Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Điều kiện để thực hiện giải pháp

3 Điều kiện để thực hiện giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội111Khoa Kế tốn – Kiểm tốn3.3.2 Về phía Cơng ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông

Nam Á

Công ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông Nam Á phát triển

bền vững chính là mục đích của các biện pháp hồn thiện kế toán bán hàng và xác

định kết quả kinh doanh đã nêu ở trên. Vì thế, để đưa những giải pháp kể trên vào

thực tế hoạt động kế toán, bản thân lãnh đạo cơng ty phải có những nhìn nhận đúng

đắn, phải nắm rõ được ưu nhược điểm của mình, từ đó tiếp thu những ý kiến, giải

pháp thích hợp với đặc điểm của cơng ty.

3.3.3 Về phía bản thân kế toán viên

Kế toán viên là những người trực tiếp hạch tốn doanh thu, chi phí và xác định

kết quả bán hàng tại cơng ty. Để hồn thiện cơng tác kế toán này, người kế toán viên

phải là người nắm rõ và từng bước thực hiện các giải pháp đề ra, đưa những giải

pháp này vào thực tế và ngày càng hồn thiện những giải pháp đó. Bởi vậy đội ngũ

kế tốn phải có kiến thức, hiểu biết nhất định, có khả năng làm việc, tay nghề cao,

có đủ năng lực và kinh nghiệm để lĩnh hội và áp dụng các giải pháp cũng như

những chuẩn mực kế toán mới liên quan. Đây là bộ phận quan trọng quyết định trực

tiếp sự thành bại của bất cứ một chủ trương, chế độ nào đối với kế tốn DN nói

chung và kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng nói riêng. Người làm kế tốn

phải có đủ năng lực và đạo đức nghề nghiệp, có như vậy cơng tác kế tốn mới có

thể hồn thiện.

Nói tóm lại, để những giải pháp trên đi vào thực tế không phải là vấn đề đơn

giản, có thể giải quyết ngày một ngày hai. Đây là cả một quá trình kết hợp giữa Nhà

nước, các cấp quản lý và bản thân những người kế toán trực tiếp làm việc trong DN

với những điều kiện nhất định. Hi vọng rằng trong tương lai không xa, Công ty

TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông Nam Á sẽ đưa ra được những

quyết định và lựa chọn phương hướng đúng đắn, hoàn thiện được cơng tác kế tốn

bán hàng và xác định kết quả bán hàng của mình, là bước đệm vững chắc cho sự

phát triển bền vững của công ty ngày càng vươn xa hơn trong lĩnh vực kinh doanh

sản phẩm nhơm.TĨM TẮT CHƯƠNG 3SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội112Khoa Kế toán – Kiểm toánTừ những lý luận chung của chương 1 và chương 2 thực trạng của kế toán bán

hàng và xác định kết quả bán hàng em xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm

hoàn thiện:

Giải pháp 1: Hồn thiện bộ máy kế tốn

Giải pháp 2: Hoàn thiện về tài khoản sử dụng

Giải pháp 3: Hoàn thiện sổ sách kế tốn

Giải pháp 4: Trích các khoản dự phòng phải thu khó đòi

Giải pháp 5: Áp dụng chiết khấu thương mại

Các doanh nghiệp cần thiết phải nhìn nhận và đánh giá đúng thực trạng của

cơng ty mình để phát triển và hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế

tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng. Biết phát huy những ưu điểm

và thẳng thắn chỉ ra các nhược điểm của mình đồng thời đưa ra các giải pháp cải

thiện ưu việt chính là đóng góp to lớn vào q trình hồn thiện ấy.SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế tốn 2 – K9Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội113Khoa Kế toán – Kiểm toánKẾT LUẬNTrong điều kiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường như hiện nay, kế

toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng có ý nghĩa lớn với sự tồn tại của mỗi

doanh nghiệp. Lợi nhuận là mục tiêu còn tiêu thụ dịch vụ là phương thức trực tiếp

để đạt tới mục tiêu. Thực hiện cơng tác kế tốn bán hàng có vai trò quan trọng trong

việc điều hành, quản lý của cơng ty nói chung và hoạt động tiêu thụ nói riêng. Hơn

nữa, cùng với xu hướng phát triển chung của toàn xã hội, nhu cầu của con người

ngày càng cao, Công ty ngày càng phải đổi mới nhanh tốc độ phát triển.

Có được kết quả này em chân thành cảm ơn sự tận tình chỉ bảo của giáo viên

hướng dẫn T.S Nguyễn Hồng Chỉnh và các anh chị trong phòng Kế tốn của Cơng

ty TNHH thương mại và sản xuất nhơm nhựa Đơng Nam Á đã giúp đỡ em hồn

thành tốt báo cáo khóa luận này.

Tuy nhiên với thời gian thực tập có hạn, Khóa luận của em vẫn chưa đề cập

hết được những khía cạnh của kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng của

công ty và cũng khơng thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận

được sự góp ý của cán bộ trong công ty và các thầy giáo, cô giáo trong khoa Kế

toán – Kiểm toán để giúp đỡ em đạt kết quả tốt trong đợt thực tập cũng như bồi

dưỡng nhận thức của bản thân em về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán

hàng.

Em xin chân thành cảm ơn !

SINH VIÊN THỰC TẬPĐinh Thị Hương LanTÀI LIỆU THAM KHẢO

SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội114Khoa Kế toán – Kiểm toán1.Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và sản xuất

nhôm nhựa Đơng Nam Á

2. Giáo trình Kế tốn tài chính - Trường đại cơng nghiệp Hà Nội

3.Giáo trình Lý thuyết và thực hành kế tốn tài chính - Trường ĐH KTQD

Nhiều tác giả, NSX - NXB Đại học kinh tế quốc dân , 2014

4. Giáo trình Lý thuyết hạch tốn kế toán - Trường ĐHKTQD

Chủ biên: PGS- TS. Nguyễn Thị Đơng, NXB tài chính năm 2007

5. Tạp chí kế tốn

6. Báo cáo của các khóa trước

7. Thơng tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của bộ trưởng Bộ Tài chính về

việc ban hành chế độ kế tốn doanh nghiệp

8. Báo cáo tài chính các năm 2015, 2016, 2017 của Công ty TNHH thương

mại và sản xuất nhôm nhựa Đông Nam Á

9. Chứng từ, sổ sách kế tốn của Cơng ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm

nhựa Đông Nam Á

10.Websites:

http://tailieu.vn

http://www.danketoan.com

http://www.gdt.gov.vn

http://www.webketoan.comSVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội115Khoa Kế tốn – Kiểm tốnBỘ CƠNG THƯƠNGCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆPHÀ NỘIĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày......tháng...... năm 2018BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Tên tôi là:Học hàm, học vị:Đơn vị công tác:

Hướng dẫn sinh viên: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Đại học kế toán 2 - Khóa 9Ngành: Kế tốn - Kiểm tốnTên đề tài hướng dẫn: "Hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết quả

bán hàng tại công ty TNHH thương mại và sản xuất nhơm nhựa Đơng Nam Á"

A.Đánh giá q trình sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp:

1. Về ý thức, thái độ:

2.Nội dung và kết quả đạt được của đề tài:

3. Hạn chế và tồn tại của đề tài:

4. Triển vọng của đề tài:

B. Điểm đánh giá:

C. Ý kiến đồng ý/không đồng ý cho sinh viên được bảo vệ trước Hội đồng

chấm bảo vệ:

Người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội116Khoa Kế tốn – Kiểm tốnBỘ CƠNG THƯƠNGCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆPHÀ NỘIĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcHà Nội, ngày......tháng...... năm 2018

BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN

Tên tôi là:Học hàm, học vị:Đơn vị cơng tác:

Phản biện đề tài: "Hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán

hàng tại công ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông Nam Á"

Sinh viên thưc hiện: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Đại học kế tốn 2 - Khóa 9Ngành: Kế tốn - Kiểm tốnA.Đánh giá khóa luận tốt nghiệp

1. Sự phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo:

2.Nội dung và kết quả đạt được của đề tài:

3. Hạn chế và tồn tại của đề tài:

4. Hướng phát triển của đề tài:

B. Điểm đánh giá:

Người chấm phản biện

(Ký và ghi rõ họ tên)SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Điều kiện để thực hiện giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×