Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
=> Năm 2015 công ty không có lãi, mức lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị âm nhưng sang năm 2016, công ty đã đạt được mức lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 5,697,086 đồng.

=> Năm 2015 công ty không có lãi, mức lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị âm nhưng sang năm 2016, công ty đã đạt được mức lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 5,697,086 đồng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tuy nhiên xét trong năm 2016, mức tăng thu nhập khác là 50,000,000 đồng nhỏ hơn

mức chi phí khác là 57,920,145 đồng; thu nhập khác không đủ bù đắp chi phí khác

khiến mức lợi nhuận khác của cơng ty bị âm là 7,920,145 đồng. Từ đó khiến cho tổng

lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty bị âm.

=> Năm 2016 tuy cơng ty có mức doanh thu cao nhưng giá vốn và các khoản chi phí

bỏ ra khá lớn khiến cơng ty khơng có lợi nhuận. Mặc dù công ty không đạt được lợi

nhuận tốt nhưng qua bảng số liệu trên ta có thể nhìn thấy mức lỗ năm 2016 đã giảm so

với mức lỗ năm 2015. Đây chính là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy rằng tình hình

kinh doanh của cơng ty đang ngày một khả quan hơn.

2.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến việc sử dụng vốn kinh doanh ở

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung

2.1.2.1. Ảnh hưởng của các nhân tố khách quan

Các nhân tố môi trường bên ngồi có ảnh hưởng khơng nhỏ tới việc sử dụng vốn

kinh doanh của công ty. Một số nhân tố khách quan có thể kể đến như sau: Hệ thống các chính sách pháp luật của Nhà nước

Nhà nước có vai trò vơ cùng quan trọng trong nền kinh tế thị trường, tạo hành lang

pháp lí, mơi trường kinh doanh cho doanh nghiệp hoạt động, giúp bình ổn hoạt động

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước. Thời gian vừa qua Nhà nước đã

có một số chính sách pháp luật nhằm ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh

nghiệp phát triển, giúp cho họ yên tâm khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Công tác

quản lý đầu tư xây dựng đã được đổi mới và tăng cường theo quy định của Luật Xây

dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, góp phần tích cực chống thất

thốt, lãng phí trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng cơng trình và hiệu quả sử

dụng vốn đầu tư. Công tác lập quy hoạch xây dựng được tập trung thực hiện và có

nhiều đổi mới; cơng tác quản lý, kiểm sốt phát triển đơ thị theo quy hoạch và kế

hoạch đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đảm bảo sự phát triển đô thị hài

hòa, bền vững. Những quy định pháp luật đề ra đã hạn chế được việc gian lận trong

kinh doanh, tạo ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh, mở ra nhiều cơ hội cho cơng

ty phát triển.

Bên cạnh đó các văn bản pháp luật về điều chỉnh hợp đồng kinh tế, quy định trình tự,

thủ tục giải quyết tranh chấp được ban hành đã giúp Công ty TNHH thương mại vàxây dựng Phương Trung bảo vệ được lợi ích của mình khi tiến hành hoạt động kinh

doanh. Tuy nhiên các thủ tục hành chính của nước ta vẫn còn q rườm rà gây nên

nhiều bất cập trong việc xin giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng. Điều này đã

khiến cho cơng ty gặp một số khó khăn trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh. Môi trường kinh tế vĩ mơ

Năm 2016 nhờ những chính sách hợp lý của Nhà nước mà thị trường tài chính, tiền tệ

và tài sản ổn định.

- Việt Nam đã áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng có kiểm sốt, giảm lãi suất để kích

thích đầu tư. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành lãi suất và tỷ giá linh hoạt phù

hợp với tình hình kinh tế vĩ mơ. Với phương thức điều hành tỷ giá mới, năm 2016, tỷ

giá VND/USD trên thị trường khá ổn định trong 11 tháng của năm. Lãi suất huy động

bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức 0.8%-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và

kỳ hạn dưới 1 tháng; 4.5%-5.4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6

tháng; 5.4%-6.5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn

trên 12 tháng ở mức 6.4%-7.2%/năm. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến của các lĩnh

vực ưu tiên ở mức 6%-7%/năm đối với ngắn hạn, 9%-10%/năm đối với trung và dài

hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6.8%9%/năm đối với ngắn hạn; 9.3%-11%/năm đối với trung và dài hạn. Với mức lãi suất

như trên, nhìn chung Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung khơng

gặp q nhiều khó khăn trong việc vay vốn nhằm tiếp tục hoạt động kinh doanh.

- Từ ngày 01/01/2016 các doanh nghiệp thuộc diện áp thuế suất 22% sẽ áp dụng mức

thuế suất mới là 20%. Thuế TNDN giảm xuống làm giảm chi phí mà các doanh nghiệp

phải trả cho Nhà nước, tạo điều kiện làm tăng lợi nhuận sau thuế. Giảm thuế suất đã

giúp công ty tiết kiệm được chi phí, từ đó có thêm vốn để đầu tư sản xuất.

- Chính phủ và Bộ, ngành đã có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy

nhanh giải ngân vốn cho các cơng trình, dự án xây dựng. Công ty đã dễ dàng hơn trong

việc xoay vốn trả lương cho người lao động cũng như chuẩn bị tiềm lực để tham gia

vào các dự án xây dựng tiếp theo. Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách,

quản lý trong đầu tư xây dựng và xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Nhà nước còn cơng bố định hướng, kế hoạchphát triển ngành xây dựng trong những năm tiếp theo giúp Công ty TNHH thương mại

và xây dựng Phương Trung đề ra định hướng cho sự phát triển của mình.

- Nhà nước cũng đã đẩy mạnh đàm phán và ký kết một số hiệp định thương mại tự do

với mức độ cam kết và mở cửa thị trường cao hơn. Riêng trong năm 2015, Việt Nam

đã ký kết 3 Hiệp định thương mại tự do quan trọng với các khu vực thị trường lớn là

Hàn Quốc, Liên minh Kinh tế Á - Âu, Liên minh châu Âu. Đặc biệt, ngày

04/02/2016, tại Auckland, New Zealand, Việt Nam đã ký Hiệp định Đối tác xuyên

Thái Bình Dương (TPP). Việc ký kết các hiệp định thương mại đã thu hút thêm nhiều

nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, ngày càng nhiều các xí nghiệp, nhà máy mọc

lên, cơ sở hạ tầng cũng cần cải thiện kéo theo ngành xây dựng phát triển, mở ra nhiều

cơ hội kinh doanh cho Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung cũng

như các doanh nghiệp cùng ngành nghề khác.

Các chính sách trên đã và đang giúp giảm chi phí vốn doanh nghiệp nói chung và cụ

thể là Cơng ty TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung trong lĩnh vực xây dựng

nói riêng.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đạt được thì Nhà nước vẫn còn một số hạn

chế trong việc kiểm sốt nền kinh tế gây ra khó khăn cho doanh nghiệp:

- Lạm phát cơ bản bình quân năm 2016 tăng 1.83% so với bình quân năm 2015. Đồng

tiền bị mất giá làm giá trị nguồn vốn bị giảm sút, công ty phải chi trả số tiền nhiều hơn

cho các chi phí phát sinh. Điều này khiến hiệu quả sử dụng vốn không được đảm bảo.

- Việc sụt giảm một số nguồn thu chính buộc Chính phủ tăng cường thu từ các nguồn

thuế khác nhằm bổ sung ngân sách. Việc nộp nhiều khoản thuế khiến nguồn vốn của

công ty bị giảm sút, gây khó khăn trong việc hoạt động sản xuất kinh doanh. Môi trường kinh tế vi mô

Ngành xây dựng là ngành có mức tăng trưởng bền vững hàng năm và đóng góp tỷ

trọng lớn vào cơ cấu tăng trưởng GDP của cả nước.   Năm 2016, ngành xây dựng của

nước ta có triển vọng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tập trung chủ yếu

từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ và Canada.

Mỗi năm có từ 40-50% nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, ước

đạt 4-5 tỷ USD/năm, chưa kể đến các công ty trong nước cũng đầu tư xây dựng và

khai thác lĩnh vực này làm cho ngành xây dựng ngày càng phát triển. Giá trị sản xuấtngành xây dựng năm 2016 theo giá hiện hành ước đạt khoảng 1,089.3 nghìn tỷ đồng,

tăng 10.4% so với năm 2015, đạt 104% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất tăng hứa hẹn

ngành xây dựng sẽ càng phát triển, Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phương

Trung sẽ có thêm nhiều cơ hội kinh doanh hơn.

Ngành xây dựng phát triển, thị trường cạnh tranh sôi động đã thu hút ngày một

nhiều các doanh nghiệp lựa chọn xây dựng làm ngành nghề chính của mình. Theo số

liệu ước tính của Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), hiện Việt Nam có

khoảng 150.000 nhà thầu xây dựng, trong đó có khoảng 2.000 nhà thầu cỡ lớn và vừa,

tính trung bình cứ 2.2km2 có một nhà thầu xây dựng. Doanh nghiệp trong nước đã

nhiều, nước ta lại gia nhập WTO nên ngày càng có nhiều tập đoàn xây dựng nước

ngoài nhảy vào Việt Nam. Ngoài việc cạnh tranh với các nhà thầu xây dựng trong

nước thì Công ty THH thương mại và xây dựng Phương Trung còn phải cạnh tranh với

doanh nghiệp xây dựng nước ngồi có kỹ thuật tiên tiến, cơ sở vật chất, khoa học công

nghệ phát triển. Điều này khiến cho Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phương

Trung phải chuẩn bị thật tốt về nguồn lực kinh tế và con người để có thể đứng vững và

cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Đồng thời công ty cũng cần đề

ra các chiến lược kinh doanh hợp lý sao cho nguồn vốn được sử dụng hiệu quả nhất,

hạn chế tối đa chi phí nhằm gia tăng lợi nhuận.2.1.2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan Đặc thù ngành, lĩnh vực

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung hoạt động mạnh mẽ trên lĩnh

vực xây dựng. Đây là ngành nghề đòi hỏi cơng ty phải có một nguồn vốn kinh doanh

rất lớn để có thể trang trải các chi phí phát sinh. Trong thời buổi kinh tế thị trường còn

nhiều biến động như hiện nay, cơng ty đã gặp tình trạng thiếu vốn do chủ đầu tư giải

ngân muộn. Để có thể tiếp tục tham gia vào các dự án đấu thầu tiếp theo, công ty buộc

phải đi vay vốn từ ngân hàng và phải chịu một khoản lãi vay nhất định. Điều này đã

khiến cho lợi nhuận của công ty bị giảm, khả năng thu hồi vốn kinh doanh chưa tốt

nên nguồn vốn được sử dụng chưa thực sự hiệu quả.Thời gian hoàn thành sản phẩm của ngành xây dựng cũng thường kéo dài, đôi khi lên

tới vài năm. Trong q trình xây dựng các cơng trình có thể chịu sự tác động từ con

người hay là yếu tố thời tiết làm cơng trình chắp vá, thiếu đồng bộ. Cơng ty đã gặp

trường hợp cơng trình đang dở dang vì nhiều yếu tố tác động mà buộc phải phá dỡ,

xây lại, thay đổi thiết kế làm lãng phí tiền bạc, dẫn tới hiệu quả sử dụng vốn khơng tốt. Trình độ đội ngũ cán bộ và lao động sản xuất

-Trình độ đội ngũ cán bộCon người ln đóng một vai trò quan trọng trong q trình sản xuất kinh doanh. Hiểu

rõ được vấn đề đó nên cán bộ lãnh đạo trong công ty đều không ngừng nâng cao trình

độ học vấn. Ban lãnh đạo của cơng ty đều có trình độ đại học trở lên, giàu tiềm năng

và được đào tạo tốt. Hàng năm công ty đều tổ chức gửi cán bộ nhân viên theo học các

khóa học nâng cao chun mơn và cải thiện kỹ năng mềm. Nhờ vốn kiến thức cũng

như kinh nghiệm tích lũy của mình, ban lãnh đạo cơng ty đã đề ra nhiều chiến lược

kinh doanh nhằm mở rộng thị trường, tăng lợi nhuận cho công ty, giúp công ty ngày

càng phát triển và lớn mạnh.

Công ty đi vào hoạt động đã được khá lâu do vậy bộ máy tổ chức quản lý cơng ty khá

hồn thiện, tuy nhiên q trình tổ chức hạch tốn trong cơng ty hiện chưa có bộ phận

thực hiện nhiệm vụ phân tích, quản lý và sử dụng vốn. Điều này sẽ gây khó khăn cho

cơng ty trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn để có biện

pháp kịp thời.

-Trình độ nguồn lao độngBên cạnh ban lãnh đạo thì người lao động cũng đóng góp một phần khơng nhỏ giúp

cơng ty phát triển. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp thì lực

lượng lao động của doanh nghiệp tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh

nói chung và hiệu quả sử dụng vốn nói riêng. Một tập thể lao động có trình độ tay

nghề cao, hăng say lao động, có tinh thần hợp tác và đoàn kết là một lợi thế rất lớn đối

với bất cứ một doanh nghiệp nào. Trình độ chun mơn của người lao động có ảnh

hưởng lớn đến hiệu quả cơng việc, đối với cùng một cơng việc người có trình độ

chun mơn cao sẽ có thể hồn thành được nhanh, đúng u cầu chất lượng hơn là

người có trình độ chun mơn kém hơn.Hiểu rõ những u cầu đó, Cơng ty TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung đã

tìm kiếm và tuyển dụng được một nguồn lao động đảm bảo. Năm 2016 công ty đã ký

hợp đồng thêm với 2 kỹ sư xây dựng. Các kỹ sư xây dựng được đào tạo khá bài bản và

có trình độ cao, có khả năng tiếp thu khoa học cơng nghệ, đáp ứng được yêu cầu cao

của thị trường hiện nay. Do đó các cơng trình ngày càng có chất lượng cao hơn, thời

gian thi cơng ngắn hơn. Bên cạnh đó, cơng ty còn có đội ngũ cơng nhân dồi dào, có tay

nghề cao, có trình độ làm việc khá tốt, chịu được áp lực cơng việc nên có thể đảm bảo

được tiến độ các cơng trình.

Tại cơng ty cũng đã thực hiện phân cơng cơng việc cụ thể theo đúng trình độ của

người lao động để nâng cao hiệu quả công việc dẫn đến nâng cao hiệu quả sản xuất

kinh doanh.

 Cơ sở vật chất – kỹ thuật

Năm 2016, Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung đã đầu tư mua sắm

thêm máy ủi, máy xúc, nâng cấp dàn giáo và trang bị thêm các thiết bị bảo hộ cho

người lao động. Cơ sở vật chất được đổi mới đã giúp hiệu quả sản xuất được tăng lên,

các công việc như san lấp mặt bằng được thực hiện nhanh chóng hơn trước. Người lao

động nhờ các thiết bị bảo hộ mới đã yên tâm hơn khi thi công công trình trên cao.

Bên cạnh đó do máy móc đa số là nhập khẩu từ nước ngoài nên khi một máy móc

hỏng đột xuất thì cơng ty thường mất khá nhiều thời gian để thay mới, sữa chữa dẫn

đến công việc sản xuất bị ngừng trệ. Hàng tháng, công ty cũng phải trích ra một khoản

tiền khá lớn để dùng cho việc bảo dưỡng và quản lý máy móc.

2.2. Phân tích thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH

thương mại và xây dựng Phương Trung

2.2.1. Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp

Để phục vụ cho việc nghiên cứu về thực tế hiệu quả sử dụng vốn nhằm phát hiện ra

các hạn chế và từ đó tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung, em đã phát ra 5 phiếu điều tra

trắc nghiệm cho ban lãnh đạo của công ty và các nhân viên trong phòng tài chính - kế

tốn. Kết quả phiếu điều tra thu về được tổng hợp và tính tốn thơng qua bảng dưới

đây.

Bảng 2.2. Bảng tổng hợp kết quả phiếu điều tra trắc nghiệm tại Công ty TNHH

thương mại và xây dựng Phương TrungKhơngSTTCâu hỏi điều tra trắc nghiệm1Số

phiếuTỷ lệ Số

(%)

phiếuTỷ lệ

(%)Theo ông (bà), cơ cấu vốn của công ty đã 3

được phân bổ hợp lý?602402Theo ông (bà), hiện nay các phương 2

hướng đầu tư, các chính sách quản lý vốn

của cơng ty có thực sự đạt hiệu quả hay

khơng?403603Theo ơng (bà), cơng tác phân tích kinh tế 5

trong doanh nghiệp có cần thiết hay

khơng?100004Theo ơng (bà), cơng ty có cần phân tích 5

hiệu quả sử dụng vốn không hay không?100005Theo ông (bà), doanh nghiệp đã đạt được 3

hiệu quả kinh doanh?602406Theo ông (bà), hiệu quả sử dụng vốn của 4

doanh nghiệp có góp phần thực hiện tốt kế

hoạch lợi nhuận hay khơng?801207Theo ơng (bà), có cần thiết phải nâng cao 5

hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp?10000Nhận xét:

Bảng tổng hợp phiếu điều tra trên đã cho thấy phần nào vấn đề sử dụng vốn và cơng

tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty.

-Về vấn đề sử dụng vốnQua bảng tổng hợp phiếu điều tra trên ta thấy rằng có 60% ý kiến cho rằng cơ cấu vốn

của công ty đã được phân bổ hợp lý, 40% cho rằng chưa hợp lý. Năm 2016, Công ty

TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung có nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn nợ

phải trả. Điều này chứng tỏ cơng ty có khả năng tự chủ tài chính, là yếu tố thuận lợi

khi cơng ty muốn huy động vốn vay để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên các chính sách quản lý vốn của công ty lại được đánh giá là chưa thực sự

hiệu quả (60% ý kiến cho rằng công ty quản lý vốn chưa hiệu quả). Nhân viên phòngkế tốn cho biết rằng công tác thu hồi nợ của khách hàng được đánh giá là chưa thật sự

tốt, công ty gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ khiến một nguồn vốn kinh doanh

không nhỏ của công ty đang bị chiếm dụng. Điều này làm giảm đi đáng kể hiệu quả sử

dụng vốn kinh doanh, cơng ty cần có giải pháp khắc phục trong việc thu hồi nợ.

-Về công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanhQua bảng tổng hợp phiếu điều tra ta thấy rằng ban lãnh đạo và nhân viên phòng kế

tốn đều cho rằng cơng tác phân tích kinh tế là cần thiết đối với cơng ty. Và trong q

trình phân tích kinh tế, việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cần được đặc

biệt chú trọng, có đến 100% ý kiến cho rằng cơng tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn

tại cơng ty đóng vai trò quan trọng và cần thiết giúp cơng ty nhận thấy mình đã sử

dụng vốn tốt hay chưa để có những chính sách điều chỉnh thích hợp.

Có 60% ý kiến cho rằng hoạt động kinh doanh hiện nay của công ty đã đạt hiệu quả,

tuy rằng năm 2016 cơng ty chưa có lợi nhuận nhưng số lỗ đã giảm đáng kể so với năm

2015. Có đến 80% ý kiến cho rằng hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp góp phần

thực hiện tốt kế hoạch lợi nhuận. Tồn bộ ban lãnh đạo và nhân viên phòng kế toán

đều đồng ý với ý kiến cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh

nghiệp. Công ty đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác phân tích kinh tế

trong doanh nghiệp, chủ động trong việc phân tích kinh tế tại đơn vị và đã tiến hành

phân tích thường xun để nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của

cơng ty. Cơng tác phân tích được chủ động lên kế hoạch thực hiện theo định kỳ giúp

cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho Ban giám đốc, giúp Ban giám đốc có đủ thơng

tin để đưa ra các quyết định, phương hướng kinh doanh hợp lý cho công ty.

Tuy nhiên tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung hiện nay chưa có

bộ phận thực hiện cơng tác phân tích kinh tế riêng mà cơng việc này do phòng tài

chính - kế tốn thực hiện. Việc phân tích thì phụ thuộc nhiều vào trình độ của các nhân

viên được giao nhiệm vụ làm phân tích vậy nên cơng ty chưa đảm bảo được tính

chun mơn hố trong phân tích kinh tế.

Dữ liệu sử dụng trong cơng tác phân tích đều dừng lại ở các báo cáo tài chính tại công

ty mà chưa sử dụng các dữ liệu về doanh nghiệp cùng ngành, trong q trình phân tích

còn nhiều chỉ tiêu quan trọng khác vẫn chưa được đề cập.Việc phân tích kinh tế chỉ được thực hiện vào cuối năm do đó thơng tin phân tích

thường lỗi thời, lạc hậu dẫn đến kết quả phân tích khơng chính xác. Kết quả phân tích

cũng mới chỉ dừng lại ở các con số mà chưa đưa ra được nguyên nhân cũng như chưa

chỉ ra được các biện pháp cần phải thực hiện trong thời gian tới. Do đó, lãnh đạo cơng

ty khó đưa ra được các quyết định kịp thời trên cơ sở kết quả phân tích.

2.2.2. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp

2.2.2.1. Phân tích tình hình vốn kinh doanh tại cơng ty

2.2.2.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn kinh doanh

Bảng 2.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn kinh doanh tại Công ty TNHH

thương mại và xây dựng Phương Trung năm 2015, 2016

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam( Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty năm 2015, 2016)

Qua bảng 2.3 ta thấy tổng vốn kinh doanh bình qn của cơng ty năm 2016 đạt

11,498,235,449.50 đồng còn năm 2015 đạt 15,833,296,6855.50 đồng, giảm

4,335,061,406 đồng so với năm 2015, tương ứng giảm 27.38% là do ảnh hưởng của

hai yếu tố là vốn cố định và vốn lưu động. Cụ thể như sau:

+ Vốn lưu động bình quân năm 2016 đạt 11,041,678,022.50 đồng trong khi năm

2015 đạt 15,760,286,060.50 đồng; giảm 4,718,608,038 đồng so với năm 2015, tương

ứng giảm 29.94%.

+ Vốn cố định bình quân năm 2016 đạt 456,557,427 đồng trong khi năm 2015

đạt 73,010,795 đồng; tăng 383,546,632 đồng so với năm 2015, tương ứng tăng

525.33% là do năm 2016 công ty đã mua sắm thêm các máy móc mới, nâng cấp các

trang thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, gia tăng hiệu quả kinh doanh. Tổng nguồn vốn kinh doanh bình quân năm 2016 bị giảm so với năm 2015.

Vốn cố định bình quân năm 2016 có tăng nhưng do chiếm tỷ trọng quá nhỏ trong tổng

cơ cấu nên phần giá trị gia tăng này không đủ bù đắp cho phần vốn lưu động bị giảm

nên khiến tổng nguồn vốn kinh doanh bị giảm so với năm 2015. Nguồn vốn kinhdoanh bị giảm một phần là do cơng ty gặp phải khó khăn trong việc huy động vốn từ

ngân hàng và các tổ chức tín dụng vì lãi suất cao.

Xét về tỷ trọng của nguồn vốn kinh doanh bình quân ta thấy:

+ Vốn lưu động bình quân chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng cơ cấu vốn kinh

doanh. Năm 2016 tỷ trọng vốn lưu động bình quân đạt 96.03% , giảm 3.51% so với

năm 2015. Tuy nhiên nhìn chung thì tỷ lệ giảm này khơng đáng kể.

+ Vốn cố định bình qn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng cơ cấu vốn kinh

doanh. Năm 2016 vốn cố định bình quân chiếm 3.97% , tăng 3.51% so với năm 2015

 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phương Trung là một doanh nghiệp

hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên vốn lưu động là loại vốn đóng vai trò chủ yếu

giúp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Sản phẩm của cơng ty có giá trị lớn, thời

gian thi công dài nên công ty cần có một nguồn vốn lưu động đủ lớn để giải quyết các

vấn đề sản xuất phát sinh và giúp cho cơng ty duy trì hoạt động ổn định. Vì vậy việc

bố trí cơ cấu vốn của cơng ty nhìn chung khá hợp lý.2.2.2.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn lưu động

Bảng 2.4. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn lưu động tại Công ty TNHH

thương mại và xây dựng Phương Trung năm 2015, 2016

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam( Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty năm 2015,2016)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

=> Năm 2015 công ty không có lãi, mức lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị âm nhưng sang năm 2016, công ty đã đạt được mức lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 5,697,086 đồng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×