Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 3: Cán bộ thôn, xã có những chỉ đạo hay hướng dẫn gì về DĐĐT?

Câu 3: Cán bộ thôn, xã có những chỉ đạo hay hướng dẫn gì về DĐĐT?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục 3

PHỎNG VẤN CÁN BỘ ĐỊA PHƯƠNG

Họ và tên:..............................................................................................................

Chức vụ:.................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

1. Ơng/bà cho biết về tình hình DĐĐT thời gian qua ở địa phương diễn ra như thế nào?

2. Ơng/bà cho biết Tỉnh, Huyện có những chính sách, chỉ đạo hay hướng dẫn gì về DĐĐT?

3. Cấp trên quản lý trực tiếp về đất đai và sản xuất nông nghiệp của xã? Có thường xuyên

chỉ đạo và xuống làm việc hay khơng?

4. Ơng bà thấy chính sách đất đai hiện nay như thế nào? Có bất cập và cần thay đổi gì

khơng?

5. Trong xã thời gian qua có xảy ra những trường hợp kiện tụng, hay dư luận liên quan đến

DĐĐT khơng?

6. Ơng/bà cho biết về tình hình chung về nơng nghiệp nơng thơn trên địa bàn?

7. Ơng/bà cho biết trong xã lĩnh vực kinh tế nào phát triển nhất (nông nghiệp hay ngành

nghề, kinh doanh, dịch vụ)

8. Những giải pháp nào ơng/bà cho là thích hợp để phát triển nơng nghiệp nơng thơn?

9. Theo ơng/bà khó khăn trong quá trình thực hiện DĐĐT là gì?83Phụ lục 4. Số liệu điều tra tổng hợp năm 2017

STTChỉ tiêu1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Cơng lao động

Thóc giống

Ngô giống

Khoai lang giống

Cá chép hương làm giống

Cá trắm giống 15 con/1kg

Cá rô phi giống 21 ngày tuổi

Thức ăn cá

Giá bán Thóc

Giá bán Ngơ

Giá bán Khoai lang

Giá bán CáĐơn

vị

Ngày

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

50kg

kg

kg

Kg

KgĐơn giá

(đồng)

200.000

30.000

35.000

37.000

400.000

300. 000

200 - 300

250.000-300.000

8000

6000

12.000

50.000Phụ lục 5. Diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng điều tra năm 2017Loại câyChỉ tiêuLúa Đông

XuânDiện tích (ha)

Năng suất (tạ/ha)

Sản lượng (tấn)

Diện tích (ha)

Năng suất (tạ/ha)

Sản lượng (tấn)

Diện tích (ha)

Năng suất (tạ/ha)

Sản lượng (tấn)

Diện tích (ha)

Năng suất (tạ/ha)

Sản lượng (tấn)Lúa hè thu

Cây Ngô

Cây Khoai

LangTự Lạn

Trước

Sau

DĐĐT DĐĐT

(2004)

(2017)

100

110

54.2

60.5

542

665,5

110

130

50,3

55,6

553,3

722,8

13

15

31.3

35.7

40,69

53,55

12

14

102,1

118,3

122,52

165.6Thượng Lan

Trước

Sau

DĐĐT DĐĐT

(2004) (2017)

395

410

52.1

59.2

2.057,9 2.427

395

400

51,3

59,0

2.026,3 2.360

9

10

31.0

35.3

27,9

35.3

35

40

109.5

120.9

383,25

483,6Quảng Minh

Trước

Sau

DĐĐT DĐĐT

(2004) (2017)

102

115

60.6

69.5

618,1

799,2

95

100

60,0

69,0

570

690

10

12

32.3

37.0

32,3

44,4

15

19

121.3

150.0

181,95

285(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Việt Yên 2004; 2017)84Phụ lục 6.

PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ

I.THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Họ tên chủ hộ:…………………………….. giới tính: Nam (Nữ)

Địa chỉ thơn (xóm):……. Xã,………… huyện………., tỉnh ………..

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA HỘ

2.1. Loại cây trồngLoại cây

trồngD.tích

(sào)N.suất (tạ)Số lượng

(tạ)Lạc

Lúa

Ngơ

Nơng sản

khác85Bán ra

TT (%)Đơn giá

(1000đ)Ghi

chú2.2. Chi phí sản xuất

ĐVT

A. Chi phí vật tư

1. Giống

2. Phân chuồng

3. Đạm

4. Lân

5. Kali

6. NPK

7. Vơi

8. Thuốc BVTV

9. Khác

B. Chi phí dịch vụ

10. Cày bừa

11. Thuỷ lợi

12. Thu hoạch

13. LĐ thuê

14. Khác

C. LĐ gia đìnhSố lượngĐơn giáThành tiềnKg

Tạ

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

1000đ

1000đ

1000đ

1000đ

1000đ

Cơng

1000đ

Cơng2.3.Tình hình tiêu thụ nơng sản chính của hộ

Loại sản

phẩmĐVTĐơn giá (1000đ) Thành tiền (1000đ)Người muaLúa

Lạc

Ngô

Màu

Nông sản

khácMỘT SỚ HÌNH ẢNH KHI THU THẬP SỚ LIỆU ĐỀ TÀI868788Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 3: Cán bộ thôn, xã có những chỉ đạo hay hướng dẫn gì về DĐĐT?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×