Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán hạch toán tương tự như trường hợp doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, nhưng trị giá hàng bán trong phương pháp này là giá bán bao gồm cả thuế GTGT

Kế toán hạch toán tương tự như trường hợp doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, nhưng trị giá hàng bán trong phương pháp này là giá bán bao gồm cả thuế GTGT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ Cái kế toán bán hàng sử dụng các loại sổ kế

toán sau:

- Nhật ký sổ cái: Sổ này phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

theo trật tự thời gian.

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

Hình thức kế tốn trên máy vi tính(phụ lục 06): Đặc trưng cơ bản của Hình

thức kế tốn trên máy vi tính là cơng việc kế tốn được thực hiện theo một chương

trình phần mềm kế tốn trên máy vi tính. Phần mềm kế tốn được thiết kế theo ngun

tắc của một trong bốn hình thức kế tốn hoặc kết hợp các hình thức kế tốn quy định

trên đây. Phần mềm kế tốn khơng hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải

in được đầy đủ sổ kế tốn và báo cáo tài chính theo quy định.

Các loại sổ của Hình thức kế tốn trên máy vi tính: Phần mềm kế tốn được thiết

kế theo hình thức kế tốn nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế tốn đó nhưng khơng

bắt buộc hồn tồn giống mẫu sổ kế tốn ghi bằng tay.

1.4.2.5 Trình bày thơng tin trên BCTC

Trên báo cáo KQHĐKD, các chỉ tiêu được trình bày như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có của TK 511 trong kỳ

báo cáo.

Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ

thuộc, các khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh từ các giao dịch

nội bộ đều phải loại trừ.

Chỉ tiêu này không bao gồm các loại thuế gián thu, như thuế GTGT (kể cả thuế

GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế

bảo vệ môi trường và các loại thuế gián thu khác.

- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Nợ TK 511 đối ứng với

bên Có các TK 111, 112, 131, trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản thuế gián thu, phí mà doanh nghiệp

khơng được hưởng phải nộp NSNN (được kế toán ghi giảm doanh thu trên sổ kế toánTK 511) do các khoản này về bản chất là các khoản thu hộ Nhà nước, không thuộc

doanh thu nên không được coi là khoản giảm trừ doanh thu.

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02.

- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có của TK 632 trong kỳ

báo cáo đối ứng bên Nợ của TK 911.

Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ

thuộc, các khoản giá vốn hàng bán phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ.

Cơ sở để lập báo cáo: Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong

kỳ của các tài khoản 511, 632, 156...CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN BÁN BÁNH TRUNG THU TẠI CƠNG

TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH

2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến kế tốn bán

hàng tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Minh

2.1.1 Tổng quan Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Minh

 Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Minh

Loại hình Cơng ty: Cơng ty Cổ Phần

Địa chỉ: Số 6/10 – Lô E7 – Phạm Hùng – Nam Từ Liêm - Hà Nội

Mã số thuế: 0103570403.

Điện thoại: (04) 3 293 0301 (04) 6 674 0782.

Fax: (04) 3 782 0016 (04) 3 359 6418

Giám đốc: Lê Văn Quang

Số TK: 1507201052078 tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

Ngành nghề hoạt động kinh doanh: Phân phối hoa quả, bánh kẹo, thực phẩm,

hàng tiêu dùng. Công ty chuyên phân phối bánh kẹo, thực phẩm, hàng tiêu dùng... Với

đội ngũ NV kinh doanh, bán hàng chuyên nghiệp, Công ty Đức Minh luôn đem đến sự

hài lòng cho đối tác và khách hàng.

Cơng ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Minh là một trong những Công ty hàng

đầu tại trong lĩnh vực phân phối các mặt hàng tiêu dùng. Nhằm phục vụ như cầu tiêu

dùng cũng như thỏa mãn nhu cầu của người dân, Công ty Đức Minh cung cấp các loại

kẹo dẻo, rau câu chén, rau câu que, bánh cookies, chocolate các loaị, đặc biệt chất

lượng hoàn hảo, giá cả phải chăng.

Phương châm hoạt động kinh doanh của Công ty Đức Minh là “chất lượng, chất

lượng và chất lượng”. Theo nguyên tắc "Kinh doanh là đáp ứng đủ và đúng với nhu

cầu của người tiêu dùng, ln ln lấy chữ tín làm đầu. Khách hàng là trung tâm và

luôn phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để thoả mãn nhu cầu của họ. Khách hàng luôn

được coi trọng". Công ty không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình, tăng sự

cạnh tranh trên thị trường.Hiện nay, đời sống của đại đa số nhân dân ngày càng được cải thiện nên nhu

cầu đòi hỏi người tiêu dùng ngày càng cao, bên cạnh đó có nhiều doanh nghiệp cùng

khối tư nhân cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường do vậy Công ty ln thay đổi các

hình thức kinh doanh, tìm kiếm nguồn hàng và sử dụng vốn hiệu quả hơn.

 Danh mục hàng hóa

- Trái cây theo mùa: Xồi, ổi, cam, táo…

- Rau câu chén: Thạch rau câu R35, thạch rau câu RC3501, thạch rau câu

RC10…

- Kẹo chocolate: Kẹo chocolate CH7, kẹo chocolate CH11, kẹo chocolate

CH22…

- Kẹo dẻo: Kẹo dẻo K15, kẹo dẻo K17, kẹo dẻo K14…

- Bánh Snack: Bánh snack PC080, bánh snack PCS80, bánh snack PCC80

- Hạt dẻ, hạt điều: Hạt dẻ SP130, hạt dẻ SP40…

- Giỏ quà tết: Giỏ quà tết LX, giỏ quà tết TL, giỏ quà tết HP…

- Bánh trung thu: Bánh trung thu Kinh Đô, bánh trung thu Hữu Nghị, bánh trung thu

Thu Hương…

 Thị trường kinh doanh

Thị trường đầu vào là các Công ty bánh kẹo, thực phẩm trong và ngồi nước.

Hàng hóa mua trong nước đa số được sản xuất trên dây chuyền công nghệ mới. Các

nhà cung cấp: Công ty bánh kẹo Kinh Đô, Công ty bánh kẹo Hải Hà, Công ty bánh kẹo

Hữu Nghị…

Thị trường đầu ra là các siêu thị, cửa hàng tạp hóa như: Unimart, BigC, Metro.

Sản phẩm của chúng tơi có mặt hầu hết các siêu thị và hệ thống phân phối các tỉnh trên

toàn quốc như: Metro, BigC, UniMart…

Theo nguyên tắc "Kinh doanh là đáp ứng đủ và đúng với nhu cầu của người tiêu

dùng, luôn luôn lấy chữ tín làm đầu. Khách hàng là trung tâm và luôn phải tạo điều

kiện thuận lợi nhất để thoả mãn nhu cầu của họ. Khách hàng luôn được coi trọng".

Công ty không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình, tăng sự cạnh tranh trên

thị trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán hạch toán tương tự như trường hợp doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, nhưng trị giá hàng bán trong phương pháp này là giá bán bao gồm cả thuế GTGT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×