Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
• Tập trung vào tương lai - Tổ chức các nhiệm vụ trước mắt theo các ưu tiên lâu dài.Quan sát các nhà lãnh đạo hiệu quả là một việc làm hữu ích, nhưng đồng thời bạn cũng nên chú ý đến cách thức xử sự của họ. Những điều họ làm bao gồm: ra quyết định cả khi

• Tập trung vào tương lai - Tổ chức các nhiệm vụ trước mắt theo các ưu tiên lâu dài.Quan sát các nhà lãnh đạo hiệu quả là một việc làm hữu ích, nhưng đồng thời bạn cũng nên chú ý đến cách thức xử sự của họ. Những điều họ làm bao gồm: ra quyết định cả khi

Tải bản đầy đủ - 0trang

tự do. Đánh giá về việc

vận dụng phong cách

lãnh đạo của người

lãnh đạo, quản lý tại

đơn vị anh (chị) hiện

nay?*Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý là mẫu hành vi mà

người lãnh đạo, quản lý lựa chọn nhằm tác động một cách có hiệu quả

đến đối tượng lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện những mục tiêu và

nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đã đề ra.

Phong cách lãnh đạo là toàn bộ những định hướng mục tiên, lề lối ứng

xử, cách thức tác động của nhà lãnh đạo- quản lý đến đối tượng lãnh

đạo- quản lý được lặp đi lặp lại thường xuyên trở thành ổn định, bền

vững ở một nhà lãnh đạo- quản lý gọi là phong cách lãnh đạo.

*Mỗi phong cách lãnh đạo có ưu khuyết điểm riêng biệt, khơng có

phong cách quản lý chung cho mọi đối tượng, khơng có phong cách

quản lý chung cho mọi nhà quản lý, khơng có quan điểm quản lý chung

cho mọi loại tập thể. Tùy thuộc vào công việc, đơn vị cơ quan và đối

tượng quản lý, tính cách nhà lãnh đạo mà chúng ta lựa chọn một phong

cách lãnh đạo phù hợp.

+ Ta có 3 loại phong cách:

-Phong cách lãnh đạo độc đoán:Người lãnh đạo giành nguyên quyền,

giành thế tự phong trong các quyết định, người lãnh đạo ít lắng nghe mà

quyết đốn nhiều hơn. Mọi quyết định đều bắt dầu từ ý chí của người

lãnh đạo chứ khơng có những dấu hiệu thể hiện ý chí của quần chúng.

Các quyết định chỉ đạo thường có tính chất mệnh lệnh.

-Bản chất: tập trung tồn bộ quyền lực trong tay người LĐQL

-Đặc điểm: mệnh lệnh một chiều, kiểm tra giám sát chặt chẽ, muốn nhân

viên phục tùng tuyệt đối

-Ưu điểm: Giải quyết cơng việc nhanh chóng đỡ mất thời gian và giải

quyết nhanh nhất, đảm bảo tính tổ chức kỷ luật của đơn vị

*Hạn chế: Không phát huy được tính sáng tạo, khơng có tính mềm dẻo,

tính ì trong cơng việc, kinh nghiệm làm mờ tính sáng tạo

Điều kiện áp dụng: Nhà lãnh đạo phải thực sự có năng lực và sức khỏe

-Phong cách dân chủ: Quyền lực tập trung vào tập thể, có sự chia sẻ

quyền lực với tập thể. Với Nhà Quản lý, dân chủ mệnh lệnh được đưa ra

dưới dạng: một “lời đề nghị”, nếu cấp dưới khơng hiểu thì sẽ dùng “một

lời khun”, cho nên tác động không tồn tại dưới dạng mệnh lệnh, hành

chính cứng ngắc, cấp dưới cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nhờ đó mà khai

thác được trí tuệ tập thể nhờ vào sự lắng nghe, phong cách dân chủ

thường được đánh giá cao vì có nhiều ưu điểm

+Bản chất: Người LĐ chia sẽ quyền ra ý kiến đóng góp; Quyền lực,

quyền quyết định vẫn nằm trong tay nhà LĐQL

5-Đặc điểm: Thông tin 2 chiều, cho phép cấp dưới tham gia đóng

góp ý kiến

-Ưu điểm: chia sẻ quyền lực với cấp dưới, lắng nghe cấp dưới,

phát huy được tính sáng tạo. tích cực

-Khuyết điểm: khơng kiểm sốt được ý tưởng, vì vậy đòi hỏi

người lãnh đạo rất giỏi để đủ tri thức, đủ bản lĩnh lấy cái nào phù hợp để

điểu chỉnh.

Dân chủ cũng phải có năng lực, có trình độ chun mơn cao, có

xu hướng sáng tạo, mình là trọng tài để dung hòa các ý kiến của cấp

dưới.

Điều kiện áp dụng:

*Phong cách tự do: Nhà lãnh đạo giao quyền chủ động thực hiện cho

cấp dưới, chỉ kiểm tra trên hạng mục, chỉ tiêu, người quản lý sẽ đứng

ngoài quan sát, kiểm tra giám sát, ko trực tiếp tham gia hoạt động, nhà

lãnh đạo sử dụng quyền lực ít nhất, quyết định đc đưa ra duới dạng giao

khoán.

Bản chất: Quyền lực vẫn nằm trong tay nhà LĐQL , chỉ trao, ủy

quyền cho nhân viên quyền chủ động thực hiện công việc được người

LĐ giao

Đặc điểm: Không buông lỏng QL nhờ công tác kiểm tra giám sát

bằng mục tiêu

Ưu điểm: huy động mọi nguồn lực của bản thân, phù hợp với

năng lực bản chất cá nhân, phát huy kinh nghiệm, giải quyết độc lập,

chủ động trong công việc.

Khuyết điểm: không kiểm sốt được tiến trình cơng việc

Người lãnh đạo giỏi biết tôn trọng và sử dụng người giỏi, phong

cách lãnh đạo khơng có phương án tuyệt đối mà tùy vào đối tượng quản

lý, vào mơi trường quản lý, ví dụ như đối tượng là những nhà trí thức,

những nghệ sĩ thì lãnh đạo bằng phong cách tự do là phù hợp.

Điều kiện áp dụng:

Đánh giá về việc vận dụng phong cách lãnh đạo của người

lãnh đạo, quản lý tại đơn vị anh (chị) hiện nay?

Bí thư chi đồn phường 7, quận Phú Nhuận là người có phong cách lãnh

đạo dân chủ. Bất kỳ một sự việc nào có liên quan đến chi đồn thì Bí thư

đều tổ chức trưng cầu ý kiến của các đoàn viên.

6VD: Trong Phong trào tiếp sức mùa thi năm 2017 thì:

+ Trong việc tìm nhà trọ, đò ăn, phương tiejn đi lại thì ln hỏi ý kiến

của các đồn viên.

+ Trong việc phân cơng cơng việc: phân công công việc phù hợp với khả

năng và điều kiện của từng bạn đoàn viên như: gần với nơi ở hoặc thuận

tiện cho việc đi lại.

Trong việc trng cầu ý kiến của các bạn đồn viên thì Bí thư ln tỏ thái

độ chú ý lắng nghe dù đó là ý kiến tốt hay xấu, có ích hay khơng thì tất

cả đều được tiếp nhận. Tạo một mơi trừng bình đẳng, hòa đồng giữa bí

thư và các bạn đồn viên.

Phong cách lãnh đạo dân chủ của Bí thư đồn rất phù hợp với thực tiễn

tại đơn vị. Vì đây là môi trươ]fng năng động, đa số là các bạn đoàn viên

trẻ trung sáng tạo. Với phong cách lãnh đạo dân chủ thì các bạn đồn

viên tự do đưa ra những ý kiến của bản thân, tự do làm việc theo cách

riêng của mình để đem lại kết quả tốt nhất cho mục tiêu của Đoàn đưa

ra.

Câu 4. Căn cứ trên các

biểu hiện đặc trưng

phong cách lãnh đạo

của người lãnh đạo

quản lý ở cơ sở, đánh

giá ưu điểm - hạn chế

của lãnh đạo đơn vị

anh (chị) hiện nay? Chỉ

ra phương hướng rèn

luyện để khắc phục

những hạn chế đó.*Khái niệm phong cách lãnh đạocủa cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ

sở : là mẫu hành vi mà người lãnh đạo, quản lý lựa chọn nhằm tác động

và ảnh hưởng có hiệu quả đến cấp dưới và quần chúng nhân dân tại cơ

sở.

*Những biểu hiện đặc trưng trong phong cách lãnh đạo của người

lãnh đạo quản lý ở cơ sở.

-Tác phong làm việc dân chủ: Tôn trọng ý kiến, nguyện vọng lắng nghe

ý kiến của quần chúng, không chủ quan, độc đốn, khơi dậy nhiệt tình

đóng góp năng động, sáng tạo của quần chúng tham gia, thực hiện và

chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà

nước.

VD: Trong phong trào tiếp sức mùa thi của Đoàn thanh niên phường 7,

quận PN thì Bí thư đồn đã làm tốt trong việc thực hiện tác phong làm

việc dân chủ của mình.

- Tác phong khoa học: Trong cơng việc phải khoa học có kế hoạch

cụ thể, khơng tùy tiện, tùy hứng, phải có phân cơng trách nhiệm, tư duy

khoa học, phải nhạy bén với cái mới, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà

khơng hình dung cái lợi lâu dài, tầm nhìn hạn chế.

VD: Trong phong trào tiếp sức mùa thi của Đồn thanh niên phường 7,

quận PN thì Bí thư đoàn đã triển khai kế hoạch cụ thể, rõ ràng, chi tiết

trong việc phân công lao động.

- Tác phong làm việc hiệu quả thiết thực: Khơng hình thức thành

tích, tính hiệu quả thiết thực là tiêu chuẩn đánh giá tài đức của CBLĐ,

đánh giá sự phù hợp hay không của phong cách lãnh đạo.

VD: Trong phong trào tiếp sức mùa thi của Đồn thanh niên phường 7,

quận PN thì Bí thư đồn có tổ chức khen thưởng, tun dương cho

những bạn đồn viên tích cực tham gia phong trào. Tuy nhiên, việc đánh

giá đồn viên của bí thư là chưa xác với thực tế. Vì nều chỉ dựa vào số

lượng nhà trọ, phần ức ăn từ thiện mà các bạn đồn viên tìm được để

7đánh giá thì chưa hiệu quả. Cần phải dựa trên cả một quá trình làm việc

của các đồn viên. Có nhvay mơi tạo được động lực cho các bạn đoàn

viên tham gia vào các phong trào khác do chi đoàn ttoor chức với tinh

thần tự nguyện, vui vẻ chứ khơng phải vì một sức ép nào đó.

- Tác phong đi sâu sát quần chúng: là đặc trưng riêng biệt của phong

cách lãnh đạo ở cơ sở.Có đi sâu sát quần chúng mới có được tác phong

khoa học, dân chủ, tác phong hiệu quả và thiết thực.

VD: Trong viejc quản lý các bạn đồn viên thì Bí thư chỉ nắm được

hồn cảnh của đồn viên mình một cách khái quát, tổng thể nhất. Bí thư

chưa thật sự tìm hiểu thật kỹ về từng đồn viên như: hồn cảnh gia đình,

điều kiện kinh tế hay khả năng của đồn viên đó như thế nào để đào tạo

và bồi dưỡng. Chưa thật sự tìm hiểu tâm tư, nguyện vjng củ mỗi đồn

viên, Đảng viên để từ đó tạo nên mối quan hệ mật thiết trong chi đồn

của mình.

- Tác phong tôn trọng và lắng nghe ý kiến quần chúng: dân là gốc

của nước, dân là chủ, mọi nguồn sức mạnh, trí tuệ, sáng tạo đều từ nhân

dân mà ra. Đây không chỉ là đặc trưng cơ bản của phong cách lãnh đạo ở

cơ sở mà còn là nguyên tắc làm việc, nguyên tắc ứng xử của người lãnh

đạo.

VD: cứ đến mùa hè là Bí thư đồn tổ chức phong trào mùa hè xanh

cho các đoàn viên thanh niên tham gia. Các dbajn đoàn viên thanh niên

về một vùng nông thôn để giúp người dân dọn dẹp đường, dạy học cho

các bạn học sinh. Qua các phong trào đó Bí thư đồn sẽ lắng nghe các ý

kiến đánh giá từ người dân xem haojt động này có hữu ích hay gây

phiền nhiễu gì đến người dân hay khơng.

- Tác phong khiêm tốn học hỏi và thực sự cầu thị: khiêm tốn học

hỏi sẽ giúp cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở tiến bộ, có thêm kinh

nghiệm, tri thức kĩ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người

lãnh đạo quản lý ở cơ sở có phong cách khiêm tốn học hỏi, cầu thị sẽ dễ

gần được quần chúng, chiếm được sự cảm tình, tơn trọng của quần

chúng.

VD: Bí thư đồn tại đơn vị em có tinh thần học hỏi, ln trao dồi tư

tưởng chính trị, sống gần gũi với đoàn viên.

- Tác phong làm việc năng động, sáng tạo: Nói được phải làm được,

phải năng động, sáng tạo tìm ra hướng chuyển dịch cơ cấu với thực

tiễn, nhạy bén trong việc phát hiện cái mới, ủng hộ nhân lên diện

rộng, hồn thành cơng tác và cải thiện cuộc sống tốt hơn.

VD: trong việc thực hiện phong trào mùa hè xanh, khi kinh phí của

Đồn thanh niên khơng đủ để trang trải thì Bí thư đồn đã vận động

sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ và một phần từ gia đình

của các bạn đoàn viên.

- Tác phong làm việc gương mẫu và tiên phong: tính tiên phong,

gương mẫu của cán bộ, Đảng viên là yếu tố đảm bảo vai trò lãnh đạo

của Đảngđối với xã hội, tạo được sự tín nhiệm, niềm tin của nhân

dân. Để tạo ra một bước chuyển biến mới trong đời sống chính trị,

kinh tế, văn hóa…rất cần đến phong cách, tác phong gương mẫu,

8Câu 6. Trình bày vai

trò của thông tin trong

quản lý? Để đảm bảo

hiệu quả thực hiện các

công việc, người lãnh

đạo, quản lý cần tiến

hành qui trình thu thập

và xử lý thơng tin như

thế nào? Liên hệ thực

tiễn đơn vị anh (chị)

hiện nay.tiên phong của những người lãnh đạo, quản lý để qua đó người dân

mến phục, noi theo và tin tưởng.

VD: Bí thư đồn ln là người tiên phong trong các hoạt động và

chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy của đồn.

Khái niệm về thơng tin trong lãnh đạo – quản lý: là sự truyền đạt các

thơng điệp, tin tức có liên quan đến hệ thống quản lý,được người nhận

hiểu rõ ý nghĩa của thông điệp mà người gửi muốn truyền đạt, có tác

dụng giúp thực hiện các mục tiêu lãnh đạo, quản lý.

Vị trí, vai trò của thơng tin trong LĐQL:

Thơng tin vừa là đối tượng vừa là nguyên liệu đầu vào, vừa là

hình thức thể hiện sản phẩm của lao động lãnh đạo, quản lý.

Người cán bộ, khi thực hiện các công việc LĐ,QL trên tất cả các

chức năng như: dự báo, kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, điều phối, kiểm tra,

đều phải thu thập, xử lý thông tin. Các tư liệu thông tin như: báo cáo, dữ

liệu thực tế, chỉ thị được coi như đối tượng mà người cán bộ phải xử lý

hàng ngày. Chính vì vậy, thơng tin vừa được coi như hệ thống tuần hoàn,

vừa được coi như hệ thống thần kinh của công tác LĐ,QL.

Thông tin gắn liền với quyền lực lãnh đạo, quản lý. Thông tin là

yếu tố cơ bản giúp duy trì sự thống nhất giữa mục đích và hành động

của tổ chức, dó đó bất cứ một người LĐ nào muốn duy trì quyền lực của

mình và quyền lực của tổ chức, duy trì sự thống nhất hành động của hệ

thống, đều phải sử dụng thông tin như một phương tiện, một công cụ

của quyền lực.

Thông tin có giá trị ngày càng cao, đóng góp ngày càng nhiều

vào giá trị của tổ chức.

Trong thời đại thông tin hiện nay, bản thân thơng tin có giá trị

ngày càng tăng cao. Chính vì thơng tin có giá trị ngày càng tăng nên cán

bộ LĐ,QL phải biết đánh giá, phân loại thơng tin. Ví dụ: có thơng tin

cần phải tun truyền rộng rãi; những cũng có những thơng tin phải bí

mật. Cần phải xử lý sao cho có lợi nhất

Tóm lại, thơng tin có vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo,

điều hành và giải quyết công việc của người lãnh đạo. Có đầy đủ thơng

tin, cơng việc được giải quyết hợp tình hợp lý. Cung cấp thơng tin kịp

thời cơng việc được giải quyết nhanh chóng. Ngược lại, thiếu thông tin,

thông tin sai lệch sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả giải quyết công việc.

Đôi khi công việc giải quyết một cách phiến diện không đáp ứng được

nhu cầu công tác.

Để đảm bảo hiệu quả thực hiện các công việc, người lãnh đạo,

quản lý cần tiến hành qui trình thu thập và xử lý thơng tin như sau:

1/ Thu thập thông tin:

− Xác định nhu cầu đảm bảo thông tin: nhu cầu thông tin của cơ

quan, UBND, của cá nhân người lãnh đạo quản lý, cần thông tin

gì.

− Xác định nguồn kênh thơng tin:

+ Thơng tin từ công văn chỉ thị của cấp trên.

9+ Thông tin từ báo cáo cấp dưới.

+ Thông tin từ các cơ quan thơng tấn báo chí.

+ Thơng tin từ những kinh nghiệm, những địa phương

khác, cơ sở khác.

− Xây dựng thiết chế đảm bảo thông tin thông suốt: phân công cho

ai đi lấy thông tin, cơ sở vật chất hỗ trợ (máy ghi hình, máy ghi

âm, sổ ghi chép…).

2/ Xử lý thơng tin: Người cán bộ cấp cơ sở cần nắm rõ hai hình thức xử

lý thơng tin:

− Xử lý thơng tin tức thời: phải trả lời ngay cho dân, trả lời ngay

cho cơ quan báo chí.

− Xử lý theo quy trình:

+ Phải có người tiếp nhận thơng tin (số ghi cơng văn đến, đi)

+ Lưu trữ thông tin (lưu trữ ở đâu và lưu trữ bằng phương

tiện nào cho dễ tìm)

+ Phân loại thông tin: thuộc thông tin hay công văn đến cho

từng đối tượng, đến các bộ phận có trách nhiệm để xem

xét, giải quyết.

+ Tìm kiếm và bổ sung thông tin.

+ Triển khai truyền đạt thông tin.

- Chủ thể thu thập và xử lý thông tin: cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thơng tin có vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo, điều

hành và giải quyết công việc của người lãnh đạo. Có đầy đủ thơng tin,

cơng việc sẽ được giải quyết hợp tình hợp lý. Cung cấp thơng tin kịp

thời cơng việc được giải quyết nhanh chóng. Ngược lại, thiếu thông tin,

thông tin sai lệch sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả giải quyết công việc.

Đôi khi công việc giải quyết một cách phiến diện không đáp ứng được

nhu cầu công tác.

1/ Thu thập thông tin:

-Xác định nhu cầu đảm bảo thông tin: nhu cầu thông tin của cơ quan,

UBND, của cá nhân người lãnh đạo quản lý, cần thơng tin gì.

-Xác định nguồn kênh thơng tin:

+Thơng tin từ chỉ đạo của cấp trên: Giám đốc chỉ đạo cho Tổ nghiệp vụ

kiểm tra xem hồ sơ và trình tự xử lý hs có đúng quy định khơng.

+Thơng tin từ báo cáo cấp dưới: Báo cáo từ các Tổ nghiệp vụ về tình

hình hồ sơ

+Xây dựng thiết chế đảm bảo thông tin thông suốt: Chuyên quản phụ

trách đơn vị kiểm tra hồ sơ lưu trữ trên phần mềm để tìm ngun nhân.

2/ Xử lý thơng tin: Người cán bộ cấp cơ sở cần nắm rõ hai hình thức xử

lý thông tin:

+Xử lý thông tin tức thời: Giám đốc tiếp nhận thông tin từ công văn đơn

vị và chuyển các Tổ nghiệp vụ xử lý nhanh chóng.

+Xử lý theo quy trình:

10Câu 9. Trình bày

những ngun tắc cơ

bản trong cơng tác

đánh giá cán bộ? Liên

hệ thực tiễn đơn vị anh

(chị) hiện nay trong

việc vận dụng những

nguyên tắc này. Qua đó

rút ra những kết luận gì

cho hoạt động lãnh đạo

quản lý ở cơ sở?*Phải có người tiếp nhận thơng tin (số ghi công văn đến, đi):

Giám đốc yêu cầu Văn thư lưu sổ văn bản đến

*Lưu trữ thông tin (lưu trữ ở đâu và lưu trữ bằng phương tiện nào

cho dễ tìm)

*Phân loại thơng tin: thuộc thơng tin hay cơng văn đến cho từng

đối tượng, đến các bộ phận có trách nhiệm để xem xét, giải quyết:

*Tìm kiếm và bổ sung thông tin.

*Triển khai truyền đạt thông tin.

*Liên hệ thực tiến tại đơn vị:

Trong giờ giải lao của buoiir họp chi đoàn, các đoàn viên cùng

giải lao xuống căn tin. Trong phòng họp chỉ còn 2 bạn A và B. Kết thúc

giờ giải lao, bạn C vào và nói rằng mình bị mất điện thoại. Bạn C nghi

ngờ dt mình bị A Hoặc B lấy.

Trong trường hợp này, bí thư đồn khơng muốn sự mất đồn kết

trong chi đồn nên bắt đầu tiến hành thu thập thông tin.

+ Mục tiêu của việc thu thập thông tin trong trường hợp này

nhằm xác định tình huống xảy ra có thực sự liên quan đến A và B không

hay do một lý do nào khác.

+ Hỏi trực tiếp những người liên quan bao gồm A, B, C.

+Xác định nguyên nhân, động cơ của sự việc.

+ Xác định thời gian địa điểm xảy ra sự việc.

 Làm rõ, giải thích sự việc cho tồn thể mọi người, cách giải quyết

tế nhị không làm ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người.

*Cơng tác đánh giá cán bộ là để xác định năng lực, trình độ kết quả

cơng tác, phẩm chất chính trị đạo đức và khả năng phát triển của cán bộ;

làm căn cứ để bố trí sử dụng bổ nhiệm ,miễn nhiệm, luân chuyển , đề

bạt, đào tạo, bồi dưỡng khen thưởng kỷ luật và thực hiện các chế độ

chính sách đối với cán bộ

*Tầm quan trọng của công tác đánh giá cán bộ: để có một đội ngũ nhân

sự cán bộ đủ về lượng, đúng về chất

*Để đánh giá đúng cán bộ, công tác đánh giá cán bộ trước hết người

lãnh đạo quản lý phải nắm vững những nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1 là, xác định chủ thể chịu trách nhiệm trong việc đánh giá

cán bộ ở cơ sở là cấp ủy Đảng, người lãnh đạo quản lý trực tiếp và cá

nhân của người cán bộ. Trình độ của các chủ thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp

đến chất lượng, hiệu quả của công tác đánh giá cán bộ ở đơn vị mình.

Việc đánh giá thể hiện qua

Mức độ thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao: thể hiện ở khối

lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của cơng việc trong từng vị trí, từng

thời gian; tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Về phẩm chất chính trị,đạo đức lối sống

+ Nhận thức tư tưởng chính trị, việc chấp hành chủ trương,

đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách pháp luật

của nhà nước

11+ Việc giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh, chống quan lieu,

tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác

+ Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, ý thức tổ

chức kỉ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình.

+ Đồn kết, quan hệ trong công tác, mối quan hệ, tinh thần và

thái độ phục vụ nhân dân.

Chiều hướng và triển vọng phát triển

Đánh giá dựa vào tiêu chuẩn đánh giá : Tiêu chuẩn đánh giá cán bộ dựa

vào kết quả và hiệu quả cơng việc, mức độ hồn thành nhiệm vụ được

giao.

Ngun tắc 2 là, Phương pháp, quy trình đánh giá cán bộ phải đảm bảo

quy tắc về tính tập trung dân chủ và tính thực tiễn.

Tính tập trung dân chủ trong đánh giá cán bộ là phải công khai, minh

bạch trong triễn khai, tổ chức thực hiện đúng quy trình:

Bước 1 cá nhân tự đánh giá,

Bước 2 Tập thể góp ý

Bước 3 Người lãnh đạo trực tiếp sẽ nhận xét đánh giá

Mọi người đều được có ý kiến, nếu có ý kiến trái chiều sẽ bảo lưu và lập

biên bản gửi lên cấp trên

Tính thực tiễn là đánh giá cán bộ phải lấy hiệu quả công việc làm thước

đo, làm tiêu chuẩn để đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán

bộ, qua đó đánh giá năng lực của cán bộ.

Tập trung dân chủ trong đánh giá cán bộ: không được áp đặt ý kiến của

mình cho mọi người

Đánh giá đúng quy trình phải tuân thủ theo các bước của quy trình đánh

giá

Thơng báo kết quả đánh giá

Dân chủ cả trong khi đánh giá, sau khi đánh giá và dân chủ trong cả

khiếu nại giải quyết đánh giá

Dân chủ trong khi đánh giá: để tự đánh giá, tạo điều kiện cho tập thể góp

ý đánh giá, sau đó cấp ủy bàn bạc thảo luận và quyết định về kết quả

đánh giá đó

Dân chủ sau khi đánh giá : Kết quả đánh giá phải thơng báo cho cá nhân

đó biết là tập thể đánh giá cá nhân như thế có đồng ý hay khơng đồng ý

Dân chủ trong q trình giải quyết khiếu nại: Nếu người được đánh giá

đồng ý thì bàn còn người được đánh giá khơng đồng ý thì phải tạo điều

kiện cho cá nhân đó giải trình, khi giải trình xong mà khơng có sự thống

nhất đơi bên, cá nhân đó có quyền bảo lưu ý kiến của mình và chuyển

lên cấp trên cao hơn và chờ cấp trên xem xét.

Khi biểu quyết ý kiến thiểu số phục tùng đa số đó là nguyên tắc tập

trung

Nguyên tắc 3 là, đánh giá cán bộ phải khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ

thể và phát triển. Đánh giá vê nhiều mặt, mặt nào tốt, mặt nào chưa tốt,

Không được đánh giá phiến diện, hời hợt, chủ quan cảm tính; đánh giá

12trên tinh thần thiện chí, thơng qua các hoạt động, cơng việc, kết quả, sản

phẩm tạo ra… sẽ phản ánh năng lực, phẩm chất tư tưởng chính trị, thái

độ, đạo đức lối sống, hiệu quả công việc. Kết hợp theo dõi, đánh giá

thường xuyên và đánh giá định kỳ về cán bộ để phản ánh liên tục và kịp

thời sự phát triển của cán bộ (vì những phẩm chất này có thể bị thay đổi,

chuyển biến, đánh giá sẽ bị chủ quan). Cần xem xét nguồn thông tin và

các ý kiến khác nhau về người cán bộ cần đánh giá, từ đó phân tích,

chọn lọc những thơng tin khách quan, chân thực về cán bộ.

*Thực tế Tại cơ quan đơn vị:

Quận đoàn phường 7, quận Phú Nhuận nhận thức một cách sâu

sắc có đổi mới thì mới nâng cao được chất lượng, hiệu quả cơng tác. Để

đánh giá Đảng viên, đồn viên một cách đúng thực chất thì Quận đồn

Q.PN ln tuân theo các nguyên tắc sau:

- Ban thường vụ Quận đồn thống nhất quản lý cơng tác cán bộ

trong phạm vi trách nhiệm được phân cơng.

Quận đồn ln xem xét, đánh giá ưu khuyết điểm của từng cán bộ

đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hàng năm quận đoàn xây dựng ké hoạch hoạt động cụ thể, đã tổ

chức nhiều hoạt động mang tính bề nổi và chiều sâu vào các dịp 1/6,

công tác đền ơn đáp nghĩa 27/7, công tác vệ sinh môi trường, công

tác hiến máu nhân đạo,…

- Đánh giá cán bộ phải lấy tieu chuẩn về hiệu quả công làm thước

đo, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng quy trình.

Trong những buổi họp đánh giá CB của cơ quan quận đoàn cũng trên

cơ sở xây dựng tiêu chí từ đầu năm. Song hiện tại tiêu chuẩn Cb còn

chung chung chưa được roc ràng dẫn đến việc đánh giá chưa đúng,

chưa sat tới từng Cb. Hiện tại vẫn còn đánh giá CB dựa trên mức độ

tình cảm.

- Đánh giá Cb phải khách quan, tồn diện, lịch sử, cụ thể và phát

triển. Đây là một nguyên tắc đánh giá Cb cực kỳ quan trọng, đánh

giá đúng thì động viên được CB, độg viên được phong trào, làm

rõ được những chuẩn mực đạo đức của CB, đảng viên13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

• Tập trung vào tương lai - Tổ chức các nhiệm vụ trước mắt theo các ưu tiên lâu dài.Quan sát các nhà lãnh đạo hiệu quả là một việc làm hữu ích, nhưng đồng thời bạn cũng nên chú ý đến cách thức xử sự của họ. Những điều họ làm bao gồm: ra quyết định cả khi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×