Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG V: QUY TRÌNH VỆ SINH CÁCH ĐIỆN HOT-LINE

CHƯƠNG V: QUY TRÌNH VỆ SINH CÁCH ĐIỆN HOT-LINE

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Điều 5. Mỗi công việc cụ thể như Điều 4, mỗi loại thiết bị vệ sinh cần được tiến

hành theo sơ đồ công nghệ riêng và các yêu cầu đặc biệt về an toàn của nhà sản

xuất cách điện.

Điều 6. Người thực hiện vệ sinh hot-line phải bảo đảm sức khỏe theo quy định.

Các đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức đào tạo, huấn luyên chuyên

môn và cấp giấy chứng nhận cho người thực hiện công việc vệ sinh hot-line.

Điều 7. Những người thực hiện vệ sinh hot-line phải có bậc an toàn điện tối

thiểu là bậc 4 và được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cá nhân, gồm:

- Bộ quần áo bảo hộ lao động.

- Dây đeo an tồn.

- Mũ bảo hộ, găng tay vải, giày vải, kính bảo hộ.

- Găng tay cách điện - 1000 V.

- Ủng cách điện - 22 kV.

II. Yêu cầu đảm bảo an tồn khi thực hiện cơng việc:

Điều 8. Nghiêm cấm sử dụng nước chưa đạt tiêu chuẩn về cách điện để vệ sinh

cách điện hot-line.

Điều 9. Khi tiến hành vệ sinh hot-line bắt buộc phải có người chỉ huy trực

tiếp. Trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp:

- Người chỉ huy trực tiếp không được phép trực tiếp công tác, phạm vi chỉ huy

không được vượt quá một điểm làm việc. Người chỉ huy trực tiếp phải

thường xuyên giám sát và chỉ đạo mọi công việc của đội vệ sinh hot-line.

- Người chỉ huy trực tiếp sau khi kiểm tra việc chuẩn bị nơi làm việc, kiểm tra

các trang thiết bị, nguồn nước, ... bảo đảm đủ các điều kiện an tồn, hướng

dẫn đơn vị cơng tác những điều cần thiết như: trình tự thực hiện từ đầu đến

khi kết thúc, chịu trách nhiệm về độ chính xác và đầy đủ khi tiến hành các

biện pháp an toàn cần thiết phù hợp với đặc điểm của vị trí cơng tác.

- Trước khi tiến hành công việc người chỉ huy trực tiếp cần phải kiểm tra

bằng mắt thường các chuỗi cách điện, cách điện đứng của thiết bị, nếu cách

điện có hiện tượng bị rạn nứt hoặc vỡ quá 2 bát thì khơng tiến hành vệ sinh

trên chuỗi cách điện đó.

- Trước khi bắt đầu công việc và sau khi giải lao xong người chỉ huy trực tiếp

cần nêu rõ đặc điểm của công việc sẽ tiến hành, hướng dẫn rõ các biện pháp

an toàn, giao nhiệm vụ cho từng nhân viên của đơn vị cơng tác trong q

trình thực hiện cơng việc.

- Khi phát sinh các vấn đề làm cản trở hoặc có khả năng mất an tồn trong

q trình tiến hành công việc người chỉ huy trực tiếp phải ra lệnh ngừng

Phạm Duy Tùng16Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

-ngay công việc.

Sau khi kết thúc công việc trong ngày người chỉ huy trực tiếp khóa phiếu

thực hiện cơng việc (MP-02VS) có sự xác nhận của người đại diện quản lý

vận hành, người đại diện này có trách nhiệm báo cáo kết quả cho Lãnh đạo

đơn vị và điều độ liên quan.Điều 10. Một đội công tác tối thiểu là 05 người, gồm 02 người làm việc trên

cao, 03 người làm việc dưới đất. Phải phân công rõ nhiệm vụ từng người trên

cao lẫn dưới đất. 02 người trên cao, 01 người bắn nước và 01 người phụ việc

đều được trang bị dây an tồn, găng tay, giày, kính, mũ, bộ quần áo chống ảnh

hưởng điện trường (khi làm việc ở vùng có cường độ điện trường cao), ... . 02

người dưới đất (trang bị quần, áo, mũ bảo hộ), 01 người phụ trách phần động

lực, 01 người phụ chuyển vật dụng, 01 người chỉ huy trực tiếp. Khi chuẩn bị

bắn nước vệ sinh người dưới đất phải đứng cách xa phần kim loại được nối đất

hoặc đứng trên tấm thảm nối đất sao cho hai chân là đẳng thế và tay không tiếp

xúc với bộ phận kim loại khác.

Điều 11. Khi thực hiện vệ sinh hot-line:

- Chỉ được phép tiến hành trong điều kiện thời tiết bình thường, cấm tiến hành

cơng việc khi có gió cấp 4 trở lên.

- Khơng được làm việc khi có mưa phùn, mưa giơng, sấm sét, sương mù hoặc

khi mơi trường có độ ẩm khơng khí > 85%.

- Khi đang cơng tác mà nhận thấy có khả năng mưa giơng, sấm sét thì phải

dừng ngay cơng việc, rút khỏi hiện trường.

- Không được làm việc khi khơng đủ điều kiện ánh sáng để nhìn rõ cách điện

và phần mang điện.

Điều 12. Chỉ được tiến hành công việc khi đã có sự chuẩn bị đầy đủ trang thiết

bị, vật dụng đảm bảo yêu cầu quy định trong Điều 7 và nguồn nước với điện trở

suất phải đạt mức tối thiểu tương ứng với cấp điện áp quy định trong Điều 16.

Điều 13. Với mỗi loại sơ đồ cột, mỗi cấp điện áp cần xác định chi tiết phạm vi

người nhân viên được di chuyển và làm việc trên cột. Mỗi loại sơ đồ cột này

cần phải có sơ đồ công nghệ riêng, được huấn luyện cho nhân viên trước khi

thực hiện công tác.

Điều 14. Nhân viên khi di chuyển và làm việc trên cao không được mang theo

các vật dụng cá nhân bằng kim loại (đồng hồ, dây chuyền, điện thoại di

động, ...), các vật dụng phục vụ cơng tác như dây mồi, móc khố, puly, găng tay

cách điện, kính bảo hộ, … phải được bỏ gọn vào túi đựng của cá nhân.

Phạm Duy Tùng17Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Điều 15. Việc vệ sinh hot-line được thực hiện theo Phiếu cơng tác (trong Quy

trình An tồn điện của EVN) và Phiếu thực hiện công việc (MP-02VS) do

người chỉ huy trực tiếp đơn vị vệ sinh hot-line giám sát, ghi chép. Mẫu phiếu

(MP-02VS) đính kèm phụ lục 1.

III. Biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc :

Điều 16 (đã hiệu chỉnh). Khoảng cách tối thiểu từ vòi phun tới phần tử mang

điện, điện trở suất tối thiểu (hoặc điện dẫn suất tối đa) của nước, áp lực nước tối

thiểu tại máy bơm được xác định theo bảng sau:

Cấp điện

áp (kV)Khoảng cách

tối thiểu từ vòi

phun đến phần tử

mang điện (m)Điện trở suất

tối thiểu của

nước cách điện

ρn(kΩ.cm)Điện dẫn suất

tối đa của

nước cách điện

κn(μS.cm-1)Áp lực nước

tối thiểu

tại máy bơm

(bar)110 ÷ 2203,07014.3405005,012008.350- Có thể sử dụng máy đo điện trở suất hoặc điện dẫn suất của nước, công thức

quy đổi giữa hai đại lượng: ρn = 1000/κn.

- Máy đo điện trở suất hoặc điện dẫn suất của nước phải được định kỳ kiểm

chuẩn hàng năm tại cơ quan có chức năng.

- Đo điện trở suất (ρn) hoặc điện dẫn suất (κn) của nước phải được tiến hành

đối chứng bằng 2 máy đo độc lập.

Điều 17. Các thiết bị, phụ kiện, vật dụng bằng kim loại tham gia vào quá trình

vệ sinh hot-line lưới điện truyền tải 220 kV, 500 kV đều phải được nối đất.

Khi tiến hành cơng việc gần nơi dân cư hoặc nơi có mật độ người đơng, phải

có rào chắn tại nơi làm việc, trên rào chắn treo biển báo “DỪNG LẠI! CÓ

ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”, những người không nhiệm vụ không

được vào khu vực công tác.

Điều 18. Ngoại trừ súng bắn nước đã được nối sẵn vào ống dẫn và nối đất đầu

vòi, nghiêm cấm sử dụng vật dụng kim loại trên cột có chiều dài > 0,5 m, vật

dụng rắn phi kim loại có chiều dài > 1 m. Khi làm việc trên cao lưu ý không để

súng bắn, ống dẫn, vật dụng khác vươn ra ngoài thân cột > 0,5 m.

Điều 19. Tất cả vật dụng làm việc trên cao đều được kéo lên bên trong lòng cột

thép bằng hệ dây thừng và puly. Dây thừng kéo đồ được bố trí thành vòng kéo

vơ tận, được định vị chắc chắn hai đầu. Nhân viên di chuyển trên cột và khi

chuyển các dụng cụ hoặc chi tiết bằng kim loại lên cột phải bảo đảm không đến

gần dây dẫn với khoảng cách quy định ở bảng sau:

Phạm Duy Tùng18Báo Cáo Thực Tập Tốt NghiệpCấp điện áp

đường dây

(kV)Khoảng cách cho phép

nhỏ nhất khi di chuyển

(m)Khoảng cách cho phép

nhỏ nhất tại vùng làm

việc (m)110 ÷ 220

5002,5

4,53,0

5,0Điều 20. Các phần thiết bị kim loại (như xe ôtô, máy bơm, động cơ, ...) phải

được nối đất. Nối đất vòi phun và nối đất an toàn các thiết bị phải được bắt vào

2 điểm khác nhau. Những người dưới đất tránh tiếp xúc với phần kim loại, và

phải đảm bảo khoảng cách từ chỗ đứng tới phần kim loại > 8 m, nếu không phải

dùng ủng cách điện, hoặc đứng trên thảm nối đất. Khi tiến hành cơng việc gần

nơi dân cư hoặc nơi có mật độ người đơng, phải có rào chắn tại nơi làm việc,

những người không nhiệm vụ không được vào khu vực cơng tác.

Điều 21. Để tránh q điện áp khí quyển cấm đến gần dây chống sét cách điện

với cột ở khoảng cách < 1 m.

Điều 22. Làm việc trong vùng có cường độ điện trường cao.

1. Với từng cấp điện áp, từng loại sơ đồ cột, từng sơ đồ bố trí dây dẫn, cần phải

đo kiểm tra cường độ điện trường phía bên trong lòng cột, là vùng cơng nhân sẽ

di chuyển và làm việc, căn cứ vào giá trị đo được để quyết định người cơng

nhân có phải mặc bộ quần, áo chống ảnh hưởng điện trường hay không (bộ

quần áo chuyên dụng bao gồm: mũ, áo, quần, găng tay, tất, giày được liên kết

với nhau và may bằng loại vải dẫn điện, có điện trở từ đầu đến chân theo giới

hạn Bảng dưới):

Cường độ điện trường

(kV/m)

≤5

6

8

10

15

20

25

30Phạm Duy TùngThời gian làm việc

(giờ/ngày)

8

6

4

3

1

30’

30’

30’Bộ quần, áo bảo vệ

(Ω)

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Không yêu cầu

6.000

5.000

4.000

3.000

2.00019Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

2. Để bảo vệ cho nhân viên vệ sinh cách điện hot-line do ảnh hưởng của cường

độ điện trường cần sử dụng bộ quần, áo chuyên dụng khi:

- Làm việc trên cột với cường độ điện trường tại đó E > 5 kV/m và khi thời

gian làm việc lớn hơn thời gian theo công thức T = 50/E - 2 (giờ) hoặc khi

E  25 kV/m.

- Nếu phải mặc bộ quần, áo chuyên dụng, trước khi nhân viên lên cột, người

chỉ huy trực tiếp cần kiểm tra kỹ các điểm nối giữa các phần của bộ quần, áo

này.

- Khi vệ sinh cách điện lưới điện 500 kV, khuyến cáo công nhân làm việc trực

tiếp (NV1 và NV2) cần phải mặc bộ quần, áo cản điện trường.

Điều 23. Đầu vòi phun phải được nối đất. Nối đất đầu vòi phun sử dụng dây

nối đất độc lập hoặc kết hợp với vỏ bọc kim loại của ống dẫn nước. Khi bảo

đảm tiêu chuẩn điện trở suất của nước và khoảng cách tối thiểu theo từng cấp

điện áp thì dòng điện rò qua dòng nước không vượt quá 0,5 mA.

Điều 24. Trước khi tiến hành công việc phải điều chỉnh ổn định tốc độ quay của

máy bơm, và chú ý đến áp lực nước đầu bơm, khi áp lực nước không đủ, không

được tiến hành công việc.

Điều 25. Khi vệ sinh hot-line các thiết bị có đường kính cách điện lớn và nhiễm

bẩn nặng phải bố trí ít nhất hai vòi phun với góc thích hợp để vệ sinh đồng thời,

tránh hiện tượng một mặt được vệ sinh, mặt đối diện bị thấm nước bẩn có thể

gây phóng điện.

Điều 26. Khi tiến hành cơng việc vệ sinh hot-line toàn bộ hay một số cách điện

của đường dây phải vệ sinh theo từ dưới lên trên. Khi vệ sinh cách điện cột

nhiều mạch, bố trí các pha theo chiều đứng thì phải vệ sinh những pha bên dưới

trước rồi làm dần lên trên.

Điều 27. Khi tiến hành cơng việc, phải chú ý đến hướng gió, góc độ rửa. Bắn

nước thuận theo chiều gió. Hạn chế văng nước vào các cách điện chưa được vệ

sinh; Áp lực nước của vòi phun lớn, có thể gây thương tích cho người và làm hư

hỏng bề mặt thiết bị, vật dụng ở cự ly gần, nên nghiêm cấm việc hướng trực tiếp

vòi phun vào người, thiết bị và vật dụng khi đang bắn nước.

Điều 28. Một số lưu ý quan trọng:

- Khi vệ sinh cách điện loại composite, polymer (bao gồm cả chống sét van,

biến điện áp, biến dòng diện) cần giảm áp lực nước vòi phun (- 5 bar) so với

khi vệ sinh cách điện thủy tinh hoặc sứ gốm. Có thể giảm áp lực tiếp xúc

bằng cách tăng khoảng cách từ vòi phun đến cách điện.

Phạm Duy Tùng20Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

- Khi vệ sinh dao cách ly, cầu chì tự rơi (FCO) cần lưu ý khơng bắn nước trực

tiếp vào vùng có má tiếp điểm dao cách ly và ống chì tự rơi.

- Khi vệ sinh thiết bị trong trạm biến áp không được bắn nước trực tiếp vào

các hộp đấu dây nhị thứ.

- Khi vệ sinh những vị trí có dây đấu nối (tai lèo), dây cố định dây dẫn vào

cách điện (dây buộc cổ sứ), các đầu cáp ba pha cần phải lưu ý áp lực của tia

nước có thể làm di chuyển dây dẫn, làm ngắn khoảng cách pha - pha, pha đất gây nên phóng điện.

- Khi cách điện bị nhiễm bẩn nặng (đóng rêu, bám bụi xi măng, bụi than, bụi

hóa chất, …) cần bắn nước ít nhất hai lần, mỗi lần cách nhau khoảng 5 phút

đến 10 phút.

- Khi đang vệ sinh thấy xuất hiện các tia lửa điện vầng quang trên cách điện

thì hướng tia nước vào điểm xuất hiện tia lửa để làm sạch và dập tắt vầng

quang.Điều 29. Cách vệ sinh chuỗi đỡ I:

- Với chuỗi đỡ đơn, nhân viên

hướng vòi súng ra ngồi chuỗi

cách điện, khi bơm đã hoạt

động đủ áp lực nước thì bắn

nước vào bát cách điện dưới

cùng, nâng dần lên trên theo

tim dọc của chuỗi cách điện,

khi đến bát trên cùng thì đổi

chiều hạ nhanh xuống dưới và

chấm dứt bắn tại bát dưới

cùng.

- Với chuỗi đỡ kép, cũng thực

hiện từ dưới lên trên nhưng

bắn dích dắc, qua lại giữa hai

chuỗi. Xem hình minh hoạ

bên:Điều 30. Cách vệ sinh chuỗi đỡ V:

Bắn nước vệ sinh điểm giữa V trước, bắn qua lại những bát cách điện dưới cùng

rồi bắn dọc theo 1 chuỗi, lên dần đến bát trên cùng rồi đổi chiều hạ xuống

nhanh hơn, kết thúc tại điểm giữa. Chọn lại vị trí và tiếp tục bắn rửa chuỗi còn

Phạm Duy Tùng21Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

lại theo cách tương tự.Điều 31. Cách vệ sinh chuỗi néo:

- Với chuỗi néo đơn, bắt đầu bắn từ bát cách điện ngồi cùng (phía dây dẫn)

rồi nâng dần vào trong (phía thân cột), đổi hướng kéo ra ngồi nhanh hơn và

kết thúc tại vị trí bắt đầu.

- Với chuỗi néo kép, cũng giống như chuỗi néo đơn nhưng bắn dích dắc.Điều 32. Cách vệ sinh cột điện nhiều mạch:

- Vệ sinh lần lượt từ tầng dưới cùng lên tầng trên cùng; trong cùng một tầng,

một phía ưu tiên vệ sinh chuỗi đỡ trước, chuỗi néo sau;

- Trong cùng một cột (ví dụ cột xuất tuyến) có nhiều mạch, nhiều cấp điện áp,

do hai đơn vị quản lý trở lên, khi một đơn vị tiến hành vệ sinh cách điện thì

cũng phải tuân thủ nguyên tắc vệ sinh từ pha dưới cùng lên, không nhất thiết

pha đường dây đó đơn vị vệ sinh hot-line có quản lý hay khơng.

Điều 33. Cách vệ sinh thiết bị ngồi trời trong trạm biến áp:

- Khi vệ sinh thiết bị trong trạm biến áp cần lưu ý hạn chế việc nước bắn lan

sang các thiết bị khác chưa được vệ sinh, dễ tạo nên ướt cách điện, tạo dòng

dẫn nước bẩn, có thể gây phóng điện. Bắn nước xi theo chiều gió, các thiết

bị phía trước hướng bắn nước cần vệ sinh trước. Vệ sinh lần lượt thiết bị từ

thấp lên cao.

- Khi cách điện bị nhiễm bẩn nặng cần sử dụng hai vòi phun đồng thời, hai vòi

phun bố trí lệch nhau một góc khoảng 90 0, hai vòi phun do hai người điều

Phạm Duy Tùng22Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

khiển, khi áp lực đầu vòi đủ, bắn từ phần thấp nhất của cách điện, hai vòi rê

đồng thời dần lên trên, đến điểm trên cùng của cách điện, hai vòi cùng

chuyển hướng kéo nhanh xuống phía dưới và kết thúc tại điểm bắt đầu. Khi

cách điện bị nhiễm bẩn nhẹ có thể sử dụng một vòi phun, bắn thành hai lần ở

hai góc khác nhau.

- Khi vệ sinh các chuỗi cách điện (giàn thanh cái) thực hiện như khi vệ sinh

chuỗi cách điện đường dây. Với thiết bị trên cao có thể dùng xe gàu, xe nâng

hỗ trợ đưa người công nhân thực hiện vệ sinh hot-line lên vị trí thích hợp;

- Với giàn cột cổng, thanh cái kết cấu thép: khi di chuyển, nâng dụng cụ lên

cao và bắn nước ln ln thực hiện bên trong lòng cột, lòng xà.

- Với giàn cột cổng bằng cột bê tơng ly tâm: nghiêm cấm trèo lên cột bê tông

ly tâm để thực hiện vệ sinh hot-line.Điều 34. Thông tin liên lạc và công tác điều độ:

- Giữa đơn vị quản lý vận hành và đơn vị công tác hot-line luôn giữ liên lạc

bằng cử người đại diện giám sát tại hiện trường.

- Tại nơi công tác, người chỉ huy trực tiếp dùng máy bộ đàm để ra lệnh cho

các thành viên trong đơn vị công tác. Khi sử dụng bộ đàm, nhân viên số 2

trên cột là người mang bộ đàm 5W;

- Vệ sinh hot-line khơng bắt buộc khóa chức năng tự động đóng lặp lại của

rơle bảo vệ (F79);

- Vệ sinh hot-line không làm thay đổi hiện trạng kết lưới vận hành và chỉnh

định rơle nên không làm thủ tục giao nhận lưới với hệ thống Điều độ các

cấp nhưng Đơn vị quản lý vận hành phải thông tin cho Điều độ biết.

Phạm Duy Tùng23Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Điều 35. Bảo quản trang thiết bị, vật dụng, phụ kiện vệ sinh cách điện hotline:

- Tất cả trang thiết bị, vật dụng, phụ kiện phục vụ vệ sinh cách điện hot-line

trước khi sử dụng phải kiểm tra kỹ độ chắc chắn về cơ học, về kết nối; các

vật dụng cách điện phải kiểm tra độ cách điện (có biên bản thí nghiệm cách

điện còn hiệu lực). Sau khi sử dụng xong phải làm vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp

gọn gàng trong kho, ở nơi khô ráo; định kỳ kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị

động lực, thiết bị xử lý nước.

IV. Tổ chức thực hiện :

Điều 36. Trách nhiệm thực hiện:

- Các ban chức năng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm kiểm

tra việc thực hiện Quy trình này.

- Các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổng hợp, Trưởng Ban Kiểm soát nội

bộ Hội đồng thành viên, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban của Cơ quan

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tập đồn

Điện lực Việt Nam, các Cơng ty con do Tập đoàn Điện lực Việt Nam 100%

nắm giữ vốn điều lệ, Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Tập

đồn Điện lực Việt Nam tại các công ty con, công ty liên kết.

Điều 37. Điều khoản thi hành:

- Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Trong q trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc khó khăn, các đơn vị phản

ánh kịp thời về Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xem xét giải quyết, sửa đổi

bổ sung cho phù hợp.Phạm Duy Tùng24Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Phụ Lục 1: Phiếu thực hiện vệ sinh hot-lineXác nhận cơng việc chuẩn bị đã hồn tất, đủ điều kiện để vệ sinh hot-line

Chữ ký và họ tên:NV1Người Chỉ huy trực tiếp

Phạm Duy TùngNV4

Đại diện đơn vị QLVH

25Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Phụ Lục 2: Hướng dẫn chi tiết vệ sinh cách điện hot-line

A- CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1/ Chuẩn bị nhân lực:

- Nhóm thi cơng trực tiếp vệ sinh cách điện hotline tại hiện trường gồm có 05

người (từ NV1-NV5); 01 lái xe tải (chở thiết bị bơm áp lực + vòi phun + thiết bị xử

lý nước); có thể có thêm 01 lãnh đạo cơng việc…nếu xe tải khơng có cẩu tự hành

thì phải bố trí cẩu riêng.

- Nhóm xử lý nước: Trước khi vệ sinh hotline cần phải có đủ lượng nước và

phải có thời gian xử lý trung bình khoảng 300 l/h.

2/ Chuẩn bị phương tiện:

* Thiết bị xử lý nước.

- Thiết bị xử lý nước và phụ kiện.

- Nguồn nước, hóa chất hoàn nguyên.

- Máy bơm nước kèm đường ống cấp nước cho máy khử ion trong nước trong

trường hợp nguồn nước cấp yếu .

* Hệ thống vệ sinh hotline:

- Thiết bị động lực: Gồm các thành phần đã kết nối theo hệ thống đạt yêu cầu:

Máy phát điện; Bơm điện (động cơ + bơm nước áp lực); Các phụ kiện lắp đặt sẵn

như van điều chỉnh lưu lượng, van an toàn áp lực, đường ống nước tuần hoàn;…

- Đường ống nước áp lực; vòi phun áp lực.

- Tiếp đất hệ thống động lực; tiếp đất vòi phun.

- Bồn chứa nước đã xử lý.

* Thiết bị phụ trợ:

- Máy đo điện trở suất của nước: ít nhất 01 cái.

- Máy đo điện dẫn suất của nước: ít nhất 01 cái.

- Am pe kìm đo dòng rò thang đo cở 10 mA.

- Am pe kìm đo dòng rò thang đo cở 150 mA.

- Đồng hồ vạn năng.

- Máy đo tốc độ gió.

- Máy đo độ ẩm.

- Thiết bị thông tin liên lạc giữa các nhóm.Phạm Duy Tùng26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG V: QUY TRÌNH VỆ SINH CÁCH ĐIỆN HOT-LINE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×