Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Liệt kê kinh kiện (cơ khí, điện tử, chi tiết in).

Liệt kê kinh kiện (cơ khí, điện tử, chi tiết in).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơ khí:

Đế động cơVán gỗ đế RobotBu lơng M8: Ø8, L (số lượng: 3)Ốc vítBu lơng M8:Ø8, (số lượng: 2)Lơng đềnĐai ốc: Ø8Dây đai (dây cu roa)Ổ bi 608zz (số lượng: 8)

Chi tiết in:

Cánh tay la (số lượng: 2)

Cánh tay lb (số lượng: 2)

Đế trục truyền động (số lượng: 2)

Puly 60 răng (số lượng: 2)

Điện tử:

Arduino Mega 2560:9Động cơ bước Nema17:Ramp 1.4:Driver A4988:4. Các bước chế tạo lắp ráp

Thiêt chi tiết các chi tiết tạo mơ hình trên solid work.

Thiết kế các chi tiết và in sản phẩm.

Mua ốc, bulong, ổ bi, ván làm đế Robot.

Ráp động cơ vào đế động cơ.

Khoang và ráp động cơ vào đế Robot.

Ráp ổ bi vào trục quay.

Ráp trục quay vào đế Robot.

Ráp La, Lb theo như bản vẽ.

Hồn thành phần cơ khí mơ hình Robot ScaraChương III: Chương trình điều khiển và ứng dụng.

1. Chương trình điều khiển bằng python.

Thiết kế giao diện:

Bước 1:khai báo các thư viện

import serial

import serial.tools.list_ports

import math

from tkinter import*

import time

from tkinter import ttk, Tk, Menu, Frame

import tkinter.messagebox as mbox

Bước 2: viết chương trình chính

if __name__=="__main__":

wd= Tk()

wd.wm_title("SCARA ROBOT CONTROL")

wd.geometry("750x550")

wd.config(bg ='gray')Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Liệt kê kinh kiện (cơ khí, điện tử, chi tiết in).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×