Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Lý do chọn đề tài

1 Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

2khách hàng về chất lượng dịch vụ - sản phẩm mà đơn vị cung ứng. Chất lượng phải

được đánh giá bởi chính những khách hàng đang sử dụng chứ khơng phải bởi các

đơn vị. Như vậy, trong lĩnh vực giáo dục việc đánh giá chất lượng dịch vụ qua ý kiến

của khách hàng, cụ thể là sinh viên, là hết sức cần thiết. Do đó, việc khảo sát sự hài

lòng của sinh viên là việc làm quan trọng. Thông qua kết quả khảo sát, nhà trường

có cái nhìn khách quan về chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp và có những điều

chỉnh kịp thời nhằm thu hút và đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

Trường Đại học Dân lập Văn Lang được thành lập theo quyết định số 71/TTg

ngày 27/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức hoạt động theo quyết

định số 1216/GD-ĐT ngày 05/04/1995 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường ĐHDL Văn Lang là một trong số các trường ĐH ngồi cơng lập đầu tiên ở

khu vực phía Nam.

Năm 2006, trường ĐH Văn Lang tham gia hệ thống kiểm định chất lượng

đào tạo đại học của Bộ GD & ĐT Việt Nam. Là 1 trong 20 trường ĐH đầu tiên tham

gia hệ thống kiểm định này, tháng 2/2009, Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng

giáo dục đã đề nghị Bộ GD & ĐT công nhận trường ĐH Văn Lang “đạt tiêu chuẩn

chất lượng giáo dục quốc gia”.

Sau 18 năm hoạt động, nhà trường đã cấp bằng cho hơn 30.000 cử nhân, kỹ

sư, kiến trúc sư và 3.600 kỹ thuật viên trung cấp. Nguồn nhân lực từ trường ĐH

Văn Lang đã được thị trường lao động đón nhận. Nhiều cựu sinh viên đã trưởng

thành, có đóng góp thực sự cho xã hội và tạo ra một cộng đồng cựu sinh viên Văn

Lang với những hoạt động hỗ trợ thế hệ đàn em.

Trụ sở chính của trường ĐH Văn Lang tọa lạc ở trung tâm thành phố Hồ Chí

Minh – 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cơ Giang, Quận 1. Cơ sở 2 của trường cách

đó hơn 6km, 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh. Ký túc xá sinh viên

của trường đặt tại 61A-61B hẻm 83, Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp. Các

cơ sở đều thuộc sở hữu của nhà trường, phục vụ mục tiêu đào tạo. Ngồi ra nhà3trường có một số dự án được triển khai tại các khu đất được nhà nước cấp. Trường

ĐH Văn Lang đang được xây dựng và mở rộng thêm.

Trường ĐH Văn Lang hiện có khoảng 11.000 sinh viên các trình độ thạc sĩ,

đại học, đang theo học tại 13 Khoa. Văn Lang là một trường đại học đa ngành, 18

ngành của trường được tổ chức thành 4 nhóm ngành, phát triển cân đối, gồm:

Nhóm Kỹ thuật – Cơng nghệ. Nhóm kinh tế. Nhóm Khoa học xã hội – Nhân văn.

Nhóm Mỹ thuật ứng dụng.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu – lực lượng lao động chính của trường ĐHDL Văn

Lang đã tăng thêm 85% trong 5 năm, từ 2005 đến 2010. Trong số họ, nhiều người

đã trưởng thành trong quá trình làm việc tại Văn Lang. Trên con đường chất lượng,

sự lao động sáng tạo và chuyên tâm của đội ngũ này là một yếu tố quyết định. Nhà

trường xác định đầu tư lâu dài, bền vững cho lực lượng giảng viên cơ hữu, sử dụng

sức mạnh của công nghệ để đảm bảo các điều kiện dạy học tốt nhất, đầu tư xứng

đáng cho lao động của các giảng viên, quan trọng và cốt lõi hơn cả vẫn là bồi

dưỡng con người, nâng cao nhận thức của mỗi người.

Hiện nay, tồn trường có 496 cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu (trong đó

có 335 giảng viên cơ hữu), 123 giảng viên hợp đồng dài hạn. Ngoài ra, hàng năm

trường mời trên 300 giảng viên thỉnh giảng phục vụ cho công tác giảng dạy.

Trong giai đoạn phát triển đến năm 2015, trường Văn Lang xác định mục

tiêu trở thành một trường đại học tư thục ổn định và phát triển, đạt cấp độ cao

trong kiểm định chất lượng. Hơn thế nữa, bất kỳ một tổ chức nào muốn tồn tại và

phát triển bền vững cũng cần phải làm hài lòng khách hàng của mình. Từ tháng

9/2004, trường bắt đầu triển khai lấy ý kiến sinh viên sau mỗi học kỳ về chất lượng

giảng dạy của giáo viên thông qua “phiếu 19”. Đây là kênh thông tin phản hồi từ

sinh viên qua đó giúp nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy. Tuy nhiên các

thành phần khác của quá trình cung cấp dịch vụ đào tạo hỗ trợ quá trình truyền

đạt kiến thức lại chưa được đề cập đến. Chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi các4thành phần hỗ trợ quá trình truyền đạt kiến thức như các phòng ban, thư viện,

phục vụ học đường, phòng thực hành, thí nghiệm… ảnh hưởng khơng nhỏ đến sự

hài lòng của sinh viên. Vì thế, việc tìm hiểu các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào

tạo có ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên là một việc làm vô cùng quan trọng

và cần thiết. Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài

“Các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào tạo tác động đến sự hài lòng của sinh

viên trường Đại Học Dân Lập Văn Lang”.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm đạt các mục tiêu như sau:

-Xác định rõ các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào tạo tác động đến sự hài

lòng của sinh viên trường ĐHDL Văn Lang.-Xác định mức độ tác động của các nhân tố này đến sự hài lòng của sinh viên.-Phân tích sự khác biệt theo đặc điểm cá nhân với sự hài lòng của sinh viên.1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

-Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào tạo tác động

đến sự hài lòng của sinh viên (các dịch vụ hỗ trợ sinh viên trong mơi trường

đại học).-Đối tượng khảo sát: Sinh viên chính quy đang theo học trường ĐHDL Văn

Lang.-Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu này được thực hiện tại trường ĐHDL Văn

Lang.1.4 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 bước như sau:

Bước 1: nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính dùng phương pháp thảo luận nhóm tập trung với sinh

viên đang theo học tại trường nhằm điều chỉnh và bổ sung bảng câu hỏi khảo sát

cho nghiên cứu.5Bước 2: nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua số liệu thu thập được từ

bảng câu hỏi được phát trực tiếp cho sinh viên. Sau đó, thang đo được kiểm định

sơ bộ bằng công cụ thống kê mô tả, hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân

tố khám phá (EFA) với phần mềm SPSS phiên bản 16.0. Phân tích tương quan, hồi

quy tuyến tính được sử dụng để kiểm định mơ hình, phân tích phương sai ANOVA

tìm ra sự khác biệt về đánh giá theo đặc điểm cá nhân của sinh viên và các giả

thuyết nghiên cứu.

1.5 Ý nghĩa và đóng góp của đề tài nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu thực hiện thành công sẽ đem lại một số ý nghĩa về mặt lý

thuyết và thực tiễn đối với các sinh viên và học viên nghiên cứu lĩnh vực đánh giá

chất lượng dịch vụ đào tạo và đối với trường ĐHDL Văn Lang.

Từ kết quả của nghiên cứu giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn và có

căn cứ so sánh với những đề tài khác về những nhân tố tác động đến sự hài lòng

của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo. Nghiên cứu này cũng được dùng làm

tài liệu tham khảo cho các học viên ngành quản trị kinh doanh, những nhà nghiên

cứu liên quan đến lĩnh vực đo lường chất lượng dịch vụ đào tạo và nó cũng là một

trong những tài liệu góp phần kiểm chứng mơ hình SERVPERF của Crolin & Taylor

đối với lĩnh vực giáo dục.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng giúp các nhà quản lý của trường ĐHDL Văn

Lang có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào tạo

và xác định được nhân tố nào là nhân tố quan trọng tác động đến sự hài lòng của

sinh viên. Từ đó, có những đầu tư hợp lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào

tạo của nhà trường và phát triển được sự hài lòng của sinh viên về trường, tạo cơ

sở vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

1.6 Kết cấu của luận văn

Luận văn được thực hiện gồm 5 chương cụ thể như sau:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×