Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh hưởng đến đăc tính cơ học

Ảnh hưởng đến đăc tính cơ học

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.Tỷ lệ biến dạng

Mức độ biến dạng dẻo (%CW):Trong đó:

- Ao: Diện tích mặt cắt ban đầu

- Ad: Diện tích sau biến dạng1.1.1. Độ bền chảy:

- Làm tăng khả năng chống

biến dạng của vật liệu.

Ảnh hưởng của mức độ biến dạng

tới độ bền chảy của vật liệu thép

1040, Đồng thau và Đồng KL.Hiệu ứng Bauchinger

Hiệu ứng Bauschinger: Hiện

tượng chảy trong quá trình

nén ngay sau một quá trình

kéo sẽ làm giảm modul đàn

hồi của vật liệu, còn gọi là

hiệu ứng mềm vật liệu.

Quá trình tạo nên hiệu ứng:

- Biến dạng dẻo và đàn

hồi khơng ổn định

- Chảy cục bộ do q

trình kéo/nén-Tập trung ứng

suất cục bộ

Tạo microvoids

trong lòng VLLàm giảm:

- Modul đàn hồi E

- Sức bền cơ học (Ϭy, Ϭu)

- Độ bền mỏi1.1. Tỷ lệ biến dạng

1.1.2. Ảnh hưởng tới độ

bền kéo đứt:

Tăng khả năng chịu tải

của vật liệu khi tăng tỷ lệ

biến dạng nguội.Ảnh hưởng của tỷ lệ gia công nguội đến độ bền kéo

đứt của vật liệu thép 1040, đồng thau và đồng1. Ảnh hưởng đến đăc tính cơ họcSo sánh độ bền với

tỷ lệ biến dạng của

các vật liệu: thép

SUS301, thép ferrite

SUS409 và thép Các

bon thấp 1008.1. Ảnh hưởng đến đăc tính cơ học

1.1.3. Độ cứng:

- Độ cứng thay đổi

tỷ lệ với lượng

chuyển biến

martensite.Ảnh hưởng của lượng chuyển biến Martensite sau quá

trình biến dạng tới độ cứng của vật liệu X5CrNi18-81. Ảnh hưởng đến đăc tính cơ học

1.1.4. Độ dai va đập:

- Ảnh hưởng của

nhiệt độ kết thúc

gia cơng nóng tới

độ dai va đập:

nhiệt độ kết thúc

thấp sẽ làm tăng

độ dai của vật liệu.Ảnh hưởng của nhiệt độ kết thúc gia công biến

dạng tới độ bền va đập của vật liệu thép AISI 1541.(Tiếp)Sự thay đổi đặc tính

cơ học (Rm, Rp0.2, HV)

với mức độ biến dạng

của thép cán nguội.Ảnh hưởng của biến dạng đến đặc tính cơ học của

vật liệu thép X5CrNi18-81.2. Tốc độ biến dạng

Ảnh hưởng của tốc độ

biến dạng tới ứng suất

thực của thép Cacbon ở

nhiệt độ thường.

(Đường trên cùng là ứng

suất kéo lớn nhất, và các

đường dưới là điểm chảy với

các mức biến dạng)1.3. Nhiệt độ

 Tùy thuộc vào nhiệt độ gia công dẫn tới các phương phápbiến dạng:

 Biến dang nguội

 Biến dạng nóng

 Biến dạng ấmẢnh hưởng của nhiệt độ và tốc độ biến dạng tới

độ bền kéo đứt của thép 21/4Cr-1Mo.1.3. Nhiệt độẢnh hưởng của nhiệt độ và tốc độ biến dạng tới độ bền chảy của thép 2 1/4Cr1Mo.1.4. Áp suất gia cơng biến dạng

Áp suất ảnh hưởng

đến đặc tính cơ học

của vật liệu.

- Dưới áp suất phù

hợp, một số vật liệu

giòn thậm chí còn có

thể biến dạng dẻo.Ảnh hưởng của áp suất gia công biến dạng

đến độ bền chảy của thép AISI 4330Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh hưởng đến đăc tính cơ học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×