinh tế TP.HCM, NXB GTVT 2009

8.Kế toán tài chính, PGS.TS Võ Văn Nhị, NXB Tài chính năm 20059.Kế tốn tài chính, TS. Nguyễn Phú Giang, NXB Tài chính 200810. Một số khóa luận về đề tài kế tốn kết quả kinh doanh của Trường Đại học ThươngMại

11.Tài liệu kế tốn của cơng ty TNHH Trang Ngun

12.Website:

Http://www.webketoan.com

Http://danketoan.com

Http://www.kiemtoan.com.vn67

GVHD:Nguyễn Thị Thanh PhươngSVTH: Hồng Thị Cẩm TúKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốnPhụ lục 01: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn nhật ký chung

CHỨNG TỪ GỐCSỔ NHẬT KÝ CHUNGSỔ CÁISỔ THẺ KẾ TOÁN

CHI TIẾTBẢNG TỔNG HỢP,

CHI TIẾTBẢNG CÂN ĐỐI PHÁT

SINHBÁO CÁO TÀI

CHÍNHGhi hằng ngày :

ssGhi cuối tháng, hoặc định kỳ :

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra :GVHD:Nguyễn Thị Thanh PhươngSVTH: Hồng Thị Cẩm TúKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốnPhụ lục 02: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký- Sổ cái.Sơ đồ ghi sổ kế toán theo hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ CáiGhi chú:Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm traGVHD:Nguyễn Thị Thanh PhươngSVTH: Hồng Thị Cẩm TúKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốnPhụ lục 03: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ.Ghi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối thángGVHD:Nguyễn Thị Thanh PhươngSVTH: Hoàng Thị Cẩm TúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Điều kiện thực hiện các giải pháp đề xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×