Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Mạng tinh thể kim loại

IV. Mạng tinh thể kim loại

Tải bản đầy đủ - 0trang

1) Khuyết tật điểm:

- Voids (lỗ rỗng) là các vùng với một

số lượng lớn các nguyên tử bị thiếu

trong mạng (hình).

- Hợp kim hay ngun tử khơng tinh

khiết nằm trong mạng tinh thể kim

loạiHình ảnh lỗ rỗng trong nền

vật liệu KL trên ảnh SEM2) Khuyết tật đường (lệch cạnh):

Các điểm khuyêt tật cục bộ tao trong mạng sự dịch chuyển

nằm dọc theo đường và trên đỉnh của nửa mặt trên → làm

biến dạng xung quanh đường lệch.Sự di chuyển lệch (cơ chế biến dạng)3) Khuyết tật mặt:

Là các khuyết tật liên quan như

biên hạt, biên song tinh, biên pha,

tạp chất.

InclusionsHệ thống trượt

Khả năng xảy ra trượt:

- Sự trượt xảy ra với

mặt trượt có mật độ

ng.tử lớn.

- VL càng có nhiều mặt

trượt thì càng dễ xảy

ra trượt.Hình: a) Một hệ thống trượt

{111} [110] xảy ra trong một

tinh thể đơn vị FCC. b) Mặt

trượt {111} và 3 hướng trượt

[110] (hướng mũi tên)(Tiếp)Hình ảnh các đường trượt trên bề mặt của một mẫu

đồng đa tinh thểCơ chế tăng bền/biến cứng

VL tinh thể có khả năng biến

dạng dẻo lớn phụ thuộc vào

khả năng di chuyển lệch trong

VL. Do đó, sự cản trở lệch sẽ

tạo nên sức bền của VL. Một

số cách cản trở lệch di chuyển

như sau:

- Kiểm sốt cỡ hạt (giảm tính

liên tục của mặt phẳng

ng.tử).

- Biến cứng (tạo ra và xáo trộn các lệch)

- HK hóa (đưa vào các khuyết tật điểm và thêm các hạt để

cản trở lệch)a. Kiểm soát cỡ hạt

Cỡ hạt có ảnh hưởng tới sức bền của VL:

Các hạt càng nhỏ

độ bền VL càng tăngTrong đó:

- d: đường kính hạt

trung bình

- Ϭo và ky: hằng số phụ

thuộc vật liệu.

Ảnh hưởng của cỡ hạt tới độ bền chảy của

HK 70Cu-30Znb. Biến cứng

Quá trình làm KL cứng và bền hơn thông qua biến dạng

dẻo. Khi biến dạng dẻo KL, lệch di chuyển và thêm lệch

khác được tạo ra. Càng nhiều lệch thì càng có nhiều ràng

buộc và xáo trộn trong VL → làm suy giảm khả năng di

chuyển của lệch và tăng bền VL.

Tăng cứng,

bền

Gia công

nguộiLệch

mạng

Giảm độ dẻoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Mạng tinh thể kim loại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×